JYVÄSKYLÄN KÄRÄJÄOIKEUS
Rikosasia
TUOMIO 06/815
Annettu kansliassa
2.5.2006
Asiano:
R 05/2307

Syyttäjän rangaistusvaatimus
1. KUNNIANLOUKKAUS (6160/R/001799/05) Rikoslaki 24 luku 9 §
1.7.2004-8.10.2005 LAUKAA

Manninen on esittänyt asianomistaja Pekka Monosesta ja tämän asianajotoimistosta valheellisen ja perättömän tiedon väittämällä internetissä pitämällään nettisanomat sivustolla (www.nettisanomat.com), että Mononen on asianajajana toimistonsa puitteissa laatinut häntä koskevia (2Poistettu 06.12.2015). Hän on sivustoillaan julkaissut oikeudenkäyntiaineistoa, joka sinällään on ollut sisällöltään oikeaa, mutta Manninen on antanut lukijoiden ymmärtää, että oikeudenkäynnissä olisi ollut kysymys jostakin laittomasta. Teko on siten huomioonottaen Monosen ammatti asianajajana ollut omiaan aiheuttamaan asianomistajalle vahinkoa sekä häneen kohdistuvaa halveksuntaa.

http://www.12.fi/2007/05/26/20060502kunnianloukkauskaraja1tuomio.htm

VAASAN HOVIOIKEUS
TUOMIO
Nro 565
Antamispäivä 23.4.2007
Diaarinro R 06/794
Verkkoviestin jakelun keskeyttäminen

Sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä annetun lain 18 §:n mukaan tuomioistuin voi virallisen syyttäjän, tutkinnanjohtajan tai asianomistajan hakemuksesta määrätä julkaisijan tai ohjelmatoiminnan harjoittajan taikka lähettimen. palvelimen tai muun sellaisen laitteen ylläpitäjän keskeyttämään julkaistun verkkoviestin jakelun, jos viestin sisällön perusteella on ilmeistä, että sen pitäminen yleisön saatavilla on säädetty rangaistavaksi. Lähtökohtana mainittua lainkohtaa sovellettaessa on saman lain 1 §:n 2 momentti, jonka mukaan viestintään ei saa puuttua enempää kuin on välttämätöntä ottaen huomioon sananvapauden merkitys kansanvaltaisessa oikeusvaltiossa.
Mannisen ylläpitämällä nettisanomat.com -internetsivustolla on materiaalia, joka kohdistuu Monosen elinkeinotoimintaan ja on sisällöltään Monosen kunniaa loukkaavaa. Monosta koskevien verkkoviestien pitäminen yleisön saatavilla on edellä mainitun lainkohdan tarkoittamalla tavalla rangaistavaksi säädetty teko ja rikos jatkuu edelleen niin kauan, kuin internetsivustolla oleva Monosta koskeva materiaali on verkkoviestinä yleisön saatavilla.
Edellä mainitut seikat huomioon ottaen Mannisen on poistettava nettisanomat.com-sivustolta kaikki sellaiset verkkoviestit, joissa mainitaan Monosen tai hänen yrityksensä nimi ja joissa on viittauksia Monoseen. Näin ollen tämän asiaa koskevan tuomion julkaiseminen mainitussa verkkojulkaisussa ei ole tarpeellista.
http://www.12.fi/2007/05/26/20070423kunnianloukkaushovituomio1tuomio.htm


Tältä sivulta on poistettu kaikki Vaasan hovioikeuden 23.4.2007 tuomiossa Nro 565 poistettaviksi määrätyt verkkoviestit. Alkuperäinen sivu, jossa poistokohdat ovat näkyvissä, on arkistoitu osoitteeseen  http://www.12.fi/2004/09/28/gallupkielto.htm12 28.09.2004  Sanomisen ja julkaisemisen vapautta vuodesta 1999. Kesän hyvä teko: opeta lapsi uimaan! 
 
edellinen numero 

12.fi  -    nro 285 - extra
tiistaina 28.09.2004. -  tämän numeron etusivulle! 

seuraava numero

12.fi

 
1999 alkaen
 
12 tiistaina 28.09.2004. Pertti Manninen. 
Gallup-kieltoa esitetään. 

Tiistaina 21.09.2004: Helsingin Sanomat. Ajatus mielipidekyselyjen rajoittamisesta vaalien alla ei saa vastakaikua ja 2. pääkirjoitus. Kannatusmittaukset kuuluvat vaaleihin. Ilta-Sanomat. Pääkirjoitus. Gallupdemokratia ja vaalirauha. Iltalehti. Pääkirjoitus. Gallupeja turha pimittää.
 
Ongelma ei ole galluppien julkaisemisessa vaan niiden kelvottomassa ja ala-arvoisessa julkaisemisessa ja tulosten vääristelemisessä!  

