Sanomisen ja julkaisemisen vapautta vuodesta 1999.
oikeus
torstaina 06.05.2004.
eilen
huomenna
seur
edell
 

12 torstaina 06.05.2004. 
Asian kulku: Asianajaja Pekka Mononen. Laskut. 

Käräjäoikeus:  Puheenjohtaja käräjätuomari Harri Heikkilä, asianajaja Juhani Elo ja oikeusavustaja Seppo Lehtinen. Todistajat myyntipäällikkö Lauri Kara ja velkaneuvoja Ritva Anttonen. Sivut 1- 51.
Hovioikeus: Puheenjohtaja hovioikeudenlaamanni Kalervo Auerma, jäsenet Jorma Latvala ja hovioikeudenneuvos Eija-Liisa Helin, todistajat myyntipäällikkö Lauri Kara ja velkaneuvoja Ritva Anttonen. Sivut 52- 68. Tämä oli liitteenä valituslupahakemuksessa Korkeimmalle oikeudelle, joka  myöntänyt valituslupaa. "Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Kitunen ja Koskelo. Esittelijä on ollut vanhempi oikeussihteeri Sarvilinna-Heimonen." Taustaksi Laura Manniselle myönnetyn maksuttoman oikeudenkäynnin maksupäätös. Käräjätuomari Päivi Penttinen.
 
 

1999 alkaen
 

 

Liite. Käräjäoikeuden ja hovioikeuden nauhojen purku (epävirallinen ja ohjeellinen) 
Sivut 1-10  - Sivut 11-20  - Sivut 21-30  - Sivut 31-40  - Sivut 41-50  - Sivut 51-60  - Sivut 61-68.
Dokumentteja ja linkkejä. (Lisätty 12.05.2004)

11

lehtinen

oliks teillä kun pertti (epäselvä) vuoden 2000 alkukuukausina anto tällaisia erillisiä toimeksiantoja jotka laskutettiin välittömästi niin päättyikö niitten toimeksianto

oliks teill jotakin silloin 7.7. 2000 lähetetyn kirjeen jälkeen jotakin kesken silloin te palautitte asiakirjat ja ilmoititte että olette valmis kyllä ottamaan tän täytäntöönpanokanteen (epäselvä) maksuttoman

mononen

eli ennen milloin se oli se tota kirkkonummen pakkohuutokauppa oliks se tota 2000 vai 2001 se oli 2001 kai oliko täytäntöönpanoriitakanne 2000 vai

lehtinen

hym

mononen

(epäselvä) silloin kun täytäntöönpanoriitakannetta oltiin niinku harkitsemassa ja silloinhan pertiltä velka-asiat olivat ihan levällään eihän se ollut mikään valmis vielä se oli aivan kesken kaikki

lehtinen

oliks teillä sitten laskuttamatta sitten siinä vaiheessa

mononen

oli siellä laskuttamatonta vaikka kuinka paljon mutta mä en oo niitä kaikkia laskuttanut vaan tämmöset konkreettisemmat hommat

lehtinen

tässä toisessa laskussa joka koskee (epäselvä) kanteen laskuihin liittyy niin siinä ikään kuin ensimmäinen laskutettava toimenpide olis 3.5. 2000 tämä on tämmönen otsikko tässä viimeisimmässä pertti mannisen erikseen kirjatut kirkkonummen pakkohuutokauppaan ja laura mannisen avustavaan

mononen

mikä lasku

lehtinen

tämä 1443 niin se ensimmäinen laskutettava toimenpide on tämmönen joku puhelinneuvottelu 3.5. se on selvästi ennen tätä täytäntöönpanokannetta ja pertti manninen sanoi että hän on siinä puhelinsoitossa ilmoittanut kuinka paljon hän missä aikataulussa hän ne oli vähän myöhässä ne erillistoimenpiteiden laskut

niin onks se toimeksiantosopimuksen syntyminen semmoinen että selvittää että edellisen laskun edellisten toimenpiteitten laskutus on myöhässä ja ne maksetaan tietyn aikataulun mukaisesti

mononen

ei o

lehtinen

johtaaks se johonkin toimeksiantoon

mononen

en mä tota semmosta mä en oo asettanut pertille ehdoksi että vanhat pitää olla nyt maksettu ett muuten ei jatketa

lehtinen

eii (epäselvä) että pitääks tämä paikkansa että tuo keskustelu on silloin tarkoittanut tämmösen tämmösen toi

mononen

jotain aikarajaa siinä suhteessa en mä muista sellasta tota ollenkaan jos sä katot tota laskua 1443 niin tää tässähän on vaan niinku tään on

tässä näkyy tätä toimenpidevirtaa jo paljon sitä edeltä tää on vain niinku mä vain katoin että noi on niitä maksuttoman toimenpiteitä tai poistanut ne jollakin muulla perusteella sit on


ASIANAJOTOIMISTO PEKKA MONONEN KY Vantaa 7.7.2000 Laura Aliina Manninen HOVIOIKEUDEN ALKUPERÄINEN TUOMIO YM. Pertti Mannisen pyynnöstä lähetän ohessa Vaasan hovioikeuden alkuperäisen tuomion (15.6.2000) , jotta voitte käyttää sitä nostaessanne siinä mainittua täytäntöönpanoriitakannetta. Huomautan vielä tässä, että kanne on nostettava määräajassa. Pertti Manninen ilmoitti minulle, että Teillä on 12.7 aika varattuna oikeusaputoimistoon, jossa selvitetään mahdollisuutenne maksuttomaan oikeudenkäyntiin taikka ainakin osakorvaukseen, minkä jälkeen selviää kuka hoitaa kanteen nostamisen. Olen lähdössä lomalle 10.7. illasta alkaen. Jos haluatte, että laadin Teille asiaa koskevan haastehakemuksen, ottanette siinä tapauksessa yhteyttä ajoissa matkapuhelimeeni nroon 0400-400 685. Ystävällisin terveisin Pekka Mononen Pekka Mononen.
Oikeuden käyntien kirjallinen todiste nro.


Oikeuden käyntien kirjallinen todiste nro.

12

sitten nää mitä mä katon että tulee siitä eteenpäin niin ei tää ei tää mihinkään semmoseen niiku että nyt syntyy joku toimeksianto tai ei se se on vaan niinku maksuperusteen muutospäivä mutta ei toimeksiannon syntypäivä

lehtinen

eiks nämä oo tässä ylhäällä jotka on poistettu niin eiks ne oo just niitä niitä toimenpiteitä jotka on maksettu juuri näillä erillistoimenpiteillä silloin tammikuun alussa tammikuun taikka ei tammikuun vaan kevään

manninen

keväällä

lehtinen

kevään 2000 aikana

mononen

milloin se oli se tuota se maksuton oikeudenkäyntipäätös

elo

27.3. kun se oli tossa 21.3

mononen

2001

lehtinen

2001

mononen

joo mitä sä nyt tarkotat mä en muista

lehtinen

lähinnä tää toimeksianto kun on tietty toimeksianto niin kyllä se jollakin tavalla syntyy kans sitten siinä on laskutettu ne alkuvuoden 2000 ja ne on maksettukin mutta että sitten kun on

tämä antaa nyt sen vaikutelman että joku puhelinkeskustelu jossa sanotaan että kuinka missä aikataulussa ne maksetaan on perustanut uuden toimeksiannon ja siihen ruvetaan sitten sy syksyllä keräämään lisää

mononen

en mä tota ei meillä semmosta ole ei meillä semmosta keskustelua ole ei mä en muista ainakaan tommosta mutt että joku tota

tää on nyt jälkiviisautta tää katkasu tässä näin että silloin kun sitä ajatusvirtaa on menty ei ole ollut edes tämmöstä maksuperustelua vaan se on siis tota se on

