JYVÄSKYLÄN KÄRÄJÄOIKEUS
Rikosasia
TUOMIO 06/815
Annettu kansliassa
2.5.2006
Asiano:
R 05/2307

Syyttäjän rangaistusvaatimus
1. KUNNIANLOUKKAUS (6160/R/001799/05) Rikoslaki 24 luku 9 §
1.7.2004-8.10.2005 LAUKAA

Manninen on esittänyt asianomistaja Pekka Monosesta ja tämän asianajotoimistosta valheellisen ja perättömän tiedon väittämällä internetissä pitämällään nettisanomat sivustolla (www.nettisanomat.com), että Mononen on asianajajana toimistonsa puitteissa laatinut häntä koskevia (2Poistettu 06.12.2015). Hän on sivustoillaan julkaissut oikeudenkäyntiaineistoa, joka sinällään on ollut sisällöltään oikeaa, mutta Manninen on antanut lukijoiden ymmärtää, että oikeudenkäynnissä olisi ollut kysymys jostakin laittomasta. Teko on siten huomioonottaen Monosen ammatti asianajajana ollut omiaan aiheuttamaan asianomistajalle vahinkoa sekä häneen kohdistuvaa halveksuntaa.

http://www.12.fi/2007/05/26/20060502kunnianloukkauskaraja1tuomio.htm

VAASAN HOVIOIKEUS
TUOMIO
Nro 565
Antamispäivä 23.4.2007
Diaarinro R 06/794
Verkkoviestin jakelun keskeyttäminen

Sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä annetun lain 18 §:n mukaan tuomioistuin voi virallisen syyttäjän, tutkinnanjohtajan tai asianomistajan hakemuksesta määrätä julkaisijan tai ohjelmatoiminnan harjoittajan taikka lähettimen. palvelimen tai muun sellaisen laitteen ylläpitäjän keskeyttämään julkaistun verkkoviestin jakelun, jos viestin sisällön perusteella on ilmeistä, että sen pitäminen yleisön saatavilla on säädetty rangaistavaksi. Lähtökohtana mainittua lainkohtaa sovellettaessa on saman lain 1 §:n 2 momentti, jonka mukaan viestintään ei saa puuttua enempää kuin on välttämätöntä ottaen huomioon sananvapauden merkitys kansanvaltaisessa oikeusvaltiossa.
Mannisen ylläpitämällä nettisanomat.com -internetsivustolla on materiaalia, joka kohdistuu Monosen elinkeinotoimintaan ja on sisällöltään Monosen kunniaa loukkaavaa. Monosta koskevien verkkoviestien pitäminen yleisön saatavilla on edellä mainitun lainkohdan tarkoittamalla tavalla rangaistavaksi säädetty teko ja rikos jatkuu edelleen niin kauan, kuin internetsivustolla oleva Monosta koskeva materiaali on verkkoviestinä yleisön saatavilla.
Edellä mainitut seikat huomioon ottaen Mannisen on poistettava nettisanomat.com-sivustolta kaikki sellaiset verkkoviestit, joissa mainitaan Monosen tai hänen yrityksensä nimi ja joissa on viittauksia Monoseen. Näin ollen tämän asiaa koskevan tuomion julkaiseminen mainitussa verkkojulkaisussa ei ole tarpeellista.
http://www.12.fi/2007/05/26/20070423kunnianloukkaushovituomio1tuomio.htm


Tältä sivulta on poistettu kaikki Vaasan hovioikeuden 23.4.2007 tuomiossa Nro 565 poistettaviksi määrätyt verkkoviestit.  Alkuperäinen sivu, jossa poistokohdat ovat näkyvissä, on arkistoitu osoitteeseen  http://www.12.fi/2005/07/12/paaaamhel.htm
Tämä sivu ei ole muuttunut.


