JYVÄSKYLÄN KÄRÄJÄOIKEUS
Rikosasia
TUOMIO 06/815
Annettu kansliassa
2.5.2006
Asiano:
R 05/2307

Syyttäjän rangaistusvaatimus
1. KUNNIANLOUKKAUS (6160/R/001799/05) Rikoslaki 24 luku 9 §
1.7.2004-8.10.2005 LAUKAA

Manninen on esittänyt asianomistaja Pekka Monosesta ja tämän asianajotoimistosta valheellisen ja perättömän tiedon väittämällä internetissä pitämällään nettisanomat sivustolla (www.nettisanomat.com), että Mononen on asianajajana toimistonsa puitteissa laatinut häntä koskevia (2Poistettu 06.12.2015). Hän on sivustoillaan julkaissut oikeudenkäyntiaineistoa, joka sinällään on ollut sisällöltään oikeaa, mutta Manninen on antanut lukijoiden ymmärtää, että oikeudenkäynnissä olisi ollut kysymys jostakin laittomasta. Teko on siten huomioonottaen Monosen ammatti asianajajana ollut omiaan aiheuttamaan asianomistajalle vahinkoa sekä häneen kohdistuvaa halveksuntaa.

http://www.12.fi/2007/05/26/20060502kunnianloukkauskaraja1tuomio.htm

VAASAN HOVIOIKEUS
TUOMIO
Nro 565
Antamispäivä 23.4.2007
Diaarinro R 06/794
Verkkoviestin jakelun keskeyttäminen

Sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä annetun lain 18 §:n mukaan tuomioistuin voi virallisen syyttäjän, tutkinnanjohtajan tai asianomistajan hakemuksesta määrätä julkaisijan tai ohjelmatoiminnan harjoittajan taikka lähettimen. palvelimen tai muun sellaisen laitteen ylläpitäjän keskeyttämään julkaistun verkkoviestin jakelun, jos viestin sisällön perusteella on ilmeistä, että sen pitäminen yleisön saatavilla on säädetty rangaistavaksi. Lähtökohtana mainittua lainkohtaa sovellettaessa on saman lain 1 §:n 2 momentti, jonka mukaan viestintään ei saa puuttua enempää kuin on välttämätöntä ottaen huomioon sananvapauden merkitys kansanvaltaisessa oikeusvaltiossa.
Mannisen ylläpitämällä nettisanomat.com -internetsivustolla on materiaalia, joka kohdistuu Monosen elinkeinotoimintaan ja on sisällöltään Monosen kunniaa loukkaavaa. Monosta koskevien verkkoviestien pitäminen yleisön saatavilla on edellä mainitun lainkohdan tarkoittamalla tavalla rangaistavaksi säädetty teko ja rikos jatkuu edelleen niin kauan, kuin internetsivustolla oleva Monosta koskeva materiaali on verkkoviestinä yleisön saatavilla.
Edellä mainitut seikat huomioon ottaen Mannisen on poistettava nettisanomat.com-sivustolta kaikki sellaiset verkkoviestit, joissa mainitaan Monosen tai hänen yrityksensä nimi ja joissa on viittauksia Monoseen. Näin ollen tämän asiaa koskevan tuomion julkaiseminen mainitussa verkkojulkaisussa ei ole tarpeellista.
http://www.12.fi/2007/05/26/20070423kunnianloukkaushovituomio1tuomio.htm


Tältä sivulta on poistettu kaikki Vaasan hovioikeuden 23.4.2007 tuomiossa Nro 565 poistettaviksi määrätyt verkkoviestit. Alkuperäinen sivu, jossa poistokohdat ovat näkyvissä, on arkistoitu osoitteeseen  http://www.12.fi/2004/09/28/gallupanalyysi.htm12 28.09.2004  Sanomisen ja julkaisemisen vapautta vuodesta 1999. Kesän hyvä teko: opeta lapsi uimaan! 
 
edellinen numero 

12.fi  -    nro 285 - extra
tiistaina 28.09.2004. -  tämän numeron etusivulle! 

seuraava numero

12.fi

 
1999 alkaen
 
12 tiistaina 28.09.2004. Pertti Manninen. 
Isonna! Isonna! 

Gallup-kieltoa esitetään. 
Tiistaina 21.09.2004: Helsingin Sanomat. Ajatus mielipidekyselyjen rajoittamisesta vaalien alla ei saa vastakaikua ja 2. pääkirjoitus. Kannatusmittaukset kuuluvat vaaleihin. Ilta-Sanomat. Pääkirjoitus. Gallupdemokratia ja vaalirauha. Iltalehti. Pääkirjoitus. Gallupeja turha pimittää.
Ongelma ei ole galluppien julkaisemisessa vaan niiden kelvottomassa ja ala-arvoisessa julkaisemisessa ja tulosten vääristelemisessä! 

Sunnuntaina 26.09.2004: Helsingin Sanomat. Keskusta edelleen niukasti Sdp:tä suositumpi ja HS-Gallup.  Keskustan kannatus ja Sdp:n suosio on pysynyt yli 24 prosentissa. Meno  senkun jatkuu Helsingin Sanomissa!
Maanantaina 27.09.2004: Iltalehti. Pääkirjoitus. Puoluekannatus ennallaan. 
Gallup-humpuuki 1999-2004.Tässä vihdoinkin aikaisemmin luvattu kirjoitus ja analyysi ja linkit. 

Lue myös! "Laatutyö turvaa lehtien aseman". HS 11.12.2003.
Meno  senkun jatkuu Helsingin Sanomissa!
Reilu peli. Kuvakertomus. 


Kuva: Pertti Manninen.

Reilu peli 
 
  Meno  senkun jatkuu Helsingin Sanomissa!
Sunnuntaina 26. syyskuuta 2004!
Kommentti Kommentti
Helsingin Sanomat. Kotimaa. Tiistaina 21. syyskuuta 2004.
  Pääuutissivulla:
Keskusta edelleen niukasti Sdp:tä suositumpi
Roskaa! 
(= kun virhemarginaali otetaan huomioon ei voi vetää tätä johtopäätöstä! Katso taulukko!) 
 