sitten kun mä olen tätä rakentanut niin tota niin siinä sit koittanut pertin edut ottaa mahdollisimman pitkälle huomioon että että tota että hän niin kuin riehaantuu yks kaks maksajana monen vuoden jälkeen niin tota sitt sitten täytyy yrittää etsiä yhteistä säveltä

manninen

(epäselvä)

lehtinen

mites tuota sitten tämä toisen laskun 1444 kun tämä kirje 7.7. joka päätti vastaajan käsityksen mukaan sen ulosottoerillistoimenpiteet silloin palautettiin laura manniselle asiakirjoja ja vaasan hovioikeuden tuomio

niin sen jälkeen vasta tämä täytäntöönpanokanne on voinut syntyä ja täällä on kuitenkin täällä on jo laskutettu toukokuussa sitten samoin tähän täytäntöönpanokanteeseen miten se voidaan selittää

mononen

no se täytäntöönpanoriitakanne mun mielestä niinkun asiana niinkun jatkui myöskin se oli sitä ulosottovalitusasiaa se alkoi silloin kun valitettiin ulosotosta ja näin niin mutt sitt


Oikeuden käyntien kirjallinen todiste nro.


ASIANAJOTOIMISTO PEKKA MONONEN KY Vantaa 7.7.2000 Laura Aliina Manninen HOVIOIKEUDEN ALKUPERÄINEN TUOMIO YM. Pertti Mannisen pyynnöstä lähetän ohessa Vaasan hovioikeuden alkuperäisen tuomion (15.6.2000) , jotta voitte käyttää sitä nostaessanne siinä mainittua täytäntöönpanoriitakannetta. Huomautan vielä tässä, että kanne on nostettava määräajassa. Pertti Manninen ilmoitti minulle, että Teillä on 12.7 aika varattuna oikeusaputoimistoon, jossa selvitetään mahdollisuutenne maksuttomaan oikeudenkäyntiin taikka ainakin osakorvaukseen, minkä jälkeen selviää kuka hoitaa kanteen nostamisen. Olen lähdössä lomalle 10.7. illasta alkaen. Jos haluatte, että laadin Teille asiaa koskevan haastehakemuksen, ottanette siinä tapauksessa yhteyttä ajoissa matkapuhelimeeni nroon 0400-400 685. Ystävällisin terveisin Pekka Mononen Pekka Mononen.
Oikeuden käyntien kirjallinen todiste nro.

13

siinä on tämmöisiä yhteydenottovaiheita hei nyt tuli hovioikeuden tuomio mitäs nyt tehdään jatketaanko tätä vai tehdäänkö sitä ja tota sitten

sitten jossakin siinä vaiheessa on on myöskin syntynyt se ajatus siitä että tää on erilli erillinen asia tää täytäntöönpanoriitakanne ja se on iso asia joka tapauksessa nostaa täytäntöönpanoriitakanne ei se tota ulosottovalitus on paljo helpompi tehdä kuin täytäntöönpanoriitakanne jolloinka siinä vaiheessa neuvotellaan tiiviisti ja sitten tehdään päätös siitä mutta sitä mietittiin laura mannisen puolella aika pitkään ja pertin avustuksella

lehtinen

näin todella

mononen

että se tota tota että minä lykkäsin pallon niille mietittäväksi siinä vaiheessa mutta se se juttuhan oli mulla jo tavallaan niinku sisällä siinä vaiheessa mutt sitt jos se ois päättynyt että ei nosteta niin sittenhän se olis kat loppunut sitt siihen mutta sittenhän ne pääty niin

kyllähän se mulla heti hovin tuomion jälkeen tulee se maksuosoitus niin on sisällä niinku täytäntöönpanoriitakanteena mahdollisena täytäntöönpanoriitakanteena koska se mitä järkeä keskeyttää jotain juttua että

totta kai päämies sitt sanoo että nyt lopetetaan tai nyt lopetan mutta ei siinä mitään alottamista tapahdu en mä kokenut että siinä alotetaan jonkun asian hoitamista sen täytäntöönpanoriitakanteen mä (epäselvä) sen vanhan ulosottoasian jatkamista

lehtinen

mutta täytäntöönpanoriitakanteessa oli kuitenkin maksuton oikeudenkäynti

mononen

kyllä siihen saatiin semmonen se oli oli

lehtinen

eikö se silloin ollut jollakin tavalla eri asia

mononen

maksuperusteena eri asia mutta ei ei tota noin niin pää kokonaisasian kannalta ei ollut eri asia ulosottovalituksella siinä lähettiin liikkeelle

lehtinen

sitten ja sen vuoksi sitten olette laittanut myöskin tähän täytäntöönpano kanteeseen sitte 24.5 on toimitettu meritan vastaus ei vaan puhelinneuvottelu manninen ja sitten 16.6. vastaanotettu ja tarkastettu vaasan hovioikeuden tuomio

ne on kuitenkin sitten selvästi ennen tapahtuneita toimenpiteitä kun 7.7. lähetitte paperit ja tiedustelette kuka mahtas hoitaa tähän laskuun on kuitenkin pistetty sitten

mononen

joo mä en tota näin yksityiskohtaisesti nyt pysty vastaamaan mikä toimenpide just kuuluu mihinkin mutta mun täytys lukea noi kirjeet läpi nyt täss kohtaa että mä voisin antaa niinku palauttaa kaiken viimeinen päälle mieleen

lehtinen

no sitten semmonen kysymys että oliks teillä joka kerta kun te soititte manniselle tai pertti manniselle taikka hän soitti teille niin puhetta sitten siitä mihin toimeksiantoon tämä kuuluu minkä toimeksiannon piiriin onko tämä laura mannisen itsensä maksettava vai onko nämä pertti mannisen itsensä maksettava vai tuleeko tämä valtionvaroista siihen täytäntöönpano-oikeudenkäyntikuluihin

mononen

no ei yleensä ollut mutta että että tota

siinä jossakin niillä korvilla kun sitä tota tota haett ne toimittivat mulle nää maksuttoman taloudelliset selvitykset mitkä tarvitaan maksuttoman oikeudenkäynnin saamiseksi niin niin tota niinOikeuden käyntien kirjallinen todiste nro.

14

siinä mä oon varmasti selvittänyt niinku normaalisti selvitän maksuttoman oikeudenkäynnin saaneelle asiakkaalle että tota mitä se tarkottaa mistä se mistä maksusta se vapauttaa mitä valtio mulle maksaa ja näin tällaisen normaalin selvityksen oon antanut uskoakseni

Nauha 2. Osa 1. alkaa.

 

15

Nauha 1. Osa 2. alkaa.

