Sanomisen ja julkaisemisen vapautta vuodesta 1999.
oikeus
torstaina 06.05.2004.
eilen
huomenna
seur
edell
 

12 torstaina 06.05.2004. 
Asian kulku: Asianajaja Pekka Mononen. Laskut. 

Käräjäoikeus:  Puheenjohtaja käräjätuomari Harri Heikkilä, asianajaja Juhani Elo ja oikeusavustaja Seppo Lehtinen. Todistajat myyntipäällikkö Lauri Kara ja velkaneuvoja Ritva Anttonen. Sivut 1- 51.
Hovioikeus: Puheenjohtaja hovioikeudenlaamanni Kalervo Auerma, jäsenet Jorma Latvala ja hovioikeudenneuvos Eija-Liisa Helin, todistajat myyntipäällikkö Lauri Kara ja velkaneuvoja Ritva Anttonen. Sivut 52- 68. Tämä oli liitteenä valituslupahakemuksessa Korkeimmalle oikeudelle, joka  myöntänyt valituslupaa. "Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Kitunen ja Koskelo. Esittelijä on ollut vanhempi oikeussihteeri Sarvilinna-Heimonen." Taustaksi Laura Manniselle myönnetyn maksuttoman oikeudenkäynnin maksupäätös. Käräjätuomari Päivi Penttinen.
 
 

1999 alkaen
 

Liite. Käräjäoikeuden ja hovioikeuden nauhojen purku (epävirallinen ja ohjeellinen) 
Sivut 1-10  - Sivut 11-20  - Sivut 21-30  - Sivut 31-40  - Sivut 41-50  - Sivut 51-60  - Sivut 61-68.
Dokumentteja ja linkkejä. (Lisätty 13.05.2004)

61

voi olla että tää äidin täytäntöönpanoriitakanne loppuu tai että siis jos sopimus hyväksytään tai niin niin se loppuu se hänen hänen ajamansa asia ja sitten tota tää ja

hän siinä puhelussa sanoi vielä että hänellä on joku tuttu asianajaja ja joka hoitaa näitä ja jotenkin vähätteli sitä anttosen eh taitoa tai tarmoa ja minä sanoin että kyllä minä luotan siihen ja ja ja ja se todella lähetettiin joulukuun viidestoista

nytten palaan takaisin siihen alkuun

milloin mononen on käräjäoikeudessa itse sanonut että hän on ensimmäisen kerran ollut tähän karaan ilmeisesti pankin edustajaan yhteydessä sen samana päivänä kuin minä allekirjoitin sen täällä jyväskylässä tän eli lähetin ja allekirjoitin sen sen valtakirjan mistä on kysymys ja ja tota no sitt vielä sen verran nyt haluan sanoa että

monosen pitäs nyt vastata että milloin hän on hoitanut minun tätä tätä tätä velkajärjestelyäni ja milloin hän on hoitanut näitä pankin kanssa käytyjä neuvotteluja ja ja mielestäni

niistä päivämääristä käy ilmi että kaikki ne puhelut jotka on nyt täällä käräjäoikeudessa hylätty jotka on siis syyskuusta lähtien edellisenä vuonna kun on siis se siinä laskutuksessa niin ne on ollut tota hänen siis ne on täytynyt olla äidin asiaa ei äiti o voinut hoitaa niitä 85 vuotias ihminen tota ja itsehän mononenkin sanoi että minä olen hoitanut äitini asiaa

ja sen vielä kerran sanon että sen valvonnan siitä kirkkonummen pakkohuutokaupasta joka tapahtu lokakuussa loka marraskuussa lokakuussa niin niin minä hoidin sen itse ja sieltä löytyy todisteena se että minä oon sen nimenomaan tyttären nimi on myös laura lähettänyt sen hänelle sähköpostina ja hän on hoitanut sen mummin kanssa sen asian ja

se perustuu just siihen että ei o haluttu että mononen hoitaa mitään muuta asiaa kuin sen käräjäoikeuden tai siis sen täytäntöönpanoriitakanteen ja nyt

hän on laittanut ne laskut sillä tavalla äl että syyttää aateekoota niistä niin että siellä on niinku alkuvaiheessa pois pois pois niissä laskuissa

se on ainoo tapa jolla hän on voinut laskuttaa näistä lopuista koska tota hän ei olis voinut osottaa niitä toimeksiantoja joita hän väittää nyt olevan muulla tavalla kuin että hän on avannut nyt vanhat toimeksiannot uudestaan

puheenjohtaja

joo tämä on teidän kantanne

no nyt menemme sitten sitten näihin todistajiin se joka liittyy nyt tähän tämä anttonen nyt suoraan suoraan tähän mannisen kertomukseen otetaan ritva anttonen

sihteeri

kutsutaan istuntosaliin neljä todistaja ritva anttonen

puheenjohtaja

nää oli molemmat siellä käräjäoikeudessa eikö niin

jaaha hyvää päivää olkaa hyvä käykää sinne keskelle

ritva terttu kyllikki anttonen jyväskylän johtava velkaneuvoja te olitte käräjäoikeudessa todistamassa tästä tämän kommandiittiyhtiön ja mannisen välisestä riidasta silloin todistajanvalan tuo sama vala on voimassa tänään

anttonen

kyllä

puheenjohtaja

se velvoittaa teidät ehdottomasti pysymään totuudessa

eli teidän osaltanne teemana ja kysymyksenä on on tuo pertti mannisen velkajärjestelyn hoitaminen ja ja miten tämä mononen on siihen liittynyt miten mononen siihen (epäselvä)

ja aloitetaan pääkuulustelu näin että kertokaa te itse itse nyt ensin kuinka kuinka tuo velkajärjestely homma meni

anttonen

no tuo pertti manninen otti yhteyttä puhelimitse ja hänelle varattiin aika velkaneuvontaan huhtikuussa 2000 27.4. ja me käytiin useita keskusteluja asiasta ja tätä selvitettiin ja tuota sitten me tehtiin mannisen kanssa yhessä sovintoesitys velkojille 12.12.2000 tai merita pankki oylle lähetettiin sovintoehdotus ja ja tuota tai mää oon tämän lähettänyt

