edellinen numero 12 torstaina 10.06.2004. seuraava numero
  Sanomisen ja julkaisemisen vapautta vuodesta 1999. Kesäkalenteri 2004  Näyttelyt Suomen kartalla!
 

1999 alkaen
 
 
Uusin lehti Arkistohaku Depis Elokuva Gallup Imagine Kaupunkikuva Kuvagalleria Lehdet Liikunta
Opetus Perhe Politiikka Sota ja rauha Tv ja radio Talous Työtä Valokuva Velka Viikon kuva
 

Torstaina 10.06.2004. Asiakirjoja oikeusjutusta: Perunkirja vuodelta 1993 (laatijoina Pekka Mononen, varatuomari  ja Kirsi Mononen, varatuomari), jonka nojalla asianajaja  Pekka Mononen väitti hoitaneensa jatkuvassa asiakassuhteessa uutta juttua vuodelta 2000. Mitään kirjallisia todisteita, ei laskuja tai toimeksiantoja hän ei esittänyt oikeudessa, vaan väitti, että hänellä on mukanaan paperi, jossa on vuoden 1993 jälkeiset toimenpiteet. Sitä ei kuitenkaan löytynyt istunnossa.Lue! Oikeudenkäyntien nauhoitettu osa.  Lue myös!  
Valitus  velkomuskannetta koskevassa asiassa, josta käy ilmi tämä  vuosien tauko asioiden hoitamisessa.  
Lue myös! Valituslupahakemus Korkeimpaan oikeuteen.  Korkeimman oikeuden päätös: Valituslupaa ei myönnetä.

AIN', hymy voimat antaa.
AIN', hymy taakat kantaa,
harmaatkin pilvet puistat
kun muistat
hymy AIN' pois vie murheen, huolen,
AIN', hymy ilon puolen
tuo auringon paistelulle,
sulle.

Kasvoillesi onni suo.
Suru aina murheet tuo,
nyt ne peitä,
kaikk' kyyneleet heitä.
Nyt se on tehtävä, itku pois,
AIN', hymy elämän tois.
Taistele, muista sääntö vain,
niin, hymy AIN'. 
Suomennos Pertti Manninen

VAASAN HOVIOIKEUDELLE

ASIA
Valitus

VALITUKSENALAINEN PÄÄTÖS
Jyväskylän käräjäoikeuden päätös 30.08.2002 velkomuskannetta koskevassa asiassa (L01/5194)

VALITTAJA
Pertti Manninen
...
...
VAATIMUKSET
Kunnioittavasti pyydän, että hovioikeus kumoaa käräjäoikeuden päätöksen ja hylkää Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky:n kanteen kokonaisuudessaan ja velvoittaa Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky:n korvaamaan asianosaiskuluja 335 euroa tämän valituksen laatimisesta laillisine korkoineen kuukauden kuluttua tuomion antamisesta lukien.

PERUSTELUT
Muutosvaatimus perustuu siihen, että en ole ollut kanteessa mainituissa toimeksiantosuhteissa kantajaan kanteessa tarkemmin mainittuina ajankohtina ja siinä tarkemmin mainituissa asioissa.

Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky. vaatii minulta palkkioita kahdesta toimeksiannosta, jotka olisivat asianajaja Pekka Monosen mukaan alkaneet vuoden 2000 alkupuolella. Mainitut toimeksiannot koskivat kuitenkin äitini Laura Mannisen ulosottovalitusta, ensin käräjäoikeudessa ja sitten Vaasan hovioikeudessa. Ne ovat kuitenkin loppuneet ja niissä suoritetut toimenpiteet on maksettu.

Äidilleni myönnettiin sitten kesällä 2000 maksuton oikeudenkäynti täytäntöönpanoriitakanteen nostamiseen, joka mahdollisuus äidilleni annettiin Vaasan hovioikeuden päätöksellä tammikuussa 2000 suoritetun Laukaan taloni pakkohuutokauppaan liittyvässä ulosottovalituksessa. Tätä riita-asiaa asianajaja Pekka Mononen on hoitanut ja olen antanut asian selvittämiseksi hänelle siihen omia asiakirjojani ja henkilökohtaisia tietojani. Lisäksi olen ollut koko oikeudenkäynnin ajan asianajaja Pekka Monoseen usein puhelinyhteydessä, koska äitini oli silloin 84-vuotias sairaalloinen vanhus. Yleisen elämänkokemuksen perusteella olen voinut hoitaa äitini asiaa, lisäksi minulla oli kirjallinen valtakirja äidiltäni.

Äitini ja minä olimme aivan tietoisesti yhteydessä Pekka Monoseen vain tässä täytäntöönpanoriitakanneasiassa. Näin ollen kaikki puheluni, sähköpostini jne. liittyivät äitini asiaan, minun ei ole tarvinnut eritellä sen kummemmin puheluitani tai kirjeitäni.

Asianajaja Pekka Monosen vaatimukset perustuvat virheellisille lähtökohdille

Asianajotoimisto Pekka Monosen vaatimus (Vaatimusten 1-kohta) on lähtökohdaltaan aivan väärä: "Vastaaja Manninen ja hänen äitinsä Laura Manninen ovat antaneet kantajalle toimeksiannon Kirkkonummen kunnan Kauhalan kylässä sijaitsevan Kuusikulma-nimisen tilan RN:o 1:86 pakkohuutokauppaa koskevassa asiassa." Vaikka tässä olisi mainittu oikeakin kohde: Laukaan talon pakkohuutokauppa (26.01.2000), niin toimeksiannon kuvailu olisi siltikin aivan virheellinen. Kantaja on antanut neuvoja vain äitini asiassa minun kauttani. Asiassa oli kysymys vain äitini ulosottovalitukseen liittyvistä asioista käräjäoikeusvaiheessa.

Yhtä väärä on väite yleisestä päämäärästä asianajaja Pekka Monosen toimeksiannoissa (Koko asiasta-kohdassa): "Asianajaja Mononen oli hoitanut molempien päämiestensä asiaa yhteisenä asiana ja samaan päämäärään tähdäten. Päämääränä oli saada aikaan akordisopimus Merita Pankki Oyj:n kanssa." Kuten myöhemmin ilmenee akordi astuu kuvaan vasta vuotta myöhemmin ja käytyihin sopimusneuvotteluihin asianajaja Pekka Mononen ei osallistunut ollenkaan.

Näiden väärien lähtökohtien ympärille asianajaja Pekka Mononen on rakentanut jo kerran lopetettuihin toimeksiantoihin kaksi uutta kuvitteellista toimeksiantoa, toisen minulle ja toisen minulle ja äidilleni yhteisesti ja joissa molempiin on merkitty maksajiksi minut ja äitini. Tätä lähtökohtaa hän on  käräjäoikeudessa vahvistanut väitteillä, että minulla ja äidilläni olisi ollut joku jatkuva toimeksiantojen virta ja sen vuoksi hänen on ollut vaikea erottaa, mikä asia on kuulunut milloin mihinkin toimeksiantoon ja sen tähden hän on joutunut jälkeenpäin rakentamaan ja kehittelemään  toimeksiantoja ja valikoimaan niihin liittyviä toimenpiteitä. Näiden lisäksi hänellä oli siis kolmas todellinen toimeksianto: äitini täytäntöönpanoriitakanne, johon äidilleni oli myönnetty maksuton oikeudenkäynti.

Akordineuvottelut käynnistyivät vasta vuoden kuluttua  väitetystä toimeksiannon saamisesta

Kysyessäni käräjäoikeudessa asianajaja Pekka Monoselta mitä asioita hän on sitten hoitanut, hän vastasi vain yleisesti, että samassa puhelussa on voinut olla 3-4 eri asiaa eri toimeksiantoihin. Kysymykseeni milloin hän on ensimmäisen kerran ollut yhteydessä Merita Pankki Oyj:n edustajaan, hän vastasi että 29.1.2001, siis samana päivänä, jolloin lähetin hänelle Jyväskylästä valtakirjan siihen allekirjoitustilaisuuteen, jossa minun, äitini ja Merita Pankki Oyj:n kanssa neuvottelemamme sopimus, jonka tekemiseen asianajaja Pekka Mononen ei osallistunut, allekirjoitettiin.

Sitten hän muisteli, että hän on ollut yhteydessä johonkin pankin edustajaan jo syksyllä 2000 ja kysyi olisiko todistajana kuultavana ollut pankin edustaja Lauri Kara ollut kyseinen henkilö. Lauri Kara ilmoitti, että hän on ollut silloin toisissa tehtävissä, eikä hän se ainakaan ole voinut olla. Asianajaja Pekka Monosen laskuissakaan ei löydy mainintaa tällaisesta yhteydenotosta. Aika mahdotonta se olisikin ollut minun asioissani, koska en itsekään ollut kertaakaan vuoden 2000 aikana missään yhteydessä kehenkään pankin edustajaan. Pankkia lähestyin ensimmäisen kerran vasta 12.12.2000 Jyväskylän johtavan velkaneuvoja Ritva Anttosen välityksellä hänen laatimallaan sovintoesityksellä, joka velkajärjestelylain mukaan oli velkojalle lähetettävä. Pankin edustajan nimen: Lauri Kara, sain kiinteistönvälittäjä Markus Hietasalolta noin viikkoa ennen Kirkkonummen taloni 31.1.2001 pidettyä pakkohuutokauppaa.

Johtava velkaneuvoja Ritva Anttosen laatima sovintoehdotus akordiin pyrkimiseksi valmistui vuotta myöhemmin asianajaja Pekka Monosen ilmoittamaan toimeksiannon saamisen ajankohtaan verrattuna. Asianajaja Pekka Mononen  on saanut siis tammikuussa 2000 aivan toisen toimeksiannon: Laukaan talon pakkohuutokauppaan liittyvän äitini ulosottovalituksen. Eikä siis mitenkään toimeksiantoa vuotta myöhemmin suoritettuun Kirkkonummen vuokraoikeuden pakkohuutokauppaan liittyvään äitini täytäntöönpanoriitakanteen lopettamiseen tähtäävään sopimukseen, jossa sovittiin myös veloistani Merita Pankki Oyj:lle.

Koska asianajotoimisto Pekka Monosen ilmoittamat lähtökohdat ovat aivan virheellisiä, niin myös niiden ympärille rakennettujen toimeksiantojen täytyy olla myös aivan virheellisiä ja näin ollen näihin toimeksiantoihin liittyvät laskut ovat virheellisiä. Laskutus ei perustu tosiasioihin vaan on jälkeenpäin rakennettu. Jo tällä lähtökohtien virheellisyydellä pyydän hovioikeutta hylkäämään asianajotoimisto Pekka Monosen laskut perusteettomina.

Asianaja Pekka Monosen toimeksiantoja sekä Pertti Mannisen ja Laura Mannisen muita asioita 1993-1999

Seuraavassa esitän aikajärjestyksessä papereistani (virallisista ja erilaisista muistiinpanoistani) löytyviä omiani ja äitini toimeksiantoja Asianajotoimisto  Pekka Monoselle sekä myös tapahtumia, jotka ajallisesti osuvat samoihin ajankohtiin, joita kuitenkaan ei ole asianajaja Pekka  Mononen hoitanut. Käräjäoikeudessa hän luonnehti äitini ja minun toimeksiantoja jatkuvaksi virraksi, joka oli yhteinen. Edelleen hän on ollut mielestään eräänlainen suvun asianajaja jo 80-luvulta lähtien. Niin kauaksi ei enää arkistoni ulotu, mutta vuodesta 1993 lähtien voin aloittaa luettelon. Suluissa asiaa hoitaneen henkilön tai yhteisön nimi. Osassa asioista myös lyhyt luonnehdinta asian merkityksestä.