(epäselvä)

mononen

kyllä mä olen varmasti selvittänyt normaalisti selvitän maksuttoman oikeudenkäynnin saaneelle asiakkaalle tota mitä se tarkottaa mistä maksuista se vapauttaa mitä valtio mulle maksaa (epäselvä) tällaisen selvityksen olen antanut uskoakseni

lehtinen

eiks asiakkaan oikeussuoja edellyttäis sitä että silloin kun on maksuton oikeudenkäynti johon joku (epäselvä) että se selvästi erotettaisiin (epäselvä) että jotkut (epäselvä) eivät tule maksuttomaan

mononen

no kyllä tietysti joo mutta tota pertti jatkuvasti ottaa yhteyttä ja niin tota puhuu milloin äitinsä maksuttoman asiassa milloin näistä yhteisistä asioista samanaikaisesti niin tota se on aika hallitsematon tilanne sitä ei pysty kaiken aikaa pitämään niin ehdottoman tarkkaa rajaa että nyt täytyy tuohon nyt täytyy tuohon

samassa puhelussa käsitellään niin monenlaisia asioita, että tota mää oon vain yrittänyt noudattaa kohtuutta ja oikeutta ja oikein suuruusluokka että menee oikein ettei niin kuin vääristymiä pääse tapahtumaan

lehtinen

sitten (epäselvä) minkä vuoksi näitten toimeksiantojen numerot ja maksajat ja sitten toimeksiantojen nimikkeet ovat jatkuvasti vaihtuneet laskuissa

mononen

joo mun tota noin niin inhimillisen ajatusvirran tulosta että en mää ole ton parempaan pystynyt mää olen yrittänyt niinku antaa niillä mahdollisimman hyvää selvitystä sen minkä se tila antaa mahdollisuuden antaa

manninen

siinä on vaihtunut maksajat

mononen

se on taas siitä kun te te aggressiivisesti hyökkäsitte muun laskutusta vastaan niin mä koitan antaa teille niinku vielä parempaa selvitystä

lehtinen

minkä vuoksi sitten tämä lasku 444 teidän (epäselvä) kanteen 2 kohdan 12000 markan lasku niin minkä vuoksi sitä sitt on 18.5 niinku laskutettu yhtenä neljäsosana siitä äidin laskusta siitä mikä annettiin oikeudenkäyntinä tämän maksuttoman oikeudenkäynnin perusteella annettiin ja maksettiin siit laskutetaan pertistä yks neljäsosa siitä

mononen

no kun mä katoin, että pertille olisi kuulunut puolet siitä niin mä ajattelin jos mä nyt neljänneksen laskutan niin sen täytyy se hyväksyä yleensä jos on vakuutusyhtiö kaks päämiestä menee aina puoliks 50 prosenttia toiselle 50 prosenttia toiselle pertille (epäselvä) kuulunut 50 prosenttia ja vain lauran osuus jos olis ollut maksutonta

jos olis ollut sama keissi laura ja pertti maks toisella maksuperusteena maksuton ja toisella ei-maksuton niin 50 prosenttia kuuluu maksuttomalle ja 50 prosenttia ei kuulu maksuttomalle ja sitten jos mä annan siitä puolet alennusta pertille niin eiks se o hyvä kädenojennus

lehtinen

(epäselvä) maksuttoman oikeudenkäynnin täytäntöönpano ikään kuin yhteinen toimeksianto

mononen

anteeksi mikä

lehtinen

(epäselvä) oikeudenkäynnin (epäselvä) täytäntöönpanokanne

mononen

pidin sitä yhteisenä kyllä sitäkin periaatteessa koska tota se tota mutta tota noin niin

Tässä ensimmäisessä ensimmäisessä laskussa:  Asia: Laura Manninen > Pertti Manninen, Keski-Suomen  OP & Merita Pankki Oyj. Ulosottoasiassa tehtyyn valitukseen liittyvä täytäntöönpanoriitakanne ym. Maksajaksi merkitty Pertti Juhani Manninen.

Tässä ensimmäisessä toisessa laskussa:  Asia: Pertti Manninen, neuvonta ulosotto- ym. asiassa. Maksajaksi merkitty Pertti Juhani Manninen.

Tässä toisessa ensimmäisessä laskussa asian on jo muuttunut.  Asia: Pertti ja Laura Manninen. Erikseen kirjatut PMn Kirkkonummen pakkohuutokauppaan ja LMn avustavaan vapaaehtoiseen kiinteistökauppaan liittyvät sekä muut PMn velkaantumiseen liittyvät toimenpiteet. Maksajaksi merkitty Pertti Juhani  ja Laura Aliina Manninen c/o Pertti Manninen.

Tässä toisessa toisessa laskussa asian on jo muuttunut.  Asia: Pertti ja Laura Manninen. Täytäntöönpanoriitatoimeksiantoon kirjatut PMn (ja LMn) henkilökohtaiset toimenpiteet, joita ei ole voitu sisällyttää kanneasian maksuttomaan oikeudenkäyntiin.  Maksajaksi merkitty Pertti Juhani  ja Laura Aliina Manninen c/o Pertti Manninen.

Laskut.


Oikeuden käyntien kirjallinen todiste nro.

16

siinä rajoitetussa jutussa lauran intressi oli perttiä pertin intressiä suurempi pääasiassa pertin intressi on ollut niinku aina hallitseva ja laura on ollut vaan niinku myötäilijä mutta

siinä tota muodollisesta asemasta johtuen lauran asema oli niinku selvästi vahvempi jolloinka tota sitä niinku hoidettiin lauran juttuna ikään kuin pertti oli mun mielest siinäkin ois ollu niinku kyllä yhteisvastuussa maksuvelvollinen koska pertin alkuintressistä siinäkin oli kyse

manninen

mä saanks mä puhua

lehtinen

ei vielä, ei vielä

kun tässä täytäntöönpanokanteessa kantajana oli muodollisesti laura manninen ja vastaajana paitsi nuo pankit niin myöskin pertti manninen niin eiks se jollakin tavalla vaarallista antaa ikään kuin vastapuolelle sitten toimeksiantoja taikka neuvoja (epäselvä)

mononen

ei tässä tilanteessa ei mun mielestä mitään vaaraa nää oli samaa porukkaa koko aika ja vaikka pertti on muodollisesti se oli pakko haastaa vastaajaksi sen muodollisen silloin kun ulosottovalitus tehdään niin sii silloin jo määräytyi se että jos täytäntöönpanokannetta ruvetaan nostamaan niin pertti asettuu siellä vastaajan asemaan

perttihän tietysti heti osaa käyttää tämmöstä hyväkseen ahaa (epäselvä) tässä hätää hän ei pysty laskuttaan tästä kyllä tää on ihan selvä että perttiä tässä on autettu koko ajan

lehtinen

sitten minkä vuoksi tässä oli sitten vuoden tauko ennen kuin ruvettiin pertiltä lähettämään pertille näistä toimeksiannoista laskuja kun aikaisempi käytäntö oli se, että (epäselvä) niin kuin pertti sano he (epäselvä) kun toimeksianto oli tehty laskut kolahti postiluukusta tässä on tommonen selvä

mononen

ei se pidä paikkaansa niin kuin mä aina heti laskutin perttiä se oli ihan sama kuin muillekin asiakkaille ett tota välill saatto mennä puol vuottakin ettei laskutettu (epäselvä)

lehtinen

oli siinä kuitenkin siinä selvä laskutuskäytännön muutos alkuvuoden 2000 laskutuksessa ja sitten sitten noissa jatketuissa (epäselvä)

mononen

laskutuskäytäntö frekvenssi on mun mielestä aina riippuvainen niistä fyysisistä tapahtumista ja käänteistä siinä jutussa se määrää sen laskutuksen jonkun verran voi laskuttaa mun lomat ja mun mun tota kapasiteetti tehdä niitä laskuja mutta mutta tota

pääasiallisesti näihin näihin tapahtumiin rytmittyy ei niillä ole mitään säännöllistä frekvenssiä sen mukaan että tota kun juttu tulee tiettyyn pisteeseen mä lähetetään lasku jos ei asiakas sitä välttämättä pyydä etukäteen yleensä kukaan ei pyydä etukäteen

lehtinen

mahtoikohan olla lisävaikutus sillä että laura manninen oli saanut siis maksuttoman oikeudenkäynnin tähän täytäntöönpanokanteeseen

mononen

hyvinkin on voinut olla olla vaikutusta koska tota se niinku sitä ajattelee aina kokonaisuuksia ahaa nyt tuota pitää tonne on tehty jo nyt niin paljon työtä sisään että tonne pitäs kohta pistää lasku ja tuohon noin paljon jokohan toi menee konkurssiin pitäisiköhän tonne laittaa laskuja ja näin että tää on tämmöstä (epäselvä) toimintaa että koko ajan pohditaan että että

laskutus on asianajotoiminnon yks vaikeimpia osa-alueita ja sitä pitää olla koko ajan miettimässä mutta ett kapasiteetti on rajallinen ja tota jos mä tiedän että ahaa nyt mä tiedän ett nyt toi toimii vähän aikaa niin totta kai se saattaa mut kiireen keskellä miettiä antaa mulle tilaa laskuttaa muita sitten siinä kohtaa mutta

