JYVÄSKYLÄN KÄRÄJÄOIKEUS
Rikosasia
TUOMIO 06/815
Annettu kansliassa
2.5.2006
Asiano:
R 05/2307

Syyttäjän rangaistusvaatimus
1. KUNNIANLOUKKAUS (6160/R/001799/05) Rikoslaki 24 luku 9 §
1.7.2004-8.10.2005 LAUKAA

Manninen on esittänyt asianomistaja Pekka Monosesta ja tämän asianajotoimistosta valheellisen ja perättömän tiedon väittämällä internetissä pitämällään nettisanomat sivustolla (www.nettisanomat.com), että Mononen on asianajajana toimistonsa puitteissa laatinut häntä koskevia (2Poistettu 06.12.2015). Hän on sivustoillaan julkaissut oikeudenkäyntiaineistoa, joka sinällään on ollut sisällöltään oikeaa, mutta Manninen on antanut lukijoiden ymmärtää, että oikeudenkäynnissä olisi ollut kysymys jostakin laittomasta. Teko on siten huomioonottaen Monosen ammatti asianajajana ollut omiaan aiheuttamaan asianomistajalle vahinkoa sekä häneen kohdistuvaa halveksuntaa.

http://www.12.fi/2007/05/26/20060502kunnianloukkauskaraja1tuomio.htm

VAASAN HOVIOIKEUS
TUOMIO
Nro 565
Antamispäivä 23.4.2007
Diaarinro R 06/794
Verkkoviestin jakelun keskeyttäminen

Sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä annetun lain 18 §:n mukaan tuomioistuin voi virallisen syyttäjän, tutkinnanjohtajan tai asianomistajan hakemuksesta määrätä julkaisijan tai ohjelmatoiminnan harjoittajan taikka lähettimen. palvelimen tai muun sellaisen laitteen ylläpitäjän keskeyttämään julkaistun verkkoviestin jakelun, jos viestin sisällön perusteella on ilmeistä, että sen pitäminen yleisön saatavilla on säädetty rangaistavaksi. Lähtökohtana mainittua lainkohtaa sovellettaessa on saman lain 1 §:n 2 momentti, jonka mukaan viestintään ei saa puuttua enempää kuin on välttämätöntä ottaen huomioon sananvapauden merkitys kansanvaltaisessa oikeusvaltiossa.
Mannisen ylläpitämällä nettisanomat.com -internetsivustolla on materiaalia, joka kohdistuu Monosen elinkeinotoimintaan ja on sisällöltään Monosen kunniaa loukkaavaa. Monosta koskevien verkkoviestien pitäminen yleisön saatavilla on edellä mainitun lainkohdan tarkoittamalla tavalla rangaistavaksi säädetty teko ja rikos jatkuu edelleen niin kauan, kuin internetsivustolla oleva Monosta koskeva materiaali on verkkoviestinä yleisön saatavilla.
Edellä mainitut seikat huomioon ottaen Mannisen on poistettava nettisanomat.com-sivustolta kaikki sellaiset verkkoviestit, joissa mainitaan Monosen tai hänen yrityksensä nimi ja joissa on viittauksia Monoseen. Näin ollen tämän asiaa koskevan tuomion julkaiseminen mainitussa verkkojulkaisussa ei ole tarpeellista.
http://www.12.fi/2007/05/26/20070423kunnianloukkaushovituomio1tuomio.htm


Tältä sivulta on poistettu kaikki Vaasan hovioikeuden 23.4.2007 tuomiossa Nro 565 poistettaviksi määrätyt verkkoviestit. Alkuperäinen sivu, jossa poistokohdat ovat näkyvissä, on arkistoitu osoitteeseen http://www.12.fi/2005/04/21/maxjakobson.html12  21.04.2005

12 torstaina 21. huhtikuuta 2005.   Numero 345. 
 
"Suomalainen todellisuus".   "Washington petti Max Jakobsonin."

Kauppalehti. Presso. Raha & Valta. Olli Ainola. Lauantaina 19. maaliskuuta 2005. Katkelmia.
Washington petti Max Jakobsonin.

“Yhdysvallat julkisti kolme viikkoa sitten virallisen versionsa vuoden 1971 YK:n pääsihteerivaalista. Suurvalta kumoaa suomalaisten hellimiä myyttejä. Washington ei luottanut Max Jakobsoniin. Se veti tukensa hänen urahaaveiltaan ratkaisten kilvan Itävallan Kurt Waldheimin eduksi. Suomalaisia sumutettiin siekailematta.”
Olli Ainola

“Joulukuun 21. vuonna 1971 on jäänyt historiaan suomalaisen diplomatian mustana päivänä. Vuosia käyty kampanja Max Jakobsonin valitsemiseksi YK:n pääsihteeriksi ja hartaasti odotettu ulkopolitiikan tähtihetki päättyi katkerasti maailmanjärjestön turvallisuusneuvostossa pidettyyn äänestykseen.

Voiton peri musta hevonen Kurt Waldheim; itävaltalainen valtiomies, joka sittemmin maansa presidenttinä joutui kansainväliseen boikottiin, kun hänen natsimenneisyytensä paljastui.

Suomessa tapauksesta on jäänyt kansakunnan muistiin se, että Jakobsonin valinnan esti Neuvostoliitto. Turvallisuusneuvoston pysyvänä edustajana se käytti vetoaan Jakobsonia vastaan, ja peli oli sillä selvä.

Tapaus on sodanjälkeisen ajan kiistellyimpiä aiheita. Yksimielisyyttä ei ole siitä, mikä oli Moskovan motiivi.

Oliko veto tähdätty pelkästään länsimielistä Jakobsonia vastaan - kuten Urho Kekkosen elämäkerran kirjoittanut professori Juhani Suomi on selvittänyt - vai oliko se peräti suunnattu koko Suomen puolueettomuuslinjaa vastaan, kuten Jakobson on tulkinnut?

Kipeä kysymys on kuitenkin vähäpätöinen sivujuonne suurvaltojen juonittelujen verkossa. Uusien tietojen mukaan Neuvostoliitto ei ehkä ratkaissutkaan vaalia.

Waldheim tuli valituksi käytännössä Yhdysvaltain myötävaikutuksella. Se piti Jakobsonia houkutuslintunaan laskelmoidussa operaatiossa. Se tähtäsi istuvan pääsihteeri U Thantin kaatamiseen.

Jakobsonin ja Waldheimin kamppailusta paljastetaan ennen julkaisemattomia yksityiskohtia Yhdysvaltain virallisessa asiakirjasarjassa, jonka tuorein osa julkistettiin kolme viikkoa sitten 25. helmikuuta.

Foreign Relations of the United States - tai FRUS, jona se alalla paremmin tunnetaan - on vuodesta 1925 ilmestynyt mammuttimainen asiakirjasarja. Siihen kootaan presidenttikausittain Yhdysvaltain tärkeimpien ulkopolitiikan kysymysten olennaisimmat paperit sellaisenaan: salasähkeet, luottamukselliset muistiot ja keskeinen kirjeenvaihto.


Sarjan tuorein osa käsittelee presidentti Richard Nixonin kauden YK-politiikkaa. Kirjassa on omistettu kokonainen luku vuoden 1971 pääsihteerikysymykselle.


Jakobson kertoo saaneensa Yhdysvalloilta kaksi kertaa ehdottoman lupauksen tuesta. Ensimmäisen kerran kahden kesken Yhdysvaltain ulkoministeriltä William Rogersilta syyskuussa 1971 ja toisen kerran lokakuussa, jolloin läsnä oli myös muun muassa ulkoministeri Väinö Leskinen.
- Yhdysvallat tulee äänestämään teidän ehdokkaanne puolesta ja ampuu alas jokaisen muun ehdokkaan, joka nostaa päätään, oli Rogers Jakobsonin mukaan sanatarkasti todennut.

Yhdysvaltain virallisessa historiateoksessa ei ole Jakobsonin kertomista tapaamisista halaistua sanaa - sitoumuksista puhumattakaan.

Asiakirjakokoelma ei itse asiassa pidä ulkoministeri Rogersia edes päättäjänä. Hänellä oli Yhdysvaltain ulkopolitiikassa statistin osa.

Todellinen valta oli tässäkin asiassa presidentin turvallisuuspoliittisella neuvonantajalla Henry Kissingerillä ja hänen läheisimmällä avustajallaan Marshall Wrightilla.

Kolmas vahva mies oli Yhdysvaltain YK-suurlähettiläs George Bush, joka myöhemmin valittiin presidentiksi ja joka on nykyisen presidentin George W. Bushin isä.

