JYVÄSKYLÄN KÄRÄJÄOIKEUS
Rikosasia
TUOMIO 06/815
Annettu kansliassa
2.5.2006
Asiano:
R 05/2307

Syyttäjän rangaistusvaatimus
1. KUNNIANLOUKKAUS (6160/R/001799/05) Rikoslaki 24 luku 9 §
1.7.2004-8.10.2005 LAUKAA

Manninen on esittänyt asianomistaja Pekka Monosesta ja tämän asianajotoimistosta valheellisen ja perättömän tiedon väittämällä internetissä pitämällään nettisanomat sivustolla (www.nettisanomat.com), että Mononen on asianajajana toimistonsa puitteissa laatinut häntä koskevia (2Poistettu 06.12.2015). Hän on sivustoillaan julkaissut oikeudenkäyntiaineistoa, joka sinällään on ollut sisällöltään oikeaa, mutta Manninen on antanut lukijoiden ymmärtää, että oikeudenkäynnissä olisi ollut kysymys jostakin laittomasta. Teko on siten huomioonottaen Monosen ammatti asianajajana ollut omiaan aiheuttamaan asianomistajalle vahinkoa sekä häneen kohdistuvaa halveksuntaa.

http://www.12.fi/2007/05/26/20060502kunnianloukkauskaraja1tuomio.htm

VAASAN HOVIOIKEUS
TUOMIO
Nro 565
Antamispäivä 23.4.2007
Diaarinro R 06/794
Verkkoviestin jakelun keskeyttäminen

Sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä annetun lain 18 §:n mukaan tuomioistuin voi virallisen syyttäjän, tutkinnanjohtajan tai asianomistajan hakemuksesta määrätä julkaisijan tai ohjelmatoiminnan harjoittajan taikka lähettimen. palvelimen tai muun sellaisen laitteen ylläpitäjän keskeyttämään julkaistun verkkoviestin jakelun, jos viestin sisällön perusteella on ilmeistä, että sen pitäminen yleisön saatavilla on säädetty rangaistavaksi. Lähtökohtana mainittua lainkohtaa sovellettaessa on saman lain 1 §:n 2 momentti, jonka mukaan viestintään ei saa puuttua enempää kuin on välttämätöntä ottaen huomioon sananvapauden merkitys kansanvaltaisessa oikeusvaltiossa.
Mannisen ylläpitämällä nettisanomat.com -internetsivustolla on materiaalia, joka kohdistuu Monosen elinkeinotoimintaan ja on sisällöltään Monosen kunniaa loukkaavaa. Monosta koskevien verkkoviestien pitäminen yleisön saatavilla on edellä mainitun lainkohdan tarkoittamalla tavalla rangaistavaksi säädetty teko ja rikos jatkuu edelleen niin kauan, kuin internetsivustolla oleva Monosta koskeva materiaali on verkkoviestinä yleisön saatavilla.
Edellä mainitut seikat huomioon ottaen Mannisen on poistettava nettisanomat.com-sivustolta kaikki sellaiset verkkoviestit, joissa mainitaan Monosen tai hänen yrityksensä nimi ja joissa on viittauksia Monoseen. Näin ollen tämän asiaa koskevan tuomion julkaiseminen mainitussa verkkojulkaisussa ei ole tarpeellista.
http://www.12.fi/2007/05/26/20070423kunnianloukkaushovituomio1tuomio.htm

   

TÄMÄ SIVU EI OLE MUUTTUNUT.

 

Syyskuu
2005
September

 

Sanomisen ja julkaisemisen vapautta vuodesta 1999.

Tämän nron  etusivulle!


   12.fi   politiikka   rikkaat  köyhät

 

Uusin

Arkisto

Depis

Elokuva

Gallup

Imagine

Maisema

Kuvagalleria

Lehdet

Liikunta

Opetus

Perhe

Politiikka

Sota ja rauha

Tv ja radio

Talous

Työtä

Valokuva

Velka

Viikon kuva

 


17.09.2005. 
 "Budjetti: Rikkaalle reippaasti ja köyhällekin vähän eli hyvinvointivaltion pohja uhattuna." Kuva lauantaina 17.09.2005. Keskisuomalainen lauantaina 17.09.2005 ja Helsingin Sanomat lauantaina 17.09.2005. Kuva: Pertti Manninen.


 
 

Etsi nettisanomista!

 
 
1999 alkaen

 

Linkit.
Linkit joka numeroon ja haku, myös skandit! 

12.fi joka torstai. Vastaava päätoimittaja
Pertti Manninen.
12
@hotmail.com

 

***

"Köyhyyspaketti lisää muun muassa toimeentulo-
tukea ja nostaa kansaneläkkeitä
viidellä eurolla."