12  12.07.2005

Sanomisen ja julkaisemisen vapautta vuodesta 1999.
  2005

12.fi  Lontoo


 
 

Uusin

Arkisto

Depis

Elokuva

Gallup

Imagine

Maisema

Kuvagalleria

Lehdet

Liikunta

Opetus

Perhe

Politiikka

Sota ja rauha

Tv ja radio

Talous

Työtä

Valokuva

Velka

Viikon kuva

 

Pääkirjoitus Lontoon pommi-iskuja seuraavana päivänä perjantaina 08.07.2005.
Aamulehti.
Aamulehti. Perjantaina 08.07.2005. Sivu 2. Pääkirjoitus. Matti Apunen. Vastaava päätoimittaja. Jorma Pokkinen. Päätoimittaja. Aamulehti. Perustettu 3.12.1881.

Halpaa kauhua tunnelin syvyyksissä

A. Tampere 8.7.2005.
Tuhoa voi kylvää ilman kehittyneitä suunnitelmia ja johtamisjärjestelmiäkin, minkä takia terrorin torjuntaakin on edelleen kehitettävä laajalla kansainvälisellä yhteistyöllä.

Välittömästi suuren juhlan jälkeen Lontoo koki yhden historiansa synkimmistä hetkistä torstaina. Juuri vuoden 2012 olympiakisapaikaksi valittu kaupunki järkyttyi sarjasta pommi-iskuja, jotka oli selvästi ajoitettu maailman suurimpien talousmahtien G8-huippukokouksen yhteyteen.

Terrorismi näyttää ottavan kohteekseen liikennöinnin muodot järjestyksessä ylhäältä alas. Lentokoneilla syyskuussa 2001 tehtyjen Yhdysvaltain iskujen jälkeen olivat vuorossa viime vuonna Madridin junapommit ja nyt Lontoossa bussi sekä metrotunnelit.

Kehityskaaresta näkee, että kauhua voi kylvää melko halvallakin, eikä viattomien ihmisten summittaiseen tappamiseen tarvita kehittyneitä suunnitelmia tai määrätietoista johtamisjärjestelmää.

Sikäli kuin torstain räjähdysten takana oli al-Qaida, alkaa vaikuttaa siltä, että terroriverkoston voima on enemmänkin hiipumaan kuin kasvamaan päin. Rippeinäkin se pystyy toki pelästyttämään maailmaa ja horjuttamaan uskoamme turvallisuuteen etenkin suurissa pääkaupungeissa eri puolilla maapalloa.

Lontoon iskujen tyyppinen terrori ei tarjoa tilaa minkäänlaiselle ymmärtämiselle. Uhreiksi joutui pormestari Ken Livingstonea lainaten ”niin kristittyjä kuin muslimeja ja juutalaisiakin, niin mustia kuin valkoisiakin, sekä vanhoja että nuoria". Jos pommittajat halusivat esittää jonkin viestin tai vaikuttaa johonkin päätöksenteossa, niin ainakaan sanoman sisältöä ei voi normaalijärjellä jäljittää.

Siitä huolimatta iskuilla oli välitön ja näkyvä vaikutus. Skotlannissa palaverissaan olleiden G8-johtajien kokous keskeytyi, ja markkinoilla niin osakkeiden kuin raaka-aineidenkin hinnat heilahtivat ensin selvästi alas ja hetkeä myöhemmin taas hieman ylös.

Siihen, mitä presidentit ja pääministerit Gleneaglesissa päättävät köyhyyden, sairauksien ja ilmastonmuutoksen torjunnasta, ei terrorilla vaikuteta. Yhtään enempää sillä ei estetä esimerkiksi brittijoukkojen läsnäoloa Irakissa.

Sen sijaan iskuilla voi olla seuraus, että turvatoimia taas tiukennetaan suurten tapahtumien yhteydessä. Jatkossa ne joudutaan ehkä ulottamaan itse kohdepaikkakuntien lisäksi kaikkiin vähänkin merkittäviin metropoleihin. Kaikki tämä tulee jälleen heikentämään järjestöjen ja kansalaisryhmien mahdollisuuksia esittää mielipiteitä ja tuoda oma äänensä maailman mahtajien kuultavaksi.

