1999 marraskuu
valokuvagalleria
hakemisto
kaikki lehdet
12.fi 1999/15
vanhin
edellinen
etusivu
seuraava
uusin


Viikon kuva

Presidenttimielipidekyselyt: jatkuva todellinen tilanne!


Sanomisen ja julkaisemisen vapautta vuodesta 1999
torstaina marraskuun 11. päivänä 1999

Joka torstai 1999/15

Viikon kysymys: Miten meni viikonloppu?

etusivu

lukijoilta

urheilu
tv ja radio
kulttuuri musiikki
netti

asunto
ruoka

raha

pääkirjoitus

kirjoita!

ilmoita ilmaiseksi: osta&myy

tapaamiset

säälinkki

lahjoita ruokaa

hakemisto ja aiemmat lehdet

kuvat

tietolinkit

info


Laukaan maaseudun elinvoimaa
Kyselyn tulokset 1

Arsenalin tietohallinto: Puhallettiinko sittenkin vain rahat?
"177 miljoonassa on 100 prosenttia liikaa 5 prosentin tarkkuudella."


Helsingin Sanomat julkaisi sunnuntaina 10. lokakuuta 1999 Talous&Työ- palstalla näyttävän koko sivun jutun "Roskapankin viimeinen rutistus".

12 kirjoitti asiasta kiinnittäen huomion artikkelin yhteen esille tuomaan seikkaan: tietohallinnon tolkuttoman suuriin kustannuksiin: sataanseitsemäänkymmeneenseitsemään (177:ään) miljoonaan, mikä luku ei sisällä edes henkilöstökuluja! Summa on niin suuri, että siinä on viiden prosentin tarkkuudella sanottuna ainakin 100 prosenttia liikaa!

Kysymyksessähän on suhteellisen yksinkertainen taloushallintaohjelmisto tai ainakin Arsenalille olisi riittänyt sellainen. Tottakai, jos mitään valvontaa ei ole ja maksajan pussinpohjaa ei ole olemassakaan, niin kiusaus tarpeettomien ohjelmistojen tekemiseen ja tarpeettomaan laskuttamiseen on ollut suuri.

Olihan tietohallinto vain pieni osa koko Arsenalin toiminnan valvomattomuudesta ja kaikista esille tulleista ja varsinkin esille tulemattomista kähminnöistä.Pienenä esimerkkinä voisi mainita Jyväskylässä tehdyn Ison kerrostalon oudon "saneerauksen". Arsenalin outoa kiinteistöjalostusta entisessä Suomen pankin talossa 12 torstaina heinäkuun 27. päivänä vuonna 1999

Edellä mainittu Helsingin Sanomien artikkeli on saanut vastineen, vastineenvastineen ja vastineenvastineenvastineen, jotka Helsingin Sanomat on julkaissut yhdellä kertaa otsikkonaan: "Arsenalin tietohallinnon yhtiöittäminen" lauantaina 6. marraskuuta 1999 Talous&Työ- palstalla "Päätoimittajalle"-otsikon alla ja piilottanut vastineen jne. "Nimityksiä"-sivun alaosaan. Ennen vastineita kannattaa lukea: "Roskapankin viimeinen rutistus" Tietohallintoa koskeva osa: 12: Arsenal tietopuhallettiin.

Vastine:

"HELSINGIN SANOMISSA julkaistiin 10. lokakuuta 1999 kirjoitus, jossa käsiteltiin muun muassa Arsenalin tietohallinnon yhtiöittämistä. Kirjoituksessa mainittiin, että "Perustettuun VES Virtual Enterpise Systems Oy:hyn tulivat omistajiksi Tietohallintajohtaja Kalevi Hanttu sekä Arsenalin tiedonhallinnon kanssa yhteistyötä tehneet alihankintayhtiö Kaakontieto Oy ja Domax Oy". VES Virtual Enterprise Systems Oy:n (VES) omistus jakautuu 15 omistajan kesken. Kalevi Hantun omistusosuus VES:ssä omistamansa yhtiön kautta on 15 prosenttia ja Domax Oy:n osuus 10 prosenttia. Kaakontieto Oy ei omista yhtään VES:n osaketta. Kirjoituksessa todetaan, että Arsenalin käyttämien ohjelmien omistusoikeus jäi VES:n osakkaille, Kaakontiedolle ja Domaxille. Ohjelmilla lienee tarkoitettu Arsenalin tietojärjestelmää kokonaisuutena, jonka runkona on asiakashallinta-, luottohallinta-, perintähallinta- ja kiinteistönhallintajärjestelmä, joka rakentuu kymmenistä erillisistä ohjelmistoista, jotka on toimittanut noin 30 eri toimittajaa. Arsenalin tietojärjestelmä ja siihen liittyvä sopimushallinto on tarkistettu kolmen tilintarkastusyhteisön sekä kahden asianajotoimiston toimesta. Tarkistuksissa ei ole löytynyt huomautettavaa tietohallinnon sopimusten osalta.