  Vihreiden kannattavien varmuus puoluevalinnasta pudonnut Tämän väitteen 12 analysoi myöhemmin.  
  Martta Nieminen. HELSINGIN SANOMAT    
  Keskusta on pysynyt SDP:n edellä kunnallisvaalikannatuksessa.  Roskaa!   
  Helsingin Sanomien Suomen Gallupilta tilaaman tuoreen tutkimuksen mukaan keskustan kunnallisvaalikannatus on 24,8 prosenttia ja Sdp:n 24,3 prosenttia. Roskaa!   
  Edellisissä vastaavissa tutkimuksissa elokuussa ja kesäkuussa puolueiden järjestys oli sama. Roskaa!   
  Erot edellisiin tutkimuksiin ovat pieniä, mutta laskusuuntaa ei ole havaittavissa. Roskaa!   
  Kummankin päähallituspuolueen kannatus on noin prosenttiyksikön parempi kuin vaalitulos syksyn 2000 kunnallisvaaleissa. Roskaa!   
  Silloin keskusta voitti vaalit. Totta!  
  Suurin oppositiopuolue kokoomus saa tuoreessa gallupissa tasan 20 prosentin kannatuksen, suunnilleen saman verran kuin kesällä. Roskaa!   
  Äänestäjien varmuus puoluevalinnastaan ei ole noussut kesän kyselyistä. Tämän väitteen 12 analysoi myöhemmin.  
  Merkittävin muutos näkyy vihreiden joukossa. Vihreiden kannattajien varmuus valinnastaan putosi elokuusta peräti 15 prosenttiyksikköä 24 prosenttiin.
KOTIMAA A 6.
Tämän väitteen 12 analysoi myöhemmin.  
 
Puolueiden kunnallisvaali- kannatus prosenttia prosenttia prosenttia virhemarginaalein
  Kunnallisvaalit 2000 Kunnallisvaali- kannatus 9/2004 Kunnallisvaali- kannatus 9/2004
Kesk 23,8 24,8 22,8- 26,8
Sdp 23,0 24,3 22,3- 26,3
Kok 20,8 20,0 18,0- 22,0
Vas 9,9 9,5 7,5 - 11,5
Vihr 7,7 8,8 6,8- 10,8
Rkp 5,1 4,8 1,8- 7,8
Kd 4,3 3,8 0,8- 6,8
Perus 0,7 1,0 0,0- 4,0
Muut 4,7 3,0 0,0- 6,0
Lähde: Suomen Gallup   Virhemarginaaleja ei kerrottu tämän taulukon yhteydessä. 12 liittänyt mukaan virhemarginaalit: isot puolueet 2 ja pienet 3 (Nettisanomien arvio).
Lähde: Suomen Gallup

Virhemarginaaleja ei kerrottu tämän taulukon yhteydessä.

12 liittänyt mukaan virhemarginaalit: isot puolueet 2 ja pienet 3 (Nettisanomien arvio).

Tampereen yliopiston dosentti Sami Borg pitää epärealistisena ajatusta mielipidemittausten rajoittamisesta lailla, mutta hän kehottaa tiedotusvälineitä vahvistamaan itsesäätelyä.

"Kysymyksen ydin ei ole siinä, kielletäänkö mittaukset vai ei. Tiedotusvälineiden olisi käytävä keskinäistä keskustelua, minkä laatuisina tuloksia on hyvä julkistaa missäkin vaiheessa. Mitä epävarmempia tulostiedot ovat, sitä epävarmempina ne myös pitäisi julkistaa", Borg sanoo. Helsingin Sanomat. Kotimaa. Tiistaina 21. syyskuuta 2004.

       
  Meno  senkun jatkuu Helsingin Sanomissa!
Sunnuntaina 26. syyskuuta 2004!
Kommentti  
  Sivulla A 6. Kotimaa. HS-Gallup:
Keskustan ja Sdp:n suosio on pysynyt yli 24 prosentissa
Roskaa!   
  Oppositiopuolue kokoomuksen kannatus 20 prosenttia Roskaa!   
  Epävarmuus vihreiden kannattajien keskuudessa on selvästi kasvanut Tämän väitteen 12 analysoi myöhemmin.  
  Martta Nieminen. HELSINGIN SANOMAT    
  Kummankin päähallituspuolueen eli keskustan ja Sdp:n kunnallisvaalikannatus on pysynyt yli 24 prosentissa. Roskaa!   
  Keskustan kannatus on 24,8 prosenttia ja Sdp:n 24,3 prosenttia, selviää Helsingin Sanomien Suomen Gallupilta tilaamasta tuoreesta tutkimuksesta. Roskaa!   
  Erot edellisiin vastaaviin tutkimuksiin elokuussa ja kesäkuussa ovat äärimmäisen pieniä ja mahtuvat virhemarginaaliin, mutta lievää nousua on näkynyt niin keskustan kuin Sdp:nkin kunnallisvaalikannatuksessa. Roskaa! 
(= vertailu aikaisempiin gallupeihin on huuhaata, nopalla ei ole muistia!)
 
  Kummankin puolueen kannatus on noin prosenttiyksikön parempi kuin vaalitulos syksyn 200 kunnallisvaaleissa. Roskaa!   
  Suurimman oppositiopuolueen kokoomuksen kunnallisvaalikannatus on tämän tutkimuksen mukaan tasan 20 prosenttia eli sekin on pysynyt edellisten mittausten tasolla. Roskaa!   
  Kokoomus ei ole vielä ihan päässyt edellisten kunnallisvaalien kannatuslukemaan. Roskaa!   
  Kolmea suurta puoluetta selvästi pienempien puolueiden kannatusluvut ovat pysyneet aika lailla ennallaan. Roskaa!   
  Vasemmistoliiton kunnallisvaalikannatus on 9,5 prosenttia ja vihreiden 8,8 prosenttia.  Roskaa!   
  Pienimmän hallituspuolueen Rkp:n kannatus on 4,8 prosenttia. Roskaa!   
  Uuden puheenjohtajan valintaan valmistautuvien kristillisdemokraattien kunnallisvaalikannatus on 3,8 prosenttia. Roskaa!   
  Perussuomalaisten kannatus näyttää jämähtäneen yhteen prosenttiin. Roskaa!   
  Tutkimus tehtiin syyskuun kolmen ensimmäisen viikon aikana. Viimeiset haastattelut tehtiin tiistaina.    
  Haastattelukysymys esitettiin seuraavassa muodossa:
"Lokakuussa järjestetään maassamme kunnallisvaalit. Jos kunnallisvaalit olisivat nyt, niin minkä puolueen tai muun ryhmittymän ehdokasta Te äänestäisitte?"
   