ASIANAJOTOIMISTO PEKKA MONONEN KY Vantaa 7.7.2000 Laura Aliina Manninen HOVIOIKEUDEN ALKUPERÄINEN TUOMIO YM. Pertti Mannisen pyynnöstä lähetän ohessa Vaasan hovioikeuden alkuperäisen tuomion (15.6.2000) , jotta voitte käyttää sitä nostaessanne siinä mainittua täytäntöönpanoriitakannetta. Huomautan vielä tässä, että kanne on nostettava määräajassa. Pertti Manninen ilmoitti minulle, että Teillä on 12.7 aika varattuna oikeusaputoimistoon, jossa selvitetään mahdollisuutenne maksuttomaan oikeudenkäyntiin taikka ainakin osakorvaukseen, minkä jälkeen selviää kuka hoitaa kanteen nostamisen. Olen lähdössä lomalle 10.7. illasta alkaen. Jos haluatte, että laadin Teille asiaa koskevan haastehakemuksen, ottanette siinä tapauksessa yhteyttä ajoissa matkapuhelimeeni nroon 0400-400 685. Ystävällisin terveisin Pekka Mononen Pekka Mononen.
Oikeuden käyntien kirjallinen todiste nro.

ASIANAJOTOIMISTO PEKKA MONONEN KY Vantaa 8.1.2001 Laura Manninen TUOMARIN YHTEENVETO SUULLISTA VALMISTELUA VARTEN
Lähetän ohessa tiedoksenne Jyväskylän käräjäoikeuden käräjätuomari Päivi Penttisen laatiman yhteenvedon täytäntöönpanoriita-asiassa. Jutussa on sovittu pidettäväksi suullinen valmisteluistunto keskiviikkona 7.2.2001 kello 10.00 alkaen. Valmisteluistunnossa ei kuulla todistajia, joten niiden ei tarvitse silloin vielä tulla paikalle. Todistajat kuullaan pääkäsittelyssä, jonka ajankohta määrätään myöhemmin (pidetään maaliskuussa). Valmisteluistunnossa selvitetään, mitä kantaja vaatii ja miten vastaaja siihen vastaa. Lisäksi selvitetään miltä osin juttu on riitainen ja miltä osin riidaton. Riidattomilla osilla ei näyttöä esitetä ja pääkäsittelyssä esitetään todistelua vain riitaisten kysymysten osalta. Valmisteluistunnossa ei suoriteta asianajoa, toisin sanoen asianajolliset puheenvuorot pitäisi jättää pääkäsittelyyn. Valmisteluistunnossa selvitetään kuitenkin onko osapuolilla mahdollisuus päästä asiassa sovintoon. Jos sovintoon ei päästä. päätetään pääkäsittelyn toimittamisesta. Menen ainakin itse valmisteluistuntoon. Jutussa harkittavan sovinnon kannalta ei olisi pahitteeksi, vaikka Laura Manninen tulisitte itsekin saapuville. Välttämätöntä se ei kuitenkaan ole. Olen vielä puhelinyhteydessä ennen valmisteluistuntoa, siltä varalta että päätätte lähteä mukaan ja kuullakseni viimeiset kannanottonne.
Haluaisin myös kuulla, mitä kuuluu Pertin sovintotarjoukselle. Pekka Mononen Pekka Mononen
Oikeuden käyntien kirjallinen todiste nro.

ASIANAJOTOIMISTO PEKKA MONONEN KY Vantaa 21.3.2001
Laura Manninen ja Pertti Manninen TÄYTÄNTÖÖNPANORIITA PÄÄTTYNYT JYVÄSKYLÄN KÄRÄJÄOIKEUDESSA No niin kuten puhelimessa kerroin ulosottovalitusasia on lopullisesti päättynyt Jyväskylän käräjäoikeudessa sovintoon. Pertin Kirkkonummen talon pakkohuutokaupalla ja Lauran mkaapohjan vapaaehtoisella myynnillä saatiin onnistunut lopputulos. Merita Pankki Oyj:n on nyt annettava Pertille loppuvelat anteeksi. Tässä mukana seuraa jutun loppuvaiheen asiakirjoja. Pertille minulla on paksu nippu hänen aikanaan asian ajamista varten toimittamia vanhoja veroilmoituksia ja muita papereita, jotka tulen luovuttamaan hänelle myöhemmin. Laura Manniselle tässä on mukana alkuperäinen maapohjan myyntikauppakirja. Käräjäoikeuden päätöksestä näette, että maksuton oikeudenkäynti on myönnetty ja paljonko sen perusteella minulle on maksettu. Hyvää jatkoa kummallekin. Ystävällisin terveisin Pekka Mononen Pekka Mononen asianajaja, varatuomari Vantaa
Oikeuden käyntien kirjallinen todiste nro.

(Toimeksiannon taustaa ja päivämääriä asianajaja Pekka Monosen kirjeissä äidilleni, joista viimeisessä oli minunkin nimeni mainittu. Minulle hän ei kirjettä lähettänyt. Nimeni oli siinä niin hienovaraisesti, etten kirjeen nähtyäni äitini luona keväällä  vielä ymmärtänyt, että minullekin on  laskuja tulossa. Myöhemminhän asianajaja Pekka Mononen lähetti myös äidilleni nämä kiistellyt laskut eikä ole niitä perunut. Mahtaakohan hän vielä haastaa lähes 90-kymppisen äitini uudelleen oikeuteen, koska hoki tässä minun oikeudenkäynnissäni yhteisvastuullisuutta niin tarmokkaasti. Pertti Manninen 06.05.2004.)


...

puheenjohtaja

joo tämä on teidän kantanne

no nyt menemme sitten sitten näihin todistajiin se joka liittyy nyt tähän tämä anttonen nyt suoraan suoraan tähän mannisen kertomukseen otetaan ritva anttonen

sihteeri

kutsutaan istuntosaliin neljä todistaja ritva anttonen

"Hovioikeuden istunnossa ei ole noudatettu Oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 33 §:n 2 ja 3 momentin määräyksiä. Aloittaessani kantaja Pekka Monosen kuulustelun ja tehdessäni hänelle kysymyksen puheenjohtaja katkaisi kysymykseni ja siirsi asian käsittelyn suoraan minun kuulemiseeni todistelutarkoituksessa. Kuulemisen jälkeen puheenjohtaja siirsi asian käsittelyn suoraan todistajien kuulusteluun. Minulle ei siis annettu edellä mainitun oikeudenkäymiskaaren mukaista kuulusteluoikeutta."
Valituslupahakemus ja valitus Korkeimmalle oikeudelle.