Amerikkalaisten taktiikka alkoi muotoutua syyskuussa sen jälkeen, kun Marshall Wright oli keskustellut Jakobsonin kanssa.

Wright kuvaili vaikutelmiaan Kissingerille toimittamassaan muistiossa. Vaikka Jakobson oli vahva ja osaava, Wrightiä kalvoi Bushin tapaan epäily, että jos Yhdysvallat kiinnittyy Jakobsoniin, loppusuoralla U Thant kiilaa ohi.
- Tehdään mikä on mahdollista, että päästään eroon Thantista, Henry Kissinger kirjoitti avustajansa muistion kulmaan.

Jakobsonista oli näin tullut Yhdysvalloille nappula, jolla krokattaisiin Thant. Tilalle talutettaisiin Waldheim sen jälkeen, kun Jakobson olisi kaatunut.

Suomalaisille valehdeltiin häpeämättä. Jakobsonin annettiin olla siinä uskossa, että Yhdysvallat olisi hänen takanaan.

Kampanjassa mukana ollut Risto Hyvärinen keskusteli Kissingerin kanssa 9. marraskuuta. Tapaamisesta laaditun amerikkalaisen muistion mukaan Kissinger oli vakuuttanut, että Yhdysvallat tukee Jakobsonia ja käyttää “parhaan vaikutusvaltansa”, haotta hänet valittaisiin pääsihteeriksi.

Kissingerin lausunto oli tyylipuhdas harhautus, jota Jakobsonin tukijoukot eivät osanneet tulkita.

Kohteliaita sanoja käyttämällä suomalaisiin pumpattiin piristeitä, että nämä jaksaisivat roikkua menossa mukana.

Seuraavana päivänä Kissinger nimittäin kirjoitti avustajalleen:
- Jakobson ei kiinnosta minua vähäisissäkään määrin.

Vaalin lähestyessä suurlähettiläs Bush sai ohjeet tunnustella muilta turvallisuusneuvoston pysyviltä jäseniltä Jakobsonin läpimenon mahdollisuuksia. Ennen muuta piti työskennellä sen hyväksi, että U Thant ei saisi jatkoaikaa. Piti myös varoa tärvelemästä Waldheimin ehdokkuutta.

Osoittautui, että ainoastaan Englanti piti Jakobsonia parhaana.

Äänestykset aloitettiin neuvostossa 17. joulukuuta. Bush äänesti Jakobsonin puolesta, mutta ei käyttänytkään vetoa Waldheimia vastaan.

Tämä järkytti suomalaiset. Koko kampanjalta oli suomalaisten mielestä pudonnut pohja, sillä Bush paljasti näin venäläisille, että Waldheim kelpasi amerikkalaisille.

Jakobson epäili ensin, että Bush oli toiminut vastoin ulkoministerinsä ohjeita.

Jakobsonin mukaan oli näet sattunut niin, että äänestyksen alkaessa ulkoministeri Rogers oli ollut Nixonin luona Bermudassa. Sieltä oli lähetetty Bushille sähke, jossa kehotettiin käyttämään vetoa Waldheimia vastaan. Mutta ohje tuli perille liian myöhään.

Yhdysvaltain virallinen historiankirja kumoaa Jakobsonin kertomuksen.

Rogers todellakin oli lähettänyt sähkeen, mutta siinä ei suinkaan neuvottu käyttämään vetoa Waldheimia vastaan vaan hänen kohdallaan piti äänestää taktisesti tyhjää.

Suomalaisten toivonkipinää piti yllä enää Kiina. Kiinalaiset vakuuttivat suomalaisille estävänsä Waldheimin valitsemisen myöhemmissä äänestyksissä.

Tätä viestiä kiikutettiin myös Bushille, joka oman kertomuksensa mukaan luotti suomalaisten tietoihin.
- Ei epäilystäkään: kiinalaiset käyttävät vetoaan Waldheimia vastaan hamaan loppuun saakka, oli Jakobson Bushin mukaan vakuutellut.

Mutta viimeisessä vaalissa kiinalaisetkin pettivät.

- Oli miten oli - se, että suomalaiset asettivat pätevän ehdokkaan kentälle varhaisessa vaiheessa ja pitivät hänestä kiinni loppuun saakka, auttoi varmistamaan, että Neuvostoliiton ykkösehdokas U Thant ei tullut valituksi, Bush summasi käydyn kamppailun."

Kauppalehti. Presso. Raha & Valta. Olli Ainola. Lauantaina 19. maaliskuuta 2005. Katkelmia.Washington petti Max Jakobsonin.

 


"Suomalainen todellisuus".  “Yhdysvallat veti tuen Jakobsonin YK-valinnalta”.

Keskisuomalainen. Uutiset. Sunnuntaina 20.03.2005.
“Yhdysvallat veti tuen Jakobsonin YK-valinnalta”.
"Helsinki. Kauppalehti Presson mukaan Yhdysvallat kallisti vuonna 1971 YK:n pääsihteerin valinnan suomalaisen Max Jakobsonin ja itävaltalaisen Kurt Waldheimin välillä Waldheimin hyväksi. Yhdysvaltojen ykköstavoitteena oli estää pääsihteeri U Thantin jatkokausi.
Lehti perustaa tietonsa äskettäin julkaistuun Yhdysvaltain ulkoministeriön viralliseen asiakirjasarjaan. Sen mukaan Yhdysvalloissa pääteltiin, että jos maa takertuu Jakobsoniin, voiton vie lopulta NL:n ykkösehdokas Thant.
Lehden mukaan Jakobsonin annettiin olla siinä uskossa, että Yhdysvallat olisi hänen takanaan. Presidentti Richard Nixonin turvallisuuspoliittinen neuvonantaja kirjoitti avustajalleen, ettei Jakobson kiinnosta häntä “vähäisissäkään määrin”.
Itse vaaleissa Yhdysvaltain YK-suurlähettiläs George Bush äänesti Jakobsonin puolesta, mutta ei käyttänyt veto-oikeuttaan Waldheimia vastaan."
Keskisuomalainen. Uutiset. Sunnuntaina 20.03.2005. (2 palstaa ylhäällä).

 


"Suomalainen todellisuus".  
 


"Kauppalehti Presso: Yhdysvallat veti tuen Jakobsonilta."

Helsingin Sanomat. Sunnuntaina 20.03.2005..
Kauppalehti Presso: Yhdysvallat veti tuen Jakobsonilta.
"Kauppalehti Presson mukaan Yhdysvallat kallisti vuonna 1971 YK:n pääsihteerin valinnan suomalaisen Max Jakobsonin ja itävaltalaisen Kurt Waldheimin välillä Waldheimin hyväksi. Yhdysvaltojen ykköstavoitteena oli estää pääsihteeri U Thantin jatkokausi.
Suomessa vallalla olevan käsityksen mukaan Jakobsonin valinnan esti Neuvostoliitto. Lehti perustaa tietonsa äskettäin julkaistuun Yhdysvaltain ulkoministeriön viralliseen asiakirjasarjaan.
Waldheim tuli valituksi käytännössä Yhdysvaltain myötävaikutuksella. Se piti Jakobsonia houkutuslintunaan laskelmoidussa operaatiossa. Se tähtäsi istuvan pääsihteerin U Thantin kaatamiseen, lehti kirjoitti lauantaina.
Yhdysvalloissa pääteltiin, että jos Yhdysvallat takertuu Jakobsoniin, voiton vie lopulta Neuvostoliiton ykkösehdokas burmalainen Thant. STT
Helsingin Sanomat. Sunnuntaina 20.03.2005.. (1 palsta keskellä).

 


"Suomalainen todellisuus".  "Suurvaltoihin ei kannata luottaa."
Kuva: Pertti Manninen.

Iltalehti. Pääkirjoitus. Maanantai 21.03.2005
Suurvaltoihin ei kannata luottaa.

Paljastukset YK:n pääsihteeripelistä 1971 osoittavat, että Max Jakobson oli vain isojen poikien uhrattava nappula.

YK:n pääsihteerin valintaprosessi 1971 on Suomen lähihistorian suuria kiistakysymyksiä. Max Jakobsonille tappiosta tuli trauma, jota hän on purkanut monissa teoksissaan kehittelemällä mutkikkaita teorioita. Kauppalehti Presson artikkeli tuoreesta Yhdysvaltain ulkopoliittisesta lähdejulkaisusta (Foreign Relations of the United States) vastaa moniin kysymyksiin “suoraan hevosen suusta”.