  Vastaajilta kysyttiin myös, minkä puolueen tai muun ryhmittymän ehdokasta he äänestivät vuoden 2003 eduskuntavaaleissa.    
  Vajaat puolet eri puolueiden nykyisistä äänestäjistä on täysin varma kannastaan. Melko varmojakin on yli 40 prosenttia vastaajista. Puoluekannan varmuus on samalla tasolla kuin elokuussa. Tämän väitteen 12 analysoi myöhemmin.  
  Puoluekannan mukaan eniten täysin varmoja löytyy vasemmistoliiton kannattajien keskuudesta. Tämän väitteen 12 analysoi myöhemmin.  
  Runsaammin epävarmoja kannattajia löytyy aiempaan tapaan vihreiden joukosta. mutta epävarmuus heidän joukossaan on kasvanut huomattavasti. Vihreiden kannattajien varmuus puoluevalinnasta on laskenut kuukaudessa 37 prosentista 24 prosenttiin. Tämän väitteen 12 analysoi myöhemmin.  
  Nuorempien ikäryhmien keskuudessa täysin varmoja kantoja löytyy varsin vähän. Tämän väitteen 12 analysoi myöhemmin.  
  18-25 -vuotiaista 27 prosenttia on erittäin varma omasta puoluevalinnastaan. Tämän väitteen 12 analysoi myöhemmin.  
  Yli 64-vuotiasta täysin varmoja on 64 prosenttia. Tämän väitteen 12 analysoi myöhemmin.  
 
Puolueiden kunnallisvaali- kannatus prosenttia prosenttia prosenttia virhemarginaalein prosenttia virhemarginaalein prosenttia virhemarginaalein
  Kunnallis- vaalit 2000 Eduskunta- vaalit 2003 Kunnallisvaali- kannatus 6/2004 Kunnallisvaali- kannatus 8/2004 Kunnallisvaali- kannatus 9/2004
Kesk 23,8 24,7 22,1- 26,1 22,5- 26,5 22,8- 26,8
Sdp 23,0 24,5 21,9- 25,9 22.1- 26,1 22,3- 26,3
Kok 20,8 18,6 17,9- 21.9 17,7- 21,7 18,0- 22,0
Vas 9,9 9,9 7,5- 11,5 7,7- 11,7 7,5 - 11,5
Vihr 7,7 8,0 7,0- 11,0 6,9- 10.9 6,8- 10,8
Rkp 5,1 4,6 2,0- 8,0 1,9- 7,9 1,8- 7,8
Kd 4,3 5,3 2,3- 7,3 1,0- 7,0 0,8- 6,8
Perus 0,7 1,6 0,0- 4,0 0,0- 4,1 0,0- 4,0
Muut 4,7 2,9 0,3- 6,3 0,1- 6,1 0,0- 6,0
Lähde: Suomen Gallup     12 liittänyt mukaan virhemarginaalit: isot puolueet 2 ja pienet 3 (Nettisanomien arvio). 12 liittänyt mukaan virhemarginaalit: isot puolueet 2 ja pienet 3 (Nettisanomien arvio). 12 liittänyt mukaan virhemarginaalit: isot puolueet 2 ja pienet 3 (Nettisanomien arvio).
  Borgin mielestä kymmenen viime vuoden aikana on kuitenkin tapahtunut myönteistä kehitystä, kun virhemarginaalit mainitaan mittausten yhteydessä ja tiedusteluja ei tehdä ennakkoon äänestäneiden vaalikäyttäytymisestä

[Helsingin Sanomien päätoimittaja Janne] Virkkusen mukaan tiedotusvälineet tekevät välillä liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä virhemarginaalin sisällä tapahtuneista muutoksista: "Pelkistyksissä on oltava hyvin huolellinen ennen kuin sanotaan, että jonkun kannatus on selkeästi kasvussa."  
Helsingin Sanomat. Kotimaa. Tiistaina 21. syyskuuta 2004.
  TIETOKULMA    
  Näin tutkimus tehtiin    
  Suomen Gallup teki Helsingin Sanomien toimeksiannosta tutkimuksen, jossa selvitettiin puolueiden kannatusta kunnallisvaaleissa.    
  Haastatteluja tehtiin 1.-21. syyskuuta    
  Haastatteluja tehtiin kaikkiaan 2 368.    
  Tutkimuksen otos edustaa maan äänestysikäistä väestöä lukuun ottamatta Ahvenanmaata.    
  Tutkimuksen otos muodostettiin monivaiheisella ositetulla otannalla.    
  Tutkimus toteutettiin puhelinhaastatteluina.    
  Puoluekannatusarviot on laadittu yhdistämällä toisiinsa haastatteluissa saadut vastasukset sekä vaalitilastot viime eduskuntavaaleista.    
  Tutkimuksen virhemarginaali on suurimmilla puolueilla kaksi prosenttiyksikköä puoleen tai toiseen.    
 
Valinnastaan täysin varmojen osuus puoluekannan mukaan          
prosenttia 2-3/2004 4/2004 6/2004 8/2004 9/2004
Kaikki 42 41 47 46 46
           
Kesk 44 46 50 48 46
Sdp 44 46 47 44 52
Kok 41 41 46 49 49
Vas 54 50 61 49 56
Vihr 25 29 31 37 24
Lähde: Suomen Gallup          
Helsingin Sanomat 26.09.2004        


[Helsingin Sanomien päätoimittaja Janne] Virkkusen mukaan tiedotusvälineet tekevät välillä liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä virhemarginaalin sisällä tapahtuneista muutoksista: "Pelkistyksissä on oltava hyvin huolellinen ennen kuin sanotaan, että jonkun kannatus on selkeästi kasvussa."  
Helsingin Sanomat. Kotimaa. Tiistaina 21. syyskuuta 2004

 

 

Lue myös! "Laatutyö turvaa lehtien aseman". HS 11.12.2003.

[Helsingin Sanomien päätoimittaja Janne] Virkkusen mukaan tiedotusvälineet tekevät välillä liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä virhemarginaalin sisällä tapahtuneista muutoksista: "Pelkistyksissä on oltava hyvin huolellinen ennen kuin sanotaan, että jonkun kannatus on selkeästi kasvussa."  
Helsingin Sanomat. Kotimaa. Tiistaina 21. syyskuuta 2004

Lue myös!

Rai Suihkonen. Keskisuomalainen. "Miksi lukijoita ja radion kuuntelijoita piinataan näillä mitään sanomattomilla gallupeilla kuukaudesta toiseen?" Totaalisen joutavaa pelleilyä. 
Lue myös! Helsingin Sanomat keskiviikkona 9. kesäkuuta 2004. HS-GALLUP Keskusta ja kokoomus nousivat eurovaaleissa kärkiasemiin. Kommentti ja kritiikki. 
Lue myös!
Esimerkki 2. Kuinka puolueiden kannatuslukugalluppien valheellisella, väärällä ja tarkoituksenmukaisella tulkinnalla nostetaan ja lyödään myötä- ja vastenmielistä poliitikkoa. Tapaukset Paavo Lipponen ja Anneli Jäätteenmäki.

Kuvassa shortseissa jätskitötteröä syövä mies saattaa olla Rai Suihkonen erään tuttuni tunnistuksen mukaan! Kuva sarjasta Puhkupillit Jyväskylän kesässä: Pillit pussiin! Pertti Manninen 1999.