Helsingin Sanomat. Tiistaina 21. syyskuuta 2004. Pääuutissivulla:
Vaalikyselyjen
rajoittaminen
ei saanut kannatusta

HELSINGIN SANOMAT
Ehdotus mielipidemittausten rajoittamisesta vaalien alla torjuttiin maanantaina. Se ei saanut kannatusta Yleisradion eikä Helsingin Sanomien edustajalta. Myöskään pääministeri Matti Vanhasen mielestä mittausten tekoa ei ole syytä rajoittaa. Valtiotieteen dosentti Sami Borg sen sijaan suosittaa medialle vahvempaa itsesäätelyä.
KOTIMAA A6
PÄÄKIRJOITUS A4

Helsingin Sanomat. Tiistaina 21. syyskuuta 2004. Pääuutissivulla. (Sivu A3, 2/7 palstaa, keskellä vasemmalla).

Helsingin Sanomat. Kotimaa. Tiistaina 21. syyskuuta 2004.
Ajatus mielipidekyselyjen rajoittamisesta
vaalien alla ei saa vastakaikua

Tiedotusvälineissä ja hallituksessa
torjutaan vaalijohtajan ehdotus

Kaius Niemi
HELSINGIN SANOMAT

Vaalijohtaja Arto Jääskeläisen ehdotus mielipidekyselyiden rajoittamisesta noin kuukautta ennen vaaleja sai maanantaina nihkeän vastaanoton niin tiedotusvälineissä kuin hallitusvallan puolelta.

"Eivät mielipidetiedustelut ole kansanvallalle vaarallisia", toteaa Yleisradion Radiouutisten politiikan ja taloustoimituksen päällikkö Jari Niemelä.

"Tiedotusvälineiden on saatava itse päättää omasta sisällöstään. Asian hoitaminen lainsäädännöllä on ihan mahdotonta", Helsingin Sanomien päätoimittaja Janne Virkkunen puolestaan sanoo..

Pääministeri Matti Vanhanen (kesk) kommentoi asiaa Tallinnan vierailunsa aikana STT:lle.

Hänen mukaansa vapaan tiedonkulun maassa ei voida lailla rajoittaa mielipidemittausten tekemistä.

Pääministeri ei myöskään usko, että vaalien loppumetreillä tehdyillä kyselytuloksilla olisi suurta vaikutusta äänestäjien valintoihin.

Oikeusministeriön vaaleista vastaavan ylimmän virkamiehen Arto Jääskeläisen mukaan erityisesti henkilöpainotteisten vaalien kuten presidentinvaalien ja eurovaalien alla julkaistut mielipidemittaukset saattavat vaikuttaa liikaa äänestyskäyttäytymiseen.

Hän esitti maanantaina Helsingin Sanomien haastattelussa, että kyselyiden julkaisemisen voisi kieltää noin kuukautta ennen vaaleja joko lailla tai tiedotusvälineiden keskinäisellä sopimuksella.

Virkkusen mukaan kumpikaan vaihtoehto ei ole realistinen.

"Mitenkähän se nykyisessä maailmassa oikein tapahtuisi, kun on internettiä ja muuta julkaisutoimintaa. Mikään ei olisi yksinkertaisempaa kuin rahoittaa tutkimus täällä ja toimittaa tiedot Ruotsiin, jossa ne julkistettaisiin", Virkkunen sanoo.

Samaa mieltä on radiouutisten Niemelä. "Ranskassa on tällaisia rajoituksia ja siellä tiedot kierrätetään Sveitsin kautta. Meillä varmasti kävisi samalla tavalla. Tiedot julkistettaisiin ulkomailla, ja kaikkihan me luonnollisesti niitä siteeraisimme", Niemelä sanoo.

Niemelän ja Virkkusen mukaan äänestäjien on päästävä samoihin tietoihin käsiksi kuin politiikan suunnittelijat. Puolueet teettävät omia mittauksiaan ja asennetutkimuksiaan, mutta ne eivät julkista niitä.

Jos tiedotusvälineet lakkaisivat julkaisemasta mielipidemittauksia vaalien alla, huhut julkaisemattomien mielipidemittausten vaikutuksista kasvaisivat, Niemelä sanoo.

"Aina silloin tällöin meitä syytetään siitä, että emme halua julkistaa teetettyä mielipidemittausta, koska se olisi jollekin suosiollinen, jollekin ei. Tällainen epäluulo vain kasvaisi", Niemelä toteaa.

Tampereen yliopiston dosentti Sami Borg pitää epärealistisena ajatusta mielipidemittausten rajoittamisesta lailla, mutta hän kehottaa tiedotusvälineitä vahvistamaan itsesäätelyä.

"Kysymyksen ydin ei ole siinä, kielletäänkö mittaukset vai ei. Tiedotusvälineiden olisi käytävä keskinäistä keskustelua, minkä laatuisina tuloksia on hyvä julkistaa missäkin vaiheessa. Mitä epävarmempia tulostiedot ovat, sitä epävarmempina ne myös pitäisi julkistaa", Borg sanoo.

