Sanomisen ja julkaisemisen vapautta vuodesta 1999.
 

12.fi
  Työtä
 
Uusin lehti Arkistohaku Depis Elokuva Gallup Imagine Kaupunkikuva Kuvagalleria Lehdet Liikunta
Opetus Perhe Politiikka Sota ja rauha Tv ja radio Talous Työtä Valokuva Velka Viikon kuva
12.fi
1999 alkaen
 

Torstaina 30.10.2003.

"Näyttöä siitä, että viime vuosina usein vaadittu työttömyyskorvausten porrastaminen kannustaisi etsimään tehokkaammin töitä, ei tutkijoiden mukaan ole." Metro. Kotimaa. Maanantai 13.10.2003.
Päivärahojen porrastus ei alenna työttömyyttä.

"Hän päättelee, ettei turvan vähentäminen nostaisi työmotivaatiota, koska se on jo suuri. Sen sijaan se koettaisiin nöyryyttämisenä, eikä työttömyys vähenisi." Helsingin Sanomat. Kotimaa. Keskiviikkona 15.10.2003.
Tutkimus kumoaa käsityksiä työttömyydestä ja velkaantumisesta.

     
 

Päivärahojen porrastus ei alenna työttömyyttä. Työttömyyskorvausten heikentäminen ei tutkimuksen mukaan näytä tehoavan työttömyyteen. Näyttöä siitä, että viime vuosina usein vaadittu työttömyyskorvausten porrastaminen kannustaisi etsimään tehokkaammin töitä, ei tutkijoiden mukaan ole.

"Palkansaajien tutkimuslaitoksen tutkimuskoordinaattori Roope Uusitalo ja tutkija Jutta Moisala selvittivät kokemuksia porrastetun päivärahan vaikutuksista 1980-luvun lopulla, jolloin järjestelmä oli Suomessa käytössä. Vuodesta 1984 korvaukset alenivat 20 prosenttia sadan työttömyyspäivän jälkeen. Vuodesta 1987 lähtien korvaus aleni 12,5 prosenttia 200 päivän jälkeen.

Ansioiden alenema vaikutti vain osaan työttömistä, minkä vuoksi oli mahdollista verrata eri ryhmien työllistymistä keskenään.

Tutkijoiden mukaan porrastuksen poistolla ei ollut "tilastollisesti merkitsevää vaikutusta ansiosidonnaista saavien pitkäaikaistyöttömien työllistymisen todennäköisyyteen". Porrastuksen poisto ei siis juuri pidentänyt työttömyyden kestoa.

Lyhytaikaisempaan työttömyyteen porrastus saattoi tutkijoiden mukaan vaikuttaa, jos korvausten väheneminen ajoi etsimään kiivaammin töitä. Siitäkään ei tutkimuksessa tosin löytynyt merkkejä.

Vaatimus työttömyysturvan heikentämiserstä perustuu teoriaan, jonka mukaan korvausten pienentäminen lisää pakkoa etsiä töitä. Tutkimuksissa on todettu työllistymisen todennäköisyyden kasvaneen juuri ennen työttömyysjakson päättymistä. Uusitalo korostaa, että porrastuksen vaikutuksista ei sen sijaan tutkimustuloksia juuri ole.

Työministeriön julkaisemassa Työpoliittisessa aikakauskirjassa ilmestyneessä tutkimuksessa korostetaan, että johtopäätösten teko nykyhetkeen on vaikeaa, koska työmarkkinatilanne oli 1980-luvn lopulla erilainen. (STT)

Päivärahojen porrastus ei alenna työttömyyttä. Metro. Kotimaa. Maanantai 13.10.2003.

 
SAILAS JA NIINISTÖ VAATINEET UUDISTUSTA. Suomessa porrastamista ovat vaatineet muun muassa valtiosihteeri Raimo Sailas (sd.) työttömyysraportissaan sekä entinen valtiovarainministeri Sauli Niinistö (kok.).
 

Aikaisemmin: "Ei heikennetä työttömyyseläkeputkessa olevien asemaa pakottamalla heitä etsimään olemattomia töitä"
Kansaneläkelaitoksen tutkimus- ja kehitysyksikön tutkija Mikko Viitasen Helsingin Sanomien Vieraskynä-palstalla heinäkuun 17. päivänä 1999 julkaistu kirjoitukseen "Eläkeputki on harvalle oma valinta" keskeinen sisältö kiteytyi ylläolevaan otsikkoon.
12.fi 05.08.1999.

Lue mm. myös!
Niinistö - Pehkosen esitys perseestä. 17.08.2000.
Sauli Niinistö-Special. 06.02.2003.
Sailaksen raportti ja opiskelijat. 10.04.2003.
Sailaksen raportti ja nyt jo työttömät sekä tulevat työttömät. 01.05.2003.


 

Torstaina 30.10.2003.

     

 

Helsingin Sanomat. Kotimaa. Päivi Repo. Keskiviikkona 15.10.2003.
Tutkimus kumoaa käsityksiä työttömyydestä ja velkaantumisesta.

"Valtaosa työttömistä haluaa töitä, turvan vähentäminrn ei kannusta".