Kommentti: Rai Suihkonen jää historiaan!
Vihdoinkin jossain isossa lehdessä arvostellaan gallup-humpuukia. Toimittaja Rai Suihkonen aukaisi padon, jota 12 on yrittänyt jo viisi vuotta tuntematta sen suurempaa tuskaa ja luottaen siihen, että joskus pato murtuu. Maaliskuussa 2002 keräsin siihen asti kertyneen kritiikin linkit gallup-sivulle:

12
Torstaina 14. maaliskuuta 2002
     

Kuvannut Pertti Manninen tällä vuosituhannella Jyväskylässä informaation kokoontuessa torille kansalaisen ihmetellessä.

14.03.02
Gallupit oikein, tulkinnat väärin 2
. Helsingin Sanomat tulkitsee väärin ydinvoimakyselyn tuloksia.

"
HS-GALLUP Ydinvoimakannat näyttävät jähmettyneen paikalleen. Hallituksen ydinvoimaratkaisulla ei ollut vaikutusta mielipiteisiin."

"Joka tapauksessa selvitys kertonee, että hallituksen tekemällä myönteisellä ratkaisulla ei ole ollut mielipiteisiin ratkaisevaa vaikutusta suuntaan taikka toiseen."

     
16.09.99.
Kalluppi-humpuukia Ylessä ja muuallakin mediassa!
Mielipidekyselyistä on tullut viihdettä.
     
14.10.99.
HS-Gallup vääristelee tuloksensa - tutkimuksen puoskarointia.
Helsingin Sanomat julkaisi lauantaina 9. lokakuuta presidenttiehdokkaiden kannatusta mittaavan mielipidekyselyn otsikoiden sen seuraavasti: "HS-Gallup. Rehn ja Uosukainen selvästi suosituimpia ehdokkaita. Aho ja Halonen kolmansia, Hautala ja Kuisma jäävät kauas muista"
     
14.10.99.
Ylen mielipidemittaussekoilu jatkuu.

Yle on teettänyt Taloustutkimus Oy:llä mielipidemittauksen puolueitten kannatuksen suuruudesta jälleen syyskuussa 1999 ja vertaili sitä elokuun lukuihin.
     
21.10.99.
Ehdokasasettelu melkein valmis - mielipidetiedustelut lähestyvät todellisuutta.
Ylen mielipidetiedustelu 21.10.1999: "Kenet äänestäisitte presidentiksi?"
Yle kertoo oikein ja väärin - sattumanvaraisesti?
     
04.11.99.
Presidenttimielipidekyselyt:
jatkuva todellinen tilanne!
     
04.11.99.
Presidenttikilpa: Helsingin Sanomat, Yle ja MTV3 vääristelevät mielipidekyselyiden tuloksia.
Mikä on STT:n vastuu väärän tiedon levittämisessä?
     
11.11.99 - 14.01.00.
Presidenttikilvan tilanne lokakuusta 1999 alkaen. Päivitetty perjantaina 14.1.2000.
     
11.11.99.
Uosukainen suosituin presidenttiehdokas
Helsingin Sanomat maanantaina 8. marraskuuta 1999.
     
20.01.00.
Laatugallupit kansalaiskeskustelua
Otteita dosentti Seppo Laaksosen kirjoituksesta.Tulossa!
     
20.01.00.
Gallupit oikein, tulkinnat väärin?
"Uosukaisen pääsy kakkoskierrokselle hyvin todennäköistä."
     
20.01.00.
UUDET GALLUPIT 12.fi torstaina 20. tammikuuta 2000 pm. Päivitys 24.1.2000
     
20.01.00.
Pääkirjoitus. Helsingin Sanomat ja nolla. Tulossa!
     
27.01.00.
Uudet gallupit:
Halosella jo lähes puolet äänioikeutetuista! Ahon kannatus vakiintunut liian alas?
     
27.01.00.
UUDET GALLUPIT 12.fi torstaina 27. tammikuuta 2000 pm. Päivitys 28.1.2000
     
03.02.00.
Extra.
Viimeiset gallup-luvut päivitetty perjantaina 4. helmikuuta, 2 päivää ennen vaaleja!
     
03.02.00.
Tiistaina 1.2.2000. Jäikö galluppeja julkaisematta?

Tiistaina ennakkoäänestyksen viimeisenä päivänä monelta taholta esitettiin ylläoleva kysymys, myös 12.fi:issa.
     
03.02.00.
Keskiviikkona 2.2.2000. Helsingin Sanomien ja Ylen uskomattomat selitykset!
     
03.02.00.
Helsingin Sanomat ei kertonut lukijoilleen juuri mitään!
     
03.02.00.
Muut lehdet:
Keskisuomalainen on osunut oikeaan paikkaan oikeaan aikaan, kun on saanut puristettua ajankohtaiseen paikkaan nämä haastattelut.
Keskisuomalainen 2.2.2000. "Gallupien kritisointi vähensi kyselyitä toisella kierroksella"
     
03.02.00.
Muut lehdet: Keskisuomalainen 2.2.2000. "Kolme suurta varaavat tärkeimmät gallupit"
     
03.02.00.
Torstaina 3.2.2000. Jäikö Aho sittenkin liikaa?

Vain äänestysvilkkaus voi kääntää tilanteen?
     
17.02.00.
Presidentinvaalit 2000: Kaikki toisen kierroksen gallupit, myös julkaisemattomat!
     
17.02.00.
Helsingin Sanomat ja Sanoma Oy kaatoivat Ahon?
Lahden MM-syyllistys ja sitten Gallup-pimennys. Ratkaisevat prosentit karkasivat käsistä?
     
06.04.00.
Nyt: Kuinka Gallupin tulokset tulisi kertoa?
Esimerkkinä Ahtisaaren toimet. Juttu tekeillä. Lue sitä ennen linkkejä ja nyt kyseisen jutun Ilta-Sanomissa julkaistut taulukot.
     
05.04.01.
Gallup: Puolueiden kannatus maaliskuussa 2001.
Puolueen tai ryhmittymän kannatus. Taloustutkimuksen Yleisradion radiouutisille tekemä mittaus.
     
05.04.01.
Mitä kerrottiin? Puolueiden kannatus maaliskuussa 2001.
     
05.04.01.
Miten voisi kertoa?
Puolueiden kannatus maaliskuussa 2001.
     
05.04.01.
Mitä ei kerrottu?
Puolueiden kannatus maaliskuussa 2001.
     
05.04.01.
Gallup: Väärintulkintoja 1:
Risto Uimonen, Helsingin Sanomat 03.04.01. Esko Ahon vaikea paluu.
     
05.04.01.
Gallup: Väärintulkintoja 2:
Pääkirjoitus, Ilta-Sanomat 03.04.01. Sdp ja keskusta nyt yhtä suosittuja
     
05.04.01.
Gallup:
Ilkka huomasi heti ja Helsingin Sanomat vasta seuraavana päivänä vihreiden nousun. 03.04.01. ja 04.04.01.
     