Virkkusen mukaan tiedotusvälineet tekevät välillä liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä virhemarginaalin sisällä tapahtuneista muutoksista: "Pelkistyksissä on oltava hyvin huolellinen ennen kuin sanotaan, että jonkun kannatus on selkeästi kasvussa."

Borgin mielestä kymmenen viime vuoden aikana on kuitenkin tapahtunut myönteistä kehitystä, kun virhemarginaalit mainitaan mittausten yhteydessä ja tiedusteluja ei tehdä ennakkoon äänestäneiden vaalikäyttäytymisestä.
Helsingin Sanomat. Kotimaa. Tiistaina 21. syyskuuta 2004. (Sivu A6, 5/8 palstaa, alhaalla oikealla).


Helsingin Sanomat.  2. pääkirjoitus. Tiistaina 21. syyskuuta 2004.
Kannatusmittaukset kuuluvat vaaleihin
Oikeusministeriön ylin vaaleista vastaava virkamies Arto Jääskeläinen haluaisi kieltää vaalikannatusta koskevien mielipidemittausten julkaisemisen esimerkiksi vaalipäivää edeltävän kuukauden ajaksi (HS 20.9). Jääskeläisen mielestä rajoitus olisi tarpeen ainakin voimakkaasti henkilökeskeisissä presidentinvaaleissa ja europarlamentin vaaleissa.

Vastaavaa rajoitusta on esitetty monesti aikaisemminkin, esimerkiksi viime presidentinvaalien yhteydessä. Silloinhan vaalitaistelun eri vaiheissa presidenttiehdokkaiden kannatuslukemissa tapahtui varsin suuria muutoksia ja kärkisija vaihtui useaan otteeseen. Voitiin väittää, että kannatuskyselyt eivät pelkästään heijastaneet kulloistakin tilannetta, vaan niiden tulokset myös vaikuttivat kansalaisten mielipiteisiin.

Vaikeampi onkin jo todistaa, mikä oli vaikutusmekanismi. Alkuvaiheessa kärjessä oli Riitta Uosukainen, sitten Esko Aho ja viimeisen kuukauden aikana Tarja Halonen. Ratkaisevaa taisi sittenkin olla äänestäjien kuva ehdokkaista vaalitaistelun edetessä ja lopulta huipentuessa.

Mielipidemittausten tai niiden julkaisemisen kieltäminen, saati vapaaehtoinen rajoittaminen, on paitsi huono myös toteuttamiskelvoton ajatus. Kuinka vapaassa maassa voitaisiin kieltää tekemästä mielipidekyselyjä? Niitä tehtäisiin joka tapauksessa vähintään kulissien takana. Niiden tulokset vuotaisivat ilman muuta julkisuuteen. Vapaaehtoiselle julkaisukiellolle ei olisi järkeviä perusteita, eikä sellainen kielto olisi kuitenkaan missään oloissa kattava. Internet olisi vahva väylä julkisuuteen.

Oikeusministeriön vaalijohtaja kehtaa vielä puhua jopa kuukauden mittaisesta rajoituksesta. Kuka muu voisi edes kuvitella sellaista vaalitaistelua? Kansalaisten kiinnostus vaaleihin vähenisi entisestään. Mielipide- ja kannatuskyselyt kuuluvat Suomen ja useimpien maiden poliittiseen arkeen. Olisi perin omituista, jos juuri vaalitaistelun aikana pitäisikin olla ilman niitä.
Helsingin Sanomat.  2. pääkirjoitus. Tiistaina 21. syyskuuta 2004. (Sivu A4, 3/6 palstaa, keskellä vasemmalla).

Ilta-Sanomat. Pääkirjoitus. 21.9.2004.
Gallupdemokratia ja vaalirauha
Oikeusministeriön vaalijohtaja Arto Jääskeläinen vaati eilen Helsingin Sanomissa rajoituksia puolueiden kannatusta mittaavien mielipidetiedustelujen julkaisemiselle vaalien alla. Noin kuukauden aika pitäisi hänen mielestään rauhoittaa gallupeilta ainakin henkilökeskeisten vaalien kuten presidentinvaalien ja eurovaalien edellä.

Jääskeläinen perustelee vaatimustaan mielipidetutkimusten ohjaavalla vaikutuksella. Osan kansalaisista arvellaan pyrkivän äänestyskäyttäytymisellään voittajan kelkkaan. Tämä väki haluaa lisätä sen ehdokkaan tai puolueen myötätuulta, jolla näyttää kannatuksen puolesta menevän muutenkin hyvin. "Katsotaan, ketä kannattaa äänestää, ettei ääni mene hukkaan", Jääskeläinen sanoo.

Vaalijohtajan huoli ei ole aiheeton, eikä asia ole nyt ensimmäistä kertaa esillä. Siitä on keskusteltu usein aikaisemminkin. "Gallupdemokratia" huolestutti osaa asiantuntijoista ja kansalaisista jo silloin, kun kannatusmittauksia tehtiin olennaisesti nykyistä vähemmän.