 

17

kyllä sillä voi olla tämmönen mutta se se ei johdu siitä että niinku sillä olis joku tällänen maksu maksuvelvollisuutta tai tai toimeksiannon syntymiseen tai tämmöseen liittyvää merkitystä vaan vaan se on tämmänen niinku mun työtapoihin liittyvä asia

lehtinen

sitten kenen katsoitte olevan toimeksiantaja silloin kun laaditte sen ki kirkkonummen kiinteistön laura mannisen omistaman kiinteistön kauppaa koskevan kauppakirjan

mononen

pääasiassa pertti mannisen mutta mutta katsoin että myöskin laura on siinä yhteisvastuullinen

lehtinen

(epäselvä) kuitenkin siinä yksinomaan lauran omistama kiinteistö sinänsä

mononen

se on yksin lauran omistama kiinteistö mutta laura oli aikamoisessa välikädessä kun hänen kiinteistöllään oli pertin talo jota oltiin pakkohuutokauppaamassa ja ja siitä haluttiin mahdollisimman hyvä hinta siitä kii vuokraoikeudesta ja rakennuksesta tuli niin hirveen huonoja tarjouksia tullut että tota että kun myytiin samalle ostajalle maapohja niin hinta nousi tuntuvasti ja

laurahan tietenkin oli uhraava osapuoli siinä laura oli pelkästään uhraamassa ja jos se olis ollut minun päämieheni yksin mä olisin tehnyt suunnatonta vahinkoa päämiehelleni vain se intressi että pertti sais siitä hyötyä teki tästä asianajollisesti fiksun toimenpiteen

lehtinen

oliks tällä kiinteistökaupalla sitt mitään taikka minkälainen yhteys tähän täytäntöönpanokanteen lopettamiseen mielestänne

mononen

siis oliko kiinteistökaupalla

lehtinen

jonkun näköistä yhteyttä ja jos niin minkälainen yhteys tähän täytäntöönpanokanteen lopettamiseen lähinnä sellainen yhteys että se olis maksuttomasta oikeudenkäynnistä maksettava koska se

mononen

ei ollut sellaist sellaista yhteyttä mutta yhteys on mutta se tulee tän akordisopimuksen kautta eli

akordisopimus on se primus motor tässä siihen liittyy tämä kirkkonummen kiinteistökauppa siihen liittyy laukaan pakkohuutokauppa ulosottovalitus täytäntöönpanoriitakanne mutta

ei niin että että tähän maksuttoman oikeudenkäynnin alaiseen täytäntöönpanoriitakanteeseen liittyis nää kaikki akordisopimukseen kyllä liittyi mutta akordisopimukseen ei kukaan ollu myöntänyt maksutonta oikeudenkäyntiä

lehtinen

oliks teillä jotakin ja jos niin mitä ansioita tähän akordisopimuksen tekemiseen

mononen

en oo kirjoittanu sitä se tuli pankista mulle päin ja tota noin niin mä siis siis mä olisin kirjoittanut paljo pitemmän sopimuksen ihan eri näkösen jos mä olisin sen kirjoittanut se on pankin laatima mä ajattelin no hyvä on jos jos se on näin yksinkertaista niin mikäs siinä mä en pitänyt sitä erityisen hyvänä sanamuodoltaan mutta

mä en halunnut lähtee läikyttään sitä oivaa otollista tilannetta että tämmönen saattaa syntyä enkä lähtenyt arvosteleen sitä sopimusta millään lailla mä mä olin valmis sen allekirjoittamaan musta se oli niinku pertin kannalta niin hyvä tilanne että jos vaan tommonenkin saadaan allekirjoitettua niin siitä vaan

lehtinen

kävitteks te tästä neuvotteluja pankin kanssa sitt että tämmänen sopimus saatiin aikaan (epäselvä) pankin puolesta

HAKEMUS Olen Vaasan hovioikeuden 15.5.2000 antamassaan tuomiossa antaman osoituksen mukaisesti nostanut Jyväskylän käräjäoikeudessa 25.8.2000 päivätyn täytäntöönpanoriitakanteen edellä kerrottuja vastaajia vastaan. Kyseinen riita-asia on voitu osapuolten kesken sopia siten, ettei osapuolilla ole sovinnon jälkeen vaatimuksia toisiltaan.. Kyseiseen oikeudenkäyntiin on minulla ollut tarkoitus hakea maksutonta oikeudenkäyntiä heti alusta saakka, mutta olen sitä varten toimittanut käräjäoikeudelle ainoastaan selvityksen taloudellisista oloistani ja elatusvelvollisuudestani. Hakemuksen puuttumisen vuoksi pyydän vielä tässä, että minulle myönnettäisiin maksuton oikeudenkäynti kyseiseen juttuun taannehtivasti 17.5.2000 lukien ja avustajakseni määrättäisiin suostumuksensa siihen antanut Vantaalta oleva asianajaja Pekka Mononen sekä että Pekka Monoselle määrättäisiin valtion varoista maksettavaksi kohtuullinen korvaus hänen jutun hyväksi uhraamastaan työstään ja ajanhukastaan sekä kuluistaan. Pekka Mononen liittää laskunsa tähän hakemukseen. PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUS Vantaalla 21. päivänä maaliskuuta 2001 Laura Aliina Manninen eläkeläinen, Helsinki LAATI Pekka Mononen Pekka Mononen asianajaja, varatuomari Vantaa LIITTEET asianajolasku.
Oikeuden käyntien kirjallinen todiste nro.


Vihreä päällekirjoitus on asianajaja Pekka Monosen laskun liitteestä.
KÄRÄJÄOIKEUDEN RATKAISU  Sivu2  Lopputulos Asian käsittely jää sillensä. Muutoksenhaku Ei muutoksenhakua. Avustajanpalkkio Valtion varoista maksetaan maksuttoman oikeudenkäynnin saaneen kantaja Laura Mannisen avustajaksi määrätylle AA Pekka Monoselle palkkioksi 17.000 mk, kuluista 2.020 mk ja arvonlisäveroa 4.008,40 mk, eli yhteensä 23.028,40 markkaa, mikä jutun näin päättyessä jää valtion vahingoksi. Perustelut Käräjäoikeus katsoo, etteivät Pertti Mannisen
Kirkkonummen kiinteistön pakkohuutokauppaan liittyvät toimenpiteet voi tulla maksettaviksi Laura Manniselle myönnetyn maksuttoman oikeudenkäynnin nojalla. Palkkiosta on myös vähennetty puhelut Pertti Manniselle ja neuvottelut hänen kanssaan. Koska asia on kuitenkin päättynyt sovintoon ja Pertti Mannisen asia on liittynyt nyt käsiteltävänä olevan asian sovinnolliseen ratkaisuun, käräjäoikeus on ottanut sen huomioon korottavana tekijänä määräämässään palkkiossa. Kohtuullinen tuntimäärä asian hoitamisessa 34 tuntia. Käräjäoikeus on hyväksynyt veloituksen kulujen osalta sellaisenaan, koska on katsonut, että asian vaatimat kopiointikulut ovat olleet tavanomaista suuremmat. Muutoksenhaku Annettiin muutoksenhakuohjaus avustajanpalkkion osalta. Tämä päätös on lainvoimainen. Jyväskylä 29.3.2001 Allekirjoitus Päivi Penttinen Käräjätuomari Päivi Penttinen. 
Huomaa virhe: ei kiinteistön vaan vuokraoikeuden pakkohuutokauppa. PM.
Oikeuden käyntien kirjallinen todiste nro.