05.04.01.
Pääkirjoitus 05.04.01
Gallupit: tahallista vai ammattitaidotonta väärintulkintaa? "Tärkeintä oikean ja hyvän tuloksen saamiseksi on otoksen hyvyys. Tässä voimme vain luottaa mielipidetiedustelujen tekijöiden ammattitaitoon."
"Yritelmä ottaa virhemarginaali huomioon jo tuloksen numeroissa voisi antaa totuudenmukaisemman kuvan kokonaisuudesta, itse tuloksesta."
"Mikäli Helsingin Sanomien Risto Uimonen ja Ilta-Sanomien pääkirjoittaja olisivat lukeneet tällaista taulukkoa, eivät he olisi yhtä helposti päästelleet sammakoita, jotka olen poiminut heidän kirjoituksistaan." Pertti Manninen, 12.fi
     
05.04.01.
Aikaisemmin julkaistuja gallup-juttuja koottuna yhteen.
     
Uusin    

Kuvannut Pertti Manninen tällä vuosituhannella Jyväskylässä informaation kokoontuessa torille kansalaisen ihmetellessä.

14.03.02
Gallupit oikein, tulkinnat väärin 2
. Helsingin Sanomat tulkitsee väärin ydinvoimakyselyn tuloksia.

"
HS-GALLUP Ydinvoimakannat näyttävät jähmettyneen paikalleen. Hallituksen ydinvoimaratkaisulla ei ollut vaikutusta mielipiteisiin."

"Joka tapauksessa selvitys kertonee, että hallituksen tekemällä myönteisellä ratkaisulla ei ole ollut mielipiteisiin ratkaisevaa vaikutusta suuntaan taikka toiseen."

Ja seuraavissa  vielä uusimmissa on myös linkkejä maaliskuun 2002 jälkeen julkaistuihin!
 
Lue myös! 
Helsingin Sanomat keskiviikkona 9. kesäkuuta 2004.
HS-GALLUP Keskusta ja kokoomus nousivat eurovaaleissa kärkiasemiin. Kommentti ja kritiikki. 
Lue myös!
Esimerkki 2. Kuinka puolueiden kannatuslukugalluppien valheellisella, väärällä ja tarkoituksenmukaisella tulkinnalla nostetaan ja lyödään myötä- ja vastenmielistä poliitikkoa. Tapaukset Paavo Lipponen ja Anneli Jäätteenmäki.

"Nopalla ei ole muistia!" 
Tuntematon todennäköisyyslaskennan kehittäjä Antiikin ajoilta. Tarkennukset toimitukseen sähköpostilla. Kiitos!

12 torstaina 02.09.2004. Pertti Manninen.

12 tiistaina 28.09.2004. Pertti Manninen. 
Isonna! Isonna! 

Reilu peli. Kuvakertomus. 


Kuva: Pertti Manninen.

"Sinulle, joka luulet näkeväsi vain tämän yhden vangitun hetken.
Näinhän ei ole. Sinäkin peilaat kuvaa omaa kokemus- maailmaasi vastaan.
Näet tämän hetken, kuitenkin koet paljon enemmän. Jos vain haluat antautua katsomaan avoimesti ja uteliaasti."
 

Reilu peli 
Iltalehti pääkirjoitus maanantaina 27.09.2004

Iltalehti. Pääkirjoitus 27.9.2004

Puoluekannatus ennallaan

Kunnallisvaaleihin on aikaa enää kuukausi, mutta kampanjointi on ollut laimeaa Helsingin liikennelakkoa lukuun ottamatta. Esimerkiksi kokoomuksen puoluevaltuuston johtajan Sari Sarkomaan kinastelu kuntien ja valtion taloussuhteista demarien kanssa tuskin avautui muille kuin kunnallispolitiikan harrastajille.

SDP nojautuu nyt kuntien palkollisten pelkoon ulkoistamista ja kilpailuttamista kohtaan. Konservatiivisuus on kaikkiaan valttia, mikä paradoksaalisesti suosii punamultapuolueita ja hankaloittaa kokoomuksen asemaa. Vaalien jälkeen on kuitenkin pakko tehostaa kunnallisia palveluja, jotta ne voidaan ylipäänsä toteuttaa. Eiköhän SDP palaa tällöin realismiin aivan kuten eri eduskuntavaalien jälkeen.

Lähtöasetelmia kuvasi HS:n eilinen mielipidemittaus. Toimittaja Martta Nieminen kirjoitti aiheellisesti, että muutokset siinä "mahtuvat virhemarginaaliin". Hän tuhosi kuitenkin päätelmänsä lisäämällä, että "lievää nousua on näkynyt niin keskustan kuin SDP:nkin kunnallisvaalikannatuksessa". Sen jälkeen hän spekuloi eri puolueiden suosion näennäisillä muutoksilla.

Todellisuudessa kaikkien puolueiden kannatuksen vaihtelu HS:n taulukossa kunnallisvaaleista 2000 alkaen mahtuu tutkimuksen parin prosenttiyksikön virhemarginaaliin. Ainoa oikea johtopäätös on siis se, että puolueiden kannatus on ennallaan. Siitä on tosin tylsä tehdä otsikkoa ja premiäärin tekstiä.

HS:n gallupin kiintoisin tieto on se, että demarien varmuus valinnastaan on hieman vahvistunut ja vihreiden kannattajien selvästi heikentynyt viime kesästä.

SDP:n osalta tulos kertonee tyytyväisyydestä Antti Kalliomäkeen ja Tarja Haloseen, jotka ovat leimanneet puolueen linjan Paavo Lipposen etäännyttyä päivänpolitiikasta. Tosin perusdemari palaa aina vaalien lähestyessä "meikäläisiin", vaikka olisi välillä purnannut. Korkeintaan hän osoittaa mieltä omilleen jäämällä vaalipäivänä kotiin. Äänestysvilkkaus on kaikkiaan tärkeämpi tekijä vaalitulokselle kuin puolueiden suosiolukujen näennäinen värähtely.

Vihreiden kannattajien mieli on aina ailahdellut, mutta ehkä puolueen politiikka on koettu poukkoilevaksi. Jyrki Katainen ei puolestaan ole ainakaan kääntänyt kokoomuksen suosiota selkeään nousuun. Peruskannattajat hän saanee uurnille, mutta paikalleen jämähtänyt puolue on helppo syrjäyttää valtakunnallisesti. Sen sijaan eri kunnissa valta-asetelmat vaihtelevat paljon.