Jääskeläinen väläyttää jopa mahdollisuutta kieltää kannatusmittausten julkaiseminen vaalien alla lailla. Rajoituksia on säädetty mm. Ranskassa. Lainsäätäjän vaivaamista järkevämmältä tuntuu kuitenkin Jääskeläisen vaihtoehtoinen idea: johtavien tiedotusvälineiden keskinäinen sopimus "galluphiljaisuudesta" vaalien alla.

***
Kannatusmittausten kansalaisia ohjaava vaikutus on luultava, mutta vaikutuksen suunta ei ole yksioikoisen kiistaton. Kyselyt voivat vaikuttaa myös heikomman hyväksi. Kannatusmittauksessa alakynteen joutunut puolue tai ehdokas voi kohentaa tulostaan, koska potentiaaliset kannattajat aktivoituvat huomatessaan, että nyt heitä tarvitaan.

Tällainen vaikutus ei ehkä ole yhtä vahva kuin halu päästä peesaamaan todennäköistä voittajaa. Kuitenkin koko kysymys on niin monitahoinen, ettei kannatusmittausten julkaisemisen määräaikaista kriminalisointia pidä suunnitella. Lainvalmistelun kehnoudesta keskustellaan taas, ja keskustelun yhtenä syynä ovat hätäisesti tehdyt lait.

Tiedotusvälineiden teettämien kannatuskyselyiden voidaan tänä melko aatteettomana aikana arvioida pitävän yllä ihmisten kiinnostusta politiikkaa kohtaan, joskin niiden julkaiseminen aivan vaalien alla on Jääskeläisen tarkoittamalla tavalla ongelma. Ellei media pyrkisi kuvaamaan mielipideilmaston muuttumista, se ei olisi tehtävänsä tasalla. Puolueiden kannatussuhteet eivät ole sen arkaluontoisempi asia kuin kansalaisten suhtautuminen mihin tahansa yleiseen asiaan.

***
Puolueiden kulloisestakin suosiosta voidaan laatia kiinnostavia uutisia, mutta niitä on osattava lukea oikein. Kyseessä on aina senhetkinen fiilis, jonka tulkitsemisessa kehityssuunnan ilmentäjäksi on syytä olla varovainen.

Uutisten tekeminen mielipidemittausten pohjalta on ongelmallista, mutta itse mittauksetkin ovat ongelmallisia. Kysymys on siitä, miten valmiita ihmiset ovat tunnistamattominakaan kertomaan todellisen mielipiteensä. On olemassa runsaasti viitteitä siitä, että ihmiset kertovat haastattelijalle mieluiten sellaista, mitä he arvelevat yleisesti arvostettavan.  Kysyttäessä ihmiset sanovat katsovansa televisiosta luonto- ja ajankohtaisohjelmia ja joskus jonkin hyvän elokuvan, mutta mistähän studioviihde sitten saa katsojansa?

Kuvateksti: Mielipidemittauksilla voidaan ohjailla epätietoisia äänestäjiä voittajan kelkkaan.
Ilta-Sanomat. Pääkirjoitus. 21.9.2004. (Sivu 6, 3/3 palstaa, ylhäällä, kuva yli 1 palsta).


Iltalehti. Pääkirjoitus. Torstai 21.9.2004.
Gallupeja turha pimittää
Oikeusministeriön vaalijohtaja Arto Jääskeläinen väläytti eilen HS:ssa poliittisten mielipidemittausten julkaisemisen kieltämistä noin kuukautta ennen vaaleja. Hänen mielestään gallupit vaikuttavat uurnilla käyttäytymiseen.

Jääskeläinen sai vastaansa johtavat poliitikot Matti Vanhasesta alkaen ja monet tutkijat. Tukea tosin tuli Paavo Väyrysen kannattajana tunnetulta Antti Kaikkoselta. Väyrysen mielestähän gallupeja seuranneet kansalaiset taktikoivat hänet 1994 ulos presidenttipelistä, vaikka itse Urho Kekkonen oli voidellut jo varhain keminmaalaisen seuraajakseen.

Suomessa on Euroopan ehkä vakain puolueiden kannatusjakautuma, jota gallupit eivät ole heiluttaneet. Vuoden 1922 ja viime vaalien tulokset ovat samankaltaisia, jos vihreitä pitää edistyspuolueen perillisinä. Ääniharavien listakin uudistuu verkkaisesti. Äänestäjät saattavat toki taktikoida kaksivaiheisessa presidentinvaalissa. Heillä on kuitenkin siihen oikeus siinä kuin oli esimerkiksi SKDL:llä, joka jakoi äänensä 1956 J.K. Paasikiven pudottamiseksi.

Vapaassa maassa ei voi estää mielipiteiden tutkimista. Sitä voi harrastaa kuka tahansa esimerkiksi soittamalla puhelinluettelon joka kymmenennen sivun ensimmäiselle nimelle. Puolueet ja muutkin tahot teettävät vaalipäivään asti gallupeja. Jos niiden julkistaminen kielletään, huhupörssissä pyörii tietoja ja kuvitelmia "salaisista" mittaustuloksista. Mielipiteitä voi myös tutkia ja julkistaa ulkomailta käsin.