Maksuttoman oikeudenkäynnin perusteet ja lasku, jonka asianajaja Pekka Mononen esitti Jyväskylän käräjäoikeudelle.

18

mononen

oli sitä ennen oli siis näistä kytköksistä että miten tää kirkkonummen kiinteistökauppa sitten siihen saadaan niinkuin saadaan tehtyä ja näin mutta että ett mä en ollut niinku sanelemassa tota sopimusjuttua että tota en tiedä miten tämä sanamuoto on saanut alkunsa

lehtinen

uskoitteko että pankki solmis tämmäsen sopimuksen

mononen

no en ensi alkuun kyllä kertakaikkiaan mutta sitten kun mä olin jutellut niitten pankkimiesten kanssa niin niin aloin vähitellen uskoo että tota totta vieköön että kyll tää on mahollista toteuttaa

lehtinen

vielä sitten tuohon puhutaan nyt sitten näistä kanteista täytäntöönpanokanteista ja sitten ulosottovalituksesta niin mikä oli se niinkun yhteydenotto tuossa tuossa kanneperusteessa (epäselvä) että se oli tässä vastaajat otti pertti ja laura manninen ottivat yhteyttä tässä kirkkonummen kiinteistön asiassa

miten se nyt oikein oli kumpi kumpi oli kumpi mä tarkoitan lähinnä tämän laukaan kiinteistön vai vai tämän kirkkonummen kiinteistön kumpi teidän mielestänne oli ajallisesti ensin

mononen

no varmaan tää kirkkonummen tuli kaikkein ensimmäiseksi koska se oli silloin kansallisosakepankin aikoihin (epäselvä) sitten tää pertti on varmaan vasta sen jälkeen vasta hankkinutkin tän laukaan kiinteistön mutta

sitten mä en enää muista kummasta niinku pankki eteni niinku nopeemmin näihin pakkohuutokauppoihin sitä mä en niin tarkkaan seurannut ett tota se vaan jossakin vaiheessa putkahti että molemmissa rupee ryskymään

en mä muista että kumpi oli sitte se ensimmäinen mutta tota mutta että ohan ohan selvää että täytäntöönpanoriitakanne siellä jyväskylässä siellä täällä jyväskylässä oli varmaan ennen sitä kirkkonummen (epäselvä)

lehtinen

entäs täytäntöönpanoriitakanne ja tämä ulosottovalitus

mononen

tämän laukaan kiinteistön ulosottovalitus mun mielestä aina edeltää tämmästä täytäntöönpanoriitakannetta ensiks valitetaan ja sitten saadaan se täytäntöönpanoriita osoitus kanteen (katko)

lehtinen

tähän maksuttomaan oikeudenkäyntiin

mononen

joo sen muistan selvästi että (katko) muistaakseni kävin hänen luonaan niin tota mä yleensä jouduin oleen siellä aina vähintään puol tuntia mutta mutta tota me oltiin vanhoja tuttuja ja ei siellä vain noin niin piipahdettu vaan siellä saatettiin sitten juoda kahvia ja jotain muuta (epäselvä) juteltiin siinä sitten käytiin aika laajastikin näitä

lehtinen

hym

mononen

hän oli erittäin hyvässä henkisessä kunnossa mä en nyt ole nähnyt vähään aikaan mutta tota tosiaan siis niinku huippuälykäs ihminen

lehtinen

toimiks ja miten paljon pertti manninen sitten laura mannisen asiamiehenä taikka täss yhteydenpidossa teihin päin oliks se huomattava vai oliko hänen omat asiansa teidän mielestänne sitten enemmän etualalla vai

mononen

omat asiat ja omat intressit olivat etualalla mutta mutta ne kietoutuivat näihin laura mannisen muodollisiin asemiin sitten aina kulloinkin että


VALTAKIRJA  Valtuutan täten Pertti Mannisen hoitamaan valitus-asiaani Jyväskylän ulosotto virastoon tekemääni valitusasiassa. Helsinki 16.3.2000 Laura Manninen LAURA MANNINEN Todistavat: ... ... 
Oikeudenkäyntien kirjallinen todiste nro. 

19

kun joskus pan pankin puolelta jotain alkoi tapahtumaan niin sitten pertti manninen (rätinää) niinku osas niinku näitä asioita suunnitella mutta kun hänen äitinsä ei ollut mikään tyhmä niin hän joutui kyllä kamppailemaan äitinsä kanssa siinä että tuota e ei ne niinku ei pertti voinut sanella näitä asioita kyllä hän tarvitsi aidosti äitinsä suostumuksen näihin juttuihin ja

äiti itki aina joka käänteessä kun rahaa meni (epäselvä) pakkohuutokaupassa mutta sitten hän aina suostui kuitenkin tehdään nyt sitten niin

puheenjohtaja

onko vielä monoselle kysyttävää elo

elo

arvoisa puheenjohtaja mä vielä kertaalleen kysyn ettei jäänyt epäselväksi tossa toi sellasen kysymyksen että oliko pertti manninen tietoinen että kaikkia kaikki toimenpiteet eivät kuulu maksuttoman oikeudenkäynnin (epäselvä)

mononen

kyllä se minun mielestä piti olla ilman muuta

puheenjohtaja

onko vielä monoselle kysyttävää

manninen

voinks mä kysyä

puheenjohtaja

jos se on joku pienempi aiheeseen liittyen

manninen

no aiheeseen kyllä

puheenjohtaja

ei samoja mitä alku (epäselvä)

manninen

joo ei tota siis mutt mites me sitten intäks mä omassa puheenvuorossani ne väitteet jotka on erilaisia

puheenjohtaja

se on sitten (epäselvä) nyt ihan kysymyksiä monoselle

manninen

joo tota miten on kun kun missä tilanteessa saitte sen käsityksen että äiti ei ole tämän akordin takana se oli hänen tahtonsa

sen oli neuvotellut minä, äiti ja tämä kara niin ni miten teille tuli semmonen käsitys että että tota se ei olisi ollut hänen tahto ja

sitten toinen kysymys on että ett miten minä miten minun toimeksiannosta voidaan myydä äidin omistama kirkkonummen kiinteistö siis se niin joo

mononen

tietenkään sulla ei ole ollu oikeutta myydä äitis kiinteistöä sehän on nyt selvä juttu mutta koska sun äitis ei saanut siitä kertyvää kauppahintaa itselleen vaan se maksettiin pankille sun velkojen maksuksi niin onhan se selvää että ei laura semmoiseen yksin ryhdy semmoiseen uhraukseen ellet sinä et ole ensin valmistanut häntä siihen että tota myydään nyt tämä näin se

sen takia se liitty sun velkojen järjestelyihin ja mä katoin että se oli enemmän sun toimeksianto kuin lauran mutta niitä ei voi erottaa ne nivoutuu toisiinsa juuri tällä tavalla että että laura uhraa sinun hyväksesi minä hoidan