Tammikuu 1993 Haltijavelkakirjojen ja panttaussitoumuksen laatiminen (Asiakirjojen teksti). Välitön laskutus. (Pekka Mononen)
15.01.1993 Kiinnityksen haku Raaseporin tuomiokunnasta. (Pertti Manninen)
29.01.1993 Kiinnityksen haku Viitasaaren tuomiokunnasta. (Pertti Manninen)
10.04.1993 Panttaussitoumuksen tekeminen (Pertti Manninen ja ...)
28.05.1993 Kiinteistön kauppakirjan laatiminen (Asiakirjan teksti). Välitön laskutus. (Pekka Mononen)
28.05.1993 Kiinteistökaupan tekeminen. (Pertti Manninen ja ...)
21.07.1993 Perukirjan laatiminen isäni Lauri Erik Mannisen jälkeen. Välitön laskutus. (Pekka Mononen ja Kirsi Mononen)
15.10.1993 Testamentin laatiminen ja tekeminen. (Laura Manninen)
31.01.1994 Ositus- ja perinnönjakokirjan laatiminen (Asiakirjan teksti). Välitön laskutus. (Pekka Mononen)
23.09.1994 Kiinteistön kauppakirjan laatiminen. (Pertti Manninen)
23.09.1994 Kiinteistön kauppakirjan laatiminen. (Pertti Manninen)
23.09.1994 Kiinteistökaupan tekeminen. (Pertti Manninen ja Laura Manninen)
23.09.1994 Kiinteistökaupan tekeminen. (Pertti Manninen ja Laura Manninen)
Koko vuosi 1995 Pekka Monosella ei toimeksiantoja eikä yhteydenottoja.
Koko vuosi 1996 Pekka Monosella ei toimeksiantoja eikä yhteydenottoja.
14.08.1996 Haltijavelkakirjojen vienti Kirkkonummen kiinteistön pakkohuutokauppaan Laura Mannisen lähettinä. (Pertti Manninen)
16.08.1996 Kirkkonummen vuokraoikeuden pakkohuutokauppa. (Osastopäällikkö Lauri Kykkänen)
27.09.1996 Kirkkonummen vuokraoikeuden uusi pakkohuutokauppa. (Osastopäällikkö Lauri Kykkänen)
Koko vuosi 1997 Pekka Monosella ei toimeksiantoja eikä yhteydenottoja.
Koko vuosi 1998 Pekka Monosella ei toimeksiantoja eikä yhteydenottoja.
03.09.1998 Testamentin laatiminen ja tekeminen. (Laura Manninen)
14.05.1999 Puhelinneuvontaa yhdessä puhelussa Pertti Manniselle. Uusi toimeksianto. Välitön laskutus. (Pekka Mononen)

Edellä olevasta käy hyvin ilmi, että toimeksiantojen virta päättyi 31.01.1994. Sen jälkeen kului kuusi vuotta ennen kuin seuraava laajempi toimeksianto (Laura Mannisen ulosottovalitus käräjäoikeudessa) tuli ajankohtaiseksi.

Vuoden 2000 ensimmäinen toimeksianto (19.01.2000-28.03.2000). Siihen liittyvät ja samanaikaiset muut tapahtumat 

16.12.1999 Haltijavelkakirjojen vienti Laukaan ulosottotoimistoon Laura Mannisen lähettinä. (Pertti Manninen)
20.12.1999 Laukaan kiinteistön pakkohuutokauppakuulutuksen lähettäminen asianosaisille. (Kihlakunnan vouti Jarmo Kivistö)
27.12.1999 Panttaussitoumuksen ja käärevelkakirjan  vienti Laukaan ulosottotoimistoon Laura Mannisen lähettinä. (Pertti Manninen)
27.12.1999 Laatimani ilmoituskirjeen lähettäminen saamisesta Pertti Manniselta kihlakunnanvouti Jarmo Kivistölle. (Laura Manninen)
15.01.2000 Kihlakunnan vouti Jarmo Kivistölle osoitettu laatimani valvontakirjeen lähetys minulle vietäväksi asianosaiskeskusteluun. (Laura Manninen)

19.01.2000-28.03.2000 Asianajaja Pekka Monosen vuoden 2000 ensimmäinen toimeksianto: Laura Mannisen valvonnan hylkäämiseen liittyvät neuvot Pertti Mannisen omistaman Laukaan kiinteistön pakkohuutokaupan ulosottovalituksessa Jyväskylän käräjäoikeuteen.
Uusi toimeksianto. Laskussa toimeksiannon numero 834. Laskussa toimeksiannon nimi: Pertti Manninen; neuvonta ulosotto- ym. asiassa. Välitön laskutus:
1. laskun toimenpiteet 19.01-25. 01.2000 ja laskutuspäivä 25.01.2000,
2. laskun toimenpide 31.01.2000 ja laskutuspäivä 31.01.2000,
3. laskun toimenpiteet 03.02-02.03.2000 ja laskutuspäivä 03.03.2000,
4. laskun toimenpiteet 15.03-28.03.2000 ja laskutuspäivä 11. 04.2000.
Toimeksiannon kokonaislaskutus 4875.12 mk. Pertti Manninen maksanut  osamaksulla seuraavissa erissä: 03.02.2000 osamaksu 500.00 mk, 17.02.2000 osamaksu 500.00 mk, 03.04.2000 osamaksu 1000.00 mk, 13.04.2000 osamaksu 500.00 mk, 02.06.2000 osamaksu 500.00 mk, 10.07.2000 osamaksu 500.00 mk, 05.10.2000 osamaksu 500.00 mk, 04.12.2000 osamaksu 500.00 mk, 07. 06.2001 osamaksu 375.12 mk.
Tämä toimeksianto päättyi käräjäoikeuden päätökseen. (Pekka Mononen)

24.01.2000 Laura Mannisen valvontakirjeen vieminen asianosaiskeskusteluun ja valvonnan uudistaminen suullisesti. (Pertti Manninen)
26.01.2000 Pertti Mannisen Laukaan kiinteistön pakkohuutokauppa. (Kihlakunnan vouti Jarmo Kivistö)
26.01.2000 Vuonna 1996 pidetyn Pertti Mannisen omistaman Kirkkonummen vuokraoikeuden pakkohuutokaupan pöytäkirjojen tilaaminen Espoon kihlakunnanvirastosta. (Pertti Manninen)
08.02.2000 Ulosottovalituksen laatiminen Laukaan kiinteistön pakkohuutokaupasta Jyväskylän käräjäoikeuteen Pertti Mannisen avustamana. Äitini valvonta oli hylätty sillä perusteella, että haltijavelkakirjat olivat minun hallussani viedessäni ne Laukaan ulosottovirastoon. (Laura Manninen)
08.02.2000 Ulosottovalituksen toimittaminen Jyväskylän käräjäoikeuteen. (Pertti Manninen)
13.02.2000 Aikaisemman korvaavan ulosottovalituksen laatiminen Laukaan kiinteistön pakkohuutokaupasta Jyväskylän käräjäoikeuteen Pertti Mannisen avustamana. (Laura Manninen)
13.02.2000 Ulosottovalituksen toimittaminen Jyväskylän käräjäoikeuteen. (Pertti Manninen)
01.03.2000 Kirkkonummen kiinteistön vuoden 1996 pakkohuutokauppaan lähetettyjen haltijavelkakirjojen laatimani palautuspyyntökirje Espoon kihlakunnan vouti Janne Nymanille. (Laura Manninen)
13. 03.2000 Ilmoituskirje Laura Manniselle haltijavelkakirjojen löytymättömyydestä arkistosta. (Espoon kihlakunnan vouti Janne Nyman)
14.03.2000 Jyväskylän käräjäoikeuden päätös ulosottovalituksesta. (Käräjätuomari Matti Kuuliala)
16.03.2000 Valtakirja Pertti Manniselle hoitamaan ulosoton valitusasiaa. (Laura Manninen)
23.03.2000 Valituskirjelmän laatiminen  käräjäoikeuden päätöksestä Vaasan hovioikeudelle Pertti Mannisen avustamana. (Laura Manninen)
31.03.2000 Maksuaikataulun lähettäminen sähköpostitse Pekka Monoselle, koska hän oli luvannut tehdä valituskirjelmän hovioikeudelle kertakaikkisella 5000.00 markan korvauksella. (Pertti Manninen)

Toimeksiantoa annettaessa sovittiin, että asianajaja Pekka Mononen laskuttaa aina heti kun laskutettavaa syntyy. Lisäksi sovittiin tarkasta maksuaikataulusta. Tämä käy hyvin ilmi edellä olevasta tästä vuoden 2000 ensimmäisestä toimeksiannosta, jossa laskutus on tapahtunut välittömästi: joko samana tai seuraavana päivänä kunkin laskun viimeisestä tapahtumasta, kerran viikkoa myöhemmin. Pertti Mannisen lupaama maksuaikataulu tähän toimeksiantoon petti tosin loppuvaiheessa sovitusta niin kuin maksusuorituksista ilmenee. 31.03.2000 lähettämässäni sähköpostissa sovitaan asianajaja Pekka Monosen vuoden 2000 toisen toimeksiannon (Laura Mannisen ulosottovalituksen valituskirjelmän laatiminen Vaasan hovioikeuteen) maksutavasta ja maksuaikataulusta.

Vuoden 2000 toinen toimeksianto (04.04.2000-11.04.2000).

04.04.2000-11.04.2000 Laura Mannisen ulosottovalituksen valituskirjelmän laatiminen Vaasan hovioikeuteen. Uusi toimeksianto. Toimeksiannon numero laskussa 846. Toimeksiannon otsikko laskussa: Laura Manninen > Jyväskylän kihlakunnan vouti; Valitus ulosottoasiassa.
Välitön laskutus: Laskun toimenpiteet 04.04.2000- 11.04.2000 ja laskutuspäivä 11.04.2000. Toimeksiannon kokonaislaskutus 5002.00 mk. Pertti Mannisen osuus 2500.00 mk  maksettu Laura Mannisen tililtä hänen luvallaan sovitun aikataulun mukaisesti. Laura Manninen on maksanut oman osuutensa etuajassa.
Tämä toimeksianto päättyi sovitun mukaisesti tähän kirjelmän laatimiseen. (Pekka Mononen)

Vuoden 2000 kaksi ensimmäistä toimeksiantoa päättyneet

Nämä kaksi toimeksiantoa olivat siis päättyneet: ensimmäinen ulosottovalituksen käräjäoikeuskäsittelyyn ja toinen ulosottovalituksen valituskirjelmän laatimiseen hovioikeudelle niin toimenpide- kuin maksusopimusten mukaisesti. Merita Pankki Oyj:n vastauksessa hovioikeuteen pankki kiistää Laura Mannisen saamisoikeuden ja panttioikeuden syntymisen jne. Hovioikeuden päätöstä odotellessa rupeaa äitini usko jutun voitollisesta päättymisestä murenemaan.