KIRJOITUKSESSA Arsenalin tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja Kari Kantalainen lausuu seuraavasti: "Tämä oli harvinaisen läpinäkyvä juttu: vastoin Arsenalin eettisiä periaatteita henkilökunta ja alihankkijat tekivät yhtiön ja rupesivat tekemään bisnestä asiakasdatasta, jossa on tiedot miljardien arvoisista perittävistä." Lauseessa viitattu asiakasdata on Arsenalin omaisuutta ja sitä koskee pankkisalaisuus. Se ei ole myytävissä, eikä asiakasdatalla sen enempää Arsenalin henkilökunta kuin toimittajatkaan voi tehdä bisnestä. Artikkelin tietohallintaa koskeva kappale on otsikoitu nimikkeellä "Suuri tietopuhallus?". Sanalla puhallus tarkoitetaan lähinnä anastamista/varastamista. Kun tämän otsakkeen alle on vielä kirjattu kansanedustaja Kantalaisen seuraava lausuma: " Voi kysyä, oliko tässä alun perin jokin muu suunnitelma kuin alasajo", jää artikkelista lukijalle selkeästi käsitys, että Arsenalista olisi yritetty "puhaltaa" jotain, mikä nimenomaisesti olisi ollut sen 177 miljoonalla markalla rakennettu tietohallintabisnes ja "puhaltajia" olisivat olleet VES:n omistajat, joiksi artikkelissa on nimetty tietohallintajohtaja Kalevi Hanttu, sekä Kaakontieto ja Domax.

KOSKA Helsingin Sanomien lähde edellä todetulle "puhallusteorialle" on ollut kansanedustaja Kantalainen, valaisemme seuraavassa tietohallinnon yhtiöittämishankkeen taustoja. Arsenalin tietohallinnon yhtiöittämistä suunniteltiin syksyllä 1998 keskeisimpänä tavoitteena turvata Arsenalin alasajo tietohallinnon osalta. Asiassa edettiin niin pitkälle, että perustettiin edellä mainittu VES-niminen yhtiö, jonka osakkaiksi tuli 13 Arsenalin tietohallinnossa työskentelevää henkilöä sekä kaksi osakeyhtiötä. Arsenalin hallitus hyväksyi yhtiöittämistä koskevan suunnitelman ja VES:n kanssa tehdyn sopimuksen tietohallinnon palvelujen toimittamisesta 16.12.1998. Sopimuksen laati Arsenalin jakautumisen juridiikasta vastannut lakimies. VES:n tehtävänä alkuvaiheessa olisi ollut Arsenalin tietohallintopalveluiden toimittaminen ja Arsenalim alasajon varmistaminen sekä uuden kiinteistöyhtiön, Arsenalin Kiinteistöt Oy:n, tietohallinnon ylösajo. VES:n budjetissa toisen toimintavuoden osalta Arsenalin osuus olisi ollut vielä 80 prosenttia.