 

62

 manniselle allekirjoitettavaksi ja toimitettavaksi eteenpäin velkojille ja ja tuota sitten mukana oli velkajärjestelyhakemus ja jotta ellei tämä tuota tulosta niin sitten hän voi hakea velkajärjestelyä ja tähän on päättynyt tämä minun yhteistyö tässä asiassa

puheenjohtaja

oliko monosella mitään tekemistä tämän asian kanssa

anttonen

ei

puheenjohtaja

teidän näkökulmastanne

anttonen

ei

puheenjohtaja

oliko teillä tietoakaan että mononen on tässä jotenkin

anttonen

ei

puheenjohtaja

joo

ei

aiheuttaako tämä manninen häneltä teille jotain kysymyksiä haluatteko kysyä jotain täydennystä

manninen

mielestäni siinä tuli ne mitä tästä asiasta piti selvittää

puheenjohtaja

mononen onko teillä vastakuulustelu

mononen

(epäselvä) mannisen pertti mannisen tuota kirkkonummen kiinteistön pakkohuutokaupassa mitään saitteko näistä yhteyksistä tietää niistä

anttonen

kyllä siitä oli varmaan puhetta tarkkoja yksityiskohtia en muista mutta oon kirjannut tänne tänne sovintoehdotukseen että kirkkonummen talon uusi pakkohuutokauppa on 31.1.2001 että kyllä siitä on keskusteluja ollut

mononen

(epäselvä)

anttonen

niin

mononen

(epäselvä) olitteks te itse siellä pakkohuutokauppatilan (epäselvä)

anttonen

ei ei

mononen

oliks teillä puhetta että te olisitte valvonut pertti mannisen oikeuksia tai etuja siellä pakkohuutokaupassa

anttonen

ei

mononen

 

63

tiesittekö oliko hänellä mitään mitään avustajaa siellä

anttonen

en tiennyt

mononen

joo selvä ei mulla muuta

puheenjohtaja

joo ei ole muuta teiltä

kiitoksia teille onks teillä palkkiovaatimus manniselta tämän päivän osalta

anttonen

ei ole

puheenjohtaja

joo kiitos voitte poistua

otetaan sitten lauri kara

sihteeri

kutsutaan todistaja lauri kara istuntosaliin neljä

puheenjohtaja

joo olkaa hyvä käykää istumaan tuonne keskelle

kara järvenpäästä te ootte pankinjohtaja ainakin ollut siinä vaiheessa kun tämä riita on ollut esillä

kara

myyntipäällikkö

puheenjohtaja

myyntipäällikkö joo te olitte käräjäoikeudessa jo tässä näiden herrojen välisessä riidassa vannoitte silloin todistajavalan tuo sama vala on voimassa tänään ja velvoittaa teidät ehdottomasti pysymään totuudessa

eli tuo teema mistä tänään teitä teiltä vähän kuullaan on on nimenomaan se että tuo akordisopimus pertti mannisen akordisopimukseen täht tähdännyt neuvottelujen kulku ja kuinka tuo sopimus syntyi ja mitä siinä oli monosella mahdollisesti tekemistä tämän tämän kuvion kanssa

aloitetaan pääkuulustelu jossa itse itse kerrot kerrotte tästä

kara

se lähtökohtatilanne oli se että että että tuota noin tää mannisen mannisen ja pankin välinen välinen välinen tuota akordisopimus siihen nivoutu hyvin monta erilaista asiaa siihen nivoutu tämmösen täytäntöönpanoriidan riidan tuota peruuttaminen joka koski laukaalla olevaa pakkohuutokauppaa pertti mannisen omakotitalosta ja ja sitten tuota noin sitä että tässä akordisopimuksessa pankki sitoutui siihen että että velka että loppuvelat akordoidaan kun tää sopimus saadaan ehtojen perusteella niinkun loppuunsaatettua ja siihen siihen sitten liittyi tämä laura mannisen tuota omistaman tontin kauppa tässä tässä samassa yhteydessä kun tää kirkkonummen kohteen pakkohuutokauppa oli ja ja tuota noin

siinä vaiheessa monosella oli hyvin hyvin merkittävä rooli hän kävi näitä keskusteluja pankin kanssa ja pankki sai valtakirjan valtakirjan jonka pohjalta hän pysty toimimaan ja ja ja tuota noin katson että että että hänellä oli suuri merkitys merkitys siihen että kokonaisjärjestely toteutuu

siellä oli muun muassa täällä pakkohuutokauppatilaisuudessa tuli problemaattinen tilanne tilanne sähkösopimuksen siirrosta ja ja silloin muun muassa mononen oli yhteydessä suoraa suoraan manniseen ja asiasta käytiin keskustelua ett tää tää käsitys ainakin mulle muodostu sillon silloin kun näitä järjestelyjä tehtiin että hyvin vahva merkitys oli oli tuota noin monosen roolilla että nää kaikki asiat saatiin nivoutumaan yhteen ja tähän sopimukseen päästiin

puheenjohtaja

no manninen aiheuttaako tuo

 

64

manninen

tota se aiheuttaa sillä tavalla kysymyksiä että millon mononen milloin te olitte ensimmäisen kerran monosen kanssa yhteydessä ja sitten kuka hoiti ne sen paperin sen sopimuspaperin joka jonka pohjalta sitten tämä nämä toimenpiteet on suoritettu

kara

(epäselvä) ja ja tuota siinä keskustelussa nyt en tarkkaan muista mikä tää varsinainen kulku kulku tässä oli mutta mutta tätä sopimusluonnosta näytettiin näytettiin monoselle ja hän hänen kauttaan muistaakseni teille jollon jollon tota nää ehdot kirjattiin sinne sopimukseen ylös ja sen pohjalta siten sitten tuota toimittiin muistan kyllä että kävimme keskenämmekin keskusteluja tästä tästä asiasta useamman kerran tässä pitkin matkaa ja ja tuota noin mutta että tän varsinaisen paketin kokoaminenhan tapahtu sitten niinku monosen ja ja (epäselvä)

manninen

tota voitteko täsmentää sitä että milloin kävitte ja minkälaisessa tilaisuudessa monosen kanssa keskusteluja tämän paperin tai sopimuksen ehdoista mononen on ilmoittanut käräjäoikeudessa että hän ei ole osallistunut siihen sopimuksen tekemiseen se löytyy käräjäoikeuden nauhoilta varmasti ja että hän jos hän olisi ollut mukana sen sopimuksen tekemisessä siitä olisi tullut toisenlainen hän on käyttänyt tämmöstä sanontaa eli voitteko täsmentää tätä kohtaa

kara

(epäselvä) nyt on aikaa kulunut sen verran pitkälti että en muista tarkalleen mikä se kulku siinä suhteessa

Nauha Hovi 1. Osa 1. loppuu.