Myös matkailuelinkeino saa kärsiä katastrofista, vaikka iskuja tuskin oli tarkoituksella ajoitettu alan kuumimman sesongin alkuvaiheeseen.

Pommien laukaiseminen kohteissa, joissa paikallisen väestön lisäksi liikkuu paljon turisteja, korostaa kuitenkin ongelman yhteisyyttä. Jos eurooppalainen yhteistyö muutoin juuri nyt onkin vastatuulessa, on terrorismin vastaista toimintaa pystyttävä edelleen kehittämään. Siihen työhön on Suomenkin osallistuttava parhaansa mukaan.

Aamulehti. Pääkirjoitus. Perjantaina 08.07.2005. Sivu 2.

Muut pääkirjoitukset:
Kallis hinta hienoista tavoitteista. 08.07.2005 aam. Sivu 2.
Huh hellettä. 08.07.2005 aam. Sivu 2.
 

Pääkirjoitus Lontoon pommi-iskuja seuraavana päivänä perjantaina 08.07.2005.
Helsingin Sanomat.
Helsingin Sanomat. Pääkirjoitus. Perjantaina 08.07.2005. Sivu A4. Helsingin Sanomat. 1889 Päivälehti. Janne Virkkunen. Vastaava päätoimittaja. Reetta Meriläinen. Päätoimittaja, uutiset. Heleena Savela. Päätoimittaja, viikonlopputoimitus. Mika Pettersson. Toimituspäällikkö, uutiset. Kimmo Pietinen. Toimituspäällikkö, uutiset. Pekka Kukkonen. Toimituspäällikkö, kehitys. hs.pääkirjoitus@sanoma.fi.

Lontoon terrorihyökkäys oli tarkasti valmisteltu ja ajoitettu.

Gleneaglesiin Skotlannissa kokoontuneet G8-ryhmän johtajat tekivät varmasti oikein, kun hepäättivät jatkaa istuntojaan Lontoon verisistä terrori-iskuista huolimatta. Huippukokouksen keskeyttäminen olisi vain tulkittu voitoksi niiden keskuudessa, jotka olivat suunnitelleet hyökkäysten sarjan.

Iskujen yhteys G8-kokoukseen näyttää aivan ilmeiseltä. Useiden valtiomiesten läsnäolo Britanniassa takasi hyökkäykselle mahdollisimman laajan julkisuuden. Terroristit saattoivat myös toivoa, että konferenssin laajat turvatoimet Skotlannissa verottaisivat valvonnan tehoa maan pääkaupungissa. Lähes samanaikaiset iskut julkista liikennettä vastaan kaupungin eri puolilla olivat varmasti vaatineet aikaa vievää ja huolellista suunnittelua.

Siitä syystä ei myöskään uskota, että vasta keskiviikkona varmistunut Lontoon valinta vuoden 2012 olympiakaupungiksi olisi ehtinyt vaikuttaa hyökkäyksen tekijöiden laskelmiin. Toinen asia on, että kaikkien kansainvälisten suurtapahtumien, niiden joukossa myös Helsingin MM-kisojen, valmistelijat ovat saaneet uuden muistutuksen valppaana pysymisen väistämättömyydestä.

Neljän pommin vaatimat uhrit olivat hirvittävät. Sairaaloihin tuotiin pahoin ruhjoutuneita ihmisiä vielä tunteja räjähdysten jälkeen. Kuolleet lasketaan kymmenissä ja loukkaantuneet sadoissa.

Tämänkertainen hyökkäys oli onneksi silti vähemmän verinen kuin 191 kuolonuhria vaatineet iskut Madridissa runsas vuosi sitten. Terroristit onnistuivat joka tapauksessa lamauttamaan Lontoon koko julkisen liikenteen lähes täydellisesti suureksi osaksi päivää.