Pertti Mannisen velkajärjestelyä alkaa hoitaa johtava velkaneuvoja Ritva Anttonen

Asianajaja Pekka Monosen hoitamaksi väitetyt akordineuvottelut odottavat tässä vaiheessa vielä yli puoli vuotta esille tuloaan. Vaikka kävinkin huhtikuussa 2000 johtava velkaneuvoja Ritva Anttosen luona aloittamassa velkajärjestelyhakemuksen teon, en vielä siinä vaiheessa edes itse tiennyt lain määräämästä pakollisesta sovintoesityksestä. Käynnistäni velkaneuvojan luona kerroin asianajaja Pekka Monoselle vasta joulukuussa, jolloin hän kovasti yritti saada minua kääntymään jonkun tuntemansa asianajajan puoleen, joka on menestyksellisesti neuvotellut pankkien kanssa. Kerroin tällöin luottavani velkaneuvoja Ritva Anttoseen.

nn.04.2000 Ajan varaaminen Jyväskylän velkaneuvojalle. (Pertti Manninen)
nn.04.2000 Laatimani kadonneiden haltijavelkakirjojen kuolettamispyyntö Raaseporin käräjäoikeudelle. (Laura Manninen)
27.04.2000 Velkajärjestelyhakemuksen selvittäminen ja sen laatimisen aloittaminen. (Jyväskylän johtava velkaneuvoja Ritva Anttonen)

Vuoden 2000 kolmannen toimeksiannon ilmoitettu alkamisaika on vääristetty alkavaksi noin kaksi kuukautta aikaisemmin kuin todellisuudessa tapahtui

Vihdoin hovioikeus antaa päätöksensä 15.06.2001. Sen mukaan äidilleni annetaan mahdollisuus nostaa täytäntöönpanoriitakanne. Kantajan vaatimusten 2-kohta alkaa lähes yhtä kummallisesti kuin 1-kohtakin. Nyt väitetty toimeksiannon alkamisajankohta on väärä. Kantajan vaatimusten mukaan "Laura ja Pertti Manninen olivat 17.5.2000 antaneet kantajalle toimeksiannon täytäntöönpanoriitaa koskevassa asiassa." Siis kuukautta ennen kuin hovioikeus oli antanut päätöksensä täytäntööpanoriitakanteen nostamismahdollisuudesta. Seuraavista tapahtumista käy ilmi, että asianajaja Pekka Mononen on saanut tätä koskevan toimeksiannon aikaisintaan kaksi kuukautta myöhemmin ilmoittamastaan. Tämä käy ilmi myös asianajaja Pekka Monosen 07.07.2000 äidilleni lähettämästä kirjeestä. Laskutus, joka perustuu tällaiseen epätarkkuuteen tulee hylätä kaikilta osiltaan.  

Aika erikoista on myös väittää, että täytäntöönpanoriitakanne, johon äidilleni myönnettiin maksuton oikeudenkäynti, olisi annettu yhteisesti. Olinhan sentään äitini vastapuolella tässä riidassa. Mainitun kirjeen sanamuodoista kyllä saa sellaisen käsityksen, että asianajaja Pekka Mononen kuvittelee saavansa toimeksiannon vain Laura Manniselta, jos se hänen ajettavakseen annetaan.

Toimeksiantojen lopettamisen ilmoitus Pekka Monoselle ja maksuttoman oikeudenkäynnin hankkiminen Laura Manniselle. Pekka Monosen vahvistuskirje lopettamiselle. Muita samamaikaisia tapahtumia

29.05.2000 Laatimani pyyntö Raaseporin käräjäoikeudelle kadonneiden haltijavelkakirjojen oikeaksi todistamiseksi. (Laura Manninen)
15. 06.2000 Vaasan hovioikeuden tuomion antaminen ulosottovalituksessa. Tuomion mukaan Laura Manniselle varataan mahdollisuus nostaa täytäntöönpanoriitakanne sekä mahdollisuus valittaa huutokauppakuulutuksesta korkeimpaan oikeuteen. (Vaasan hovioikeus)
19.06.2000 Laura Mannisen valtuuttamana Pertti Mannisen selväsanainen ilmoitus puhelimessa Pekka Monoselle siitä, että varojen loppumisen takia hän ei jatka palvelujen ostamista asianajaja Pekka Monoselta. Pyyntö lähettää kaikki asiakirjat Laura Manniselle, jotta hän voisi tarvittaessa valittaa päätöksistä oman harkintansa mukaan. Pekka Monosen neuvo selvittää maksuttoman oikeudenkäynnin mahdollisuus. (Pertti Manninen)
nn.06.2000 Ajan varaaminen Espoon oikeusaputoimistosta Laura Mannisen maksuttoman oikeudenkäynnin  selvittämiseksi. (Pertti Manninen)
04.07.2000 Lauri Erik Mannisen perintöveropäätöksen tilaaminen Helsingin verotoimistosta. (Pertti Manninen)
04.07.2000 Pertti Mannisen vuoden 1994 veroilmoituksen hakeminen Jyväskylän  verotoimistosta. (Pertti Manninen)
07.07.2000 Asiakirjojen lähettämisen kiirehtimispyyntö puhelimessa Pekka Monoselle. (Pertti Manninen)
07.07.2000 Pekka Monosen kirje Laura Manniselle, jonka mukana hän lähettää Vaasan hovioikeuden alkuperäisen tuomion käytettäväksi täytäntöönpanoriitakanteen nostamiseen. Tarjoutuu laatimaan haastehakemuksen, jos valinta osuu häneen. Laura Manninen ja Pertti Manninen ymmärtävät tämän kirjeen kirjalliseksi aikaisempien toimeksiantojen lopettamisvahvistukseksi. (Pekka Mononen)
12.07.2000 Käynti Espoon oikeusaputoimistossa Laura Mannisen valtuuttamana. (Pertti Manninen)
12.07.2000 Täysin maksuttoman oikeudenkäynnin myöntäminen Laura Manniselle. (Espoon oikeusaputoimisto)
12.07.2000 Laura Mannisen ja Pertti Mannisen neuvottelu, jonka tuloksena Laura Manninen päättää antaa täytäntöönpanoriitakanteen toimeksiannon Pekka Monoselle. Laura Manninen haluaa varmuuden siitä, että mitään oikeudenkäyntikuluja ei tule hänen maksettavakseen. Valtuuttaa Pertti Mannisen antamaan toimeksiannon Pekka Monoselle. (Laura Manninen ja Pertti Manninen)
14.07.2000 Pyyntö pidentää täytäntöönpanoriitakanteen nostamisaikaa. (Espoon oikeusaputoimisto)
14.07.2000 Täytäntöönpanoriitakanteen nostamisen määräajan pidennys 31.08.2000 asti. (Jyväskylän käräjäoikeus)

On myös huomattava, että äitini olisi saanut maksuttoman oikeudenkäynnin jo aikaisempiinkin oikeustoimiin, jos vain asianajaja Pekka Mononen olisi tuonut tämän mahdollisuuden esille. Vasta kun hän oli menettämässä asiakkaan, hän mainitsi tästä mahdollisuudesta.

Minunkin maksuvaikeuteni olivat jo tässä vaiheessa asianajaja Pekka Monosen tiedossa. Olinhan joutunut tilapäisesti turvautumaan äitini apuun, jotta pystyin maksamaan ajallaan oman osuuteni 2500 markkaa Monosen toisesta toimeksiannosta. Ensimmäisenkin toimeksiannon maksuerät alkoivat myöhästellä, mikä seikka ei jäänyt Monoselta huomaamatta. En sentään niin edesvastuuton olisi ollut, että olisin tilannut  toimenpiteitä, joihin minulla ei olisi ollut maksukykyä. Tällaiseen ei tosin ollut tarvettakaan. Velkajärjestelyasiani oli mielestäni hyvässä hoidossa velkaneuvoja Ritva Anttosella.

Laura Mannisen täysin maksuttoman oikeudenkäynnin mahdollistama vuoden 2000 kolmas toimeksianto (nn.07.2000- 05.04.2001). Muut samanaikaiset tapahtumat.

nn.07.2000 Laura Mannisen täytäntöönpanoriitakanteen toimeksiannon antaminen puhelimessa Pekka Monoselle Laura Mannisen valtuuttamana. Sopimus siitä, että Pertti Manninen hankkii asian selvittämiseen tarvittavaa kirjallista aineistoa Pekka Monosen käyttöön ja selvittää tarvittaessa omia asioitaan tapahtumien selvittämiseksi. Pertti Manninen)

nn.07.2000- 05.04.2001 Laura Mannisen täytäntöönpanoriitakanne Jyväskylän käräjäoikeudessa. Uusi toimeksianto. Laskun toimeksiannon numero 846. Laskun numero on sama kuin 04.04.2000- 11.04.2000 suoritetussa 5000.00 mk:n kertahintaiseksi sovitussa toimeksiannossa. Tämän toimeksiannon nimi oli: Laura Manninen > Jyväskylän kihlakunnan vouti; Valitus ulosottoasiassa. Nyt toimeksiannon nimi on muuttunut: Laura Manninen > Pertti Manninen, Keski-Suomen OP & Merita Pankki Oy; Ulosottoasiassa tehtyyn valitukseen liittyvä täytäntöönpanoriitakanne ym.  Ajanjakso lähes sama kuin, mitä palkkiota on pyydetty Laura Manniselle myönnetyn maksuttoman oikeudenkäynnin perusteella. (Pekka Mononen)
07.08.2000 Valituslupapyynnön ja valituksen laatiminen Korkeimmalle oikeudelle ulosottovalituksen pakkohuutokaupan kuulutusta koskevalta osalta Pertti Mannisen avustuksella, koska Laura Manniselle ei ollut lähetetty kuulutusta, vaikka Vaasan hovioikeus oli todennut hänet tiedossa olevaksi velkojaksi. (Laura Manninen)
07.08.2000 Valituslupapyynnön ja valituksen lähettäminen Korkeimmalle oikeudelle. (Pertti Manninen)
21.08.2000 Selvitys puhelimessa Laura Manniselle siitä, että oikeudenkäynti on hänelle maksuton, korkeintaan vastapuolen oikeudenkäyntikulut voivat tulla hänen maksettavakseen, mikäli juttu hävitään. (Pekka Mononen)
25.08.2000 Laura Mannisen haastehakemus Jyväskylän käräjäoikeudelle täytäntöönpanoriita-asiassa. (Pekka Mononen)
29.08.2000 Laukaan kiinteistön pakkohuutokaupan täytäntöönpanon keskeyttämismääräys. (Jyväskylän käräjäoikeus)
29.08.2000 Kirjallisen vastauksen pyytäminen vastaajilta täytäntöönpanoriita-asiassa. (Jyväskylän käräjäoikeus)
04.09.2000 Laatimani kuoletettujen haltijavelkakirjojen jäljennösten oikeaksitodistamispyyntö Raaseporin käräjäoikeudelle. (Laura Manninen)
02.10.2000 Pertti Mannisen vastaus täytäntöönpanoriitakanteeseen. (Pertti Manninen)

Kirkkonummen vuokraoikeuden pakkohuutokauppa kuulutetaan. Pertti Manninen hankkii aineistoa Laura Mannisen riitakannetta varten