ASIANAJOTOIMISTO PEKKA MONONEN KY Vantaa 8.1.2001 Laura Manninen TUOMARIN YHTEENVETO SUULLISTA VALMISTELUA VARTEN
Lähetän ohessa tiedoksenne Jyväskylän käräjäoikeuden käräjätuomari Päivi Penttisen laatiman yhteenvedon täytäntöönpanoriita-asiassa. Jutussa on sovittu pidettäväksi suullinen valmisteluistunto keskiviikkona 7.2.2001 kello 10.00 alkaen. Valmisteluistunnossa ei kuulla todistajia, joten niiden ei tarvitse silloin vielä tulla paikalle. Todistajat kuullaan pääkäsittelyssä, jonka ajankohta määrätään myöhemmin (pidetään maaliskuussa). Valmisteluistunnossa selvitetään, mitä kantaja vaatii ja miten vastaaja siihen vastaa. Lisäksi selvitetään miltä osin juttu on riitainen ja miltä osin riidaton. Riidattomilla osilla ei näyttöä esitetä ja pääkäsittelyssä esitetään todistelua vain riitaisten kysymysten osalta. Valmisteluistunnossa ei suoriteta asianajoa, toisin sanoen asianajolliset puheenvuorot pitäisi jättää pääkäsittelyyn. Valmisteluistunnossa selvitetään kuitenkin onko osapuolilla mahdollisuus päästä asiassa sovintoon. Jos sovintoon ei päästä. päätetään pääkäsittelyn toimittamisesta. Menen ainakin itse valmisteluistuntoon. Jutussa harkittavan sovinnon kannalta ei olisi pahitteeksi, vaikka Laura Manninen tulisitte itsekin saapuville. Välttämätöntä se ei kuitenkaan ole. Olen vielä puhelinyhteydessä ennen valmisteluistuntoa, siltä varalta että päätätte lähteä mukaan ja kuullakseni viimeiset kannanottonne.
Haluaisin myös kuulla, mitä kuuluu Pertin sovintotarjoukselle. Pekka Mononen Pekka Mononen
Oikeuden käyntien kirjallinen todiste nro.

65

Nauha Hovi 2. Osa 1. alkaa.

manninen

mononen on ilmoittanut käräjäoikeudessa että hän ei ole osallistunut siihen sopimuksen tekemiseen se löytyy käräjäoikeuden nauhoista varmasti ja että hän jos hän olisi ollut mukana sen sopimuksen tekemisessä siitä olisi tullut toisenlainen hän on käyttänyt tämmästä sanontaa eli voitteko täsmentää tätä kohtaa

kara

(epäselvä) nyt nyt on aikaa kulunut sen verran pitkälti että en muista tarkalleen mikä se kulku siinä suhteessa oli että että kuinka paljon tästä asiasta keskusteltiin mutt joka tapauksessa tämän kokonaisuuden niinkun onnistumisen kannalta niin niin niin tuota noin nää kaupantekotilanteet mitä oli ennen sitä pakkohuutokauppaa tästä maapohjasta ja muuten niin mononen oli siellä siellä siellä mukana ja näitä järjestelemässä nyt en sataprosenttisesti muista tätä että millä tavalla tän paperin laatiminen var varsinaisesti meni mutta mutta valtakirjan pohjaltahan mononen sen allekirjoitti

manninen

siitä muistatteko siitä sitten siitä tai tietenkin tai tai mitä muistatte siitä sähkösopimusasiasta joka siinä pakkohuutokaupassa ilmeisesti päätettiin

kara

joo siinä sähkösopimusasiassa oli semmonen tilanne että että tuota kun huutokauppayhteydessä selvis että tää sähkösopimus sähkösopimuksen siirtyminen ei olis onnistunut näitten isojen sähkö sähkö tuota laskurästien takia ja ostaja olis vetäytynyt tästä kaupasta ilman ilman tätä asian sopimista niin siinä pidettiin neuvottelutauko siinä huutokaupan yhteydessä jolloin jolloin pankki tuli vastaan vastaan sitten sillä tavalla tän puhelunkeskustelun jälkeen joka joka oli tuota noin teiän ja ja tuota monosen välillä että tähän asiaan tätä kokonaisjärjestelyä ei kaadeta ett pankki tuli vastaan silloin muistaakseni kahdeksan ja puolen tuhannen markan edestä oli valmis maksamaan maksamaan näitä rästejä jotta se sähkösopimus pystyttiin siirtämään ja siinä yhteydessä sitten muistaakseni laadittiin asiapaperi

puheenjohtaja

joo

manninen

muistatteko sitä tilannetta tilannetta että minkälaisia neuvotteluja mahdollisesti minä ja mononen kävimme siinä sen sähkösopimuksen siirtoasian tiimoilta

kara

no muistan sen että keskustelu oli aika kiivas että että että tuota noin siinä ei ihan yksimielisyyttä sen asian osalta ei tahtonut tulla että tota noin keskustelun pohjalta pohjalta kuitenkin sitt (epäselvä) siellä huutokauppatilaisuudessa

manninen

mulla olis vielä yks kysymys sitten tota kun muistatte varmaan hyvin tai tai siis että mehän soittelimme toisillemme siinä tammikuussa ja tota tätä ruvettiin tätä hiomaan tätä sopimusta niin niin tota muistatteko ja ja tiesitte siitä tästä tästä täytäntöönpanoriitakanteesta joka siis oli pankin yks ehto että se sopimus yleensä voi tulla niin muistatte on minkälainen käsitys teillä oli siinä tota siitä sen oikeudenkäynnin niinku minkälainen se oli niinku pankin kannalta

kara

(epäselvä) koska en itse ollut mukana sitä riitakannetta tuota noin käsittelemässä senhän hoiti muistaakseni contant oy ja ja he käsittelivät sitä asianaan siellä mutta se nivoutu sitten tähän kokonaisuuteen sopimukseen sopimukseen lähdettiin

puheenjohtaja

joo o

manninen

niin muistatteko semmosta kun keskustelimme siitä täytäntöönpanoriitakanteesta niin niin semmosta asiaa että että olisimme niinku keskustelleet ihan siitä kuka sen tai tai miten nyt ilmaisisin sitä että kuka siinä mikä sen oikeudenkäynnin lopputulos vois olla

kara

en en muista keskustelua oikeudenkäynnin lopputulostahan on hyvin hankala ennus ennustaa enkä en semmoseen asiaan kyllä yleensä ota minkäännäköstä kantaa edes