Epäilyt kohdistuivat tietenkin heti New Yorkin ja Washingtonin hyökkäykset syyskuussa 2001 tehneeseen al-Qaidaan tai ainakin sen kanssa yhteydessä oleviin kiihkoislamilaisiin ryhmiin. Verkkosivuille ilmestyneisiin ilmoituksiin ei voitu ilman muuta luottaa, mutta iskujen tekotapa ja huolellinen koordinointi muistutti asiantuntijoita juuri noista ryhmistä. Tekijöiden arveltiin tai ainakin toivottiin jättäneen jälkiä, joiden avulla heidän jäljilleen voidaan myöhemmin päästä.

Iskut näyttävät tapahtuneen täysin varoittamatta, vaikka Lontoon on tietysti jo vuosia tiedetty kuuluneen islamilaisten terroriryhmien kaikkein halutuimpiin kohteisiin. Miljoonakaupungin ruuhka-aikojen liikennettä on täysin mahdotonta valvoa tehokkaasti. Ennalta harjoitellut pelastustoimet saatiin sen sijaan hyökkäysten tapahduttua näköjään vaikeuksitta käyntiin.

Jos onnettomasta tilanteesta haluaa etsiä jotakin lohdullista piirrettä, se oli hyökkäysten perinteinen ja kaikessa verisyydessäänkin suhteellisen kömpelö tekotapa. Terroristit käyttivät iskuissaan tavanomaista taktiikkaa ja tavanomaisia räjähdysaineita, eivät esimerkiksi kemiallisia tai biologisia tuhon välineitä. Pelättyä läpimurtoa laadullisesti täysin erilaisiin terrorin muotoihin ei ainakaan toistaiseksi näytä tapahtuneen.

Keskustelu yhteisten toimenpiteiden tehostamisesta terrorismia vastaan lähti tietenkin heti käyntiin koko EU:ssa. Nopeata menestystä lupaavia suojatoimia ei selvästikään ole. Iskujen ennakointi on kaikki kaikessa.

Tietojen vaihtoa ja yhteistyötä viranomaisten kesken on kehitettävä. Yrityksiä soluttaa terroriryhmiä niiden pajastamiseksi tätyy jatkaa. Kun valmistelut Madridin tai Lontoon tapaisiin iskuihin kerran on tehty ja tekijät liikkeellä, on tavallisesti jo liian myöhäistä.

Kuva: Loukkaantuneita ohjattiin pois iskupaikalta Edgwaren metroasemalla Lontoossa.

Helsingin Sanomat. Pääkirjoitus. Perjantaina 08.07.2005. Sivu A4.

Muut pääkirjoitukset:
Parlamentilta patenttiratkaisu. 08.07.2005 hel. Sivu A4.
Egypti haparoi kohti muutosta. 08.07.2005 hel. Sivu A4.

Jonathan Steele: "Terrorism is a technique, not an enemy state that can be defeated".  The Guardian. Saturday November 22, 2003. A war that can never be won

 

Etsi nettisanomista!

 
 
1999 alkaen

  

Linkit

 
 

Linkit joka numeroon ja haku, myös skandit! 

 

  Sisällysluettelo  
 

2005.  Tammikuu
2005.  Helmikuu
2005.  Maaliskuu
2005. Huhtikuu
2005. Toukokuu

 

 

Yhteys

 
 

12.fi joka torstai. Vastaava päätoimittaja
Pertti Manninen.
12
@hotmail.com

 

 

Vaikea kuva

 
 

 

Non!


Non?

 


 

 

 
  Etusivu tiistaina 12. heinäkuuta 2005. 
      
   

Tiistaina 12.07.2005.
9 suomalaisen lehden pääkirjoitukset Lontoon pommi-iskuja seuraavana päivänä perjantaina 08.07.2005.