manninen

HAKEMUS Olen Vaasan hovioikeuden 15.5.2000 antamassaan tuomiossa antaman osoituksen mukaisesti nostanut Jyväskylän käräjäoikeudessa 25.8.2000 päivätyn täytäntöönpanoriitakanteen edellä kerrottuja vastaajia vastaan. Kyseinen riita-asia on voitu osapuolten kesken sopia siten, ettei osapuolilla ole sovinnon jälkeen vaatimuksia toisiltaan.. Kyseiseen oikeudenkäyntiin on minulla ollut tarkoitus hakea maksutonta oikeudenkäyntiä heti alusta saakka, mutta olen sitä varten toimittanut käräjäoikeudelle ainoastaan selvityksen taloudellisista oloistani ja elatusvelvollisuudestani. Hakemuksen puuttumisen vuoksi pyydän vielä tässä, että minulle myönnettäisiin maksuton oikeudenkäynti kyseiseen juttuun taannehtivasti 17.5.2000 lukien ja avustajakseni määrättäisiin suostumuksensa siihen antanut Vantaalta oleva asianajaja Pekka Mononen sekä että Pekka Monoselle määrättäisiin valtion varoista maksettavaksi kohtuullinen korvaus hänen jutun hyväksi uhraamastaan työstään ja ajanhukastaan sekä kuluistaan. Pekka Mononen liittää laskunsa tähän hakemukseen. PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUS Vantaalla 21. päivänä maaliskuuta 2001 Laura Aliina Manninen eläkeläinen, Helsinki LAATI Pekka Mononen Pekka Mononen asianajaja, varatuomari Vantaa LIITTEET asianajolasku.
Oikeuden käyntien kirjallinen todiste nro.


Vihreä päällekirjoitus on asianajaja Pekka Monosen laskun liitteestä.
KÄRÄJÄOIKEUDEN RATKAISU  Sivu2  Lopputulos Asian käsittely jää sillensä. Muutoksenhaku Ei muutoksenhakua. Avustajanpalkkio Valtion varoista maksetaan maksuttoman oikeudenkäynnin saaneen kantaja Laura Mannisen avustajaksi määrätylle AA Pekka Monoselle palkkioksi 17.000 mk, kuluista 2.020 mk ja arvonlisäveroa 4.008,40 mk, eli yhteensä 23.028,40 markkaa, mikä jutun näin päättyessä jää valtion vahingoksi. Perustelut Käräjäoikeus katsoo, etteivät Pertti Mannisen
Kirkkonummen kiinteistön pakkohuutokauppaan liittyvät toimenpiteet voi tulla maksettaviksi Laura Manniselle myönnetyn maksuttoman oikeudenkäynnin nojalla. Palkkiosta on myös vähennetty puhelut Pertti Manniselle ja neuvottelut hänen kanssaan. Koska asia on kuitenkin päättynyt sovintoon ja Pertti Mannisen asia on liittynyt nyt käsiteltävänä olevan asian sovinnolliseen ratkaisuun, käräjäoikeus on ottanut sen huomioon korottavana tekijänä määräämässään palkkiossa. Kohtuullinen tuntimäärä asian hoitamisessa 34 tuntia. Käräjäoikeus on hyväksynyt veloituksen kulujen osalta sellaisenaan, koska on katsonut, että asian vaatimat kopiointikulut ovat olleet tavanomaista suuremmat. Muutoksenhaku Annettiin muutoksenhakuohjaus avustajanpalkkion osalta. Tämä päätös on lainvoimainen. Jyväskylä 29.3.2001 Allekirjoitus Päivi Penttinen Käräjätuomari Päivi Penttinen. 
Huomaa virhe: ei kiinteistön vaan vuokraoikeuden pakkohuutokauppa. PM.  
Oikeuden käyntien kirjallinen todiste nro.

Maksuttoman oikeudenkäynnin perusteet ja lasku, jonka asianajaja Pekka Mononen esitti Jyväskylän käräjäoikeudelle.

20

miks mutta se hän liitty myös siihen äidin perimmäiseen tahtoon jota hän ei ole täällä kertomassa että hän halus että nämä oikeudenkäynnit lopetetaan hänhän olis (epäselvä)

puheenjohtaja

kysymyksiä voitte kertoa ne myöhemmin mitä hän on tarkottanut ihan ihan nyt pysytään kysymyksissä

manninen

anteeks no semmosia kysymyksiä kun että siellä on hirveä määrä yleisiä lauseita siitä että olen ollut vuosikausia ja joku asia mikä perusasianajaja tai joku muu niin minkälaisia asioita tässä on ollut ja ja minä vuosina

mononen

joo no mulla on 93 een asti niin kuin sanoin tietokoneella ja tota noin niin siellä aikaisemmin oli siis hänen isänsä ja äitinsä testamentti ja sitten ainakin se isän jälkeinen perunkirjoitus perinnönjako siitä perinnönjaosta muistaakseni ne alkaa olla täällä mun koneella

mulla oli äsken sellainen luettelo luettelo 93 alko oli oli sun isän jälkeinen perunkirjoitus ja sitä sitt jossakin vaiheessa mä olin tehnyt ne kiinteistön haltijavelkakirjat se on pantu pankkiin (?)

manninen

mutta mutta siinähän on monta vuotta tämmösiä jos te yhet haltijavelkakirjat olette tehnyt niin minkälainen asiakassuhde se on sitten ja sitten jos kysymys pitää esittää niin tota meillä oli sopimus siitä että minua laskutetaan joka kerta kun soitan miksette noudattanut tätä sopimusta

mononen

joo mä muistan että että tota sun kanssa piti aika paljon puljata näissä laskujen maksuasioissa että kun tota sulla oli maksuvaikeuksia velkojes vuoksi ja työttömyyden vuoksi niin niin niissä joustettiin koko aika yritettiin etsiä sellaisia ratkaisuja

nyt kun sanot että että jossain vaiheessa laskutettiin niinku mahdollisimman lyhyellä aikavälillä niin eihän se olis tapahtunut sun pyynnöstäkin jossain määrin tuntuu tutulta mutta en mä nyt muista että semmoinen olisi ollut meillä niinku ehdoton sopimus

manninen

2000 josta nyt on voi ajatella jotenkin järkevästi sanoit että on ollu teihin yhteydessä siis tää ulosottovalitus niin siinä kaikki toimenpiteet laskutettu alkuvuodessa juuri tällä mun (epäselvä) tavalla

mononen

mutta mutta tota tota tämmänen iso asiakokonaisuus niin kyllähän sä tiedät että asianajan kanssa touhuat ja koko aika neuvottelet ja käytät teetät töitä sillä ja pyydät sitä sun tätä niin niin vaikka tota sun omissa pikkuasioissa tuleekin lasku (epäselvä) sä tiedät että sieltä tulee muutakin maksettavaa ei en minä voi tehdä sulle ilmaks näitä hommia

manninen

missä vaiheessa minä olen tehnyt toimeksiantosopimuksen teidän kanssanne

mononen

kirjallista sopimusta toimeksiantosopimusta mehän ei olla allekirjoitettu

manninen

ei

mononen

mutta suullisesti olet antanut mulle näitä tehtäviä

manninen

missä millon

mononen

ja sallinut ja hyväksynyt mun toimenpiteet

manninen

 
Liite. Käräjäoikeuden ja hovioikeuden nauhojen purku (epävirallinen ja ohjeellinen) 
Sivut 1-10  - Sivut 11-20  - Sivut 21-30  - Sivut 31-40  - Sivut 41-50  - Sivut 51-60  - Sivut 61-68.
Dokumentteja ja linkkejä. (Lisätty 12.05.2004)


Liite. Käräjäoikeuden ja hovioikeuden nauhojen purku (epävirallinen ja ohjeellinen)
Nauhat kuultavina netissä myöhemmin.
Käräjäoikeus:  Puheenjohtaja käräjätuomari Harri Heikkilä, asianajaja Juhani Elo ja oikeusavustaja Seppo Lehtinen. Todistajat myyntipäällikkö Lauri Kara ja velkaneuvoja Ritva Anttonen. Sivut 1- 51.
Hovioikeus: Puheenjohtaja hovioikeudenlaamanni Kalervo Auerma, jäsenet Jorma Latvala ja hovioikeudenneuvos Eija-Liisa Helin, todistajat myyntipäällikkö Lauri Kara ja velkaneuvoja Ritva Anttonen. Sivut 52- 68.
Tämä oli liitteenä valituslupahakemuksessa Korkeimmalle oikeudelle, joka  myöntänyt valituslupaa. "Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Kitunen ja Koskelo. Esittelijä on ollut vanhempi oikeussihteeri Sarvilinna-Heimonen."
Taustaksi Laura Manniselle myönnetyn maksuttoman oikeudenkäynnin maksupäätös. Käräjätuomari Päivi Penttinen.