ASIANAJOTOIMISTO PEKKA MONONEN KY Vantaa 8.1.2001 Laura Manninen TUOMARIN YHTEENVETO SUULLISTA VALMISTELUA VARTEN
Lähetän ohessa tiedoksenne Jyväskylän käräjäoikeuden käräjätuomari Päivi Penttisen laatiman yhteenvedon täytäntöönpanoriita-asiassa. Jutussa on sovittu pidettäväksi suullinen valmisteluistunto keskiviikkona 7.2.2001 kello 10.00 alkaen. Valmisteluistunnossa ei kuulla todistajia, joten niiden ei tarvitse silloin vielä tulla paikalle. Todistajat kuullaan pääkäsittelyssä, jonka ajankohta määrätään myöhemmin (pidetään maaliskuussa). Valmisteluistunnossa selvitetään, mitä kantaja vaatii ja miten vastaaja siihen vastaa. Lisäksi selvitetään miltä osin juttu on riitainen ja miltä osin riidaton. Riidattomilla osilla ei näyttöä esitetä ja pääkäsittelyssä esitetään todistelua vain riitaisten kysymysten osalta. Valmisteluistunnossa ei suoriteta asianajoa, toisin sanoen asianajolliset puheenvuorot pitäisi jättää pääkäsittelyyn. Valmisteluistunnossa selvitetään kuitenkin onko osapuolilla mahdollisuus päästä asiassa sovintoon. Jos sovintoon ei päästä. päätetään pääkäsittelyn toimittamisesta. Menen ainakin itse valmisteluistuntoon. Jutussa harkittavan sovinnon kannalta ei olisi pahitteeksi, vaikka Laura Manninen tulisitte itsekin saapuville. Välttämätöntä se ei kuitenkaan ole. Olen vielä puhelinyhteydessä ennen valmisteluistuntoa, siltä varalta että päätätte lähteä mukaan ja kuullakseni viimeiset kannanottonne.
Haluaisin myös kuulla, mitä kuuluu Pertin sovintotarjoukselle. Pekka Mononen Pekka Mononen
Oikeuden käyntien kirjallinen todiste nro.

66

puheenjohtaja

oliko vielä

manninen

se koskee tätä että muistatteko semmosta että että kun sopimusneuvotteluja käytiin että te olisitte maininnut että pankki on siinä aika hyvässä asemassa tässä oikeudenkäynnissä

kara

valitettavasti mun täytyy sanoa että en muista

puheenjohtaja

(epäselvä)

mononen

(epäselvä) mä alottasin tämmösest yksityiskohtaisella kysymyksellä että niin kauan kuin muistan eli tää sähköliittymän luovutukseen siellä pakkohuutokauppatilanteesssa niin miten näette oliko tää sähköliittymään liittyvä episodi joka siellä ilmeni niin oliko sen niinku yllätyksellinen että ei ollut havaittu ennen sitä huutokauppatilannetta ja sitt toisaalta pe pelastiko se ratkasu mikä siellä saatiin aikaseks sen koko kokonaisjärjestelyn

kara

(epäselvä) sähkö sähköliittymän tuota tää maksamaton lasku selvisi ainoastaan ja vain siellä huutokauppatilaisuudessa se tuli täytenä yllätyksenä ja ja ja tota noin se järjestely joka oli sovittu etukäteen että mitenkä siinä huutokaupassa menetellään niin niin niin tota siinä tilanteessa siinä tilanteessa ostajat olisivat vetäytyneet tästä kaupasta jos ratkaisua ei olis syntynyt ja ja pidän sitä erittäin merkittävänä ja ja ja tuota noin tää pankin vastaantulo siinä vaiheessa kaheksan reilu 8000 markkaa puhuttiin kuitenkin kokonaisuudesta toista miljoonaa vanhaa markkaa olevasta akordista me katsottiin että että tota noin tähän asiaan tää asia ei saa tää kokonaisuus ei saa kaatua ja siinä yhteydessä tultiin sitt sen verran pankkina vastaan

mononen

tota jos sitt ajatellaan sitä hanketta missä minä olen ollut teidän tietojenne mukaan mukana niin ketä mä olen siellä edustanut olen onko se selvinnyt teille että että kenen asialla minä olen ollut siellä

kara

no ainakin minä ymmärsin asian ja valtakirjojen ja muiden perusteella että edustit molempia sekä laura mannista että perrtti mannista asiat nivoutuvat yhteen

mononen

jos olisin edustanut ainoastaan laura mannista niin miltä se minun toimintani olis sillon näyttänyt

kara

(epäselvä) jos ajatellaan tämän maapohjan kaupan suhteen niin niin ja ja tän täytäntöönpanoriidan suhteen niin se olis näyttänyt aika erikoiselta erikoiselta toiminnalta että ett ett tuota noin koska laura manninenhan näistä järjestelyistä ei millään tavalla hyötynyt ainakaan käsittääkseni näin

mononen

oliko niin että minä laura mannisen asiamiehenä huolehdin siitä että laura manninen myi maapohjansa tälle ostajalle ja ja tuota sitten myöskin laura mannisen asiamiehenä olin ehdottomassa että laura manninen veti tän täytäntöönpanoriitakanteensa pois sieltä käräjäoikeudesta tota sitt mä olen luovuttanut oikeudelle semmosen kuitin missä mikä on siinä lukee merita pankki oyj kautta lauri kara 31.1.2001 eli huutokauppapäivänä kysymys on 50 000 markan suorituksesta muistatteko allekirjoittaneenne tämmäsen kuitin siellä huutokaupassa

kara

(epäselvä)

mononen

joo mikä raha siinä oli kysymyksessä

kara

 