Jakobson oli alkuperäislähteiden mukaan Yhdysvalloille lähinnä pelinappula, jolla kaadettiin hyljeksityn U Thantin jatkoaika. Tämän onnistuttua jenkeille kelpasi Itävallan Kurt Waldheim, jonka natsimenneisyyden ainakin Neuvostoliitto lienee tiennyt. Tieto tarjosi Kremlille kiristysruuvin. Myös Kiina petti yli-innokkaiden suomalaisten odotukset.

Kuvaavasti Yhdysvaltain ulkopolitiikan vahva mies Henry Kissinger valehteli Jakobsonille sumeilematta tukilupauksen pitääkseen suomalaiset pelivireessä Avustajalleen Kissinger kirjoitti päivää myöhemmin, ettei “Jakobson kiinnosta minua vähääkään”.

Jakobson olisi tosin kelvannut jenkeille, mutta he antoivat Neuvostoliitolle tilaisuuden käyttää vetoaan. Näin Kreml näytti Yya-kumppanilleen paikan suurpolitiikan koirakoulussa. Ehkä ratkaisuun vaikutti Jakobsonin länsimielisyys. mutta tuskin kukaan muukaan suomalainen olisi Leonid Brezhneville kelvannut.

Mutkikas diplomaattinen peli YK:ssa vahvistaa J. K. Paasikiven opetuksen siitä, ettei suurvaltoihin pidä luottaa. Omat globaalit intressit ovat niille aina ensisijaisia. Myös pienet maat varjelevat etujaan, mutta niiden pelikenttä on ahdas.

Jakobson oli 1971 jo kokenut diplomaatti ja historian tutkija. Omassa asiassaan hän katseli suurvaltojen edustajien lausumia silti kovin sinisilmäisesti.

Suurvaltojen eteen ei pidä myöskään heittäytyä rähmälleen, saati käyttää niitä hyväkseen kotoisissa valtapeleissä. Ben Zyskowiczin päiväkirjan saama vastaanotto - viimeksi Nykypäivässä 18.3 - on vahvistanut sen, että suomettumista on tutkittava kunnolla.

Vielä tärkeämpää on varoa “uussuomettumista” oman Euroopan Unionimme tai ainoan supervallan suunnalla. Esimerkiksi Suomen Nato-jäsenyyttä ei kannata perustella sillä, että Yhdysvallat on suuri ja mahtava, vaan ratkaisut on tehtävä vain omien turvallisuusetujemme pohjalla. Millään suunnalla ei pidä silti uhitella. Ja kuten Paasikivi sanoi, hatun nostaminen ei maksa mitään. Moskovan voitonjuhliinkin voi siis mennä.

Iltalehti. Pääkirjoitus. Maanantai 21.03.2005
Suurvaltoihin ei kannata luottaa.
(Iltalehden vastaava päätoimittaja on Kari Kivelä ja päätoimittaja Petri Hakala).

 


"Suomalainen todellisuus".  "Pääsihteeriehdokkaalta puuttui oleellinen tuki."Keskisuomalainen. Pääkirjoitus tiistaina 22.03.2005.
Pääsihteeriehdokkaalta puuttui oleellinen tuki.

Suomi kampanjoi suurlähettiläs Max Jakobsonin nostamiseksi Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteeriksi vuonna 1971. Ehdokas Jakobson oli luonnollisesti poikkeuksellisen aktiivinen. Hanke kaatui loppusuoralla. Valituksi tuli Itävallan Kurt Waldheim, vaikka hänen nuoruudenaikaiset natsiyhteytensä olivat tiedustelupalvelujen tietämiä.

Ministeri Max Jakobson on syyllistänyt kuningastiensä katkaisemisesta kommunistisen neuvostoliiton. Myös presidentti Urho Kekkosen on katsottu antaneen periksi Moskovalle tarpeettoman helposti. Jakobson on ehkä innokkain Suomen lännettäjä. Suomen viejä mahdollisimman kauaksi suurnaapurinsa Venäjän vaikutuspiiristä ja liittämiseksi Yhdysvaltain uskolliseksi liepeilijäksi. Suomalaisten enemmistö kavahtaa tätä linjaa. Jakobsonilla on kuitenkin käytössään maan suurin sanomalehti ja uskollinen ystäväpiiri. Propagointi on vahvaa ja väsymätöntä.

Kauppalehti Presson mukaan Yhdysvallat ei halunnut takertua Jakobsonin pääsihteerisyteen vaan veti häneltä tukensa, kun Washingtonissa pelättiin Neuvostoliiton ykkösehdokkaan burmalaisen U Thantin saavan muutoin jatkoajan pääsihteeriydelleen. Täten Waldheim valittiin Yhdysvaltain myötävaikutuksella. Yhdysvallat piti Jakobsonia eräänlaisena houkutuslintunaan pitkälle laskelmoidussa operaatiossa. Tärkeintä oli U. Thantin kaataminen. Kauppalehden uutinen perustuu Yhdysvaltain ulkoasiainministeriön viralliseen asiakirjasarjaan.

Yhdysvaltain menettely lienee pettymys monille suomalaisille. Nyt ei enää voida syyllistää pelkästään itäistä rajasuurvaltanaapuriamme ja ylistää amerikkalaisten myötäsukaisuutta. Vähitellen lienee syytä tunnustaa suurvaltojen pelaavan keskenään peliä, jossa pienet valtiot ja niiden hyvätkin kyvyt jäävät helposti toisen luokan toimijoiksi, vaikka heidät saatetaan hahmottaa julkisuudessa mestaruussarjalaisiksi. Maailmanpolitiikka on aina ollut täynnä diplomaattisia juonia, joista osa paljastuu vasta pitkän ajan kuluttua tapahtumahetkestä.

Keskisuomalainen. Pääkirjoitus tiistaina 22.03.2005.(Keskisuomalaisen päätoimittaja on Erkki Laatikainen).

 


"Suomalainen todellisuus".  "Suurvaltoihin ei kannata luottaa."

Helsingin Sanomat.  Muut lehdet. Tiistaina 22.03.2005. Suurvaltoihin ei kannata luottaa.
YK:n pääsihteerin valintaprosessi 1971 on Suomen lähihistorian suuria kiistakysymyksiä, kirjoittaa Iltalehti.
“Kauppalehti Presson artikkeli tuoreesta Yhdysvaltain ulkopoliittisesta lähdejulkaisusta (Foreign Relations of the United States) vastaa moniin kysymyksiin ‘suoraan hevosen suusta‘.”.
“[Max] Jakobson oli alkuperäislähteiden mukaan Yhdysvalloille lähinnä pelinappula, jolla kaadettiin hyljeksityn U Thantin jatkoaika. Tämän jälkeen jenkeille kelpasi Itävallan Kurt Waldheim, jonka natsimenneisyyden ainakin Neuvostoliitto lienee tiennyt.”
“Kuvaavasti Yhdysvaltain ulkopolitiikan vahva mies Henry Kissinger valehteli Jakobsonille sumeilematta tukilupauksen pitääkseen suomalaiset pelivireessä. Avustajalleen Kissinger kirjoitti päivää myöhemmin, ettei ‘Jakobson kiinnosta minua vähääkään‘.”
“Jakobson olisi tosin kelvannut jenkeille, mutta he antoivat Neuvostoliitolle tilaisuuden käyttää vetoaan. Näin Kreml näytti Yya-kumppanilleen paikan suurpolitiikan koirakoulussa. - -”
“Mutkikas diplomaattinen peli YK:ssa vahvistaa J. K. Paasikiven opetuksen siitä, ettei suurvaltoihin pidä luottaa. Omat globaalit intressit ovat niille aina ensisijaisia.”
Helsingin Sanomat Muut lehdet. Tiistaina 22.03.2005.
(Pääkirjoitusten vieressä. Helsingin Sanomien päätoimittaja on Janne Virkkunen).

 


 

12 1999 alkaen

 
 
   

 


Sanomisen ja julkaisemisen vapautta vuodesta 1999.
 
 
   

Torstai on toivoa täynnä. Tiistaisin extra!

Uusin lehti   Arkistohaku   Depis   Elokuva   Gallup   Imagine   Kaupunkikuva   Kuvagalleria   Lehdet   Liikunta
Opetus   Perhe   Politiikka   Sota ja rauha   Tv ja radio   Talous   Työtä   Valokuva   Velka   Viikon kuva

01.04.2005: "Amerikkalaista aprillia!"

21.04.2005: "Suomalaista todellisuutta!"