Kuinka asianajaja Pekka Mononen selosti käräjäoikeuden tuomaria. Maksupäätös, Päivi Penttinen 29.03.2001. Selostus. 
Oikeudenkäyntien nauhoitetut osat: Sivut 1-10  - Sivut 11-20  - Sivut 21-30  - Sivut 31-40  - Sivut 41-50  - Sivut 51-60  - Sivut 61-68. 

 

Tausta: Äitini valvonta Laukaan talon pakkohuutokaupassa hylättiin sillä perusteella, että olin vienyt hänen haltijavelkakirjansa ulosottotoimistoon. Avustava ulosottomies Raino Rinne oli pyytänyt minua niitä sinne tuomaan. Vaikka äitini oli toimittanut vaatimuksensa kirjallisesti tähän pakkohuutokauppaan, niin kihlakunnan vouti Jarmo Kivistö hylkäsi hänen vaatimuksensa perusteluinaan, että haltijavelkakirjat ovat olleet velallisen hallussa ja että hän on saanut puhelimessa yli 80-vuotiaalta vanhukselta vastauksen, ettei hänellä niitä ole.
Tässä vaiheessa kuvaan astuu asianajaja Pekka Mononen, asianajotoimisto Pekka Mononen Ky.

 
Sanomisen ja julkaisemisen vapautta vuodesta 1999.
oikeus
torstaina 06.05.2004.
eilen
huomenna
seur
edell
 

12 torstaina 06.05.2004.
Asian kulku: 
Asianajaja Pekka Monosen laskut minulle ja sitten minulle ja äidilleni yhteisesti.  "Tämän saatekirjeen mukana asianajaja Pekka Mononen lähetti uudet laskut, joissa maksajat ja laskun aiheet olivat muuttuneet niin, että hän edusti samassa riita-asiassa sekä kantajaa että  vastaajaa. Tämä hyväksyttiin kaikissa Suomen oikeusasteissa, koska Korkein oikeus ei myöntänyt valituslupaa." Pertti Manninen.
Asianajaja Juhani Elon laskut äidilleni, toimeksiantajana asianajaja Pekka Mononen. Tulossa?
Haastehakemus äidilleni ja minulle Jyväskylän käräjäoikeuteen, joka myöhemmin peruutettiin. Tulossa?
Haastehakemus minulle Jyväskylän käräjäoikeuteen. Tulossa?
Asian käsittely käräjäoikeudessa ja päätös. Tulossa? Nyt oikeuden nauhoitettu osa!
Asian käsittely hovioikeudessa ja päätös. Tulossa?
Nyt oikeuden nauhoitettu osa!
Valituslupahakemus Korkeimpaan oikeuteen. Lue!
Liite. Käräjäoikeuden ja hovioikeuden nauhojen purku (epävirallinen ja ohjeellinen)
Korkeimman oikeuden päätös: Valituslupaa ei myönnetä. Lue!

 
 


1999 alkaen
 
Torstaina 6. toukokuuta 2004.  
 
Uusin lehti Arkistohaku Depis Elokuva Gallup Imagine Kaupunkikuva Kuvagalleria Lehdet Liikunta
Opetus Perhe Politiikka Sota ja rauha Tv ja radio Talous Työtä Valokuva Velka Viikon kuva

 


Torstaina 6. toukokuuta 2004. Numero 250.
   


Tänään
06.05.2004
 
 

12.fi joka torstai. Vastaava päätoimittaja
Pertti Manninen.
12
@hotmail.com

 

 

 
Viikon linkki
 
   

 
Sodan kuva
 
   

 
Kuvagalleria
 
   
   
   
   
   
   

 
Palvelut
 
   
   
   

 
Info
 
   
   
   
   

 

p
 

Torstaina 06.05.2004. Irak.  Vankeja on kidutettu ja häpäisty. Amerikkalaisten sotilaiden käytöksestä on suoraan vastuussa presidentti George W. Bush, koska hän on vaatinut kaikille kansalaisilleen syytesuojan. Yhdysvaltain kansalaisia ei voi tuomita missään sotarikoksia käsittelevässä kansainvälisessä tuomioistuimessa. Presidentti eikä puolustusministeri Donald Rumsfeld pyydä anteeksi USA:n kansan puolesta, he vain paheksuvat.  Irakin hallinnon pystytys jatkuu. Kaadot Irakin armeijasta kymmeniä tuhansia. Surmat siviiliväestöstä kymmeniä tuhansia. Kaadot liittoutumasta satoja. Tuhannen rajakin on mahdollisesti jo ylitetty, ainakin kun palkkasoturit lasketaan mukaan. Tappaminen jatkuu.

 
Torstaina 06.05.2004. Vuodesta toiseen. Viikon kuva: Äiti ja lapsi  15.05.2003. Julkaistu ensimmäisen kerran 11.05.2000.

 
Torstaina 06.05.2004. Tausta: Äitini valvonta Laukaan talon pakkohuutokaupassa hylättiin sillä perusteella, että olin vienyt hänen haltijavelkakirjansa ulosottotoimistoon. Avustava ulosottomies Raino Rinne oli pyytänyt minua niitä sinne tuomaan. Vaikka äitini oli toimittanut vaatimuksensa kirjallisesti tähän pakkohuutokauppaan, niin kihlakunnan vouti Jarmo Kivistö hylkäsi hänen vaatimuksensa perusteluinaan, että haltijavelkakirjat ovat olleet velallisen hallussa ja että hän on saanut puhelimessa yli 80-vuotiaalta vanhukselta vastauksen, ettei hänellä niitä ole.
Tässä vaiheessa kuvaan astuu asianajaja Pekka Mononen, asianajotoimisto Pekka Mononen Ky.
 
Torstaina 06.05.2004. Tämän saatekirjeen mukana asianajaja Pekka Mononen lähetti uudet laskut, joissa maksajat ja laskun aiheet olivat muuttuneet niin, että hän edusti samassa riita-asiassa sekä kantajaa että  vastaajaa. Tämä hyväksyttiin kaikissa Suomen oikeusasteissa, koska Korkein oikeus ei myöntänyt valituslupaa. Pertti Manninen.
Asian kulku: Asianajaja Pekka Monosen laskut minulle ja sitten minulle ja äidilleni yhteisesti. Lue!  Asianajaja Juhani Elon laskut äidilleni, toimeksiantajana asianajaja Pekka Mononen. Tulossa? Haastehakemus äidilleni ja minulle Jyväskylän käräjäoikeuteen, joka myöhemmin peruutettiin. Tulossa? Haastehakemus minulle Jyväskylän käräjäoikeuteen. Tulossa? Asian käsittely käräjäoikeudessa ja päätös. Tulossa? Nyt oikeuden nauhoitettu osa! Asian käsittely hovioikeudessa ja päätös. Tulossa? Nyt oikeuden nauhoitettu osa! Valituslupahakemus Korkeimpaan oikeuteen. Lue! Korkeimman oikeuden päätös: Valituslupaa ei myönnetä. Lue!
     