20.10.2000 Pertti Mannisen omistaman Kirkkonummen kiinteistön pakkohuutokauppakuulutuksen lähettäminen asianomaisille. (Espoon kihlakunnan vouti Janne Nyman)
08.11.2000 Täytääntöönpanoriita-asian lausumapyyntö vastaajien vastauksiin. (Jyväskylän käräjäoikeus)
13.11.2000 Saamisen ilmoitus ja vaatimus velkojen valvomisesta Kirkkonummen vuokraoikeuden pakkohuutokauppaan. Asiakirjan laatiminen. (Pertti Manninen)
14.11.2000 Saamisen ilmoitus ja vaatimus velkojen valvomisesta Kirkkonummen vuokraoikeuden pakkohuutokauppaan. Asiakirjan lähettäminen Espoon kihlakunnan vouti Janne Nymanille. (Laura Manninen)
16.11.2000 Pertti Mannisen kuuden vuoden veroilmoitusten hankkiminen Jyväskylän verotoimistosta Pekka Monosen pyynnöstä käytettäväksi Laura Mannisen riita-asiassa. (Pertti Manninen)
16.11.2000 Laura Mannisen selostusliitteen hankkiminen Korkeimmalle oikeudelle tehdystä valituksesta käytettäväksi Laura Mannisen riita-asiassa. (Pertti Manninen)
20.11.2000 Lähes vuoden etsityn pankin pankkikuitin löytyminen, joka osoittaa Pertti Mannisen velan syntymisen Laura Manniselle. (Laura Manninen)
22.11.2000 Pertti Mannisen Kirkkonummen vuokraoikeuden pakkohuutokauppa. (Espoon kihlakunnan vouti Janne Nyman)
03.12.2000 Kirkkonummen vuokraoikeuden pakkohuutokauppapöytäkirjan selostus sähköpostilla Pekka Monoselle hänen pyynnöstään käytettäväksi Laura Mannisen riita-asiassa. (Pertti Manninen)
04.12.2000 Kirje johtava velkaneuvoja Ritva Anttoselle, jossa mukana velkajärjestelyn puuttuvat paperit. Velkajärjestelyn vaatiman sovintoehdotuksen ensimmäinen sisältö. Asian kiirehtiminen. (Pertti Manninen)
08.12.2000 Kirkkonummen vuokraoikeuden pakkohuutokauppapöytäkirjan faksaaminen Pekka Monoselle hänen pyynnöstään käytettäväksi Laura Mannisen riita-asiassa. Riita-asiassa kiistelty Laura Mannisen Laukaassa hylätty etuoikeutettu velka on nyt hyväksytty Kirkkonummella. (Pertti Manninen)
08.12.2000 Kantajan lausuma vastaajien vastauksen johdosta Jyväskylän käräjäoikeudelle. (Pekka Mononen)

Velkaneuvoja Ritva Anttosen sovintoehdotus Merita Pankki Oyj:lle. Velkajärjestelyhakemus käräjäoikeudelle. Pekka Monosen kirje, jossa hän tiedustelee Laura Manniselta Pertti Mannisen sovintoehdotuksen nykyvaihetta

12.12.2000  Velkajärjestelyyn liittyvän sovintoehdotuksen tekeminen ja lähettäminen  Merita Pankki Oyj:lle. Velkajärjestelyn vaatiman sovintoehdotuksen toinen sisältö. Sovinnon osina Laura Mannisen riitaoikeudenkäynnin lopettaminen, Laura Mannisen omistaman maapohjan luovuttaminen, Pertti Mannisen talon luovuttaminen pankin määräysvaltaan ja loppuvelan akordoiminen. (Jyväskylän johtava velkaneuvoja Ritva Anttonen)
15.12.2000 Velkajärjestelyhakemuksen laatiminen ja lähettäminen Merita Pankki Oyj.lle ja Pertti Manniselle mahdollista käräjäoikeuteen lähettämistä varten mikäli pankista ei oteta yhteyttä. (Jyväskylän johtava velkaneuvoja Ritva Anttonen)
03.01.2001 Kirjallinen yhteenveto Laura Mannisen riita-asiassa. (Käräjätuomari Päivi Penttinen)
04.01.2001 Velkajärjestelyhakemuksen jättäminen Jyväskylän käräjäoikeuteen (Pertti Manninen)
04.01.2001 Velkajärjestelyhakemukseen liittyvän väliaikaisen kiellon hakeminen Kirkkonummen kiinteistön pakkohuutokaupalle Jyväskylän käräjäoikeudelta. (Pertti Manninen)
08.01.2001 Väliaikaisen kiellon hylkääminen. (Jyväskylän käräjäoikeus)
08.01.2001 Pekka Monosen kirje Laura Manniselle, joka on otsikoitu Tuomarin yhteenveto suullista valmistelua varten. Kirjeen lopussa Pekka Monosen tiedustelu: "Haluaisin myös kuulla, mitä kuuluu Pertin sovintotarjoukselle." (Pekka Mononen)
08.01.2001 Pertti Mannisen omistaman Kirkkonummen kiinteistön uuden pakkohuutokauppakuulutuksen lähettäminen asianomaisille. (Espoon kihlakunnan vouti Janne Nyman)

Sovintoneuvottelujen loppuvaiheet Merita Pankki Oyj:n sekä Laura Mannisen ja Pertti Mannisen kesken

n. 23.01.2001 Kiinteistönvälittäjän tiedustelu äitini tontin myymisestä pakkohuutokaupan yhteydessä. Merita Pankki Oyj:ssä  asiaa hoitavan Lauri Karan nimi paljastuu. (Kiinteistönvälittäjä Markus Hietasalo).
n. 23.01.2001 Soitto pankin edustaja Lauri Karalle ja selvitys siitä, että sovintoesitys on lähetetty pankkiin. (Pertti Manninen).
n. 24.01.2001 Velkajärjestelyn vaatiman sovintoehdotuksen kolmas sisältö puhelimessa Lauri Karalle. Laura Mannisen oikeudenkäynti lopetetaan, molemmat osapuolet vastaavat oikeudenkäyntikuluistaan, Laura Manninen myy määräalan 50.000 markalla, josta hänelle 15.000 markkaa veroseuraamuksia varten ja mikäli Merita Pankki Oyj saa pakkohuutokaupasta haluamansa hinnan Pertti Mannisen loppuvelka akordoidaan. Lauri Kara piti veroon varattua osuutta liian suurena ja pyysi selvittämään asiaa. (Pertti Manninen)
n. 24.01.2001 Määräalan myynnistä Laura Manniselle koituvien veroseuraamusten selvittäminen Jyväskylän verotoimistosta. Veroseuraamuksilta voidaan välttyä määrätyllä tavalla toimittaessa. (Pertti Manninen)
n. 25.01.2001 Lopullisten sopimusehtojen sopiminen puhelimessa. Ehdot muuten kuin edelliset paitsi, että Merita Pankki Oy saa Laura Mannisen määräalan 50.000 markan kauppahinnan tarvittaessa kokonaan riippuen pakkohuutokaupan kauppasummasta. Pankin edustaja Lauri Kara on varmistanut puhelimitse Laura Mannisen suostumisen sopimukseen. Asianajaja Pekka Mononen ilmoitti käräjäoikeudessa, että jos hän olisi ollut neuvottelemassa, sopimuksesta olisi tullut toisenlainen, hän ei pitänyt neuvoteltua tekstiä hyvänä. (Lauri Kara ja Pertti Manninen)

Valtakirjat Pekka Monoselle  sopimuksen allekirjoitustilaisuuteen

29.01.2001 Valtakirjan lähettäminen Jyväskylästä Pekka Monoselle edellä mainitun valmiin sopimuksen allekirjoitustilaisuuteen. Valtakirjan tekstin saneli Pekka Mononen Keski-Suomen sädesairaalaan, koska en voinut lähteä rakkaan ystäväni ... kuolinvuoteen luota pois pitkäksi aikaa. Olin pyytänyt Lauri Karalta mahdollisuutta allekirjoittaa sopimus Jyväskylässä. Puhelimessa Pekka Mononen toisti aikaisemman ilmoituksensa siitä, että sopimuksen tekeminenkin on oikeudenkäyntiä ja että hänen kulunsa korvataan äitini maksuttoman oikeudenkäynnin perusteella. Lisäksi ajattelin, että hän on menossa allekirjoitustilaisuuteen joka tapauksessa äitini valtuuttamana, enkä osannut silloin ketään muutakaan sinne pyytää. ... nukkui pois viikkoa myöhemmin keskiviikkona 7.2 klo 11.55.  (Pertti Manninen).
30.01.2001 Laura Manninen on kertomansa mukaan vaatinut Pekka Monoselta kirjallista todistusta siitä, että hänelle ei tule mitään ylimääräisiä kuluja sopimuksen tekemisestä, kun Pekka Mononen haki tarvittavia valtakirjoja häneltä. Todistusta ei kuitenkaan ole löytynyt. (Pekka Mononen)

Merita Pankki Oyj:n, Laura Mannisen ja Pertti Mannisen tekemän sopimuksen allekirjoittaminen ja täytäntöönpano sekä muita samanaikaisia tapahtumia

31.01.2001 Laura Mannisen omistaman määräalan myynti. (Pekka Mononen valtakirjalla)
31.01.2001 Sopimuksen allekirjoittaminen. Sopimuksessa sovitaan, että mikäli määrätyt ehdot täyttyvät, Merita Pankki 0yj sitoutuu kirjoittamaan lopullisen sopimuksen. Nyt allekirjoitettava sopimus on voimassa 30.06.2001 saakka. (Lauri Kara Merita Pankki Oyj ja Pekka Mononen valtakirjoilla Laura Mannisen ja Pertti Mannisen puolesta.)
31.01.2001 Pertti Mannisen Kirkkonummen vuokraoikeuden pakkohuutokauppa. (Kihlakunnan vouti Janne Nyman)
31.01.2001 Sähköliittymän siirtäminen ostajalle. Tätä Pertti Manninen ei hyväksynyt puhelimessa, jolloin Merita Pankki Oyj alensi sähkövelan suuruisella määrällä hyväksymäänsä hintaa. Liittymä siirrettiin kuitenkin ostajalle, joka siirto myöhemmin peruttiin. Pankin edustaja Lauri Kara kuvaili käräjäoikeudessa asianajaja Pekka Monosen käymää keskustelua Pertti Mannisen kanssa kiivaaksi. (Pekka Mononen)
09.03.2001 ja 14.03.2001 Liittymämaksun kuittaaminen ja kirje sähköliittymismaksun palautuksesta summaltaan 1235,06 markkaa. (Espoon Sähkö Oyj)
12.03.2001 Sähköliittymän purkamisesta aiheutuvan palautuksen ulosmittaus (Espoon ulosotto-osasto)
21.03.2001 Laura Mannisen täytäntöönpanoriitakanteen lopettaminen ja oikeudenkäyntikulujen korvaaminen Pekka Monoselle. (Käräjätuomari Päivi Penttinen)
21.03.2001 Pekka Monosen kirje Laura Manniselle ja Pertti Manniselle, jossa hän selostaa oikeudenkäynnin päättymistä ja lupaa lähettää Pertti Manniselle ison nipun vanhoja veroilmoituksia ja muita papereita, joita hän on käyttänyt asiaa ajaessaan. (Pekka Mononen)
04.04.2001 Ulosottovalituksen lopettamispyyntö Korkeimpaan oikeuteen. (Pekka Mononen)