Pohdittaessa miksi VES piti perustaa, on vastaus yksinkertainen. Arsenalin toiminta ja sen palveluksessa olevien henkilöiden työ oli loppumassa. Eteensä katsovat ihmiset olivat hakeutumassa uusiin tehtäviin Arsenalin ulkopuolelle alalla, jossa vallitsi ja edelleen vallitsee huutava pula ammattitaitoisista työntekijöistä, minkä Arsenalin silloinen operatiivinen johto myös erittäin hyvin tiesi. Mikäli nämä henkilöresurssit eivät olisi olleet käytettävissä, olisi Arsenalin tietohallinnon kyky suoriutua sille asetetuista tehtävistä häiriintynyt merkittävästi tai käynyt kokonaan mahdottomaksi. Yhtiöittämisen historian osalta voidaan todeta myös, että vielä viime vuoden keväällä kansanedustaja Kantalainen saman artikkelin mukaan itse on Kauppalehdessä ehdottanut Arsenalin osien markkina-arvon määrittämistä siten, että johtoa pyydettäisiin tekemään osista MBO-tarjoukset, joita verrattaisiin ulkopuolisiin tarjouksiin. Kun kaiken edellä todetun perusteella kansanedustaja Kantalaisen olisi tullut ymmärtää, että mitään "puhalluksia" ei ole ollut käynnissä tai suunnitteilla, voidaan kysyä, mihin tarpeeseen tai mistä syystä "puhallusteoria" on luotu.

VIRTUAL ENTERPRISE SYSTEMS OY MATTI RASK, hallituksen puheenjohtaja
KALEVI HANTTU"

Vastineenvastine:

"PUUTTUMATTA artikkelin kirjoittaneen toimittajan tekemään otsikointiin "Suuri tietopuhallus?" ja Matti Raskin ja Kalevi Hantun siitä vetämiin lennokkaisiin johtopäätöksiin haluan vielä todeta seuraavat tosiasiat: Arsenalin ohjelmistosopimuksien mukaan Arsenal sai käyttää ohjelmistoja omiin tarkoituksiinsa, mutta sillä ei ollut oikeutta käyttöoikeuden siirtämiseen kolmannelle. Arsenal sai käyttöoikeuden siirtämiseen oikeuttavan sopimuksen uusien neuvottelujen jälkeen kesällä 1999 muiden kuin tietohallinnon toimijoiden toimesta. Tämä lisäsopimus vasta mahdollisti esimerkiksi Arsenalin perintäkannan myynnin.

Arsenalin perinnän pääjärjestelmien omistajien edustajat olivat siis VES-yhtiön osakkaita. VES-yhtiön ulkoistaminen tapahtui samojen henkilöiden toimesta, jotka hoitivat tietohallintoa Arsenalissa. Tämä on vastoin Arsenalin eettisiä periaatteita. Tehtyjen tarkastusten mukaan VES-yhtiön liiketoiminnan oleellinen perusta oli Arsenalin tietojärjestelmien, erityisesti perinnän, hallinnointi. Ilman tätä tehtävää VES-yhtiön elinkelpoisuus oli kyseenalainen, joten perinnän hallinnointia voi pitää välttämättömänä yhtiön bisnekselle.

ARSENALIN tietohallintojohtajan Kalevi Hantun työsuhde on nyt päättynyt, ja yhtiössä suoritetaan koko toimintakauden ajan käsittävä tietohallinnan tarkoituksenmukaisuuden tarkastus. Vasta tämän tarkastuksen valmistuttua vuoden loppuun mennessä voidaan arvioida perusteellisesti tietohallinnon toimintaa ja strategiaa suhteessa alasajettavan omaisuudenhoitoyhtiön tarpeisiin. On myös huomattava, että lähes koko Arsenalin henkilöstön työ on loppumassa eivätkä tietohallinnon työntekijät tässä suhteessa voi olla eri asemassa muiden suhteen.

KARI KANTALAINEN, kansanedustaja, Arsenalin tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja"

Vastineenvastineenvastine:

"KANTALAINEN viittaa vastineessaan Raskin ja Hantun lennokkaisiin johtopäätöksiin. Lennokkuus ja räväkkyys on lähinnä kylläkin leimannut Kantalaisen omia kannanottoja. Tosin nyt tosiasioiden tultua esille ne puuttuvat hänen vastineestaan. Kantalainen viittaa lausunnossaan jälleen käynnissä olevaan tietohallinnon tarkastukseen, mikä on järjestyksessä kuudes. Kolmen huipputasoa edustavan tilintarkastusyhtiön ja kahden huipputasoa edustavan asianajotoimiston suorittamissa tarkastuksissa ei huomauttamista löytynyt. Perusteita arvioinnin tekemiselle olisi jo riittävästi. Todettakoon esimerkiksi, että perintäjärjestelmän käyttöoikeuden siirrosta on ilman erilliskorvauksia sovittu 19. helmikuuta 1999.