Kuvateksti: Kokoomuksen Sari Sarkomaan kinastelu demarien kanssa kuntien ja valtion taloussuhteista tuskin avautuu riviäänestäjälle. Puolueiden suosio on HS:n gallupin mukaan ennallaan.

Reilu peli. Kuvakertomus. 


Kuva: Pertti Manninen.

"Sinulle, joka luulet näkeväsi vain tämän yhden vangitun hetken.
Näinhän ei ole. Sinäkin peilaat kuvaa omaa kokemus- maailmaasi vastaan.
Näet tämän hetken, kuitenkin koet paljon enemmän. Jos vain haluat antautua katsomaan avoimesti ja uteliaasti."
 

Reilu peli 
Opinions- mätningarna i DN.

Dagens Nyheter 3 juni 2004 
...

Så är det till exempel med opinionsmätningarna i DN. Där är DN mycket noga med att ange förutsättningarna och hur stora felmarginalerna är. Dessutom framhålls osäkerheter i nyhetstexten.

Så skedde också vid den senaste Temo-mätningen av partisympatier i väljarkåren. En gång i månaden brukar dessa opinionsmätningar publiceras och de citeras i andra medier, förskjutningar analyseras och marginella förändringar lyfts fram. Nyheten i senaste mätningen är att vänsterpartiet ökar. Men några läsare undrar varför man i ingressen och på första sidan också lyfter fram att uppgången för socialdemokraterna har brutits, när det framgår av artikeltexten att det inte är statistiskt säkertställt. En av dem skriver:

"Det är uppenbart att DN i sin iver att presentera nyheter inte drar sig för att spekulera i något man inte vet. Vill man få oss att tro att statistik och signifikans bara är en massa löjligt siffertrollande med vilket man kan bevisa vad som helst? Det vore intressant att höra vad någon ansvarig på Temo säger om detta".

Arne Modig är opinionsansvarig på Temo.

  - Det fantastiska är att vi kan skatta stödet i hela väljarkåren med hjälp av urvalsundersökningar, i detta fall 2 600 som ska representera 7 miljoner väljare, säger Arne Modig.

- Den statistiska vetenskapen ger oss möjlighet att bedöma hur rätt det blir.

Arne Modig säger att under hela våren har socialdemokraterna visat en uppåtgående kurva, men den senaste mätningen visar plötsligt en nedgång med 1,3 procent. Men det ligger inom felmarginalen, vilket betyder att resultatet för socialdemokraterna ligger i intervallet 2,6 procent under eller över mätningsresultatet 37,3 procent. Vid den senaste mätningen var det bara uppgången för vänsterpartiet som var statistiskt säkerställd.

- Det var inte konstigt att man ville framhålla det även om de här mätningarna framför allt är intressanta för de långsiktiga trenderna man kan utläsa, säger Arne Modig. Ofta är man väldigt fixerad vid en enskild mätning, men upprepade mätningar bekräftar eller dementerar en enskild månads resultat. I höstas såg det till exempel ut att bli förskjutningar mellan blocken, men det ändrade sig sedan.

  - Det intressanta är egentligen att det finns en väldigt stabilitet mellan blocken, runt 46 procent för de borgerliga och 52 för socialdemokraterna med stödpartier. Man tar väljare av varandra inom blocken. Men det är ju inte så spännande för skribenter att bara skriva om det varje gång, säger Arne Modig.

  Så långt opinionsmätningar, som utan tvekan väcker ett stort intresse hos läsarna. 
...
Läsarombudsmannen 
Lilian Öhrström
3 juni 2004

Dagens Nyheter 

Reilu peli. Kuvakertomus. 


Kuva: Pertti Manninen.

"Sinulle, joka luulet näkeväsi vain tämän yhden vangitun hetken.
Näinhän ei ole. Sinäkin peilaat kuvaa omaa kokemus- maailmaasi vastaan.
Näet tämän hetken, kuitenkin koet paljon enemmän. Jos vain haluat antautua katsomaan avoimesti ja uteliaasti."
 

Reilu peli 
 
 
Balilaisen tanssin esityksiä, työpajoja sekä näyttely Helinä Rautavaaran museossa 18.9.-7.11.2004 "Kuva- ja tanssitaiteilija Sanna Karlsson-Sutisna  tutustuttaa yleisön balilaiseen kulttuuriin tanssiesitysten, työpajojen, valokuvien ja taiteen kautta."
 
 

Lahjoita ruokaa! "The Hunger Site"-sivulla käydessäsi ja siellä nappia painaessasi lahjoitat ruokaa maailman nälkäisille ihmisille. Sivulla mainitut sponsorit maksavat lahjoituksen puolestasi! Voit tehdä yhden lahjoituksen joka päivä. 16.09.99.

     
  ILMOITA ILMAISEKSI: LINKKI UUSIMPIIN!
  04  
Reilu peli. Kuvakertomus. 


Kuva: Pertti Manninen.

Reilu peli 
 
edellinen numero 

12.fi  -  tiistaina  28.09.2004   - nro 285 - extra  

seuraava numero
 

Tänään
28.09.2004
 
 

12.fi joka torstai. Vastaava päätoimittaja
Pertti Manninen.
12
@hotmail.com

 

 

 
Viikon linkki
 
   
 
 
Sodan kuva
 
   
 
 
Kuvagalleria
 
   
   
   
   
   
   
 
 
Info
 
   
   
   
   

 

pm

Isonna!
  Tiistaina 28.09.2004. Kansanedustaja Rosa Meriläinen Ilta-Sanomien riepotuksissa. Ilta-Sanomat. Pääkirjoitus tiistaina 14.09.2004. Uutisvuoto ja käräjäoikeus. Ilta-Sanomat maanantaina 27.09.2004. Etusivu. Rosa Meriläisen sairausloma: TAKSILLA EDUSKUNNAN LASKUUN YLI 20 KERTAA. 
Ruusuja Tähtitorninmäellä. Kuva: Pertti Manninen. Helsinkiä väreissä 1958.
     


Isonna!

Isonna!

Isonna!