Asianajaja Pekka Monosen kolmannen toimeksiannon loppumisen jälkeisiä tapahtumia

24.04.2001 Pertti Mannisen velkajärjestelyn aloittaminen (Jyväskylän käräjäoikeus)
27.04.2001 Akordisopimuksen allekirjoittaminen (Merita Pankki Oyj Raimo Tuohimäki ja Peter Sundell)
03.05.2001 Pertti Mannisen velkajärjestelyn lopettamispyyntö Jyväskylän käräjäoikeudelle (Pertti Manninen)
18.05.2001 Pekka Monosen ensimmäiset laskuversiot. Maksajana Pertti Manninen. (Pekka Mononen)
23.05.2001 Pertti Mannisen kirje Pekka Monoselle, jossa laskut kiistetään. (Pertti Manninen)
31.05.2001 Pekka Monosen toiset laskuversiot, toimeksiantojen numerot ja nimet muutettu, maksajaksi lisätty Laura Manninen, summat korotettu. (Pekka Mononen)
04.06.2001 Pertti Mannisen kirje Pekka Monoselle, jossa laskut kiistetään. (Pertti Manninen)
16.07.2001 Pertti Mannisen velkajärjestelyn raukeaminen. (Jyväskylän käräjäoikeus)
nn.09.2001 Asianajotoimisto Elon karhukirje ja laskut maksuttoman oikeudenkäynnin saaneelle 85-vuotiaalle Laura Manniselle. (Juhani Elo)
nn.09.2001 Laskujen kiistäminen puhelimessa ja kirjeessä asianajotoimisto Elolle. (Laura Manninen).
nn.nn.2001 Laura ja Pertti Mannisen haastaminen Jyväskylän käräjäoikeuteen näistä laskuista. Haaste kuitenkin peruutettiin myöhemmin. (Juhani Elo)
02.10.2001 Pertti Mannisen haastaminen käräjäoikeuteen toimeksiantopalkkion velkomusta koskevassa asiassa (Juhani Elo)
nn.nn.2001 Tiedustelu käräjätuomari Päivi Penttiseltä laskuista. (Pertti Manninen)
26.04.2002 Pekka Monosen kirje yleinen oikeusavustaja Seppo Lehtiselle, jossa pyydetään häntä ottamaan yhteyttä henkilötodistajaksi haastettuun Nordea Pankin edustajaan, Lauri Karaan. (Pekka Mononen)
19.08.2002  Laskujen hyväksyminen Jyväskylän käräjäoikeudessa. Nyt 86-vuotias maksuttoman oikeudenkäynnin saanut äitini, jolle Pekka Mononen on useassa yhteydessä vakuuttanut, että hän ei tule vaatimaan koskaan äidiltäni mitään ylimääräistä maksua, on yhä edelleen laskuissa mukana toisena maksajana. (Käräjätuomari Harri Heikkilä).

YHTEENVETO

Toimeksiantojen ja laskujen kehittely ja laskutuksen perusteiden virheellisyys

Asianajaja Pekka Mononen on käräjäoikeudessa kertonut kehitelleensä nyt kyseisiä toimeksiantoja Laura Mannisen täytäntöönpanoriitakanteen palkkiopäätöksen jälkeen. Hän on kertomansa mukaan antanut käräjätuomari Päivi Penttiselle ilmoituksen, että hänen esittämänsä laskut sisältävät hänen mielestään muutakin kuin Laura Mannisen asioita ja jättänyt sitten toimenpiteet käräjätuomarin ratkaistaviksi. Menettely on kyseenalainen ja on johtanut virheelliseen lopputulokseen. Asianajaja Pekka Mononen ei ole tuonut esille sitä tosiseikkaa, että kaikki puhelumme ovat koskeneet äitini täytäntöönpanoriitakanteeseen liittyviä asioita. Hän ei olisi voinut mitenkään hoitaa äitini asiaa ellen minä olisi pitänyt yhteyttä äitini valtuuttamana. Hän ei ole myöskään riittävän selvästi tuonut esille sitä, että Pertti Mannisen vuokraoikeuden pakkohuutokauppa ja Laura Mannisen määräalan kauppa liittyivät mitä olennaisimmalla tavalla sopimukseen, jolla täytäntöönpanoriitakanne sovittiin. 

Kaikkien minun puheluitteni poistaminen on sittenkin ollut selväpiirteinen tapa kohtuullistaa laskua. Asianajaja Pekka Mononen olisi voinut valittaa tästä asiasta, jos hän koki kärsineensä vääryyttä. Kysyinkin puhelimessa miksei hän valittanut ja totesin, että koska kerran ei valittanut, hän hyväksyi kohtuullistamisen. Ehkä hän olikin tyytyväinen tähän tapaan, nyt hänellä oli tilaisuus rakentaa uusia toimeksiantoja yksi minulle ja toinen minulle ja äidilleni yhteinen. Nämä toimeksiannothan putkahtivat esiin vasta pari kuukautta käräjäoikeuden päätöksen jälkeen.

Lisäksi näiden toimeksiantojen lähtökohtien sekavuus ja niissä väitettyjen toimenpiteiden paikkansapitämättömyys käy ilmi esittämästäni pitkästä tapahtumaluettelosta niin selvästi, ettei niitä voi mitenkään hyväksyä oikeiksi laskuiksi. Ne on tekaistu siinä mielessä, että kun ei aivan kaikkea saanut maksuttomasta oikeudenkäynnistä, niin pitää löytää kuitenkin joku maksaja.

Toimenpiteiden nimeämien ja poisjättäminen tarkoitushakuisesti

Toimenpiteet on laskuissa kerrottu tarkoitushakuisesti. Toimenpiteet joista kävisi selvästi ilmi, että olen hoitanut äitini riitakanteeseen liittyvää asiaa, on vain merkitty pelkäksi puhelinneuvotteluksi tai pitkäksi puhelinneuvotteluksi. Sitten sellaiset asiat, joissa olen luovuttanut omia tietojani käytettäväksi riita-asian selvittämiseksi, on merkitty hyvinkin tarkasti nimeni mainiten. Niitä on jätetty myös pois, esimerkiksi 20.11.2000 klo 13:09 lähettämäni sähköpostin "Pertti Mannisen kommentteja Meritan vastaukseen 04.10.00" lukemisesta ei Pekka Mononen ole halunnut laskuttaa mitään.

Luovuttaessani omia papereitani tai antaessani puhelimessa henkilökohtaisia tietojani äitini riitakanteen tueksi, esimerkiksi pakkohuutokauppapöytäkirjan tai selostuksen velkaantumisestani tai kertoessani velkajärjestelystäni, en ole voinut mitenkään kuvitella, että niitä käytetään myöhemmin minua vastaan ja niistä minua joskus laskutetaan.

Maksuttoman oikeudenkäynnin saanut Laura Manninen on lisätty laskuihin toiseksi maksajaksi

Tuomittavinta asianajaja Pekka Monosen käytöksessä ovat vaatimukset tällä hetkellä 86-vuotiasta äitiäni kohtaan. Hänet on lisätty nyt esitettyihin molempiin laskuihin maksajaksi. Asianajaja Pekka Mononen on ainakin kolme kertaa ilmoittanut äidilleni, ettei tälle tule mitään lisävaatimuksia. Ensimmäisen kerran puhelimessa elokuussa 2000 toimeksiannon saatuaan, toisen kerran hakiessaan valtakirjaa sopimuksen allekirjoitustilaisuuteen ja kolmannen kerran äitini kotona juhannuksen aatonaattona 2001. Tällöin asianajaja Pekka Mononen oli käynyt valittamassa laskujeni maksamattomuutta. Äitini kertoi, että hän sairastui useaksi päiväksi eikä eläessään ole viettänyt niin kurjaa juhannusta.

Lisätessään äitini maksajaksi Pekka Mononen on käyttänyt  äidilleni osoitetta c/o Pertti Manninen. Silloin hän ei siis vielä kehdannut lähettää laskuja äitini kotiosoitteella.

Liitän oheen käräjäoikeuteen antamassani vastineessa mukana olleen tekemäni liitteen, jossa on yritetty saada selkoa laskuista ja niiden muutoksista. (Erittely toimenpiteistä asianajotoimisto Pekka Monosen laskuissa. Yhdistetyt laskut).

Pertti Mannisen valtakirja

Antamani valtakirjan syntyhetkistä kerroin asianajaja Pekka Monoselle lyhyesti hänelle lähettämissäni kirjeissä ja käymissäni puheluissa. Käräjäoikeudessa pystyin siitä kertomaan, mutta hetken kuluttua jouduin lähtemään hetkeksi pois istunnosta kaikkien hämmästykseksi. Valtakirjan synty on kerrottu tapahtumaluettelossa päivämäärällä 29.01.2001.

Laura Manninen halusi oikeudenkäynnin loppumista

Äitini halusi oikeudenkäynnin loppumista. Hän pelkäsi koko ajan mahdollisia vastapuolen oikeudenkäyntikulujen korvaamista. Täytäntöönpanoriitakanteen voittaminen rupesi näyttämään yhä epävarmemmalta. Vaikka lähes vuoden etsitty kuitti löytyikin, niin Merita Pankki Oyj oli tarttunut uuteen väitteeseen. Velkaantumiseni syntyhetket oli kuvailtu liian huolestuttaviksi ja pankki rupesikin vaatimaan takaisinsaantia ja aikoinaan tehtyjen panttausten mitätöintiä. Kiisteltiin päivämääristä. Asianajaja Pekka Monosen mukaan pankki oli heittäytynyt häijyksi ja asiaa ajanut Contant Oy:n lakimies oli aivan mahdoton. Merita Pankin edustaja Lauri Kara väitti pankin olevan vahvoilla ja minä väitin, että äitini on vahvoilla tässä riitajutussa. Juttu olisi joka tapauksessa mennyt taas hovioikeuteen ja stressi olisi ollut sietämätön. Näin ollen sopimusneuvotteluni tulivat täysin sopivaan aikaan.

Solmitun sopimuksen edullisuus eri osapuolten kannalta

Sekä asianajaja Pekka Mononen ja Merita Pankki Oyj:n Lauri Kara olivat käräjäoikeudessa sitä mieltä, että solmittu sopimus oli äidilleni epäedullinen. Äitini kannalta sopimus oli kuitenkin kohtuullinen, hän sai varmuuden siitä, että mitään oikeudenkäyntikuluja ei enää tule, tontin vuokra minulta oli jäänyt vuosikausia saamatta, mikään ei oikeastaan muuttunut. Vaihtoehtonahan hänellä olisi ollut jättää oikeudenkäynti sillensä ja sopia siitä, että molemmat osapuolet vastaisivat omista oikeudenkäyntikuluistaan,  jos niin olisi voinut sopia. Asiaahan ei koskaan selvitetty. Myöskään minun elämäni ei taloudellisessa mielessä muuttunut. Samanlainen elintaso olisi ollut varmasti velkajärjestelyssäkin. Enemmän muutos oli ja on henkistä laatua. Merita Pankki Oyj:n kannalta sopimus oli ainakin tyydyttävä, eihän pankki siihen muuten olisi suostunut. Saihan pankki lopulta takaisin alkuperäisen velkansa pääoman. 

Sopimus oli sovittu olevan voimassa 30.6.2001 saakka. Pakkohuutokaupan kariutuminen ei siis välttämättä olisi ollut katastrofi. Lisäksi äidilläni oli mahdollisuus saada maksu maapohjasta riippuen kauppahinnasta. Etukäteen kukaan ei voinut varmuudella tietää miten kävisi.