On siis paras sopeutua mielipidemittauksiin ja keskittyä niiden tulkinnan parantamiseen. Esimerkiksi Yleisradio on Pentti Lumpeen eläköitymisen jälkeenkin tehnyt suuria päätelmiä desimaalipilkun takaisista näennäisheilahteluista, vaikka mittausten virhemarginaali on pari-kolme prosenttiyksikköä. Tietenkin olisi tylsää todeta, että puolueiden kannatus on pysynyt tilastollisesti ennallaan, kuten on viime vaalien jälkeen jota kuinkin tehnyt.

Kouluissa ja mediassa olisi selvitettävä mielipidemittausten periaatteita samoin kuin vaalijärjestelmäämme. Eiväthän monet ymmärrä, miksi enemmän henkilökohtaisia ääniä saanut voi hävitä paikan paljon vähemmän ääniä saaneelle. Olisi siis korostettava puolueen ensisijaisuutta tuloslaskennassa. Kuin näinkään yksinkertaista asiaa ei oivalleta, on turha mutkistaa vaalitapoja, kuten eilisessä gallupkeskustelussakin ehdoteltiin.

Kuvateksti: Mielipidemittaukset eivät ole vaikuttaneet vaaliuurnilla, sillä puolueiden kannatus on pysynyt Suomessa vakaana vuosikymmeniä. Gallupeihin on sopeuduttava ja niitä on opittava lukemaan.
Iltalehti. Pääkirjoitus. Torstai 21.9.2004. (Sivu 6, "4/5" palstaa, ylhäällä vasemmalla, kuva 2 palstaa tekstin keskellä).

Sunnuntaina 26.09.2004: Helsingin Sanomat. Keskusta edelleen niukasti Sdp:tä suositumpi ja HS-Gallup.  Keskustan kannatus ja Sdp:n suosio on pysynyt yli 24 prosentissa.

Meno  senkun jatkuu Helsingin Sanomissa!

Maanantaina 27.09.2004: Iltalehti. Pääkirjoitus. Puoluekannatus ennallaan. 

Gallup-humpuuki 1999-2004.Tässä vihdoinkin aikaisemmin luvattu kirjoitus ja analyysi ja linkit. 

Lue myös! "Laatutyö turvaa lehtien aseman". HS 11.12.2003.
Kuvat  joskus 1980-luvun alusta Helsingin kaduilta. Pertti Manninen.

12 tiistaina 28.09.2004. Pertti Manninen. 

Reilu peli. Kuvakertomus. 


Kuva: Pertti Manninen.

"Sinulle, joka luulet näkeväsi vain tämän yhden vangitun hetken.
Näinhän ei ole. Sinäkin peilaat kuvaa omaa kokemus- maailmaasi vastaan.
Näet tämän hetken, kuitenkin koet paljon enemmän. Jos vain haluat antautua katsomaan avoimesti ja uteliaasti."
 

Reilu peli 
 
Vuoden limbo- palkinto?

Syksyllä valmistuu lakiesitys, jossa opintolainan kuukausimäärää esitetään nostettavaksi 220 eurosta 300 euroon. Korkeakouluopintoihin myönnettävän opintotuen taso nousisi tällöin 80 euroa kuukaudessa. Karpela vastaa Lindénille opintotuesta.


Lähde opiskelijajärjestöt ja STTK.
Helsingin Sanomat. Kotimaa. Pe 04.04.2003.
Kuvan käsittelyt: Pertti Manninen.
Kaavio: Opintotuen kehitys 1994-2002.
Reaaliansiot
nousseet 20 prosenttia, opintoraha ja asumislisä yhdessä laskeneet 12 prosenttia.

Reilu peli. Kuvakertomus. 


Kuva: Pertti Manninen.

Reilu peli 
 
 
Balilaisen tanssin esityksiä, työpajoja sekä näyttely Helinä Rautavaaran museossa 18.9.-7.11.2004 "Kuva- ja tanssitaiteilija Sanna Karlsson-Sutisna  tutustuttaa yleisön balilaiseen kulttuuriin tanssiesitysten, työpajojen, valokuvien ja taiteen kautta."
 
 

Lahjoita ruokaa! "The Hunger Site"-sivulla käydessäsi ja siellä nappia painaessasi lahjoitat ruokaa maailman nälkäisille ihmisille. Sivulla mainitut sponsorit maksavat lahjoituksen puolestasi! Voit tehdä yhden lahjoituksen joka päivä. 16.09.99.

     
  ILMOITA ILMAISEKSI: LINKKI UUSIMPIIN!
  04  
Reilu peli. Kuvakertomus. 


Kuva: Pertti Manninen.