67

siinä oli tää tää tuota noin kauppahinnan osuus joka oli osa tätä reilun 400 000 markan kokonaishintaa joka oli sovittu siinä siinä siinä tuota noin tässä sopimu pankin ja tuota noin mannisen välisessä sopimuksessa

mononen

oliko siitä oisko se kuulunut normaalisti siis myyjälle se raha ja myyjä oli laura manninen eikö niin

kara

se normaalisti olis kuulunut myyjälle

mononen

mutta te pankkina vastaanotitte sen pertti mannisen velkoihin eikö niin

kara

joo

mononen

laura manniselle ei jäänyt siitä kaupasta itselleen kauppahintaa

kara

(epäselvä)

mononen

joo ymmärsittekö että hän halus äitinä auttaa poikaa tässä akordi tässä tilanteessa uhrautuu tämmäsen kiinteistön kauppahinnan verran plus että hän veti kanteensa pois sieltä

kara

(epäselvä) koska tämä nivoutu kaikki asiat yhteen

mononen

ja se huutokauppatilanne oli sellainen että ett te käsititte minä olen siellä niinkun toimeksiannon pohjalla asian asianajotehtävissä enkä vain huutokauppayleisönä

kara

(epäselvä) siinä asiassa ei ollu epäselvää koska valtakirja oli molemmilta puolilta sekä laura manniselta että pertti manniselta olemassa ja ja ja tuota noin

mononen

näitt näittekö minä soitin pertti manniselle sen sähköliittymän te olitte vieressä si

kara

(epäselvä)

mononen

joo selvä ei mulla muuta tässä

puheenjohtaja

jaha mannisella oli joku kysymys

manninen

totta tää on tästä kyseisestä kuitista ja siitä rahasummasta mahollisesti tai varmaankin tästä joku rahasumma luovutettiin niin niin tai kirjoitettiinko se ennen vai jälkeen se hu varsinaisen pakkohuutokaupan

kara

se kirjoitettiin ennen huutokauppaa ja jos nyt muistan oikein niin siinä oli vielä maininta siitä että jos tämä hu huutokauppa ei toteudu niin tai jos huutokaupasta valitetaan niin ja huutokauppa myöhemmässä vaiheessa kaatuu niin tää summa palautetaan takaisin laura manniselle ei vaan anteeksi tuota noin ostajalle ostajan edustajalle

puheenjohtaja

ha

joo ei ole muuta kiitoksia teille oliko teillä palkkiovaatimusta

 

68

Nauha Hovi 2. Osa 1. loppuu.

 
Sivut 1-10  - Sivut 11-20  - Sivut 21-30  - Sivut 31-40  - Sivut 41-50  - Sivut 51-60  - Sivut 61-68.
Liite. Käräjäoikeuden ja hovioikeuden nauhojen purku (epävirallinen ja ohjeellinen). 
Dokumentteja ja linkkejä. (Lisätty 13.05.2004)

 

Liite. Käräjäoikeuden ja hovioikeuden nauhojen purku (epävirallinen ja ohjeellinen)
Nauhat kuultavina netissä myöhemmin.
Käräjäoikeus:  Puheenjohtaja käräjätuomari Harri Heikkilä, asianajaja Juhani Elo ja oikeusavustaja Seppo Lehtinen. Todistajat myyntipäällikkö Lauri Kara ja velkaneuvoja Ritva Anttonen. Sivut 1- 51.
Hovioikeus: Puheenjohtaja hovioikeudenlaamanni Kalervo Auerma, jäsenet Jorma Latvala ja hovioikeudenneuvos Eija-Liisa Helin, todistajat myyntipäällikkö Lauri Kara ja velkaneuvoja Ritva Anttonen. Sivut 52- 68.
Tämä oli liitteenä valituslupahakemuksessa Korkeimmalle oikeudelle, joka  myöntänyt valituslupaa. "Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Kitunen ja Koskelo. Esittelijä on ollut vanhempi oikeussihteeri Sarvilinna-Heimonen."
Taustaksi Laura Manniselle myönnetyn maksuttoman oikeudenkäynnin maksupäätös. Käräjätuomari Päivi Penttinen.

 

Kuinka asianajaja Pekka Mononen selosti käräjäoikeuden tuomaria. Maksupäätös, Päivi Penttinen 29.03.2001. Selostus. 
Oikeudenkäyntien nauhoitetut osat: Sivut 1-10  - Sivut 11-20  - Sivut 21-30  - Sivut 31-40  - Sivut 41-50  - Sivut 51-60  - Sivut 61-68. 

 

Tausta: Äitini valvonta Laukaan talon pakkohuutokaupassa hylättiin sillä perusteella, että olin vienyt hänen haltijavelkakirjansa ulosottotoimistoon. Avustava ulosottomies Raino Rinne oli pyytänyt minua niitä sinne tuomaan. Vaikka äitini oli toimittanut vaatimuksensa kirjallisesti tähän pakkohuutokauppaan, niin kihlakunnan vouti Jarmo Kivistö hylkäsi hänen vaatimuksensa perusteluinaan, että haltijavelkakirjat ovat olleet velallisen hallussa ja että hän on saanut puhelimessa yli 80-vuotiaalta vanhukselta vastauksen, ettei hänellä niitä ole.
Tässä vaiheessa kuvaan astuu asianajaja Pekka Mononen, asianajotoimisto Pekka Mononen Ky.

 
Sanomisen ja julkaisemisen vapautta vuodesta 1999.
oikeus
torstaina 06.05.2004.
eilen
huomenna
seur
edell
 

12 torstaina 06.05.2004.
Asian kulku: 
Asianajaja Pekka Monosen laskut minulle ja sitten minulle ja äidilleni yhteisesti.  "Tämän saatekirjeen mukana asianajaja Pekka Mononen lähetti uudet laskut, joissa maksajat ja laskun aiheet olivat muuttuneet niin, että hän edusti samassa riita-asiassa sekä kantajaa että  vastaajaa. Tämä hyväksyttiin kaikissa Suomen oikeusasteissa, koska Korkein oikeus ei myöntänyt valituslupaa." Pertti Manninen.
Asianajaja Juhani Elon laskut äidilleni, toimeksiantajana asianajaja Pekka Mononen. Tulossa?
Haastehakemus äidilleni ja minulle Jyväskylän käräjäoikeuteen, joka myöhemmin peruutettiin. Tulossa?
Haastehakemus minulle Jyväskylän käräjäoikeuteen. Tulossa?
Asian käsittely käräjäoikeudessa ja päätös. Tulossa? Nyt oikeuden nauhoitettu osa!
Asian käsittely hovioikeudessa ja päätös. Tulossa?
Nyt oikeuden nauhoitettu osa!
Valituslupahakemus Korkeimpaan oikeuteen. Lue!
Liite. Käräjäoikeuden ja hovioikeuden nauhojen purku (epävirallinen ja ohjeellinen)
Korkeimman oikeuden päätös: Valituslupaa ei myönnetä. Lue!