Sähköliittymän siirrosta

Tähän lopuksi sopii muistikuvani siitä, kun minua vaadittiin luopumaan sähköliittymästä. Olin varautunut siihen, että rästissä oleva sähkölasku kuittaantuu tällä liittymän hinnalla. Tämän olin velkaneuvoja Ritva Anttoselle selvittänyt. Kun tietoisesti pidin asianajaja Pekka Monosen poissa velkajärjestelyasioistani ja myös sopimuksenteosta, hän ei tiennyt tästä  mitään. Kun hän sitten soitti ja vaati sähköliittymää vastikkeetta ostajille, vastustin. Hän ilmoitti, että akordi kaatuu tähän, johon vastasin, että kaatukoon. Todistajana ollut pankin edustaja Lauri Kara kuvaili käräjäoikeudessa tätä käymäämme keskustelua kiivaaksi. Tällä esiintuomallani seikalla haluan kertoa, etten missään vaiheessa ymmärtänyt, että asianajaja Pekka Mononen olisi toiminut missään asioissani minun valtuuttamanani. Valtakirjan sopimuksen allekirjoitettavaksi olin kyllä lähettänyt jo siinä vaiheessa kun sopimusteksti oli jo lyöty lukkoon.

Asiakkaan pitää olla tietoinen toimeksiannosta

Missään vaiheessa en minä, eikä äitini ole käsittänyt sitä, että asianajaja Pekka Monosella olisi äitini täytäntöönpanoriidan aikaan ollut kaksi muutakin toimeksiantoa, johon sitten sovittujen vakiintuneiden laskutuskäytäntöjen vastaisesti ilmestyy jopa vuoden päästä erilaisia toimenpiteitä ja summia.

Laskujen muuttelu. Maksuvelvollisuuden ilmoittaminen. Sopimuksen merkitys laskutukseen. 

Laura Mannisen sovintoon päättyneen täytäntöönpanoriitakanteen hoitamisesta Pekka Mononen on esittänyt Jyväskylän käräjäoikeudelle toimeksiantoa nro 846 (toimeksiantonumero sama kuin jo aikaisemmin päättyneen ulosottovalituksen) koskevan laskun määrältään 43.310, jota Pekka Mononen on heti alentanut 37,5  prosenttia, jolloin on päästy hänen laskussaan ilmoittamasta 800 mk/h lähtötasosta MOK-tasoon eli 500 mk/h. Laskusta ilmenee, että siinä on laskutettu alkupäässä eräistä toimenpiteistä jo selvästi ennen kuin mitään kyseiseen toimeksiantoon liittyviä toimenpiteitä edes teoriassa voi olla Monosen oman kirjeen mukaan. Koska toimenpiteistä esitetty lasku, huomioon ottaen jutun päättyminen ilman valmisteluistuntoa ja pääkäsittelyä sovintoon, on aivan ilmeisestikin ollut määrältään kohtuuttoman suuri, käräjätuomari Päivi Penttinen on päättänyt kohtuullistaa laskun loppusummaa kanteessa mainittuun 23.028,40 markkaan.

Kohtuullistaminen on käynyt luontevasti siten, että laskusta on vähennetty puhelut Pertti Manniselle ja neuvottelut hänen kanssaan. Todennäköisesti tämä vähentäminen näiden osalta on liittynyt siihen, että Pekka Mononen on ilmoittanut, että hänellä on ollut Pertti Mannisen kanssa erillinen toimeksianto liittyen Kirkkonummen kiinteistön pakkohuutokauppaan sekä Pertti Mannisen velkaantumiseen. Tämä on pääteltävissä Pekka Monosen 31.5.2001 lähettämistä laskuista 1443 ja 1444, joissa Pertti Mannisen päättynyt toimeksianto nro 834 on muuttunut toimeksiannoksi nro 916 ja Laura Mannisen aikaisemmin päättyneen ulosottovalituksen numerolla 846 jatkettu täytäntöönpanoriitakanne on muuttunut toimeksiannoksi nro 915.

Toimenpiteiden ja niistä aiheutuvien laskujen sekavuutta on omiaan lisäämään se tosiseikka, että Pertti Mannisen laskuun on lisätty uudeksi toimeksiantajaksi myös Laura Manninen ja Laura Mannisen toimeksiantoon puolestaan Pertti Manninen. Laskutuksen eriskummallisuudet eivät suinkaan pääty vielä tähän, harvoinkos sitä nyt laskutusvaiheessa lisätään uusi, toimeksiantoa vastaanottaessa ja suoritettaessa siihen kuulumaton maksaja.

Erikoisinta asiassa on nimittäin se, että kummankin muutetun laskun toimenpideluettelo vastaa niissä laskutetuilta osiltaan täydellisesti (kahta Pertti Mannisen kanssa käytyä puhelinneuvottelua lukuunottamatta) sen laskun toimenpideluetteloa, jonka Pekka Mononen on esittänyt Laura Mannisen saaman maksuttoman oikeudenkäynnin perusteella täytäntöönpanoriita-asiassa, josta hän on saanut palkkionsa valtion varoista, tosin todellista työmäärää vastaavaksi kohtuullistettuna.

Vastaajan mielestä, jo pelkästään tämä seikka osoittaa, että kantajalla itselläänkin on ollut ainakin siinä vaiheessa kun hän antoi laskun Jyväskylän käräjäoikeudelle sovintoon päättyneessä täytäntöönpanoriita-asiassa se käsitys, että hänellä ei ole mitään toimeksiantoa Pertti Manniselta eikä myöskään mitään muuta toimeksiantoa Laura Manniselta kuin edellä mainittu täytäntöönpanoriitakanne.

Muussa tapauksessa Mononen on käsittääkseni syyllistynyt petokseen liittäessään maksuttoman oikeudenkäynnin laskuun siihen kuulumattomia toimenpiteitä niin kuin hänen nyt on katsottava väittävän. Näin ei tietenkään ole, koska kaikki Laura Mannisen maksuttoman oikeudenkäynnin laskuun otetut toimenpiteet ovat jäännöksettä kuuluneet niiden toimenpiteiden piiriin, joilla on tähdätty suoraan täytäntöönpanoriitakanteen ratkaisemiseen Laura Mannisen kannalta mahdollisimman edullisella tavalla.

Se, että Pekka Mononen nyt yrittää periä Laura ja Pertti Manniselta (nyt perittäviin laskuihin on merkitty maksajaksi myös Laura Manninen) sitä osaa laskusta, jota hän ei ole saanut valtiolta kohtuuttoman laskutuksen (joutunut laskemaan 800 mk/h lähtötason 500 markaksi) vuoksi ja osittain myös siitä syystä, että hän ei ilmeisestikään ole selvittänyt käräjäoikeudelle riittävästi sitä merkitystä, mikä Pertti Mannisella on ollut yhteydenpidossa Laura Mannisen ja hänen asiamiehensä välillä sekä asiakirjojen hankinnassa asiamiehen käyttöön, on lähes kunnianvastaista ja arvotonta menettelyä. Sitä paitsi laskut siltä osin kuin ne on osoitettu Laura Mannisen maksettavaksi, ovat maksuttomasta oikeudenkäynnistä annetun lain 15 pykälän 4 momentin vastaisia.

Edelleen vastaaja on sitä mieltä, että toimeksisaajan velvollisuutena on erityisesti mainita maksuvelvollisuudesta sellaisten toimenpiteiden osalta, jotka eivät kuuluisi maksuttoman oikeudenkäynnin piiriin. Toisin sanoen hänen tulee heti ilmoittaa, että hän kyllä on valmis tekemään pyydetyt tai muutoin edellytetyt toimenpiteet, mutta että ne eivät kylläkään kuulu jo vastaanotetun toimeksiannon piiriin, vaan että niiden osalta on otettava käyttöön toinen toimeksianto, missä yhteydessä myös on käytävä ilmi, kuka tai ketkä ovat ne toimeksiantajat, jotka ovat valmiit toimeksiannon maksamaan. Maksuttoman oikeudenkäynnin saaneelle asiakkaalle tai häntä avustaneelle henkilölle, on heti ennen toimenpiteeseen ryhtymistä ilmoitettava, tuoko tietty toimenpide erillisen myönnetystä maksuttomasta oikeudenkäynnistä riippumattoman maksuvelvollisuuden asiakkaalle. Tässä suhteessa asiakkaalle/toimeksiantajalle ei saa jäädä mitään epäselvyyttä asian suhteen. Erityisen tuomittavaa on ryhtyä jälkikäteen perustamaan toimeksiantosuhteita toimenpiteistä, joita on ensin yritetty saada mahtumaan maksuttoman oikeudenkäynnin piiriin, mutta jotka syystä tai toisesta on oikeuden päätöksellä niiden piiristä jätetty pois tai joista toimeksisaaja ei ole ainakaan saanut mielestään tyydyttävää korvausta.

Mitä sitten tulee haastehakemuksessa  olevaan mainintaan, "ettei Pertti Mannisen Kirkkonummen kiinteistön pakkohuutokauppaan liittyvät toimenpiteet voi tulla maksettavaksi Laura Manniselle myönnetyn maksuttoman oikeudenkäynnin nojalla", niin on todettava, että kysymys on ollut nimenomaan Laura Mannisen omistamasta kiinteistöstä, jota Pertti Manninen on hallinnut vuokraoikeuden nojalla ja tämän kiinteistön myynti yhdessä Pertti Mannisen vuokraoikeuden kanssa samalle ostajalle on ollut edellytys sille, että Merita Pankki Oyj suostui Pertti Mannisen velkojen akordointiin.

Sopimus Pertti Mannisen velkojen akordoinnista sisälsi myös sen, että Laura Manninen vetää pois Jyväskylän käräjäoikeudessa vireillä olleen Pertti Mannisen Laukaan kiinteistön pakkohuutokauppaan liittyvän täytäntöönpanoriitakanteen. Näin ollen Laura Mannisen Kirkkonummella omistaman kiinteistön kauppa liittyi, mitä olennaisimmalla tavalla sopimukseen, jolla täytäntöönpanoriita sovittiin. Tämän vuoksi Laura Mannisen Kirkkonummen kiinteistön vapaaehtoinen kauppa yhtyneenä Pertti Mannisen vuokraoikeuden pakkohuutokauppaan olisi tullut ottaa huomioon täysimääräisesti sovintoon päättyneestä täytäntöönpanoriidasta johtuvaa palkkiota määrättäessä. Koska Pekka Mononen ei kuitenkaan ollut mukana sovintoneuvotteluissa, häneltä on jäänyt huomaamatta, millä tavoin Laura Mannisen kiinteistön myynti on liittynyt Pertti Mannisen vuokraoikeuden pakkohuutokauppaan ja täytäntöönpanoriidan sopimiseen.

Laura Mannisen täytäntöönpanoriidan päättyminen sovinnolliseen ratkaisuun on jo otettu huomioon asianajaja Pekka Monosen palkkiossa

Koska Laura Mannisen täytäntöönpanoriita päättyi sovinnolliseen ratkaisuun,  Jyväskylän käräjäoikeus on ottanut huomioon minun asiani korottavana tekijänä asianajaja Pekka Monosen palkkiota määrätessään. Hän on siis saanut ainakin jo osan nyt vaatimastaan palkkiostaan, jos minulla ja äidilläni katsotaan olleen voimassa olevia toimeksiantoja hänelle. Pyydän hovioikeutta ottamaan tämän huomioon päätöstä tehdessään.