Kuntalaiset haluavat lisää palveluja, kuntien eliitti ei.

"Työttömät eivät vieroksu työtä, nuoret ja ylivelkaantuneet eivät velkaannu holtittoman rahankäytön takia eivätkä kuntalaiset kannata palvelujen supistuksia.

Tällaisia usein esitettyjen käsitysten päinvastaisia totuuksia nousi esiin Suomen Akatemian rahoittamassa laman vaikutuksia koskevassa tutkimusprojektissa. Sen tuloksia kokoava Lama varjo ja nousun huuma -niminen artikkelikokoelma ilmestyi Kelan kustantamana.
...
Työttömyys ei johdu vain työhaluttomuudesta. 63 prosenttia työttömistä haluaa työtä, 60 prosenttia olisi valmis kouluttautumaan uuteen ammattiin, jos se takaisi varman työpaikan, ja 63 prosenttia ottaisi vastaan koulutustasoa vastaamatonta työtä.

Noin 40 prosenttia työttömistä kertoo masentuvansa usein työttömyydestään ja tuntevansa itsensä tarpeettomaksi.

Jos työttömien elämäntilanne on vaikea, työttömyyttä tuskin valitaan vapaaehtoisesti, Turun yliopiston sosiaalipolitiikan laitoksen projektipäällikkö Heikki Ervasti kirjoittaa.

Taloudelliset kannustimet eivät hänen analyysinsä perusteella ohjaa työhalukkuutta, vaan sitä selittävät enemmän koulutus, ikä ja häpeän kokeminen. Rahan puute taas lisää työttömyyden kokemista häpeälliseksi.

Siksi raha tai sen puute ei ole ainoa kannustin työhön.

Työttömyysturvan pienentämisen on väitetty vähentävän työttömyyttä, mutta näyttöä siitä ei ole esitetty, Ervasti korostaa.

Hän päättelee, ettei turvan vähentäminen nostaisi työmotiivaatiota, koska se on jo suuri. sen sijaan se koettaisiin nöyryyttämisenä, eikä työttömyys vähenisi.
..."

Tutkimus kumoaa käsityksiä työttömyydestä ja velkaantumisesta. Helsingin Sanomat. Kotimaa. Päivi Repo. Keskiviikkona 15.10.2003.
  Torstaina 30.10.2003.

Työttömyysturvan kiristyminen vaarantaa ihmisoikeuksia.

Helsingin Sanomat piilotti tämän mielipiteen toisen jutun sisään.
     

 

 
30.10.2003. Työtä kaikille. "Kirkon yhteiskuntatyön sihteeri Ilkka Sipiläinen varoittaa, että työttömyysturvan jatkuva kiristäminen vaarantaa ihmisoikeuksia." Savon Sanomat. Tiistai 21.10.2003. Työttömyysturvan kiristyminen vaarantaa ihmisoikeuksia.  
     
30.10.2003. Työtä kaikille. "Työttömyys vähentää paljon liikkumisen ja suunnittelun mahdollisuuksia. Pahin uhka on se, että pakotetaan ottamaan vastaan sellaista keinotekoista työtä, josta ei makseta oikeata palkkaa." Keskisuomalainen. Tiistai 21.10.2003. Työttömyysturvan kiristyminen vaarantaa ihmisoikeuksia.  
     
30.10.2003. Työtä kaikille. "Arvot ovat sillä tavalla koventuneet, että työttömien elämään tuodaan vielä enemmän pakkoja, vaikka samalla etuuksia on leikattu siitä, mitä ne olivat 1994" Kansan Uutiset. kotimaa. Tiistai 21.10.2003. Työttömyysturvan kiristys vaarantaa ihmisoikeuksia.  
     
30.10.2003. Työtä kaikille. "Ennen oli sentään ansiosidonnaista turvaa, mutta nyt joutuu peruspäivärahan tai työmarkkinatuen hinnalla ottamaan vastaan työtä, joka ei ole edes korkeatasoista tai motivoivaa, Sipiläinen moitti." Uutispäivä Demari. Uutiset.Tiistai 21.10.2003. Huono työttömyysturva uhka ihmisoikeuksille.  


 

Torstaina 30.10.2003.
"Työttömyysturvan kiristyminen vaarantaa ihmisoikeuksia."
Helsingin Sanomat piilotti tämän mielipiteen toisen jutun sisään:

Pitkäaikaistyöttömien kuntoutus työelämään on sujunut kehnosti.

     
30.10.2003. Työtä kaikille.  

Helsingin Sanomat. Kotimaa. Riitta Vainio. Tiistai 21.10.2003.

"Työttömien ihmisoikeuksien asiantuntijaryhmä on kritisoinut "työttömien pakkotyöllistämistä".

Ryhmän puheenjohtaja, pastori Ilkka Sipiläinen sanoo, että monet työttömät selviävät työttömyydestä, mutta kaikille niin ei käy. Heidät tulisi jo armahtaa.

Sipiläisen mukaan pitkäaikaistyöttömät eivät kiinnosta yhteiskuntaa edes halpatyövoimana.

"Heille ollaan luomassa toisen luokan työmarkkinoita, joissa työ ei ole aitoa työyä, eikä siitä makseta kunnon palkkaa."