KALEVI HANTTU

Helsingin Sanomat ja sen toimittaja Kati Juurus ovat tehneet sen, mitä tiedotusvälineen kuuluukin tehdä: selvittäneet julkisen hallinnon rahojen käytön asianmukaisuutta. Edellä olevat vastineet puhuvat sen puolesta, että Arsenalin toimet pitäisi selvittää perusteellisesti. Toivottavasti tiedotusvälineiden mielenkiinto jaksaa vielä pyöriä näissä asioissa, koska yksittäisiä kansanedustajia ja tarkastusvaliokuntaa lukuunottamatta Suomen hallitus ja hallinto ovat aika selvästi osoittaneet haluttomuutensa asioiden perinpohjaiseen selvittämiseen.

Milloin kaikki alkoi?

Ainakin perjantaina 7. toukokuuta 1999 Taloussanomat kirjoitti etusivultaan alkaneen jutun "Tarkastajat vaativat Arsenalilta selvitystä tietohallinnosta".

... "Tarkastusvaliokunta ei ole tyytyväinen selvitykseen. Se ihmettelee, miten tietohallinnon uudistaminen palvelee Arsenalin etua. Tarkastusvaliokunnan mukaan VM:n (valtiovarainministeriön) selvityksestä ei ilmene, miten Arsenalin oikeus sen kustannuksella räätälöityihin ohjelmistoihin voidaan varmistaa."
...
"Ohjelmistosovellutukset ovat Arsenalista saatujen tietojen mukaan ulkopuolelta ostettuja käyttöoikeuksia, joiden myyminen on mahdotonta."
...
"Kantalaisen mukaan tarkastusvaliokunta on saanut tietoja siitä, että olemassa on suunnitelmat tietohallinnon yhtiöittämisestä. Hänen mukaansa tietohallinnon ostamista ovat valmistelleet alihankkijat sekä osa Arsenalin henkilöstöstä ja johdosta."
...
Perjantaina 7. toukokuuta 1999 Taloussanomat, Ari Kapanen.

 


Kirjoita mielipiteesi suoraan lomakkeelle!

 

"Epäilyksen varjo"

"Epäilyksen varjo" 

"Epäilyksen varjo"
 


"Epäilyksen varjo""Epäilyksen varjo"
 Jutut ja artikkelit kirjroitti ja kuvat kuvasi Pertti Manninen kesällä ja syksyllä 1999 Laukaassa ja Jyväskylässä.

 

Valokuvagalleria
Hakemisto
Kirjoita!
Ilmoita ilmaiseksi!
Pääkirjoitus
Lukijoilta

"Reilu peli"

Lahjoita
ruokaa:


"The Hunger Site"-sivulla käydessäsi ja siellä nappia painaessasi lahjoitat ruokaa maailman nälkäisille ihmisille. Sivulla mainitut sponsorit maksavat lahjoituksen puolestasi! Voit tehdä yhden lahjoituksen joka päivä.


9-vuotias Erika tulossa sohvalle isänsä viereen löhöilemään: "Siirry hiukan, olet siinä niin tilavasti!".


torstaina marraskuun 11. päivänä 1999 Tässä lehdessä:
etusivulleViikon kysymys:

Miten meni viikonloppu?


kyllä
ei
Mielestäni...


Aikaisemmissa lehdissä:


20030212

  Sisällysluettelo 1999/11 marraskuu.
Sisällysluettelo 1999/10 lokakuu.

Sisällysluettelo 1999/09 syyskuu.

Sisällysluettelo 1999/07 heinäkuu - 1999/08 elokuu.
Sivut valmisti Pertti Manninen 11.11.1999
(28.12.99)
copyright
12.fi 99/15
 

sivun alkuun!

sivun levennys ja fontit torstaina 2008-02-28 - ERIPAINOS SIVUSTOSTA NETTISANOMAT.COM

otsikko ja navigointi 01.01.2001. Hakemistorivin siirto 01.02.02.