TODISTEET
Kirjalliset todisteet
 

1 Asianajotoimisto Pekka Monosen kirje Laura Manniselle 7.7.2000.
Todistusteema: Laura Mannisen ulosottovalituksen (toimeksiantosopimus 846) päättyminen alkuperäisen tuomion lähettämiseen Laura Manniselle; täytäntöönpanoriitakanteen alkaminen mahdollista vasta tämän jälkeen.

2 Jyväskylän käräjäoikeuden päätös nro 1720 21.3.2001.
Todistusteema: Perusteet, joilla Jyväskylän käräjäoikeus on kohtuullistanut Laura Mannisen asian hoitamisesta johtuvaa laskua.
 

3 Johtavan velkaneuvoja Ritva Anttosen kirje Merita Pankki Oyj:lle 12.12.2000.
Todistusteema: Pertti Mannisen akordisopimukseen johtaneen sovintotarjouksen sisältö, Laura Mannisen Kirkkonummen kiinteistön mukaanottaminen sopimukseen sekä täytäntöönpanoriitakanteesta luopuminen osana tarjousta.

4 Merita Pankki Oyj:n yhtäältä ja toisaalta Laura ja Pertti Mannisen välinen sopimus 31.1.2000. Todistusteema: Pertti Mannisen Kirkkonummen vuokraoikeuden pakkohuutokauppa on liittynyt olennaisella tavalla Laura Mannisen täytäntöönpanoriitakanteen sopimiseen.

5 Akordisopimus (oikeastaan Merita Pankki Oyj:n yksipuolinen ilmoitus) 27.4.2001.
Todistusteema: Pertti Mannisen akordisopimuksen ja Laura Mannisen täytäntöönpanoriidan sopimisen välinen kiinteä yhteys.

6 Pekka Monosen kirje Laura Manniselle 8.1.2001.
Todistusteema: Pekka Mononen ei ole hoitanut Pertti Mannisen akordisopimusasiaa, koska hän kirjeessä tiedustelee, että mitä sille kuuluu.

7 Pekka Monosen Laura Mannisen täytäntöönpanoriitakanteen (toimeksianto 846) hoitamisesta oikeudelle esittämä lasku 21.3.2001.
Todistusteema: Laskuun liittyneessä toimenpide-erittelyssä esitetyt toimenpiteet samoja, joita kantaja nyt yrittää periä Pertti Manniselta.

8 Laura Mannisen omistaman määräalan kauppakirja 31.1.2001.
Todistusteema: Kiinteistökaupan ja Pertti Mannisen vuokraoikeuden pakkohuutokaupan välinen yhteisyysedellytys.

9 Haastehakemus 25.8.2000 Laura Mannisen täytäntöönpanoriita-asiassa 25.8.2000; kirjalliset todisteet kohta 5.
Todistusteema: Pertti Manninen on toimittanut omiakin verotietojaan Pekka Monoselle käytettäväksi Laura Mannisen asiassa.

10 Pekka Monosen kirje Laura ja Pertti Manniselle 21.3.2001.
Todistusteema: Mononen myöntää, että Pertti Manninen on toimittanut hänelle paksun nipun vanhoja veroilmoituksia ja muita papereita käytettäväksi Laura Mannisen asian hoitamisessa.

11 Laura Mannisen 16.3.2000 antama valtakirja.
Todistusteema: Pertti Manninen on hoitanut Laura Mannisen ulosottovalitusta tämän antamalla nimenomaisella valtuutuksella.

12 Toimeksiantoa 846 vastaava lasku 18.5.2001, joka vastaa haastehakemuksen kohdassa 1.2 mainittua laskua 1444.
Todistusteema: Toimeksiantajat, laskun numerot ja toimeksiannon nimikkeistö eivät vastaa toisiaan.

13 Toimeksiantoa 834 vastaava lasku 18.5.2001, joka vastaa haastehakemuksen kohdassa 1.1 mainittua laskua 1443.
Todistusteema: Toimeksiantajat, laskun numerot ja toimeksiantojen nimikkeistö eivät vastaa toisiaan.

14 Pertti Mannisen tyttärelleen lähettämä sähköpostiviesti 13.11.2000.
Todistusteema: Laura Mannisen on valvonut itse saatavansa Pertti Mannisen vuokraoikeuden pakkohuutokaupassa.

15 Pöytäkirja 22.11.2000 Pertti Mannisen vuokraoikeuden pakkohuutokaupasta.
Todistusteema: Laura Mannisen edellä mainittu valvonta hyväksytty.

16 Viisi asianajotoimisto Pekka Monosen laskua ja yhteenveto 7 laskusta vuonna 2000. Todistusteema: Osoittavat sovitun laskutuskäytännön.

17 Laskujen 1443 ja 1444 saatekirje 31.5.2001.
Todistusteema: Alkuperäiset laskut korvattu uusilla.

Henkilötodistajat

1 Pertti Mannisen kuuleminen todistelutarkoituksessa.
Todistusteema: Ulosottovalituksen päättyminen ja siitä johtuvien laskujen maksaminen, täytäntöönpanoriitakanteen alkaminen, maksuttoman oikeudenkäynnin hakeminen ja saaminen kanteen nostamisen edellytyksenä, Pekka Monosen vakuuttelut, ettei maksuttoman oikeudenkäynnin saaneelle Laura Manniselle tule asian hoitamisesta enää mitään kululaskuja, Pertti Mannisen toimiminen Laura Mannisen apuna yhteydenpidossa Pekka Monoseen päin ja tarvittavien asiakirjojen hankinnassa, Pekka Mononen ei ole missään vaiheessa informoinut Pertti Mannista siitä, että tämä katsoo Pertillä olevan Laura Mannisen oikeudenkäynnistä erillisiä toimeksiantoja, omansa ja yhteinen Laura Mannisen kanssa, joiden perusteella Mononen aikoo erikseen laskuttaa Pertti Mannista. Pertti Mannisen tietoinen pyrkimys pitää omien asioiden hoitaminen itsellään. Oman velkajärjestelyasian hoitaminen, Pertti Mannisen ja Merita Pankki Oyj:n välisen akordisopimuksen neuvottelujen hoitaminen ilman Pekka Monosta.

2 Jyväskylän johtava velkaneuvoja Ritva Anttonen.
Todistusteema: Pertti Mannisen velkajärjestelyasian hoitaminen ja Pekka Monosen mahdollinen osallistuminen siihen.

3 Lauri Kara, Merita Pankki Oyj.
Todistusteema: Pertti Mannisen akordisopimukseen tähdänneiden neuvottelujen kulku ja sopimuksen syntyminen ja Pekka Monosen mahdollinen osallistuminen niihin.

SUULLINEN KÄSITTELY
Koska valituksessa on kysymys ennen kaikkea näytöstä ja sen arvioimisesta pyydän suullista käsittelyä.

PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUS
Laukaassa 22. päivänä syyskuuta 2002.
Pertti Manninen

PERUKIRJA

Heinäkuun 21 päivänä 1993 toimittivat allekirjoittaneet uskotut miehet perunkirjoituksen 20.10.1910 syntyneen ja 27.04.1993 kuolleen Lauri Erik Mannisen jälkeen, jolla kuollessaan oli asunto ja koti Helsingin kaupungissa.

Vainajalta jäivät seuraavat oikeudenomistajat:
...

Vainaja ei ole antanut mitään ennakkoperintöä, lahjaa tai muuta etuutta, joka olisi otettava huomioon perintöveroa määrättäessä.

Pesän ilmoittajana vakuutan valaehtoisesti, että antamani tiedot ovat oikeat ja etten tahallisesti ole jättänyt mitään ilmoittamatta.

Helsingissä 21 päivänä heinäkuuta 1993

Laura Manninen
Laura Aliina Manninen
...

Edellä olevan perunkirjoitukseen olemme kaiken meille ilmoitetun oikein merkinneet ja pesän varat parhaan ymmärryksemme mukaan arvioineet.

Paikka ja aika edellä mainitut

Pekka Mononen
Pekka Mononen
varatuomari, Vantaa

Kirsi Mononen
Kirsi Mononen
varatuomari, Vantaa

Torstaina 10.06.2004. Asiakirjoja oikeusjutusta: Perunkirja vuodelta 1993 (laatijoina Pekka Mononen, varatuomari  ja Kirsi Mononen, varatuomari), jonka nojalla asianajaja  Pekka Mononen väitti hoitaneensa jatkuvassa asiakassuhteessa uutta juttua vuodelta 2000. Mitään kirjallisia todisteita, ei laskuja tai toimeksiantoja hän ei esittänyt oikeudessa, vaan väitti, että hänellä on mukanaan paperi, jossa on vuoden 1993 jälkeiset toimenpiteet. Sitä ei kuitenkaan löytynyt istunnossa.Lue! Oikeudenkäyntien nauhoitettu osa.  Lue myös!  
Valitus  velkomuskannetta koskevassa asiassa, josta käy ilmi tämä  vuosien tauko asioiden hoitamisessa.  
Lue myös! Valituslupahakemus Korkeimpaan oikeuteen.  Korkeimman oikeuden päätös: Valituslupaa ei myönnetä.
Smile- sivu on julkaistu aiemmin 17.05.2001, siis samana päivänä kuin pääkirjoitus:
Velka, vankeus vai armo! Kiistellyt laskut on ensimmäisen kerran päivätty seuraavalle päivälle 18.05.2001!


Gloria Swanson on diiva viimeiseen asti.  Billy Wilderin syvällinen ja yhä edelleen moderni tragedia Hollywoodista. Antti Lindqvist  TV- maailma. TV2 sunnuntaina  13.06.2004 klo 12.10!


ILMOITA ILMAISEKSI!
12  torstaina 10.06.2004.

Europarlamenttivaalit 2004 käynnissä.

HS-Gallup tutki ja ennusti kannatusta, mutta jätti mielenkiintoisimman seikan kertomatta: äänestysinnon.

Kysymyskin oli hiukan hassu koska vaalit olivat jo käynnissä: "Jos europarlamenttivaalit järjestettäisiin juuri nyt..."

Tavaksi tulleen tavan mukaan tutkimuksen virhemarginaali unohdetaan otsikoissa ja johtopäätöksissä.

HS-Gallup ja sen kritiikki!


Pinnan alla. Kuva: Erika Manninen
Lue myös! "Tarkoituksellista vai ei, pääministeri Anneli Jäätteenmäkeä motattiin kuitenkin tälläkin HS-Gallupin valheellisella tiedolla Irak-selvitysten kuumimmalla hetkellä! Lehden vastaava päätoimittaja on Janne Virkkunen."  HS-GALLUP VALEHTELEE! 26.06.2003.  Kuinka puolueiden kannatuslukugalluppien valheellisella, väärällä ja tarkoituksenmukaisella tulkinnalla nostetaan ja lyödään myötä- ja vastenmielistä poliitikkoa. Tapaukset Paavo Lipponen ja Anneli Jäätteenmäki. 15.04.2004.
"Nytkään ei kyllä kerrota mitään vastaamatta jättämisestä:

luurin korvaan lyömisestä tai 

en totta tosiaan mene äänestämään tai

tökkään vasta vaalipaikalla kynällä listaan ja äänestän tätä tökättyä numeroa tai 

intohimonani on piirrellä ja täydentää äänestyslippua!"

HS-Gallup ja sen kritiikki!

"Äänestysaktiivisuudellakin on osuutta vaalin tulokseen. 

Kurjat ja köyhät eivät äänestä, eivät monet muutkaan vaan yhtyvät Irwinin kuuluisaan kertosäkeeseen: "Haistakaa paska koko valtiovalta!" 