 
 


1999 alkaen
 
Torstaina 6. toukokuuta 2004.
 
 
Uusin lehti Arkistohaku Depis Elokuva Gallup Imagine Kaupunkikuva Kuvagalleria Lehdet Liikunta
Opetus Perhe Politiikka Sota ja rauha Tv ja radio Talous Työtä Valokuva Velka Viikon kuva

 


Torstaina 6. toukokuuta 2004. Numero 250.
   


Tänään
06.05.2004
 
 

12.fi joka torstai. Vastaava päätoimittaja
Pertti Manninen.
12
@hotmail.com

 

 

 
Viikon linkki
 
   

 
Sodan kuva
 
   

 
Kuvagalleria
 
   
   
   
   
   
   

 
Palvelut
 
   
   
   

 
Info
 
   
   
   
   

 

p
 

Torstaina 06.05.2004. Irak.  Vankeja on kidutettu ja häpäisty. Amerikkalaisten sotilaiden käytöksestä on suoraan vastuussa presidentti George W. Bush, koska hän on vaatinut kaikille kansalaisilleen syytesuojan. Yhdysvaltain kansalaisia ei voi tuomita missään sotarikoksia käsittelevässä kansainvälisessä tuomioistuimessa. Presidentti eikä puolustusministeri Donald Rumsfeld pyydä anteeksi USA:n kansan puolesta, he vain paheksuvat.  Irakin hallinnon pystytys jatkuu. Kaadot Irakin armeijasta kymmeniä tuhansia. Surmat siviiliväestöstä kymmeniä tuhansia. Kaadot liittoutumasta satoja. Tuhannen rajakin on mahdollisesti jo ylitetty, ainakin kun palkkasoturit lasketaan mukaan. Tappaminen jatkuu.

 
Torstaina 06.05.2004. Vuodesta toiseen. Viikon kuva: Äiti ja lapsi  15.05.2003. Julkaistu ensimmäisen kerran 11.05.2000.

 
Torstaina 06.05.2004. Tausta: Äitini valvonta Laukaan talon pakkohuutokaupassa hylättiin sillä perusteella, että olin vienyt hänen haltijavelkakirjansa ulosottotoimistoon. Avustava ulosottomies Raino Rinne oli pyytänyt minua niitä sinne tuomaan. Vaikka äitini oli toimittanut vaatimuksensa kirjallisesti tähän pakkohuutokauppaan, niin kihlakunnan vouti Jarmo Kivistö hylkäsi hänen vaatimuksensa perusteluinaan, että haltijavelkakirjat ovat olleet velallisen hallussa ja että hän on saanut puhelimessa yli 80-vuotiaalta vanhukselta vastauksen, ettei hänellä niitä ole.
Tässä vaiheessa kuvaan astuu asianajaja Pekka Mononen, asianajotoimisto Pekka Mononen Ky.
 
Torstaina 06.05.2004. Tämän saatekirjeen mukana asianajaja Pekka Mononen lähetti uudet laskut, joissa maksajat ja laskun aiheet olivat muuttuneet niin, että hän edusti samassa riita-asiassa sekä kantajaa että  vastaajaa. Tämä hyväksyttiin kaikissa Suomen oikeusasteissa, koska Korkein oikeus ei myöntänyt valituslupaa. Pertti Manninen.
Asian kulku: Asianajaja Pekka Monosen laskut minulle ja sitten minulle ja äidilleni yhteisesti. Lue!  Asianajaja Juhani Elon laskut äidilleni, toimeksiantajana asianajaja Pekka Mononen. Tulossa? Haastehakemus äidilleni ja minulle Jyväskylän käräjäoikeuteen, joka myöhemmin peruutettiin. Tulossa? Haastehakemus minulle Jyväskylän käräjäoikeuteen. Tulossa? Asian käsittely käräjäoikeudessa ja päätös. Tulossa? Nyt oikeuden nauhoitettu osa! Asian käsittely hovioikeudessa ja päätös. Tulossa? Nyt oikeuden nauhoitettu osa! Valituslupahakemus Korkeimpaan oikeuteen. Lue! Korkeimman oikeuden päätös: Valituslupaa ei myönnetä. Lue!
     
  Torstaina 06.05.2004. Valamiesten ratkaisu. Huomenna perjantaina päivänäytös klo 11.05. TV2:ssa. Sidney Lumet ohjasi esikoisensa 12 Angry Men vuonna 1957 USA:ssa. Kuvassa Henry Fonda pitelee kädessään stilettiä ja alkaa epäillä syytetyn syyllisyyttä. Huikea filmi, joka tapahtuu yhdessä huoneessa. Unelmoitu kuva. Pertti Manninen.
     
Torstaina 06.05.2004. Pääkirjoitus. Kidutusta. On tietenkin aika kornia valittaa vaivojaan täällä Suomessa, kun ajattelee mitä maailmalla tapahtuu. Silti vääryyttä ei tarvitse missään hyväksyä. (32POISTETTU 15.12.2015) Lopuksi Korkein oikeus ei myöntänyt valituslupaa vaikka hovioikeudessa oli menetelty lain vastaisesti. Minulta evättiin oikeudenkäyntikaaren mukainen kuulusteluoikeus. Valittaa voi enää vain Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen, joka saanee tutkittavakseen täytyykö oikeusvaltiossa  noudattaa sen voimassa olevia lakeja. Pertti Manninen, 12.fi 06.05.2004.
     
