1999 syyskuu
valokuvagalleria
hakemisto
kaikki aiemmat
12.fi 1999/07
vanhin
edellinen
etusivu
seuraava
uusin

1999/7
torstaina
syyskuun 16. päivänä 1999
Joka torstai

12 uudistaa ilmettään ja sisältöään.

12.fi
Sanomisen ja julkaisemisen vapautta vuodesta 1999

etusivu

urheilu
tv
pääkirjoitus
kulttuuri
asunto

mielipiteeni
lukijoilta

ilmoita ilmaiseksi: osta&myy

tapaamiset
säälinkki

lahjoita ruokaa

hakemisto ja aiemmat lehdet

kuvat
tietolinkit
info

Ari Hirvonen: Järjestyksestä pitää säätää laissa.Katujuopottelun täyskielto pulmallista

Viime aikoina on keskusteltu kiivaasti Helsingin kaupungin järjestyssäännöstä.
...
Välillä vaikuttaa siltä, että niin asiaaa valmistelleet virkamiehet kuin pormestari ja kaupunginhallitus ovat autuaan tietämättömiä rikosoikeuden yleisistä periaatteista ja perustuslaista.

Rikosoikeuden keskeinen periaate on: ei rikosta ilman lakia.
Tämä pertiaate on kirjattu Suomen Hallitusmuodon 6a §:ään, jonka mukaan ketään ei voida syyttää tai tuomita rikoksesta "sellaisen teon perusteella, joka ei tekohetkellä ole laissa säädetty rangaistavaksi". Säännös vastaa niin Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimuksen 7 artiklaa sekä YK:n kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan sopimuksen 15 artiklaa.


Perustuslain ja kansainvälisten sopimusten mukaan jokin teko; kuten katujuopottelu tai prostituutio, saatetaan kriminalisoida vain ja ainoastaan lain tasoisilla säännöksillä. Laissa voidaan kyllä delegoida tarkasti rajoitettu valtuutus kriminalisointeihin.

Näin on tehty kuntalain 7 §:ssä, jossa valtuustolle on annettu oikeus "yleisen järjestyksen ja turvallisuuden edistämiseksi hyväksyä järjestyssääntöjä", joiden rikkomisesta voidaan tuomita sakkoon. Tämä ei anna kunnalle rajattomia valtuuksia. Kunnanvaltuusto kun ei ole lakia säätävä eduskunta. Näin ollen järjestyssäännössä voidaan kriminalisoida teot, jotka loukkaavat "yleistä järjestystä ja turvallisuutta".

Koska kyse on kansalaisten vapauteen puuttuvista säännöksistä, niin rikosoikeudellisten periaatteiden mukaan Kuntalain 7 §:äää on tulkittava suppeasti. Toisin sanoen vain ja ainoastaan sellainen katujuopottelu, joka selvästi häiritsee yleistä järjestystä ja turvallisuuttta voidaan kieltää. Samoin on kyse prostituution suhteen.

Niin katujuopottelun kuin prostituution täyskielto järjestyssäännössä on sekä hallitusmuodon että edellämainittujen ihmisoikeussopimusten vastainen.
...

Ari Hirvonen Helsingin Sanomissa torstaina 9.9.1999.
Kirjoittaja on oikeustieteen lisensiaatti ja Helsingin yliopiston rikosoikeuden assistentti.


Ari Hirvonen: Järjestyksestä pitää säätää laissa.
Katujuopottelun täyskielto pulmallista.

Lue myös 12 99/2:
Laitonta kurinpalautusta.

 


 

 

Lahjoita ruokaa:


"The Hunger Site"-sivulla käydessäsi ja siellä nappia painaessasi lahjoitat ruokaa maailman nälkäisille ihmisille. Sivulla mainitut sponsorit maksavat lahjoituksen puolestasi! Voit tehdä yhden lahjoituksen joka päivä.

etusivu

Sivut valmisti Pertti Manninen16.09.99 (17.09.99)
copyright Nettis 12 99/7

sivun alkuun!

sivun levennys ja fontit torstaina 2008-02-28 - ERIPAINOS SIVUSTOSTA NETTISANOMAT.COM

otsikko ja navigointi 16.12.2000