HS-Gallupin julkistamispäivänä lehdessä kirjoittaa emeritusprofessori Tuomo Martikainen "Eurovaaleissa äänestäjäraukka joutuu itse tulkitsemaan sen, mistä vaaleissa on kysymys ja mihin äänestämällä pitäisi ottaa kantaa." 

Kirjoituksen nimi on Eurovaalit tarjoavat väylän protestien esittämiseen. Lukematta tähän hätään koko kirjoitusta otsikon voi sanoa olevan rautaa, 

vaalit tarjoavat todella mahdollisuuden olla äänestämättä!

HS-Gallup ja sen kritiikki!

ILMOITA ILMAISEKSI: LINKKI UUSIMPIIN!
  

  

  

Torstaina 03.06.2004. 
Pääkirjoitus.
Mistä kaikesta haluaisin kertoa? Kaikesta.
Paljon on jäänyt kertomatta, viime aikoina.
 
  Etusivu Torstaina 10. kesäkuuta 2004. Numero 255. Torstai on toivoa täynnä  
 

Tänään
10.06.2004
 
 

12.fi joka torstai. Vastaava päätoimittaja
Pertti Manninen.
12
@hotmail.com

 

 

 
Viikon linkki
 
   

 
Sodan kuva
 
   

 
Kuvagalleria
 
   
   
   
   
   
   

 
Palvelut
 
   
   
   

 
Info
 
   
   
   
   

 

p
 

Torstaina 10.06.2004. Irak.  YK:n turvallisuusneuvosto hyväksyi päätöslauselman. Miehittäjä ei ole enää miehittäjä. Liittoutuman joukot jäävät maahan ja USA pidättää täyden määräysvallan sotilasoperaatioihinsa.  YK:n joukkoja ei uskalleta lähettää turvattomuuden takia. Bush ja Blair hymisevät tyytyväisyydestä.  Irakin hallinnon pystytys jatkuu. Kaadot Irakin armeijasta kymmeniä tuhansia. Surmat siviiliväestöstä kymmeniä tuhansia. Kaadot liittoutumasta satoja. Tuhannen rajakin on mahdollisesti jo ylitetty, ainakin kun palkkasoturit lasketaan mukaan. Tappaminen jatkuu.

 

Kuva elokuvasta Auringonlaskun katu (Sunset Boulevard).
Torstaina 10.06.2004. Europarlamenttivaalit 2004 käynnissä. HS-Gallup tutki ja ennusti kannatusta, mutta jätti mielenkiintoisimman seikan kertomatta: äänestysinnon. HS-Gallup ja sen kritiikki!
Lue myös! "Tarkoituksellista vai ei, pääministeri Anneli Jäätteenmäkeä motattiin kuitenkin tälläkin HS-Gallupin valheellisella tiedolla Irak-selvitysten kuumimmalla hetkellä! Lehden vastaava päätoimittaja on Janne Virkkunen."  HS-GALLUP VALEHTELEE! 26.06.2003. Kuinka puolueiden kannatuslukugalluppien valheellisella, väärällä ja tarkoituksenmukaisella tulkinnalla nostetaan ja lyödään myötä- ja vastenmielistä poliitikkoa. Tapaukset Paavo Lipponen ja Anneli Jäätteenmäki. 15.04.2004. 
 
AKU ANKKA 70 vuotta

Torstaina 10.06.2004. Helsingin Sanomat oli kertonut, että tänään ilmestyy uusi Aku Ankka-niminen lehti. Sain äidiltäni ne muutaman kymmentä markkaa (?) ja lähdin lehtimummon kojulle hyvissä ajoin. Koju oli IV:n linjan päässä Castrénin kadulla, Siellä oli jo yksi mies odottamassa ja jälkeeni tuli ikäiseni kaveri Markku Viljakainen jonottamaan. Lehtiauto tuli muistaakseni iltapäivän hämärässä ja toi lehtensä. Aku Ankka-lehteä oli lastissa kaksi kappaletta, mies sai toisen, minä toisen ja Markku jäi ilman. Muistikuva. Joulukuun 5. päivänä 1951.

 
Muualta Torstaina 10.06.2004. Ronald Reagan. 
Lasse Lehtinen
Hans Blix
Eva-Riitta Siitonen
John Pilger
 
Torstaina 10.06.2004. Kesäkalenteri 2004  Näyttelyt Suomen kartalla!
Sininen laulu Osa 2 - Omakuva joka täytyi piirtää 1920-1929
Ohjaus: Peter von Bagh. TV1 sunnuntaina 06.06.2004. 


Tunnelmia. Tulossa
Urbaani kansallismaisema. Tulossa 
 
Oikeusjuttu Torstaina 10.06.2004. Asiakirjoja oikeusjutusta: Perunkirja vuodelta 1993, jonka nojalla asianajaja väitti hoitaneensa jatkuvassa asiakassuhteessa uutta juttua vuodelta 2000. Valitus  velkomuskannetta koskevassa asiassa,  josta käy ilmi tämä  vuosien tauko asioiden hoitamisessa.  Mitään kirjallisia todisteita, ei laskuja tai toimeksiantoja hän ei esittänyt oikeudessa, vaan väitti, että hänellä on mukanaan paperi, jossa on vuoden 1993 jälkeiset toimenpiteet. Sitä ei kuitenkaan löytynyt istunnossa.  
Lue myös! Oikeudenkäyntien nauhoitettu osa.
 

Kuva elokuvasta New York, New York.
Viime viikolla. Torstaina 03.06.2004. Pekka Ervasti Irakgate-kirjansa haastattelussa: "No Jäätteenmäki itse kieltäytyi haastattelusta ja ja teki jonkun verran töitä sen eteen että keskeiset keskustavaikuttajat eivät antaisi minulle haastatteluja. Yhtä lukuunottamatta nää vetoomukset kuitenkin kaikuivat kuuroille korville." Nelosen haastattelussa. Lue myös! MTV3:n haastattelu. Lue myös! Rikoksesta epäillyn ja todisteita hävittäneen lehden toimittaja sai suuren journalistipalkinnon! Suuri journalistipalkinto 2003.
SanomaWSOY:n tekemä rikos jäi selvittämättä!
The crime of  SanomaWSOY was not settled in the court. 
 
Tulossa

Irak
Esko Aho
Tupakkaoikeudenkäynnit
Joona Puhakka
Helsingin Sanomat
Kuinka terrorismin vastainen sota ratkaistaan yksinkertaisesti.
Kohtalokkaat naparetket
Michael Moore
Oikaisu

 
Tulossa Minusta - muistista. Kuvasarja.
 

Torstaina 27.05.2004. "Tuuli käy heidän ylitseen".
Poisnukkuneitten muistolle.
Kuvasarja.

     
 

Lahjoita ruokaa! "The Hunger Site"-sivulla käydessäsi ja siellä nappia painaessasi lahjoitat ruokaa maailman nälkäisille ihmisille. Sivulla mainitut sponsorit maksavat lahjoituksen puolestasi! Voit tehdä yhden lahjoituksen joka päivä. 16.09.99.

  pm 1234567890123456789012345678901234567890123
ILMOITA ILMAISEKSI: LINKKI UUSIMPIIN!

Muista maksuttomat arkistot! Tässä muutamia: kaleva.fi - yle.fi - mtv3.fi - aftonbladet.se - guardian.co.uk.

Paavo Lipponen (sd) "Kysyn vain, että mikä vika on Natossa? Olisihan se hyväkuulla." Helsingin Sanomat 11.11.2003.
Vastaus: Tahdotko poikasi Balkanille tapettavaksi? 02.09.1999. 

Vuosikirja 2003. Koko vuosi kahdella sivulla! tammikuu-kesäkuu 2003 kuvin. - heinäkuu-joulukuu 2003 kuvin. - tammikuu-kesäkuu 2003 ilman kuvia. - heinäkuu-joulukuu 2003 ilman kuvia.

 
  Lukijan postia.
 
Näinä aikoina.

     
10.06.2004

03.06.2004

27.05.2004

20.05.2004

13.05.2004

06.05.2004

29.04.2004

22.04.2004

15.04.2004

08.04.2004

01.04.2004

25.03.2004. Salainen asiakirja.
 
18.03.2004.

11.03.2004.

04.03.2004.

26.02.2004.

19.02.2004.

12.02.2004.

05.02.2004.

29.01.2004.

22.01.2004.

15.01.2004.


08.01.2004.


01.01.2004.


25.12.2003.


18.12.2003


11.12.2003.

 
Vanhin 29.07.1999
 
ILMOITA ILMAISEKSI: LINKKI UUSIMPIIN!
 

Uusin
 

Vuosikirja 2003. Koko vuosi kahdella sivulla! tammikuu-kesäkuu 2003 kuvin. - heinäkuu-joulukuu 2003 kuvin. - tammikuu-kesäkuu 2003 ilman kuvia. - heinäkuu-joulukuu 2003 ilman kuvia.

 

TOIMITUS. Vastaava päätoimittaja Pertti Manninen. Yhteydenotto: 12@hotmail.com. Copyright 12.fi 2004/255. Sivut valmisti Pertti Manninen 10.06.2004 (24.06.2004 12:29 ). Vanhempi toimittaja ja kesätoimittaja. Kuvannut Pertti Manninen. 
2004/06/10 - 12.fi -  Asianajaja Pekka Mononen  - Asianajaja Juhani Elo - Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky - Asianajotoimisto Juhani Elo - Asiakirjoja oikeusjutusta. -  Valitus  velkomuskannetta koskevassa asiassa - Lauri Kara - Merita Pankki   -  Nordea Pankki Oyj - Laura Manninen -  Kirsi Mononen -  10.06.2004 - avoin - joka torstai - kuva - kuvat - pertti manninen - 12.

 
Muista maksuttomat arkistot! Tässä muutamia: kaleva.fi - yle.fi - mtv3.fi - aftonbladet.se - guardian.co.uk.
 
Sivun alkuun!
 
Lue esitys 
ja päätös!

Kuinka asianajaja Pekka Mononen selosti käräjäoikeuden tuomaria. Maksupäätös, Päivi Penttinen 29.03.2001. Selostus.  Oikeudenkäyntien nauhoitetut osat: Sivut 1-10  - Sivut 11-20  - Sivut 21-30  - Sivut 31-40  - Sivut 41-50  - Sivut 51-60  - Sivut 61-68. 
Tämä on Nettisanomat-sivuston kopio 12-sivustoon logot ja sivuston nimi muuttaen. Alkuperäiset järjestysnumerot on säilytetty. Nettiin perjantaina 2010-11-12 klo 10:22.

Kaikki sivut 2003 (1-6) ja 2004 (1-12) tarkistettu (linkit ja puuttuvat kuvat). SanomaWSOY:n vaatimuksesta johtuen sen kuva-aineisto on sumennettu 2004 (päivämäärä pienellä tekstillä joka kuvassa). Tämä teksti tiistaina 2011-09-20 jakeskiviikkona 2011-09.21. Pertti Manninen. Tämä 12-sivusto on tehty Nettisanomat-sivuston tarkistetusta versiosta 2011-09-21. ..
2004-2011: Vaasan hovioikeuden (19.11.2015) kumottua Keski-Suomen käräjäoikeuden (24.01.2012) tuomion sivusto on palautettu osittain alkuperäiseen muotoon hovioikeuden tuomio huomioon ottaen lauantaina 05.03.2016, äitini 100-vuotis syntymäpäivänä.