Reilu peli 
 
edellinen numero 

12.fi  -  tiistaina  28.09.2004   - nro 285 - extra  

seuraava numero
 

Tänään
28.09.2004
 
 

12.fi joka torstai. Vastaava päätoimittaja
Pertti Manninen.
12
@hotmail.com

 

 

 
Viikon linkki
 
   
 
 
Sodan kuva
 
   
 
 
Kuvagalleria
 
   
   
   
   
   
   
 
 
Info
 
   
   
   
   

 

pm

Isonna!
  Tiistaina 28.09.2004. Kansanedustaja Rosa Meriläinen Ilta-Sanomien riepotuksissa. Ilta-Sanomat. Pääkirjoitus tiistaina 14.09.2004. Uutisvuoto ja käräjäoikeus. Ilta-Sanomat maanantaina 27.09.2004. Etusivu. Rosa Meriläisen sairausloma: TAKSILLA EDUSKUNNAN LASKUUN YLI 20 KERTAA. 
Ruusuja Tähtitorninmäellä. Kuva: Pertti Manninen. Helsinkiä väreissä 1958.
     


Isonna!

Isonna!

Isonna!

  Tiistaina 28.09.2004. Gallup-kieltoa esitetään. Tiistaina 21.09.2004: Helsingin Sanomat. Ajatus mielipidekyselyjen rajoittamisesta vaalien alla ei saa vastakaikua ja 2. pääkirjoitus. Kannatusmittaukset kuuluvat vaaleihin. Ilta-Sanomat. Pääkirjoitus. Gallupdemokratia ja vaalirauha. Iltalehti. Pääkirjoitus. Gallupeja turha pimittää. 
Ongelma ei ole galluppien julkaisemisessa vaan niiden kelvottomassa ja ala-arvoisessa julkaisemisessa ja tulosten vääristelemisessä!  
Sunnuntaina 26.09.2004: Helsingin Sanomat. Keskusta edelleen niukasti Sdp:tä suositumpi ja HS-Gallup.  Keskustan kannatus ja Sdp:n suosio on pysynyt yli 24 prosentissa.
Meno  senkun jatkuu Helsingin Sanomissa!
Maanantaina 27.09.2004: Iltalehti. Pääkirjoitus. Puoluekannatus ennallaan. 
Gallup-humpuuki 1999-2004.Tässä vihdoinkin aikaisemmin luvattu kirjoitus ja analyysi ja linkit.
Lue myös! "Laatutyö turvaa lehtien aseman". HS 11.12.2003.
Kuvat  joskus 1980-luvun alusta Helsingin kaduilta. Pertti Manninen.
     


Isonna!

  Tiistaina 28.09.2004. Työllisyys määräytyy kysynnän, ei tarjonnan perusteella. "... jotain perverssiä on siinä kun työryhmä antaa suuren painon toimenpiteille, joiden tarkoituksena on lisätä työnhakijain aktiivisuutta työpaikan etsimisessä ja työhön hakeutumisessa. Ensisijainen ongelma ei ole työhalukkuudessa työntekoon vaan siinä, että työpaikkoja ei ole tarpeeksi."  Helsingin Sanomat lauantaina 12.04.2003. Mielipide. Unto Luukko. 
Kuva Työtä kaikille 1.5.1994 Jyväskylässä. Pertti Manninen.
Jotakin muuta!
 
Tiistaina 28.09.2004. Laitinen ylistää Lehtistä! "Kun Juhani Suomi esimerkiksi halveksi Lasse Lehtisen väitöskirjaa, hän ei vieläkään tunnusta Lehtistä tohtoriksi, vaan pitää häntä kirjassa edelleenkin filosofian kandidaattina. Iltalehti lauantaina 25.09.2004. Urho Kekkosen hovi. Kolumni. Aarno Laitinen.
Lue myös! Torstaina
02.01.2003. Vuoden limbo! 
 
Tiistaina 28.09.2004. Ylioppilas Backman Ylen johtoon! "Kun Lipponen vaaleissa hävisi pääministerin paikan Anneli Jäätteenmäelle, SDP:n asema kävi tukalaksi. Nyt puhemies-puoluejohtaja tarvitsi luottomiehensä strategisesti tärkeälle paikalle eduskuntaryhmän johtoon. Sitä tehtävää Backman on vetänyt yhtä vähäeleisesti kuin tehokkaastikin sen jälkeen, kun hän tinkimättömällä tyylillään oli huolehtinut siitä, että maan pääministeri vaihtui."  Iltalehti maanantaina 27.09.2004. Yliluutnantti Backmanin siirto. Näkökulma. Tuomas Keskinen.
 
Tiistaina 28.09.2004. Pääkirjoitus. Isot pojat seuranäyttämöllä. " Ylioppilas Jouni Backman uhrautui ja suostui vastentahtoisesti Ylen toimitusjohtajaksi! Miksi helvetissä kannattaa opiskella ja ottaa opintolainaa?" Kansa on aika tyhmää! Pertti Manninen.
     
  Maksuttomia arkistoja:
kaleva.fi
yle.fi 
mtv3.fi  
aftonbladet.se  (förstasidorna)
guardian.co.uk
  04  
ILMOITA ILMAISEKSI: LINKKI UUSIMPIIN!
 