 

Torstaina 06.05.2004. Vuodesta toiseen. Lätkäfanin hurma ja humala. Viikon kuva 18.05.2000. 
Unelmoituja kuvia heistä, jotka eivät niin kovasti lätkää seuranneet.
19.04.2001.
Unelmoituja kuvia heistä, jotka kaukalossa selvittivät välejään. 19.04.2001.
Viikon kuvasarja 08.05.2003.

     
Tulossa.   Torstaina 06.05.2004. Minusta - muistista. Kuvasarja.
     
 

Lahjoita ruokaa! "The Hunger Site"-sivulla käydessäsi ja siellä nappia painaessasi lahjoitat ruokaa maailman nälkäisille ihmisille. Sivulla mainitut sponsorit maksavat lahjoituksen puolestasi! Voit tehdä yhden lahjoituksen joka päivä. 16.09.99.

  pm 1234567890123456789012345678901234567890123
ILMOITA ILMAISEKSI: LINKKI UUSIMPIIN!

Muista maksuttomat arkistot! Tässä muutamia: kaleva.fi - yle.fi - mtv3.fi - aftonbladet.se - guardian.co.uk.

Paavo Lipponen (sd) "Kysyn vain, että mikä vika on Natossa? Olisihan se hyväkuulla." Helsingin Sanomat 11.11.2003.
Vastaus: Tahdotko poikasi Balkanille tapettavaksi? 02.09.1999. 

Vuosikirja 2003. Koko vuosi kahdella sivulla! tammikuu-kesäkuu 2003 kuvin. - heinäkuu-joulukuu 2003 kuvin. - tammikuu-kesäkuu 2003 ilman kuvia. - heinäkuu-joulukuu 2003 ilman kuvia.

 

 
Kansanedustaja Kimmo Sasi (Kok.): Muistamme varsin hyvin vielä joitakin aikoja sitten edustaja Tennilä halusi, että Suomi liittyisi Neuvostoliittoon tai ainakin nyt Varsovan liittoon, mutta nämä ajat ovat nyt ohitse. - Kansanedustaja Esko-Juhani Tennilä (Vas.): Minun isä on seisonut viidettä vuotta etulinjassa Suomen itsenäisyyden puolesta ja pidän loukkaavana teidän kantaanne. - Välihuutaja: Aivan, törkeätä. Eduskunnan kyselytunnilla Nato-kysymyksen keskustelussa tänään torstaina 04.03.2004 n. klo 16:35.

  Lukijan postia.

Näinä aikoina.


29.04.2004

22.04.2004

08.04.2004

01.04.2004

25.03.2004. Salainen asiakirja.
 
18.03.2004.

11.03.2004.

04.03.2004.

26.02.2004.

19.02.2004.

12.02.2004.

05.02.2004.

22.01.2004.

22.01.2004.

15.01.2004.


08.01.2004.


01.01.2004.


25.12.2003.


18.12.2003


11.12.2003.


Vanhin 29.07.1999
Kaikki lehdet-luettelo

ILMOITA ILMAISEKSI: LINKKI UUSIMPIIN!


Uusin
 

Vuosikirja 2003. Koko vuosi kahdella sivulla! tammikuu-kesäkuu 2003 kuvin. - heinäkuu-joulukuu 2003 kuvin. - tammikuu-kesäkuu 2003 ilman kuvia. - heinäkuu-joulukuu 2003 ilman kuvia.


"Tarkoituksellista vai ei, pääministeri Anneli Jäätteenmäkeä motattiin kuitenkin tälläkin HS-Gallupin valheellisella tiedolla Irak-selvitysten kuumimmalla hetkellä! Lehden vastaava päätoimittaja on Janne Virkkunen."

Kotikaupungin katu oli hiekkainen tie, siinä Anglia katolleen kääntyi. Vielä vinossa liikennemerkkikin lie, joka ohjausvirheestä vääntyi. Etupenkiltä lasin läpi lennettyäni olin pyörinyt piennarta pitkin. Ojan pohjalla hampaita sylkiessäni minä oksensin verta ja itkin. Gösta Sundqvist.


Pohjat: Vuoden nuolaisu! - Poliisi tutki Ahtisaari, USA:n juoksupoika. - NATO Vauhti-viikko.
Paavo Lipponen (sd) "Kysyn vain, että mikä vika on Natossa? Olisihan se hyvä kuulla." Helsingin Sanomat 11.11.2003.
Vastaus: Tahdotko poikasi Balkanille tapettavaksi? 02.09.1999.


TOIMITUS. Vastaava päätoimittaja Pertti Manninen. Yhteydenotto: 12@hotmail.com. Copyright 12.fi 2004/250. Sivut valmisti Pertti Manninen 06.05.2004 (24.05.2004 15:28 ). Vanhempi talvitoimittaja ja kesätoimittaja. Kuvannut Pertti Manninen.
12.fi 2004/05/06 - Asian kulku: Asianajaja Pekka Mononen, asianajotoimisto Pekka Mononen Ky. Laskut. Liite. Käräjäoikeuden ja hovioikeuden nauhojen purku. Asiana - 06.05.2004 - avoin - joka torstai - kuva - kuvat - pertti manninen - 12.


Muista maksuttomat arkistot! Tässä muutamia: kaleva.fi - yle.fi - mtv3.fi - aftonbladet.se - guardian.co.uk.

Sivun alkuun!Tämä on Nettisanomat-sivuston kopio 12-sivustoon logot ja sivuston nimi muuttaen. Alkuperäiset järjestysnumerot on säilytetty. Nettiin perjantaina 2010-11-12 klo 10:22.

Kaikki sivut 2003 (1-6) ja 2004 (1-12) tarkistettu (linkit ja puuttuvat kuvat). SanomaWSOY:n vaatimuksesta johtuen sen kuva-aineisto on sumennettu 2004 (päivämäärä pienellä tekstillä joka kuvassa). Tämä teksti tiistaina 2011-09-20 jakeskiviikkona 2011-09.21. Pertti Manninen. Tämä 12-sivusto on tehty Nettisanomat-sivuston tarkistetusta versiosta 2011-09-21. ..
2004-2011: Vaasan hovioikeuden (19.11.2015) kumottua Keski-Suomen käräjäoikeuden (24.01.2012) tuomion sivusto on palautettu osittain alkuperäiseen muotoon hovioikeuden tuomio huomioon ottaen lauantaina 05.03.2016, äitini 100-vuotis syntymäpäivänä.