(Edellä oleva teksti pääjutun alareunassa värjätyllä alueeella.)

 
     
     
30.10.2003. Työtä kaikille.  

Helsingin Sanomat. Kotimaa. Tiistai 21.10.2003.
"Kirkolla on entistä suurempi rooli työttömien tukena"

Erillisessä jutussa kerrotaan lisäksi:
"Työttömien ihmisoikeuksien asiantuntijaryhmän puheenjohtaja, pastori Ilkka Sipiläinen on kirkon yhteiskuntatyön sihteeri. Hän sanoo, että kirkko haluaa diakonia- ja yhteiskuntatyössään keskittyä omaan osaamiseensa, ei niinkään työpaikkojen luomiseen.

"Haluamme tukea työttömiä selviytymään mahdollisimman vähin vaurioin työttömyyskaudestaan, auttaa heidän järjestäytymistään ja myös puolustaa työttömien ihmisoikeuksia", hän sanoo.

"Toivon kirkon asettuvan pitkäaikaistyöttömien rinnalle ja puolustavan heidön ihmisarvoaan."
..."

Helsingin Sanomat. Kotimaa. Riitta Vainio. Tiistai 21.10.2003.

  

 

30.10.2003. Työtä kaikille. Pääkirjoitus.

Helsingin Sanomille näytti olevan liikaa pastori Sipiläisen esittämä mielipide siitä, että työttömyysturvan kiristyminen vaarantaa ihmisoikeuksia. Piilottaessaan mielipiteen toisen jutun hännille, lehti käyttää ilmaisua työttömien ihmisoikeuksien asiantuntijaryhmä on kritisoinut "työttömien pakkotyöllistämistä".

Torstaina 30.10. 2003. Pertti Manninen, 12.fi.

PS. Kyseisen päivän lehdistä käytössäni oli myös Aamulehti ja Suomenmaa, joissa kummassakaan ei käsitelty ihmisoikeusasiaa. Työttömyydestä ja työllisyydestä oli kyllä muita artikkeleita.

Sama.

Lue myös! Työtä  30.10.2003. Työtä kaikille.

"Erityisen lähellä Lipposta on maan työllisyyskehitys. Kuten pääministerinä, hän käy yhä säännöllisesti läpi uudet työllisyyskatsaukset."

Seura. 17.10.2003. Lempeä Paavoko ilkeä demoni. Hannu Toivonen.
No comments.


1 2 3 4 5 6 7 8 9. - Moe työnhaussa. Matti Reijonen.


  "Tarkoituksellista vai ei, pääministeri Anneli Jäätteenmäkeä motattiin kuitenkin tälläkin HS-Gallupin valheellisella tiedolla Irak-selvitysten kuumimmalla hetkellä! Lehden vastaava päätoimittaja on Janne Virkkunen."

 

Kotikaupungin katu oli hiekkainen tie, siinä Anglia katolleen kääntyi. Vielä vinossa liikennemerkkikin lie, joka ohjausvirheestä vääntyi. Etupenkiltä lasin läpi lennettyäni olin pyörinyt piennarta pitkin. Ojan pohjalla hampaita sylkiessäni minä oksensin verta ja itkin. Gösta Sundqvist.


 

Sisällysluettelo 2003:

09
12

 

2003 syyskuu
2003 lokakuu
2003 marraskuu


TOIMITUS. Päätoimittaja. Yhteydenotto: 12@hotmail.com. Copyright 12.fi 2003/222. Sivut valmisti Pertti Manninen 30.10.2003, (November 5, 2003 12:14). Vanhempi kesätoimittaja ja kesätoimittaja. Kuvannut Pertti Manninen. 2003/10/30 - 12.fi - Päivärahojen porrastus ei alenna työttömyyttä. - Tutkimus kumoaa käsityksiä työttömyydestä ja velkaantumisesta. - Metro. Kotimaa. Maanantai 13.10.2003. - Helsingin Sanomat. Kotimaa. Keskiviikkona 15.10.2003. - Roope Uusitalo - Jutta Moisala - Heikki Ervasti - Päivi Repo - työttömyys - työttömyysturva - Raimo sailas - Sauli Niinistö - Paavo Lipponen - 30.10.2003 - avoin - joka torstai - kuva - kuvat - pertti manninen - 12.


Sivun alkuun!

Tämä on Nettisanomat-sivuston kopio 12-sivustoon logot ja sivuston nimi muuttaen. Alkuperäiset järjestysnumerot on säilytetty. Nettiin perjantaina 2010-11-12 klo 07:56.

Kaikki sivut 2003 (1-6) ja 2004 (1-12) tarkistettu (linkit ja puuttuvat kuvat). SanomaWSOY:n vaatimuksesta johtuen sen kuva-aineisto on sumennettu 2004 (päivämäärä pienellä tekstillä joka kuvassa). Tämä teksti tiistaina 2011-09-20 ja keskiviikkona 2011-09.21. Pertti Manninen. Tämä 12-sivusto on tehty Nettisanomat-sivuston tarkistetusta versiosta 2011-09-21. PM.