Muista maksuttomat arkistot! Tässä muutamia: kaleva.fi - yle.fi - mtv3.fi - aftonbladet.se - guardian.co.uk.

Eduskunnan puhemies Paavo Lipponen on jonkun virallisen Washingtonin matkansa jälkeen poikennut yksityismatkalle Italiaan Bilderberg- kokoukseen. Tieto julkaistiin Ilta-Sanomissa, joka kertoi jotain puhemies Paavo Lipposen päivärahoista ja matkareiteistä. Osallistumista ei analysoitu mitenkään. 

 

 
  pm

Tiistaina 28.09.2004.
"Tuuli käy heidän ylitseen".
Poisnukkuneitten muistolle.
Kuvasarja.  
Kuva: Pertti Manninen.

     
 
AFTONBLADET MÅNDAG 27 SEPTEMBER 2004
Natten till
den 28 september 1994 förliste M/S Estonia utanför finska Utö. 852 människor dog.
Bara 137 överlevde. Aftonbladet har talat med 25 av de överlevande svenskarna.
I går berättade bland andra Sara Hedrenius och Kent Härstedt om hur Estonia förändrade deras liv.
I dag berättar fler överlevande om hur deras liv blev efter katastrofen.
Jag vill få ro att sörja. De här dagarna åker Anita ut på landet - ensam.
 
TV5.org
Françoise Sagan, femme de cinéma, de théâtre, de télévision, de ballets 
PARIS, 25 sept 2004 (AFP) - Françoise Sagan, décédée vendredi à Honfleur à 69 ans, a vu plusieurs de ses oeuvres adaptées au cinéma ou au théâtre, mais elle avait également écrit deux scénarios pour le Septième Art, des productions pour la télévision, des pièces de théâtre et des arguments pour la danse. Françoise Sagan, femme de cinéma, de théâtre, de télévision, de ballets 
  04  
 

Linkkejä ja arkistoja

pm
Monday September 27 2004 Guardian Unlimited
Blow to Blair as Iraq vote looms
Fate of hostage clouds conference.

Blast kills four Iraqi guardsmen
Iraq: Four members of Iraqi national guard were killed today when their patrol was hit by a car bomb in Mosul.
Muslim leaders appeal to captors
Brother attacks Blair's refusal to act
Leader: Truth and consequences
Comment: Peter Preston
Special report: Iraq
     
  Maksuttomia arkistoja:
kaleva.fi
yle.fi 
mtv3.fi  
aftonbladet.se  (förstasidorna)
guardian.co.uk
  04  
 
 

Tulossa! 

pm
Rösta och försvinn. 
Arundhati Roy om den nedtryckta folkmakten - och demokrati son något större än att välja tvättmedel- Del 1. Läs fortsättningen i morgon: Det finns ett alternativ till terrorism: RÄTTVISA. Aftonbladet. Tisdag 21 september 2004.
Äänestä ja katoa. 
Arundhati Royn kirjoitus alaspainetusta kansanvoimasta - ja demokratiasta, joka ei ole sen suurempaa kuin pesuaineen valitseminen: Osa 1. Lue jatko huomenna: On olemassa vaihtoehto terrorismille: OIKEUDENMUKAISUUS. Aftonbladet tiistaina 21.09.2004. Katkelmia tulossa!
  04  
 
 

Viime kerralla
25.09.2004


 

pm
Lauantaina 25.09.2004. "Salaliittoteoria".  "Neuvottelut EU:n perustuslaista kariutuivat suurten maiden kiistaan" ja "EU:n perustuslaki kaatui jäsenmaiden valtakiistaan".
Lauantaina 25.09.2004. Presidentti Tarja Halonen selkiytti: Irakin sota oli laiton. 
Lue myös! Ett folksrättsligt perspektiv på kriget. Kansainvälisen oikeuden näkökulma sotaan.  12 03.04.2003.

Lauantaina 25.09.2004. Irak. Päivittäin tapetaan siviilejä,  naisia ja lapsia. Surmat siviiliväestöstä,  irakbodycount.net tarkentuneet yli kymmeneksi tuhanneksi.  Tappaminen jatkuu.

Lauantaina 25.09.2004. Poliisi on saanut selville Sonera-kirjan kirjoittajan?  MINNE HÄVISIVÄT SONERAN RAHAT ? 12 27.06.2002. Lue myös! Ministerit harjoittelemassa vastausta oikeuskanslerille.  Ainutlaatuinen kuvareportaasi
Lauantaina 25.09.2004. Pääkirjoitus. Ilta-Sanomat ja Iltalehti. Raatokärpäset. Tanssi yli hautojen. Julkinen sairaskertomus.Loppuosaan!
Saturday September 25 2004 Guardian Unlimited
Muslims fear backlash
Muslims fear backlash
Muslims fear backlash
Government crisis team fears hostage drama could spark extremist attacks.
Religious leaders unite in prayers
Few clues in hunt for mastermind
US officials clash over Iraq poll
Body armour five may face trial
Comment: Linda Colley
Special report: Iraq
  04  
 