12  torstaina 21. huhtikuuta 2005  etusivu    nro 345 


12 torstaina 21. huhtikuuta 2005.  "Suomalainen todellisuus". 
Huhtikuussa 2005.
Jyväskylä: Pekka Kettunen. Erorahan käsittely. Tilanne tänään!
Keskisuomalainen tiistaina 19.04.2005.  Valtuusto pui Kettusta toukokuussa. Sivu1. & Sivu2.
Kommunistit vaativat kaupunginhallituksen eroa. Sivu 3.
Lue myös!
  "Eikö sitä öykkäriä saada millään kuriin?"  1999/09/09/netti0709.htm#eikosita
Kummallista kunniaa. 2000/08/03/kunniatohtori.htm
Onko Jyväskylän kaupunginjohtaja Pekka Kettunen hyssyttelyn uhri?  2000/11/16/etusivu.htm 
Kettunen vittuilijasta eetikoksi.  2002/03/14/kettunen.htm 
Pekka Kettunen ja potkut.  2004/08/03/kettunen.htm 
"Ikuisesti pimentoon".  Kuva.  2005/03/17/funkkisjyvaskyla.htm 
Läpinäkyvää journalismia: "Kettusen eroraha perusteeton."  2005/03/28/etusivu.htm
Saivarteleva hallinto-oikeus. 2005/04/05/etusivu.htm

12 torstaina 21. huhtikuuta 2005.  "Suomalainen todellisuus". 
Elokuussa 1958.
Viikkosanomat No 35. 
Päätoimittaja Aatos Erkko, toimituspäällikkö Simopekka Nortamo. Pääkirjoitus. 
29.8.1958.  Puolueeton ja puolueellinen lehdistö.  "... demokraattisen lehdistön tehtävät:" 
Lue myös! Syyskuussa 2002.
Martti Valkonen. Journalismin salat I: Sananvapaus kauppatavarana.  2005/02/22/valkonensananvapaus.htm 


12 torstaina 21. huhtikuuta 2005.  "Suomalainen todellisuus". 
Joulukuussa 1971.
Washington petti Max Jakobsonin. Amerikkalaista aprillia vuodelta 1971.  "Kissinger:  Jakobson ei kiinnosta minua vähäisissäkään määrin."
Helsingin Sanomille tämä oli liikaa. Iltalehti ja Keskisuomalainen pystyivät kirjoittamaan jopa pääkirjoituksen!  Arkistot avautuvat. Lehdistö kertokoon. Onhan aikaa jo kulunut!


12 torstaina 21. huhtikuuta 2005.  "Suomalainen todellisuus?"  
Huhtikuussa 2005.
"Puu, jonka luulen olevan minun, vaikken oksallakaan käynyt ole!
Viikko sitten näin siellä kevään ensimmäisen variksen. Ei lentänyt vielä latvaan vaan tyytyi alempaan oksaan, yksinään."
Kuvasta rakennettu tunnelma vai tunnelmasta rakennettu kuva. Unelma joka tapauksessa.  "Charcoal". 


extra!

12 torstaina 21. huhtikuuta 2005.  "Suomalainen todellisuus".  Huhtikuussa 2005. Tämä riitti!  Isonna!
  "Aamuyöllä soi puhelin. Eräs tuttu soittaa ja kysyy olenko jo lukenut aamun Hesarin? Helsingin Sanomat luopuu optiotontistaan! Haen lehden laatikosta ja totean asian. Tämä numero oli jo melkein valmis, joten lisäsin vain tämän extran ja linkin viimeisimpään asiaa käsitelleeseen juttuun. Bannerikin täytyy sitten uusia myöhemmin!" 21.04.2005. Pertti Manninen. "Katso miten piiri pyörii hummerit kun siinä hyörii"  2005/03/29/pressosanoma.html


12 vuosikronikka 1999   "elämä on taloutta".  Talousjuttuja ja vähän muitakin lyhentämättöminä.
1999  "elämä on taloutta".  145 pitkää ja lyhyttä juttua pötkössä yhdellä sivulla!
Kuva: Jaska psykiatrilla. Julkaistu kokovartalokuvana numerossa 0!  (29.07.1999).  Kuvasarja: Jaska Jokunen.

Ilmoita ilmaiseksi:   Linkki uusimpiin!  

12  tiistaina 19. huhtikuuta 2005  etusivu    nro 344 


12 tiistaina 19. huhtikuuta 2005.  "Suomalainen todellisuus". 
Huhtikuussa 2005.
"Taivas on meidän!" 
Muutama kuva aurinkoisena huhtikuun päivänä ja sitten hetki oli ohi. Kuvat: Pertti Manninen torstaina 14.04.2005. "Taivas on meidän!" 
Myös! 
Suomalainen todellisuus eli velallinen kulkemassa riisuttuna kuutamossa pankin oven ohi.  2005/04/16/etusivu.htm 
Kuka oli kenen kanssa? Läpinäkyvää journalismia!  2005/04/15/etusivu.htm 

12 tiistaina 19. huhtikuuta 2005. "Suomalainen todellisuus". 
Helmi-maaliskuussa 2005.

Hetkiä eräänä sunnuntaina eräässä suomalaisessa paikassa.  
Esko.  2005/02/15/kuvasivu7.htm 
Apua, missä olen? 2005/02/15/kuvasivu9.htm
Hopeinen kuu. Olavi Virta syntyi tasan 90 vuotta sitten.  2005/02/27/kuvasivu9.htm


12 tiistaina 19. huhtikuuta 2005. "Suomalainen todellisuus". 
Kansalaiset etsivät reittejään senaatintorilla Valtioneuvoston linnan kiertäen keväällä 1980-luvulla. Kuva: Pertti Manninen. "Arkistojen aarteita".  12 maaliskuussa 2005 torstaina 03.03.2005.  Ensijulkaisu tänään.
EU:n perustuslaki tulossa!  2005/03/03/etusivu.htm 


12 tiistaina 19. huhtikuuta 2005. "Suomalainen todellisuus". 
Maaliskuussa 2005.
Helsinki.  Kansalainen yrittää pysäyttää taksia viedäkseen saksalaiset halvat oluet kotiinsa. Helsinki, Pasila, Lidl.  2005/03/08/kuvaperjantaiaamu.htm 
Helsinki. Hakaniemen Elanto on nyt Sokos!  2005/03/08/kuvalauantaiaamu2.htm 
Äiti, 89 vuotta.  2005/03/08/etusivu.htm 


12 tiistaina 19. huhtikuuta 2005. "Suomalainen todellisuus". 
Maaliskuussa 2005.
Helsinki. Uusi uljas Kamppi pimentää ja musertaa. 2005/03/08/kuvalauantaiaamu.htm 
Suomalainen pyramidi yön valoissa. 2005/03/08/kuvaperjantaiilta.htm 
Hiljaisella kadulla nuoret miehet suuntaavat kulkunsa kaupungin yöhön.  2005/03/08/kuvaperjantaiyo.htm 
Lähtö tai tulo jonnekin jostakin. Helsinki, Pasila.  2005/03/08/kuvalauantaiilta.htm


12 tiistaina 19. huhtikuuta 2005. "Suomalainen todellisuus". 
Maaliskuussa 2005.
Hämeen linna hämärtyvässä illassa. Hetki historiaan.  2005/03/10/etusivu.htm
Tämä ei riitä. Hetki historiaan. Sanomatalo. SanomaWSOY tahtoo vielä toisen samanlaisen.  2005/03/13/etusivu.htm 
Jälkiä lumessa.  2005/03/15/kuvajalkialumessa.htm 
Köyhän miehen Rolex. 2005/03/15/kuvakoyhanrolex.htm


12 tiistaina 19. huhtikuuta 2005.   "Suomalainen todellisuus".
Maaliskuussa 2005.
Tapio Rautavaaran syntymästä tulee tänään kuluneeksi 90 vuotta. 2005/03/08/kuvarautavaara.htm
Minulla ei rahasteta!  Kahvi väärään kurkkuun.  2005/03/15/etusivu.htm
Helsingin Sanomat kirjaston hyllyssä punaisena.  2005/03/15/kuvahelsinginsanomat.htm
Ikuisesti pimentoon. 2005/03/17/soneraurkinta.htm
Ikusesti pimentoon 2.  2005/03/17/funkkisjyvaskyla.htm


12 tiistaina 19. huhtikuuta 2005.   "Suomalainen todellisuus". 
Maaliskuussa 2005.