Aamulehti. Halpaa kauhua tunnelin syvyyksissä.
Helsingin Sanomat. Lontoon terrorihyökkäys oli tarkasti valmisteltu ja ajoitettu.
Iltalehti. Meilläkin varauduttava terroristien iskuihin.
Ilta-Sanomat. Terroristit iskivät Lontooseen.
Kansan Uutiset. Viikkolehti. Helvetti valloillaan Lontoossa.
Kauppalehti. 2. pääkirjoitus. Terrorismia ei ole voitettu.
Keskisuomalainen. 2. pääkirjoitus. Juhlatunnelma muuttui suruksi.
Savon Sanomat. Terrorismin uusin isku osui Lontooseen.
Uutispäivä Demari. Pelätty uusi terrori-isku kohdistui maailman huomion keskipisteeseen.

     

 

Tiistaina 12.07.2005.
9 suomalaisen lehden etusivut Lontoon pommi-iskuja seuraavana päivänä perjantaina 08.07.2005. Valitse!

     
     

Tiistaina 12.07.2005.
Tulossa seuraavat 15 pääkirjoitusta perjantailta 08.07.2005:
Etelä-Suomen Sanomat. Lontoo terrorismin kourissa.
Ilkka. Terroristeilla ei ole maailman köyhien valtakirjaa.
Kalajokilaakso. 2. pääkirjoitus. Lontoon isku järkytti, muttei yllättänyt.
Kaleva. Silmitöntä tappamista.
Karjalainen.
Terrorin pelko palasi koko Eurooppaan.
Keskipohjanmaa. Lontoo ilosta suruun.
Länsi-Savo. Terroristit etsivät jälleen sopivan ajan ja kohteen. !
Länsi-Suomi. Lontoon iskut toivat uhat lähemmilsi.
Pohjalainen. Terrorismin varjo yltää kaikkialle.
Satakunnan kansa. Lontoon terroriteko tarkkaan ajoitettu.
Netistä:
Hbl. Hufvudstadsbladet. Den dyrköpta öppenheten.
Aftonbladet. 8 juli 2005. Nej, inte en gång till...
Expressen. Ledare. Publicerad:  2005-07-07 21:02. Vi måste slå tillbaka.
The Guardian. Friday July 8, 2005. In the face of danger. Leader.  
Turun Sanomat ja Kouvolan  Sanomat eivät käsitelleet 08.07.2005 pääkirjoituksissaan Lontoon tapahtumia.

 
 Kuvia:


Ensimmäinen hellepäivä.
Lepohetki.


Toinen hellepäivä.
Ruohikolla.Jyväskylä Cup. KyIF tulee majapaikalle.

 


Tuuli käy heidän ylitseen. Poisnukkuneitten muistolle. Sarja.
Kuva: Pertti Manninen.

 Etusivu torstaina 7. heinäkuuta 2005.

Lontoossa
torstaina
07.07.2005 klo 11:44 - 11:47.


Kartta räjähdyspaikoista klo 11:44.


Ambulanssi lähtee räjähdyspaikalta klo 11:44.


Uhria viedään paareilla  katua pitkin klo 11:44.


Paarit lähestyvät läheistä sairaalaa klo 11:45.


Downing Street 10. Ovi on vielä kiinni klo 11:45.


Tiedottaja lähestyy  juoksuaskelin klo 11:45.


Ensiapua paareilla makaavalle uhrille klo 11:45.


Uhri  nostetaan pois ambulanssista klo 11:46.


Uhri työnnetään sairaalan ovelle klo 11:46.


Nuori nainen soittaa omaisilleen klo 11:46.


Pääministerin virkailija juoksee ulos klo 11:47.


Breaking News. CNN. Kuvaa toiselta kanavalta klo 11:47.