  Tiistaina 28.09.2004. Gallup-kieltoa esitetään. Tiistaina 21.09.2004: Helsingin Sanomat. Ajatus mielipidekyselyjen rajoittamisesta vaalien alla ei saa vastakaikua ja 2. pääkirjoitus. Kannatusmittaukset kuuluvat vaaleihin. Ilta-Sanomat. Pääkirjoitus. Gallupdemokratia ja vaalirauha. Iltalehti. Pääkirjoitus. Gallupeja turha pimittää. 
Ongelma ei ole galluppien julkaisemisessa vaan niiden kelvottomassa ja ala-arvoisessa julkaisemisessa ja tulosten vääristelemisessä!  
Sunnuntaina 26.09.2004: Helsingin Sanomat. Keskusta edelleen niukasti Sdp:tä suositumpi ja HS-Gallup.  Keskustan kannatus ja Sdp:n suosio on pysynyt yli 24 prosentissa.
Meno  senkun jatkuu Helsingin Sanomissa!
Maanantaina 27.09.2004: Iltalehti. Pääkirjoitus. Puoluekannatus ennallaan. 
Gallup-humpuuki 1999-2004.Tässä vihdoinkin aikaisemmin luvattu kirjoitus ja analyysi ja linkit.
Lue myös! "Laatutyö turvaa lehtien aseman". HS 11.12.2003.
Kuvat  joskus 1980-luvun alusta Helsingin kaduilta. Pertti Manninen.
     


Isonna!

  Tiistaina 28.09.2004. Työllisyys määräytyy kysynnän, ei tarjonnan perusteella. "... jotain perverssiä on siinä kun työryhmä antaa suuren painon toimenpiteille, joiden tarkoituksena on lisätä työnhakijain aktiivisuutta työpaikan etsimisessä ja työhön hakeutumisessa. Ensisijainen ongelma ei ole työhalukkuudessa työntekoon vaan siinä, että työpaikkoja ei ole tarpeeksi."  Helsingin Sanomat lauantaina 12.04.2003. Mielipide. Unto Luukko. 
Kuva Työtä kaikille 1.5.1994 Jyväskylässä. Pertti Manninen.
Jotakin muuta!
 
Tiistaina 28.09.2004. Laitinen ylistää Lehtistä! "Kun Juhani Suomi esimerkiksi halveksi Lasse Lehtisen väitöskirjaa, hän ei vieläkään tunnusta Lehtistä tohtoriksi, vaan pitää häntä kirjassa edelleenkin filosofian kandidaattina. Iltalehti lauantaina 25.09.2004. Urho Kekkosen hovi. Kolumni. Aarno Laitinen.
Lue myös! Torstaina
02.01.2003. Vuoden limbo! 
 
Tiistaina 28.09.2004. Ylioppilas Backman Ylen johtoon! "Kun Lipponen vaaleissa hävisi pääministerin paikan Anneli Jäätteenmäelle, SDP:n asema kävi tukalaksi. Nyt puhemies-puoluejohtaja tarvitsi luottomiehensä strategisesti tärkeälle paikalle eduskuntaryhmän johtoon. Sitä tehtävää Backman on vetänyt yhtä vähäeleisesti kuin tehokkaastikin sen jälkeen, kun hän tinkimättömällä tyylillään oli huolehtinut siitä, että maan pääministeri vaihtui."  Iltalehti maanantaina 27.09.2004. Yliluutnantti Backmanin siirto. Näkökulma. Tuomas Keskinen.
 
Tiistaina 28.09.2004. Pääkirjoitus. Isot pojat seuranäyttämöllä. " Ylioppilas Jouni Backman uhrautui ja suostui vastentahtoisesti Ylen toimitusjohtajaksi! Miksi helvetissä kannattaa opiskella ja ottaa opintolainaa?" Kansa on aika tyhmää! Pertti Manninen.
     
  Maksuttomia arkistoja:
kaleva.fi
yle.fi 
mtv3.fi  
aftonbladet.se  (förstasidorna)
guardian.co.uk
  04  
ILMOITA ILMAISEKSI: LINKKI UUSIMPIIN!
 
Muista maksuttomat arkistot! Tässä muutamia: kaleva.fi - yle.fi - mtv3.fi - aftonbladet.se - guardian.co.uk.

Eduskunnan puhemies Paavo Lipponen on jonkun virallisen Washingtonin matkansa jälkeen poikennut yksityismatkalle Italiaan Bilderberg- kokoukseen. Tieto julkaistiin Ilta-Sanomissa, joka kertoi jotain puhemies Paavo Lipposen päivärahoista ja matkareiteistä. Osallistumista ei analysoitu mitenkään. 

 

 
  pm

Tiistaina 28.09.2004.
"Tuuli käy heidän ylitseen".
Poisnukkuneitten muistolle.
Kuvasarja.  
Kuva: Pertti Manninen.

     
 
AFTONBLADET MÅNDAG 27 SEPTEMBER 2004
Natten till
den 28 september 1994 förliste M/S Estonia utanför finska Utö. 852 människor dog.
Bara 137 överlevde. Aftonbladet har talat med 25 av de överlevande svenskarna.
I går berättade bland andra Sara Hedrenius och Kent Härstedt om hur Estonia förändrade deras liv.
I dag berättar fler överlevande om hur deras liv blev efter katastrofen.
Jag vill få ro att sörja. De här dagarna åker Anita ut på landet - ensam.
 
TV5.org
Françoise Sagan, femme de cinéma, de théâtre, de télévision, de ballets 
PARIS, 25 sept 2004 (AFP) - Françoise Sagan, décédée vendredi à Honfleur à 69 ans, a vu plusieurs de ses oeuvres adaptées au cinéma ou au théâtre, mais elle avait également écrit deux scénarios pour le Septième Art, des productions pour la télévision, des pièces de théâtre et des arguments pour la danse. Françoise Sagan, femme de cinéma, de théâtre, de télévision, de ballets 
  04  
 

Linkkejä ja arkistoja

pm
Monday September 27 2004 Guardian Unlimited
Blow to Blair as Iraq vote looms
Fate of hostage clouds conference.

Blast kills four Iraqi guardsmen
Iraq: Four members of Iraqi national guard were killed today when their patrol was hit by a car bomb in Mosul.
Muslim leaders appeal to captors
Brother attacks Blair's refusal to act
Leader: Truth and consequences
Comment: Peter Preston
Special report: Iraq
     
  Maksuttomia arkistoja:
kaleva.fi
yle.fi 
mtv3.fi  
aftonbladet.se  (förstasidorna)
guardian.co.uk
  04  
 
 

Tulossa! 

pm
Rösta och försvinn. 
Arundhati Roy om den nedtryckta folkmakten - och demokrati son något större än att välja tvättmedel- Del 1. Läs fortsättningen i morgon: Det finns ett alternativ till terrorism: RÄTTVISA. Aftonbladet. Tisdag 21 september 2004.
Äänestä ja katoa. 
Arundhati Royn kirjoitus alaspainetusta kansanvoimasta - ja demokratiasta, joka ei ole sen suurempaa kuin pesuaineen valitseminen: Osa 1. Lue jatko huomenna: On olemassa vaihtoehto terrorismille: OIKEUDENMUKAISUUS. Aftonbladet tiistaina 21.09.2004. Katkelmia tulossa!
  04  
 
 

Viime kerralla
25.09.2004


 

pm
Lauantaina 25.09.2004. "Salaliittoteoria".  "Neuvottelut EU:n perustuslaista kariutuivat suurten maiden kiistaan" ja "EU:n perustuslaki kaatui jäsenmaiden valtakiistaan".
Lauantaina 25.09.2004. Presidentti Tarja Halonen selkiytti: Irakin sota oli laiton. 
Lue myös! Ett folksrättsligt perspektiv på kriget. Kansainvälisen oikeuden näkökulma sotaan.  12 03.04.2003.