Suomalainen ruletti eli Janne Ahonen 240.0 m.  http://www.12.fi/2005/03/22/etusivu.htm 
Katso miten piiri pyörii, hummerit kun siinä hyörii.  2005/03/29/pressosanoma.html
Etsijä. http://www.12.fi/2005/03/31/etusivu.htm 


12 tiistaina 19. huhtikuuta 2005.   "Suomalainen todellisuus". 
Asuntoja! Kyllä. 3. Rehellinen. Luotettava. Aikaansaava. Jussi Pajunen. Helsingin Liberaalit.   Itsenäinen liberaali. Kuva: Pertti Manninen.  Arkistojen aarteita. Kuva 1980-luvulta Helsingistä. 12 keskiviikkona 30. maaliskuuta 2005. 
"Jussi Pajunen valittiin tänään keskiviikkona 30.03.2005 alkuillasta Helsingin uudeksi kaupunginjohtajaksi." 2005/03/30/etusivu.htm 


12 tiistaina 19. huhtikuuta 2005.   "Suomalainen todellisuus". 
Huhtikuussa 2005.

Washington petti Max Jakobsonin. Amerikkalaista aprillia vuodelta 1971. 2005/04/01/etusivu.htm
Kevättä ilmassa.   http://www.12.fi/2005/04/04/etusivu.htm 
Saivarteleva hallinto-oikeus.  http://www.12.fi/2005/04/05/etusivu.htm 
Taivasta tavoittelemassa.  http://www.12.fi/2005/04/06/etusivu.htm 


12 tiistaina 19. huhtikuuta 2005.   "Suomalainen todellisuus". 
Huhtikuussa 2005.

Yhdessä. Ääni kuului sieltä ne tulivat puiden latvojen takaa.  2005/04/07/etusivu.htm
Karaoke kutsuu. Elämän ilot ja surut laidasta laitaan. 2005/04/11/etusivu.htm
Minun joutseneni.   Ensin kuulin, sitten näin.  2005/04/12/etusivu.htm
Kuka oli kenen kanssa? Läpinäkyvää journalismia!  2005/04/15/etusivu.htm 
Suomalainen todellisuus eli velallinen kulkemassa riisuttuna kuutamossa pankin oven ohi.  2005/04/16/etusivu.htm 


12 vuosikronikka 1999   "elämä on taloutta".  Talousjuttuja ja vähän muitakin lyhentämättöminä.
1999  "elämä on taloutta".  145 pitkää ja lyhyttä juttua pötkössä yhdellä sivulla!
Kuva: Jaska psykiatrilla. Julkaistu kokovartalokuvana numerossa 0!  (29.07.1999).  Kuvasarja: Jaska Jokunen.

Ilmoita ilmaiseksi:   Linkki uusimpiin!  

12  lauantaina 16. huhtikuuta 2005  etusivu    nro 343 


Etiikka 12 lauantaina 16. huhtikuuta 2005. 
Helsingin Sanomat. Vieraskynä. Jukka Kilpi. Maanantaina 12. huhtikuuta 2005 pääkirjoitussivulla.
"Etiikka puoltaa vapautusta ylivoimaisista veloista."
“Rehellisten ylivelkaantuneiden pitkä piina sisältää eettiseltä kannalta samoja piirteitä kuin orjuus, toteaa Jukka Kilpi.” 
Etiikka puoltaa vapautusta ylivoimaisista veloista.

12 lauantaina 16. huhtikuuta 2005. 
 
"Suomalainen todellisuus eli velallinen kulkemassa riisuttuna kuutamossa pankin oven ohi." Kuvan unelmoinut tähän Pertti Manninen 2002 valmistuneesta "Alaston-sarjan" kuvasta. Aikaisemmim mm.

Velka-armahdus on pelkkä kasvojenpesu. 2002/10/17/velkaarmahdus.htm    
Siitä suuresta sovittelusta.   2002/10/17/siitasuuresta.htm    
"Pankki oli matkalla kohti loppuaan, osakkeenomistajien rahat ja omaisuudet olivat vaarassa. 2004/05/20/pankkivankituki.htm


12 lauantaina 16. huhtikuuta 2005.     
"Sanomia suojatyöpaikasta." ja "Kommentteja ...".
Helsingin Sanomat torstaina 20.01.2005.  Pääkirjoitus:  Velkasuhteen perusteisiin tulee puuttua varovaisesti.
12 torstaina 20.01.2005.  Pääkirjoitus: Kännissä kirjoitettu.
Helsingin Sanomien pääkirjoitus kokonaisuudessaan ja Nettisanomien päätoimittaja Pertti Mannisen kommentit: Velkasuhteen perusteisiin tulee puuttua varovaisesti. & Kännissä kirjoitettu.  


12 lauantaina 16. huhtikuuta 2005.    
Velka ja pankki. Jutut 1999-2002. 12.fi. Linkkilista. 
39 askelta eli linkkiä aiheeseen.
Esim.
Huutokauppaa hädällä. Suomen hallitus ja oikeusministeri Johannes Koskinen pankkien höynäytettävinä. 2002/05/30/huutokauppaa.htm
Pääkirjoitus: Pankit eivät ota riskejä asuntolainoissa. Yhdellekään pankille ei kelpaa vakuudeksi pelkkä asunto, myös henkilökohtainen "ikuinen" maksuvelvollisuus vaaditaan. 2002/05/30/paakirjoituspankit.htm
39 askelta eli linkkiä aiheeseen.


Oikeusjuttu: Tästä kaikki alkoi:  Ulosottomiehen, Raino Rinne, ja  kihlakunnanvoudin, Jarmo Kivistö, operaatio mitätöi vanhuksen etuoikeutetun saatavan 90 000 markkaa Merita Pankin hyväksi.    Tarkka selostus! 


Ilmoita ilmaiseksi:   Linkki uusimpiin!  

12  perjantaina 15. huhtikuuta 2005  etusivu    nro 342 


12 perjantaina 15. huhtikuuta 2005. 
Läpinäkyvää journalismia.  Ilta-Sanomat perjantaina 15.04.2005. Sivut 1 ja 2!  Kuvateksti: Kokoomus satsaa tosissaan Sauli Niinistön presidentinvaalikampanjaan. Vaalibudjetti ylittää ainakin puolueen edellisen ehdokkaan, Riitta Uosukaisen, 700 000 euron rahoituksen. Kuva: Pertti Manninen. "Kuka oli kenen kanssa?"
Kevään korvalla. Bisquit. Ilta-Sanomat tiistaina 12.04.2005. "Jokapäiväiseen kielenkäyttöön on leviämässä sanonta "kepu eroaa aina". Syy on ilmeinen: perhearvoisen Ahon jälkeiset kepulaiset pääministerit ovat olleet eroavaa sakkia niin julkisesti kuin yksityisesti. Ensiksi eronneella kävi pyytämättä faksi, eikä toisella eroavalla kuulemma flaksi lainkaan." Bisquit. Kevään korvalla.

12 vuosikronikka 1999   "elämä on taloutta".  Talousjuttuja ja vähän muitakin lyhentämättöminä.
1999  "elämä on taloutta".  145 pitkää ja lyhyttä juttua pötkössä yhdellä sivulla!
Kuva: Jaska psykiatrilla. Julkaistu kokovartalokuvana numerossa 0!  (29.07.1999).  Kuvasarja: Jaska Jokunen.

Tuuli käy heidän ylitseen.
Kuva: Pertti Manninen.
Poisnukkuneitten muistolle. Sarja. 


12 maanantaina 28.03.2005.
Läpinäkyvää journalismia. 
"Kettusen eroraha perusteeton!" Kuvaan on tullut tärkeää tietoa ja mahdollista spekulointia siitä menettääkö Jyväskylän ex-kaupunginjohtaja Pekka Kettunen kuuluisan erorahansa. Ainakin Kettusen lakimies oikeustieteen lisensiaatti Vesa Laukkanen on sitä mieltä, että erorahan palauttaminen ei tule kysymykseen: "Kettunen on vilpittömästi solminut sopimuksen luottaen siihen, että kaupunginhallituksella on valta sopia näin. Sopimus on sopimus ja sen mukaan Kettunen on myös irtisanoutunut." ja jatkaa kaupunginhallituksen jäsenten joutumisesta maksumiehiksi: "Minusta se on mahdoton ajatus. Kun luottamusmiehet toimivat vilpittömästi, niin kyse ei ole sellaisesta huolimattomuudesta, josta voisi kukaan olla vastuussa. Vahinko jäisi kaupungin vahingoksi".  Lähde: Keskisuomalainen. "Kettusen eroraha perusteeton". Pitkänäperjantaina 25.03.2005.  "... kannattajat ottivat yhteen ..." 