Breaking News. CNN: AT LEAST TWO DEATHS, 90 CASUALTIES CONFIRMED.  
(rtbf sat. TV5. EDITION SPECIALE). 11:47

Perättäisiä kuvia Ranskan TV5:n lähetyksestä kameran asettamin rajoituksin.  Pertti Manninen torstaina 07.07.2005. 
Isonna!

Isonna kuvat!

       

 

"Renkaita riittää!" Kuva sarjasta "Aamusta iltaan eräänä erityisenä heinäkuun päivänä,12.07.2005." Kuva: Pertti Manninen. Laukaa. Koko sarja, noin 20 kuvaa, tulossa!


Tiistaina    12.07.2005. 
 


 TOIMITUS. Vastaava päätoimittaja Pertti Manninen. Yhteys: mailto:12@hotmail.com Copyright 12.fi 2005/367. Sivut: 12.07.2005,   (nettiin 12.07.2005, linkit 12.07.2005).   

12 - 2005/07/12 - Aamulehti. Helsingin Sanomat. 9 suomalaisen lehden pääkirjoitukset ja etusivut Lontoon pommi-iskuja seuraavana päivänä perjantaina 08.07.2005. - Aamulehti. Helsingin Sanomat. Iltalehti. Ilta-Sanomat. Kansan Uutiset. Viikkolehti. Kauppalehti. Keskisuomalainen. Savon Sanomat. Uutispäivä Demari. -  Lontoossa torstaina 07.07.2005 klo 11:44 - 11:47. -  Lontoo - Iso-Britannia - terrori-isku - underground - metro - pommi-isku - TV5 - CNN - Linkkejä. Kuvat: Pertti Manninen. Etusivu tiistaina 12.07.2005 - kuva - kuvat - pertti manninen - 12.


sivun alkuun!

 


 etusivulle!

 uusimpaan!

Aamulehti
Lontoo törmäsi raakaan terroriin. Pommit: Iskuissa maanalaiseen kuoli kymmeniä ihmisiä. Etusivu.

Helsingin Sanomat
Ilmoituksia. Etusivu.

Iltalehti
Pelko palasi. Suomalainen Katja näki bussin räjähtävän. “Ihmiset kirkuivat paniikissa”. Jättiraportti. Etusivu.

Ilta-Sanomat
Supo selvittää Suomi-kytkentää. Lontoon verilöyly. Kymmeniä kuolleita. Useita satoja loukkaantuneita. Al-Qaidaa epäillään. Etusivu.

Kansan Uutiset. Viikkolehti

Riesling-viini muuttaa Ruotsiin, lohi ui pois Suomesta. Etusivu.

Kauppalehti

Markkinat vavahtivat. Lontoon terrori-iskut pudottivat maailman pörssejä aluksi jyrkästi, mutta markkinatunnelmat rauhoittuivat myöhemmin iltapäivällä. Etusivu.

Keskisuomalainen
Ilmoituksia.
Etusivu.

Savon Sanomat
Lontoo terrorismin kourissa. Terrori- iskut: Neljässä räjähdyksessä kuoli ainakin 37 ihmistä ja satoja loukkaantui.  Etusivu.

Uutispäivä Demari.
Pelätty terrori-isku Lontoon keskustassa. Etusivu.

9 suomalaisen lehden etusivut Lontoon pommi-iskuja seuraavana päivänä perjantaina 08.07.2005.
Isonna!

 


Linkit tarkistettu, html-koodi kiillotettu 2011-09-18. Sivujen osittainen jako johtui aikoinaan vallinneista linjaongelmista. pm. Tämä sivusto on tehty Nettisanomat-sivuston tarkistetusta versiosta 2011-09-21. Pertti Manninen. ..
2004-2011: Vaasan hovioikeuden (19.11.2015) kumottua Keski-Suomen käräjäoikeuden (24.01.2012) tuomion sivusto on palautettu osittain alkuperäiseen muotoon hovioikeuden tuomio huomioon ottaen lauantaina 05.03.2016, äitini 100-vuotis syntymäpäivänä.