  Torstaina 06.05.2004. Valamiesten ratkaisu. Huomenna perjantaina päivänäytös klo 11.05. TV2:ssa. Sidney Lumet ohjasi esikoisensa 12 Angry Men vuonna 1957 USA:ssa. Kuvassa Henry Fonda pitelee kädessään stilettiä ja alkaa epäillä syytetyn syyllisyyttä. Huikea filmi, joka tapahtuu yhdessä huoneessa. Unelmoitu kuva. Pertti Manninen.
     
Torstaina 06.05.2004. Pääkirjoitus. Kidutusta. On tietenkin aika kornia valittaa vaivojaan täällä Suomessa, kun ajattelee mitä maailmalla tapahtuu. Silti vääryyttä ei tarvitse missään hyväksyä. (32POISTETTU 15.12.2015) Lopuksi Korkein oikeus ei myöntänyt valituslupaa vaikka hovioikeudessa oli menetelty lain vastaisesti. Minulta evättiin oikeudenkäyntikaaren mukainen kuulusteluoikeus. Valittaa voi enää vain Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen, joka saanee tutkittavakseen täytyykö oikeusvaltiossa  noudattaa sen voimassa olevia lakeja. Pertti Manninen, 12.fi 06.05.2004.
     
 

Torstaina 06.05.2004. Vuodesta toiseen. Lätkäfanin hurma ja humala. Viikon kuva 18.05.2000. 
Unelmoituja kuvia heistä, jotka eivät niin kovasti lätkää seuranneet.
19.04.2001.
Unelmoituja kuvia heistä, jotka kaukalossa selvittivät välejään. 19.04.2001.
Viikon kuvasarja 08.05.2003.

     
Tulossa.   Torstaina 06.05.2004. Minusta - muistista. Kuvasarja.
     
 

Lahjoita ruokaa! "The Hunger Site"-sivulla käydessäsi ja siellä nappia painaessasi lahjoitat ruokaa maailman nälkäisille ihmisille. Sivulla mainitut sponsorit maksavat lahjoituksen puolestasi! Voit tehdä yhden lahjoituksen joka päivä. 16.09.99.

  pm 1234567890123456789012345678901234567890123
ILMOITA ILMAISEKSI: LINKKI UUSIMPIIN!

Muista maksuttomat arkistot! Tässä muutamia: kaleva.fi - yle.fi - mtv3.fi - aftonbladet.se - guardian.co.uk.

Paavo Lipponen (sd) "Kysyn vain, että mikä vika on Natossa? Olisihan se hyväkuulla." Helsingin Sanomat 11.11.2003.
Vastaus: Tahdotko poikasi Balkanille tapettavaksi? 02.09.1999. 

Vuosikirja 2003. Koko vuosi kahdella sivulla! tammikuu-kesäkuu 2003 kuvin. - heinäkuu-joulukuu 2003 kuvin. - tammikuu-kesäkuu 2003 ilman kuvia. - heinäkuu-joulukuu 2003 ilman kuvia.

 

 
Kansanedustaja Kimmo Sasi (Kok.): Muistamme varsin hyvin vielä joitakin aikoja sitten edustaja Tennilä halusi, että Suomi liittyisi Neuvostoliittoon tai ainakin nyt Varsovan liittoon, mutta nämä ajat ovat nyt ohitse. - Kansanedustaja Esko-Juhani Tennilä (Vas.): Minun isä on seisonut viidettä vuotta etulinjassa Suomen itsenäisyyden puolesta ja pidän loukkaavana teidän kantaanne. - Välihuutaja: Aivan, törkeätä. Eduskunnan kyselytunnilla Nato-kysymyksen keskustelussa tänään torstaina 04.03.2004 n. klo 16:35.

  Lukijan postia.

Näinä aikoina.


29.04.2004

22.04.2004

08.04.2004

01.04.2004

25.03.2004. Salainen asiakirja.
 
18.03.2004.

11.03.2004.

04.03.2004.

26.02.2004.

19.02.2004.

12.02.2004.

05.02.2004.

22.01.2004.

22.01.2004.

15.01.2004.


08.01.2004.


01.01.2004.


25.12.2003.


18.12.2003


11.12.2003.


Vanhin 29.07.1999
Kaikki lehdet-luettelo

ILMOITA ILMAISEKSI: LINKKI UUSIMPIIN!


Uusin
 

Vuosikirja 2003. Koko vuosi kahdella sivulla! tammikuu-kesäkuu 2003 kuvin. - heinäkuu-joulukuu 2003 kuvin. - tammikuu-kesäkuu 2003 ilman kuvia. - heinäkuu-joulukuu 2003 ilman kuvia.


"Tarkoituksellista vai ei, pääministeri Anneli Jäätteenmäkeä motattiin kuitenkin tälläkin HS-Gallupin valheellisella tiedolla Irak-selvitysten kuumimmalla hetkellä! Lehden vastaava päätoimittaja on Janne Virkkunen."

Kotikaupungin katu oli hiekkainen tie, siinä Anglia katolleen kääntyi. Vielä vinossa liikennemerkkikin lie, joka ohjausvirheestä vääntyi. Etupenkiltä lasin läpi lennettyäni olin pyörinyt piennarta pitkin. Ojan pohjalla hampaita sylkiessäni minä oksensin verta ja itkin. Gösta Sundqvist.


Pohjat: Vuoden nuolaisu! - Poliisi tutki Ahtisaari, USA:n juoksupoika. - NATO Vauhti-viikko.
Paavo Lipponen (sd) "Kysyn vain, että mikä vika on Natossa? Olisihan se hyvä kuulla." Helsingin Sanomat 11.11.2003.
Vastaus: Tahdotko poikasi Balkanille tapettavaksi? 02.09.1999.


TOIMITUS. Vastaava päätoimittaja Pertti Manninen. Yhteydenotto: 12@hotmail.com. Copyright 12.fi 2004/250. Sivut valmisti Pertti Manninen 06.05.2004 (24.05.2004 15:22 ). Vanhempi talvitoimittaja ja kesätoimittaja. Kuvannut Pertti Manninen.
12 - 2004/05/06 - Asianajaja Pekka Mononen - (Poistettu 06.12.2015) - Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky - Asian kulku: Asianajaja Pekka Mononen, asianajotoimisto Pekka Mononen Ky. Laskut. Liite. Käräjäoikeuden ja hovioikeuden nauhojen purku. Asiana - 06.05.2004 - avoin - joka torstai - kuva - kuvat - pertti manninen - 12.


Muista maksuttomat arkistot! Tässä muutamia: kaleva.fi - yle.fi - mtv3.fi - aftonbladet.se - guardian.co.uk.

Sivun alkuun!Tämä on Nettisanomat-sivuston kopio 12-sivustoon logot ja sivuston nimi muuttaen. Alkuperäiset järjestysnumerot on säilytetty. Nettiin perjantaina 2010-11-12 klo 10:22.

Kaikki sivut 2003 (1-6) ja 2004 (1-12) tarkistettu (linkit ja puuttuvat kuvat). SanomaWSOY:n vaatimuksesta johtuen sen kuva-aineisto on sumennettu 2004 (päivämäärä pienellä tekstillä joka kuvassa). Tämä teksti tiistaina 2011-09-20 jakeskiviikkona 2011-09.21. Pertti Manninen. Tämä 12-sivusto on tehty Nettisanomat-sivuston tarkistetusta versiosta 2011-09-21. ..
2004-2011: Vaasan hovioikeuden (19.11.2015) kumottua Keski-Suomen käräjäoikeuden (24.01.2012) tuomion sivusto on palautettu osittain alkuperäiseen muotoon hovioikeuden tuomio huomioon ottaen lauantaina 05.03.2016, äitini 100-vuotis syntymäpäivänä.