Lahjoita ruokaa! "The Hunger Site"-sivulla käydessäsi ja siellä nappia painaessasi lahjoitat ruokaa maailman nälkäisille ihmisille. Sivulla mainitut sponsorit maksavat lahjoituksen puolestasi! Voit tehdä yhden lahjoituksen joka päivä. 16.09.99.

Minne hävisivät Soneran rahat?
Esipuhe. Soneralla on hieno historia takanaan. 1 Kaj-Erik Relanderin aika alkaa. Vennamo savustetaan ulos Sonerasta. Aimo Eloholma Relanderin kilpailijana. Relanderin johtamistyyli. Aulis Salinin yrityskulttuuri muutettiin nopeasti. Soneran organisaatiouudistus. Matti Makkonen Soneran tulojen tuojana. Relanderin sisäpiiri. 2 Sonera-kuplan rakentaminen.   Minne

Fredsträff '84 Västerås 12-15 juli   Den fortsatta uprustningen, de direkta förberedelserna för att kunna föra ett "begränsat" kärnvapenkrig och att kunna vinna ett sådant krig, måste till varje pris stoppas. Ett kärnvapenkrig kan inte begränsas och det kommer inte att finnas nägon segrare. Risken för att ett kärnvapenkrig skall bryta ut blir allt större för var dag. Det nuvarande klimatet av kallt krig och konfrontation måste hejdas. Detta förutsätter förtroendeskapande åtgärder, konkreta ... Fredssträff


"PS: 12 taitaa olla aika suosittu, sillä lyhyellä aikavälillä olen saanut myytyä jo kaksi kirjaa. t. Leila"  -  Ilmoita ilmaiseksi:   Linkki uusimpiin!  


12  vastaava päätoimittaja pertti manninen   12@hotmail.com   perjantaina 15. huhtikuuta 2005  etusivu    nro 342 12 torstaina 14. huhtikuuta 2005.

12 torstaina 14. huhtikuuta 2005.  "Viisi vuotta sitten".

"Hanami -sana tarkoittaa Japanin kielessä kirsikankukkien 'sakura' juhlanoloista katselua.
Keväisin kun kirsikankukat alkavat kukoistaa, Japanilaisilla on tapana mennä eräänlaiselle piknikille kirsikkapuiden juurelle perheen tai ystävien kanssa siemailemaan sakea."
Tämä mielestäni kertoo hyvin tuosta Japanilaisten esteettisyydestä joka on heille luontaista. Joten päätin nyt ottaa sen sivujeni teemaksi.
Pianhan tuo legendaarinen Japanilaisten kansalliskukka taas alkaa kukoistaa. Tervetuloa siis virtuaaliselle piknikille Japanilaisen ja Aasialaisen kulttuurin ihmeisiin! (10.02.2000)

Hyvä lukija; Jälleen on kukoistavien kirsikankukkien aika kukkia ja ihmisten olla onnellisia!
... jätän teidät nyt nauttimaan keväästä seuraavin miettein:
"Arvailen, kenen ovat nuo sädehtivät kasvot: kimmeltävä kaste on langennut illankukalle.." (Genji Monogatari)

Parhain terveisin, Jason.  
Jaakko Saari (13.04.2000)
 
http://hanami-web.com/eng/index.shtml  (2005)


Parhaat Hanami-Webin ystävät, Michelle toivottaa teidät kaikki tervetulleiksi sivuilleni. Jason. (30.03.2000).12 keskiviikkona 13. huhtikuuta 2005.

  
George W. Bush ja Tony Blair sekä Saddam kahleissa.
"Tulossa?"-kuvat unelmoinut Pertti Manninen.

12 keskiviikkona 13. huhtikuuta 2005.
"Milloin alkavat kansainväliset oikeudenkäynnit lännen sotarikollisia vastaan? Teen vaatimattoman ehdotuksen; järjestetään tribunaalit Saddamia, Bushia ja Blairia vastaan rinnakkain. Silloin olisi ainakin joku mahdollisuus saada esiin koko totuus. Ja jos jonon jatkoksi laitetaan vielä Putin? Bushin USA:ta ja Blairin Isoa-Britanniaa odottaa Irakissa historiallisen katkera tappio. Pahiten valheille perustuneesta aggressiosta kärsii kuitenkin Irakin kansa."
Iltalehti keskiviikkona 13.4.2005. Leif Salmén. Kolumni. Taas raha puhuu.
Lue myös!  Irak. 12 vuoden 2001 syyskuusta vuoden 2003 maaliskuun 20. päivään.  54 linkkiä! 


2003  USA lade fram sina bevis. 
 Dagens Nyheter torsdag 06.02.2003. 
   
Powell: Irak pettää YK:ta ja kätkee joukkotuhoaseita.
Helsingin Sanomat torstaina 06.02.2003

12 torstaina 13. helmikuuta 2003.

USA lade fram sina bevis.

Utrikesminister Colin Powell anklagade Irak för att gömma massförstörelsevapen.
Foto: Ett av bevisen mot Irak. USA:s utrikesminister Colin Powell håller upp ett litet glasrör som skall innehålla mjältbrandvirus inför FN:s säkerhetsråd. DAGENS NYHETER. 06.02.2003. Sidan 1.

Powell: Irak pettää YK:ta ja kätkee joukkotuhoaseita.
USA uskoo Irakin kokeilevan pernaruton levittämistä hävittäjäkoneista. Ulkoministeri sanoi Saddamin tekevän yhteistyötä al-Qaidan kanssa.
Kuva: USA:n ulkoministeri Colin Powell esitteli turvallisuusneuvostossa koeputken avulla miten pieni määrä pernaruttoa riitti sulkemaan Yhdysvaltain senaatin vuonna 2001. Irak on saattanut tuottaa pernaruttobakteereita siihen verrattuna kymmentuhatkertaisesti, Powell sanoi. Jyri Raivio, HELSINGIN SANOMAT. HELSINGIN SANOMAT 06.02.2003. Sivu3, pääuutissivu.
12 13.02.2003.


2003 "Mina damer och herrar, vi tog honom"
DAGENS NYHETER  MÅNGAG 15 DECEMBER 2003.
   
Kaikki pyjamahousut 16.95 e.
HELSINGIN SANOMAT MAANANTAINA 15. JOULUKUUTA 2003.

12 torstaina 18. joulukuuta 2003.
Irak.
Saddam vangittu. Suorassa television tiedotustilaisuudessa näytettiin katkelmia lääkärintarkastuksesta. Presidentti George W. Bush vaatii kuolemanrangaistusta. Saddam tuomitaan irakilaisessa tuomioistuimessa. Irakin hallinnon pystytys jatkuu. Joukkotuhoaseiden etsintä jatkuu. Kaadot Irakin armeijasta kymmeniä tuhansia. Surmat siviiliväestöstä kymmeniä tuhansia. Kaadot liittoutumasta satoja. Tappaminen jatkuu.
Pääkirjoitus.
Saddam on vangittu. Kuinka kahden maan suurimmat aamulehdet uutisoivat asian etusivullaan.  "Mina damer och herrar, vi tog honom" DAGENS NYHETER 15.12.2003. - Kaikki pyjamahousut 16.95 e. HELSINGIN SANOMAT 15.12.2003. Pertti Manninen. 18.12.2003.


12. Extra!

"Paul Wolfowitz".

Kuva: Pertti Manninen. 

12 lauantaina 19.03.2005. Extra!                                              
Paul Wolfowitz Maailmanpankin johtajaksi! Presidentti Bushin tekemä nimitys on provokaatio muuta maailmaa vastaan!
"Wolfowitz är en av ideologierna bakom Bush administrationens utrikespolitik, byggd på kampen för amerikansk överhöghet och uppfattningen att demokrati och frihet kan bombas fram." ... " Politiskt företräder han en extrem nyliberalism i ekonomiska frågor och extrem kristen konservatism i moraliska. Aftonbladet Ledare "En ren provokation" fredag 18.03.2005. www.aftonbladet.se/vss/ledare/story/0,2789,618740,00.html
"Valmistellessaan Irakin sotaa Pentagonissa Wolfowitz teki räikeitä virheitä, joita hän ei ole tunnustanut eikä kantanut vastuutaan. Ne ovat viivyttäneet jälleenrakennusta ja maksaneet raskaita veriuhreja, jotka olisi paremmalla suunnittelulla ja viisaammalla politiikalla voitu välttää." Helsingin Sanomat Pääkirjoitus "Wolfowitz on kyseenalainen valinta" lauantaina 19.03.2005. Maksullinen.
"
USA:s olagliga krig mot Irak har krävt minst 100 000 liv, en stor del av dem civila. Svält och sjukdomar hos barn har fördubblats sedan kriget som inleddes för exakt två år sedan. Kvinnorättigheter har beskurits. Viktiga delar av Bagdads oersättliga kulturarv har skövlats. Tusentalet amerikanska soldater har dödats, många fler har invalidiserats." Aftonbladet Ledare "Imperiet kan inte vinna Irakkriget" lördag 19.03.2005. www.aftonbladet.se/vss/ledare/story/0,2789,619644,00.html
2 vuotta sitten: "Verimyrsky". "USA ja liittolaiset aloittivat "täsmäiskut" Bagdadiin aamuyöllä tänään 20. maaliskuuta 2003."  www.12.fi/2003/03/20/etusivu.htm
"Paul Wolfowitz" Isonna kuva! 