 
P.Manninen
Uusin lehti Arkistohaku Depis Elokuva Gallup Imagine Kaupunkikuva Kuvagalleria Lehdet Liikunta
Opetus Perhe Politiikka Sota ja rauha Tv ja radio Talous Työtä Valokuva Velka Viikon kuva
 
2004 12.fi linkit  etusivuille!        
tammikuu

01.01

08.01

15.01

22.01

29.01

 
 
helmikuu

05.02

12.02

19.02

26.02

     
maaliskuu

04.03

11.03

18.03

25.03

     
huhtikuu

01.04

08.04

15.04

22.04 29.04    
toukokuu 06.05 13.05 20.05 27.05      
kesäkuu 03.06 10.06 17.06 24.06      
heinäkuu 01.07 08.07 
15.07 22.07 26.07 27.07 29.07
elokuu

03.08

05.08

09.08 10.08 12.08   17.08 19.08
  24.08 26.08
27.08 31.08      
syyskuu 02.09 04.09 extra! Beslan 03.09.2004 09.09
11.09
14.09
16.09
21.09
  23.09
25.09
28.09
       
lokakuu              
marraskuu              
joulukuu              
 

Vuosikirja 2003. Koko vuosi kahdella sivulla! tammikuu-kesäkuu 2003 kuvin. - heinäkuu-joulukuu 2003 kuvin. - tammikuu-kesäkuu 2003 ilman kuvia. - heinäkuu-joulukuu 2003 ilman kuvia.

 
Vanhin 29.07.1999
 

Uusin
 

Vuosikirja 2003. Koko vuosi kahdella sivulla! tammikuu-kesäkuu 2003 kuvin. - heinäkuu-joulukuu 2003 kuvin. - tammikuu-kesäkuu 2003 ilman kuvia. - heinäkuu-joulukuu 2003 ilman kuvia.

 
 

TOIMITUS. Vastaava päätoimittaja Pertti Manninen. Yhteydenotto: 12@hotmail.com. Copyright 12.fi 2004/285. Sivut valmisti Pertti Manninen 28.09.2004. ensimmäinen versio: 27.09.2004 17:21 (linkkejä 29.09.2004 11:04 ). Vanhempi toimittaja ja kesätoimittaja. Kuvannut Pertti Manninen. 
2004/09/28 - 12  -
Gallup-kieltoa esitetään.  - Tiistaina 21.09.2004: Helsingin Sanomat. Vaalikyselyjen rajoittaminen ei saanut kannatusta . Ajatus mielipidekyselyjen rajoittamisesta vaalien alla ei saa vastakaikua ja 2. pääkirjoitus. Kannatusmittaukset kuuluvat vaaleihin. Ilta-Sanomat. Pääkirjoitus. Gallupdemokratia ja vaalirauha. Iltalehti. Pääkirjoitus. Gallupeja turha pimittää.  Matti Vanhanen Sami Borg Arto Jääskeläinen Jari Niemelä. Janne Virkkunen Riitta Uosukainen  Esko Aho Tarja Halonen Paavo Väyrynen  Antti Kaikkonen Urho Kekkonen J.K. Paasikivi Pentti Lumme - 28.09.2004 - avoin - ainakin joka torstai - kuva - kuvat - pertti manninen - 12.

 
 Maksuttomia arkistoja: kaleva.fi yle.fi mtv3.fi  aftonbladet.se  (förstasidorna) guardian.co.uk
 
Sivun alkuun!
 

Oikeusjuttu:Tästä kaikki alkoi:  Ulosottomiehen ja  kihlakunnanvoudin operaatio mitätöi vanhuksen etuoikeutetun saatavan 90 000 markkaa Merita Pankin hyväksi.   
Tarkka selostus! 
Tämä on Nettisanomat-sivuston kopio 12-sivustoon logot ja sivuston nimi muuttaen. Alkuperäiset järjestysnumerot on säilytetty. Nettiin perjantaina 2010-11-12 klo 10:22.

Kaikki sivut 2003 (1-6) ja 2004 (1-12) tarkistettu (linkit ja puuttuvat kuvat). SanomaWSOY:n vaatimuksesta johtuen sen kuva-aineisto on sumennettu 2004 (päivämäärä pienellä tekstillä joka kuvassa). Tämä teksti tiistaina 2011-09-20 jakeskiviikkona 2011-09.21. Pertti Manninen. Tämä 12-sivusto on tehty Nettisanomat-sivuston tarkistetusta versiosta 2011-09-21. ..
2004-2011: Vaasan hovioikeuden (19.11.2015) kumottua Keski-Suomen käräjäoikeuden (24.01.2012) tuomion sivusto on palautettu osittain alkuperäiseen muotoon hovioikeuden tuomio huomioon ottaen lauantaina 05.03.2016, äitini 100-vuotis syntymäpäivänä.