Lauantaina 25.09.2004. Irak. Päivittäin tapetaan siviilejä,  naisia ja lapsia. Surmat siviiliväestöstä,  irakbodycount.net tarkentuneet yli kymmeneksi tuhanneksi.  Tappaminen jatkuu.

Lauantaina 25.09.2004. Poliisi on saanut selville Sonera-kirjan kirjoittajan?  MINNE HÄVISIVÄT SONERAN RAHAT ? 12 27.06.2002. Lue myös! Ministerit harjoittelemassa vastausta oikeuskanslerille.  Ainutlaatuinen kuvareportaasi
Lauantaina 25.09.2004. Pääkirjoitus. Ilta-Sanomat ja Iltalehti. Raatokärpäset. Tanssi yli hautojen. Julkinen sairaskertomus.Loppuosaan!
Saturday September 25 2004 Guardian Unlimited
Muslims fear backlash
Muslims fear backlash
Muslims fear backlash
Government crisis team fears hostage drama could spark extremist attacks.
Religious leaders unite in prayers
Few clues in hunt for mastermind
US officials clash over Iraq poll
Body armour five may face trial
Comment: Linda Colley
Special report: Iraq
  04  
 
 
P.Manninen
Uusin lehti Arkistohaku Depis Elokuva Gallup Imagine Kaupunkikuva Kuvagalleria Lehdet Liikunta
Opetus Perhe Politiikka Sota ja rauha Tv ja radio Talous Työtä Valokuva Velka Viikon kuva
 
2004 12.fi linkit  etusivuille!        
tammikuu

01.01

08.01

15.01

22.01

29.01

 
 
helmikuu

05.02

12.02

19.02

26.02

     
maaliskuu

04.03

11.03

18.03

25.03

     
huhtikuu

01.04

08.04

15.04

22.04 29.04    
toukokuu 06.05 13.05 20.05 27.05      
kesäkuu 03.06 10.06 17.06 24.06      
heinäkuu 01.07 08.07 
15.07 22.07 26.07 27.07 29.07
elokuu

03.08

05.08

09.08 10.08 12.08   17.08 19.08
  24.08 26.08
27.08 31.08      
syyskuu 02.09 04.09 extra! Beslan 03.09.2004 09.09
11.09
14.09
16.09
21.09
  23.09
25.09
28.09
       
lokakuu              
marraskuu              
joulukuu              
 

Vuosikirja 2003. Koko vuosi kahdella sivulla! tammikuu-kesäkuu 2003 kuvin. - heinäkuu-joulukuu 2003 kuvin. - tammikuu-kesäkuu 2003 ilman kuvia. - heinäkuu-joulukuu 2003 ilman kuvia.

 
Vanhin 29.07.1999
 

Uusin
 

Vuosikirja 2003. Koko vuosi kahdella sivulla! tammikuu-kesäkuu 2003 kuvin. - heinäkuu-joulukuu 2003 kuvin. - tammikuu-kesäkuu 2003 ilman kuvia. - heinäkuu-joulukuu 2003 ilman kuvia.

 
 

TOIMITUS. Vastaava päätoimittaja Pertti Manninen. Yhteydenotto: 12@hotmail.com. Copyright 12.fi 2004/285. Sivut valmisti Pertti Manninen 28.09.2004. ensimmäinen versio: 27.09.2004 17:21 (linkkejä 29.09.2004 21:58 ). Vanhempi toimittaja ja kesätoimittaja. Kuvannut Pertti Manninen. 
2004/09/28 - 12  -
Gallup-humpuuki 1999-2004.Tässä vihdoinkin aikaisemmin luvattu kirjoitus ja analyysi ja linkit. Meno  senkun jatkuu Helsingin Sanomissa! Sunnuntaina 26.09.2004: Helsingin Sanomat. Keskusta edelleen niukasti Sdp:tä suositumpi ja HS-Gallup.  Keskustan kannatus ja Sdp:n suosio on pysynyt yli 24 prosentissa. - Iltalehti. Pääkirjoitus 27.9.2004 Puoluekannatus ennallaan  - Opinions- mätningarna i DN. Dagens Nyheter 3 juni 2004 -  Martta Nieminen. HELSINGIN SANOMAT - Sami Borg -  Janne Virkkunen 28.09.2004 - avoin - ainakin joka torstai - kuva - kuvat - pertti manninen - 12. Rinnakkaissivu!

 
 Maksuttomia arkistoja: kaleva.fi yle.fi mtv3.fi  aftonbladet.se  (förstasidorna) guardian.co.uk
 
Sivun alkuun!
 

Oikeusjuttu:Tästä kaikki alkoi:  Ulosottomiehen ja  kihlakunnanvoudin operaatio mitätöi vanhuksen etuoikeutetun saatavan 90 000 markkaa Merita Pankin hyväksi.   
Tarkka selostus! 

 
Tämä on Nettisanomat-sivuston kopio 12-sivustoon logot ja sivuston nimi muuttaen. Alkuperäiset järjestysnumerot on säilytetty. Nettiin perjantaina 2010-11-12 klo 10:22.

Kaikki sivut 2003 (1-6) ja 2004 (1-12) tarkistettu (linkit ja puuttuvat kuvat). SanomaWSOY:n vaatimuksesta johtuen sen kuva-aineisto on sumennettu 2004 (päivämäärä pienellä tekstillä joka kuvassa). Tämä teksti tiistaina 2011-09-20 jakeskiviikkona 2011-09.21. Pertti Manninen. Tämä 12-sivusto on tehty Nettisanomat-sivuston tarkistetusta versiosta 2011-09-21. ..
2004-2011: Vaasan hovioikeuden (19.11.2015) kumottua Keski-Suomen käräjäoikeuden (24.01.2012) tuomion sivusto on palautettu osittain alkuperäiseen muotoon hovioikeuden tuomio huomioon ottaen lauantaina 05.03.2016, äitini 100-vuotis syntymäpäivänä.