12 lauantaina 09.04.2005.  Tänään lauantaina 9. huhtikuuta 2005 on kulunut tasan kaksi vuotta siitä kun USA:n joukot valtasivat Bagdadin ja kaatoivat Saddamin patsaan. Kaikki näytti sujuvan hienosti ja nopeasti. Toisin kuitenkin kävi.
Veri virtaa edelleen ja maa on kaaoksessa. Joidenkin arvioiden mukaan 100 000 siviiliä on saanut surmansa, Irakin armeijan sotilaiden kuolleiden lukumäärää ei tiedetä ja USA kaunistelee omien nuorukaistensa tappiolukuja. Ne ovat virallisesti tällä hetkellä noin 1500, mutta oikeasti ainakin tuplaten suuremmat, kun mukaan otetaan myös haavoittuneena aluksi selvinneet mutta sotilassairaaloissa kuolleet. 
Tappaminen jatkuu. Irakin hallinnon pystytys jatkuu. Sähkölinjojen korjaus jatkuu. Vesijohtoputkien korjaus jatkuu. Lapset eivät uskalla mennä kouluun, naiset eivät uskalla kävellä ulkona jne jne.  Alkuperäisen tv-ruudun kuvan tulkinnut Pertti Manninen. "Saddam kaatuu 09.04.2003".
Lue myös!
Valtauksen merkki. Vaikea kuva 2003. "...vain yhdessä käsiini sattuneista lehdistä oli kuva USA:n lipusta Saddamin kasvoilla: Sanomalehti Kalevassa."  2003/04/10/irakinsota.htm  
Paul Wolfowitz. Kuva. 2005/03/19/wolfowitzkuva.htm
Irak.
12 vuoden 2001 syyskuusta vuoden 2003 maaliskuun 20. päivään.  54 linkkiä! 12 sunnuntaina 10. huhtikuuta 2005.

12 sunnuntaina 10. huhtikuuta 2005. "I have a dream".  Martin Luther King.
Unelmoitu  kuva  kuuluisasta kuvasta Abraham Lincolnin muistopatsaan äärellä vuonna 1963. Aikaisemmin julkaisematon kuva, joka on muunnelma alkuperäisestä kadulla olleesta videotaulusta   2002/viikonkuvat/vkmestari020314.htm.  "Kuvaan liittyvä juttu päättyy näin: "PS. Olen tehnyt kuvasta useita muunnoksia syksyllä 2001, jotka julkaisen ehtiessäni aivan pian."

Näistä ensimmäinen on julkaistu Nettisanomissa "I have a dream" -puheen neljäkymmenvuotispäivänä torstaina 28.08.2003  2003/08/28/ihaveadream.htm.  Ja nyt siitä sarjasta toisena julkaistulle kuvalle annoin kaksi nimeä nimeksi  "Mestari" ja  "Valoa pimeyteen".  Aikaisempaa toistaen: "Olen tehnyt kuvasta useita muunnoksia syksyllä 2001, jotka julkaisen ehtiessäni aivan pian." Pertti Manninen. "Valoa pimeyteen".

Tänään sunnuntaina  10. huhtikuuta 2005 klo 16.05 TV1 esittää dokumentin "Citizen King"  ensimmäisen osan ja toisen viikon päästä 17.04.2005. Suomalaiseksi nimekseen dokumentti on saanut "Martin Luther Kingin unelma". Ohjelmaopas.I have a dream.

12 maanantaina 04.04.2005.

"Tänään on kulunut tasan kolmekymmentä vuotta siitä, kun kansalaisaktivisti Martin Luther King murhattiin".Tämä tuli korviini radiosta Ylen kanavalta hiukan ennen puoltapäivää. Sivu meni uusiksi. Keväinen kuva linnuista sai tietenkin jäädä, mutta linkki "I have a dream"-puheeseen on tähän nyt syytä lisätä. Pääkirjoitus. Pertti Manninen maanantaina 04.04.2005.

I have a dream. 2003/08/28/ihaveadream.htm 
Aina kun esiin putkahtaa taistelija paremman maailman puolesta, hätkähdän. 2002/viikonkuvat/vkmestari020314.htm (Huom! Kuva on Applen mainos, ei IBM:n!)  Martin Luther King http://fi.wikipedia.org/wiki/Martin_Luther_King

Oikaisu: Martin Luther King murhattiin 04.04.1968, joten salamurhasta tuli kuluneeksi 37 vuotta. Kuulin väärin enkä heti tarkistanut. 10.04.2005 PM.12 perjantaina 08.04.2005.

         
12 perjantaina 08.04.2005.
  "270 astetta". Välähdys TV5:n lähetyksestä Paavi Johannes Paavali II:n hautajaisista.  Panoraamakuva Pyhän Pietarin aukiolla.  Kuvan hetki on perjantaina 8. huhtikuuta 2005 klo 12:46  ja 12:50 (Suomen aikaa).  TV-kuvasta rakentanut Pertti Manninen. "270" astetta". 
Katso myös kuva: "Arkku".  Tuuli käy heidän ylitseen.
Kuva: Pertti Manninen.
Poisnukkuneitten muistolle. Sarja. 

 

Lahjoita ruokaa! "The Hunger Site"-sivulla käydessäsi ja siellä nappia painaessasi lahjoitat ruokaa maailman nälkäisille ihmisille. Sivulla mainitut sponsorit maksavat lahjoituksen puolestasi! Voit tehdä yhden lahjoituksen joka päivä. 16.09.99.


 Sisällysluettelot 2005:

12. Sisällysluettelo. 2005.  Tammikuu.
Otsikoissa mainittu mm. Kuvia ja kuvasarjoja: 
Pieni polku metsän halki vie. Jussi Kylätasku.  Velallinen kulkemassa riisuttuna pankin oven ohi. Hannah kuuntelee Hynkelin puhetta.  Nimeltä tai melkein nimeltä mainittuja henkilöitä:   Leif Salmén.  Tapani Vaahtoranta.  Harry Harkimo.  Aatos Erkko.  Muita: Suomi.  Ruotsi.  Intian valtameri.  BBC News.  Thaimaa.  Phuket.  Ulkopoliittinén instituutti.  Jokerit.  Saudien Vesi Oy.  Guardian Unlimited.  Falluja.  Irak.  Helsingin Sanomat.  Neuvostoliitto. Puna-armeija.  Auschwitz. 
Jutuissa lisää!  Etsi haulla!
  12. Sisällysluettelo. 2005.  Tammikuu.
2005
Tammikuu

12. Sisällysluettelo. 2005.  Helmikuu.
Otsikoissa
mainittu mm. Kuvia ja kuvasarjoja: 
Kuva Suomesta pakkaspäivänä auringon lämmittäessä. "Terveisiä Tukholmasta." Aftonbladet-lehteä selaillen. Kuvasarja sunnuntaina 06.02.2005. "Hetkiä eräänä sunnuntaina eräässä suomalaisessa paikassa." Haasteiden päivä Laukaassa.  Helsinki. Näkymä Eduskuntatalolta kiitävässä vauhdissa eräänä toukokoon iltana 1999. Talvella 2005. Hopeinen kuu. Kuvasarja torstaina 24.02.2005. "Hetkiä eräänä torstaina eräässä suomalaisessa paikassa." "Tunteidemme tulkki".  Nimeltä tai melkein nimeltä mainittuja henkilöitä:    Olli Pohjanpalo. Leif Salmén. Esko. Aatos Erkko. Martti Valkonen. Martti Ahtisaari. Olavi Virta. Vexi Salmi. Muita: Helsingin Sanomat. Helsingin kaupunki. Töölönlahti. SanomaWSOY. Iltalehti. Suomi. Tukholma. Aftonbladet. Eskon Karaoke. Cafe Laukaa. Karhu. Karjala. Laukaa. Helsinki. Synagoga. Radisson SAS-hotelli. Kamppi. Eduskuntatalo. Eduskunta. Berliini. Vittula. Sanomatalo. Google. Se!-lehti. www.journalismi.info. EU. YK. www.yle.fi .Jutuissa lisää!  Etsi haulla!  12. Sisällysluettelo. 2005.  Helmikuu.
2005
Helmikuu

12. Sisällysluettelo. 2005.  Maaliskuu.
Otsikoissa mainittu mm:  Kuvia ja kuvasarjoja:
  Senaatintori.  Hetkiä Helsingissä.  Hämeen linna.  Sanomatalo.  Laukaa.  Ikuisesti pimentoon.  Paul Wolfofitz.  Suomalainen ruletti.  Il Vangelo secondo Matteo.  Jussi Pajunen.  Etsijä. Nimeltä tai melkein nimeltä mainittuja henkilöitä:  Laura Manninen.  Tapio Rautavaara.  Aatos Erkko.  Vesa.  Erkki Aurejärvi.  Lasse Lehtinen.   Bertel Strömmer.   Pekka Kettunen.  Paul Wolfowitz.  Janne Ahonen.  Max Jakobson.  Kenteris. Lasse Virén.  Matteus.  Kaarina Lappalainen.  Jussi Pajunen.  Erkki Ikonen.  Jussi Kylätasku. Muita: Valtioneuvosto.  EU.  Helsinki. Pasila.  Lidl.  Kamppi.  Hakaniemi.  Elanto.  Sokos.  Jokerit.  Finnkino Oy. Rautakirja.  SanomaWSOY. Tutkivan journalismin yhdistys.  Sonera.  Sanomatalo.  Helsingin Sanomat. Rapap Oy.   KOP.  Ilta-Sanomat.  Kilpisen katu.   Vapaudenkatu.  Jyväskylä.  Cassa.  Maailmanpankki.  Bush.  Irak. Yhdysvallat.  YK.  Washington.  Eduskuntatalo.  Sanomatalo.  Kauppalehti. Presso.  Helsingin Liberaalit.  Jutuissa on paljon lisää kaikkea! Etsi haulla!
  12. Sisällysluettelo. 2005.  Maaliskuu.
2005
Maaliskuu


12 vuosikronikka 1999   "elämä on taloutta".  Talousjuttuja ja vähän muitakin lyhentämättöminä.
1999  "elämä on taloutta".  145 pitkää ja lyhyttä juttua pötkössä yhdellä sivulla!Sanomisen ja julkaisemisen vapautta  vuodesta 1999.

12
2005

 

           
tammikuu 06.01. 13.01. 20.01. 27.01.
helmikuu 03.02.     10.02.     15.02. 17.02.   22.02.  24.02.  27.02. 
maaliskuu 03.03. 08.03. 10.03. 13.03. 15.03. 17.03. 19.02. 22.03. 24.03. 29.03. 30.03.  31.03.
huhtikuu 01.04. 02.04. 03.04. 04.04 05.04. 06.04. 07.04. 08.04. 09.04. 10.04. 11.04. 12.04. 13.04. 14.04. 15.04.
16.04. 19.04. 21.04.
     
2004 2004.
Ensimm. kvartaali.
2004.
Toinen kvartaali.
2004. 
Kolmas kvartaali.
2004.
Neljäs kvartaali.
2003

2003.
Tammikuu
kesäkuu.
2003.
Heinäkuu
joulukuu.
2002-
1999
Arkisto.   2002 Arkisto.  
2001
Arkisto.   2000

Arkisto.   1999

Vanhin 29.07.99
 
     

 

 

Ilmoita ilmaiseksi: Linkki uusimpiin!

Maksuttomia arkistoja:
kaleva.fi
yle.fi 
mtv3.fi  
ess.fi (2004/06 lähtien)


aftonbladet.se  (förstasidorna)
guardian.co.uk


turunsanomat.fi

Maksuton tietosanakirja:
Wikipedia - Vapaa tietosanakirja.

Wikipedia on monikielinen hanke, jonka tarkoituksena on luoda jatkuvasti kasvava ja tarkentuva vapaan sisällön tietosanakirja. Englanninkielinen Wikipedia aloitti tammikuussa 2001 ja suomenkielinenkin jo vuoden 2002 lopulla. Suomeksi olemme kirjoittaneet 15361 artikkelia. Aihealueet:
Luonnontieteet: Biologia - Fysiikka - Geotieteet - Kemia - Maantiede - Matematiikka - Tilastotiede - Tähtitiede
Sovelletut tieteet: Arkkitehtuuri - Julkishallinto - Koulutus - Laki - Liikenne - Liiketoiminta ja teollisuus - Lääketiede - Maatalous - Teknologia - Terveydenhuolto - Tietotekniikka - Viestintä
Humanistiset tieteet: Antropologia - Arkeologia - Filosofia - Historia - Kieliteknologia - Kielitiede - Kansanperinne - Maantiede - Politiikka - Psykologia - Sosiologia - Taloustiede
Kulttuuri: Elokuva - Harrastukset - Kirjallisuus - Käsityöt - Matkailu - Musiikki - Ooppera - Pelit - Runous - Ruoanlaitto - Sarjakuvat - Taide - Tanssi - Teatteri - Televisio - Urheilu - Uskonto - Vapaa-aika - Viihde
Muilla tavoin luokiteltuna: Yleinen kymmenluokittelu - Aakkosjärjestyksessä - Historialliset ajanjaksot - Luettelo luetteloista Kalenteri - Elämäkerrat - Tee se itse


Lahjoita ruokaa! "The Hunger Site"-sivulla käydessäsi ja siellä nappia painaessasi lahjoitat ruokaa maailman nälkäisille ihmisille. Sivulla mainitut sponsorit maksavat lahjoituksen puolestasi! Voit tehdä yhden lahjoituksen joka päivä. 16.09.99.

TOIMITUS. Vastaava päätoimittaja Pertti Manninen. Yhteydenotto: mailto:12@hotmail.com Copyright 12.fi 2005/344. Sivut valmisti Pertti Manninen 21.04.2005,  ensimmäinen versio 21.04.2005. (linkit  21.04.2005). Vanhempi toimittaja ja kesätoimittaja. Kuvannut Pertti  Manninen. 
12 - 2005/04/21 -  Washington petti Max Jakobsonin. - Olli Ainola. - Kauppalehti. Presso. Raha & Valta. Lauantaina 19. maaliskuuta 2005. Katkelmia.- YK - pääsihteeri - suurvallat - USA - Neuvostoliitto - Max Jakobson - Kurt Waldheim - U Thant - Urho Kekkonen - Juhani Suomi - Risto Hyvärinen -  Väinö Leskinen - Marshall Wright - William Rogers - Henry Kissinger - Richard Nixon - George Bush - George W. Bush - Kuva : Pertti Manninen - 21.04.2005 -  huhtikuu 2005 - avoin -  joka torstai - kuva - kuvat - pertti manninen - 12.fi.

 

  Sanomisen ja julkaisemisen vapautta vuodesta 1999. Torstaisin ja tiistaisin.   
 

Oikeusjuttu: Tästä kaikki alkoi:  Ulosottomiehen, Raino Rinne, ja  kihlakunnanvoudin, Jarmo Kivistö, operaatio mitätöi vanhuksen etuoikeutetun saatavan 90 000 markkaa Merita Pankin hyväksi.   Ja näin se jatkui, muun muassa: Asianajajan, Pekka Mononen, (33POISTETTU 15.12.2015)  (34POISTETTU 15.12.2015),  (7poistettu 06.12.2015) tai muistamattomuus oikeudessa todistajalausunnossa.  Ja tähän se loppui! Hovioikeus teki oikeudenkäyntivirheen. Korkein oikeus ei ottanut valitusta käsitelläkseen. Euroopan ihmisoikeustuomio istuin viimeinen mahdollisuus? Tarkka selostus! 


 
Linkit tarkistettu, html-koodi kiillotettu 2011-09-18. Sivujen osittainen jako johtui aikoinaan vallinneista linjaongelmista. pm. Tämä sivusto on tehty Nettisanomat-sivuston tarkistetusta versiosta 2011-09-21. Pertti Manninen. ..
2004-2011: Vaasan hovioikeuden (19.11.2015) kumottua Keski-Suomen käräjäoikeuden (24.01.2012) tuomion sivusto on palautettu osittain alkuperäiseen muotoon hovioikeuden tuomio huomioon ottaen lauantaina 05.03.2016, äitini 100-vuotis syntymäpäivänä.