"Palkansaajien tutkimuslaitoksen mukaan varallisuusveron poistuminen vähentää valtion verotuloja noin 100 miljoonalla eurolla. Varallisuusveron poistumisen on laskettu hyödyttävän noin neljääkymmentä-
tuhatta rikkainta, joista osalla verot pienenevät
useilla sadoilla tuhansilla euroilla."

"Rikkaalle reippaasti ja köyhällekin vähän". Keskisuomalainen lauantaina 17.09.2005.

***

"Suomea uhkaa pitkä hitaan kasvun kausi, jonka seurauksena hyvinvointivaltion perustukset murtuvat."

"Antti Kalliomäen lähtöloitsu: Hyvinvointivaltion pohja uhattuna". Helsingin Sanomat lauantaina 17.09.2005.

 

***

 

"Varallisuusvero poistuu tammikuun alusta 2006, köyhyyspakettiin löytyy varoja vasta syyskuussa!"

"Köyhyys on kamalaa ja päättäjät ja eduskunta todellisuudessa vain puhuvat ja paapovat hyväosaisia, antavat heille veronalennuksia ja kepittävät kurjia."

"Häpeällistä on, että tämä asenne on iskostettu tavallisiin ihmisiin. Sosiaali- ja terveysmínisteri Sinikka Mönkärekin on muistaakseni taas viime keväänä asettanut jonkun työryhmän tutkimaan asiaa!"

 

"Hallituksessa kolmen tai kahden kopla: pääministeri Matti Vanhanen ja valtiovarain-
ministeri Antti Kalliomäki ovat ottaneet kylmän viileän asenteen: mitään ei muuteta ja todellisuudessa köyhiä kusetetaan vain lisää kaiken maailman silmänkääntö-
tempuilla."

 

"Hallitus armeliaana". 12 maanantaina 29.08.2005.

***

"Maailman lyhin satu: Helsingin Sanomien selostus varallisuusveron poistamisesta."

 

"Entinen, kouluajoilta mieleenjäänyt maailman lyhyin satu oli seuraava: Olipa kerran kuningas, jolla oli sen pituinen se."

 

"Joku keksi sitten vielä lyhyemmän: Olipa kerran kuningatar, joka oli läpeensä tyytyväinen."

 

"Helsingin Sanomat onnistui käyttämään budjetin varallisuusveron poistamiseen kokonaista nolla sanaa. Sen pituinen se!"

 

"Maailman lyhin satu". 12 lauantaina 17.09.2005.

***

 

"Tulopoliittiseen kokonaisratkaisuun liittyvän vero- ja investointipaketin kylkiäisenä punamultahallitus kertoi marraskuun lopulla yllättäen päätöksestään poistaa varallisuusvero vuodesta 2006 alkaen. Asiasta oli sovittu kolmen hallituspuolueen puheenjohtajien muodostamassa 'kolmen koplassa'."

"Päätöstä on kehuttu järkeväksi, mutta sitä on myös ihmetelty ja kritisoitukin. On myös kysytty, miten tämä asia liittyy tulopoliittiseen kokonaisratkaisuun."

"Hallitus perustelee varallisuusverosta luopumista - kuinkas muuten - työllisyydellä, kotimaisten investointien lisäämisellä ja perheyritysten sukupolvenvaihdosten helpottamisella."

'Kateusveroa' on pidetty ideologisena menneisyyden jäänteenä, joka fiskaalisesti merkityksettömänä joutaa historian romukoppaan."

"Veron poistoa arvostelleet ovat puolestaan muistuttaneet, että hallituksen esitys on yhtä lailla ideologinen arvovalinta."

"Valtaosan valtion varallisuusverotuotosta maksaa tuhatkunta vakavaraisinta suomalaista."

 

"Viime vuosina varallisuusveroprosenttia on piennetty ja alarajaa nostettu."

"Viime vuonna se tuotti 125 miljoonaa euroa. ensi vuonna tuskin puolet siitä.

"Kokoomuslaiset hykertelevät varallisuusveron poistoa. Näin hallitus muistaa Suomen rikkaimpia." Iltalehti lauantaina 11.12.2004.

***


 

 
""

12 lauantaina 17. syyskuuta 2005.

"Budjetti: Rikkaalle reippaasti ja köyhällekin vähän eli hyvinvointivaltion pohja uhattuna."

Eräästä pienestä yksityiskohdasta: varallisuusveron poistamisesta Keskisuomalainen kirjoitti otsikkoaan myöten. Sensijaan Helsingin Sanomat ei kirjoittanut varallisuusveron poistamisesta halaistua sanaa, ei otsikossa taikka jutussa, vaikka muuten budjettia selostettiin varsin yksityiskohtaisesti.

Asian kertomatta jättäminen katsottaisiin oikeudessa valehteluksi ja todistajan ollessa kyseessä perättömäksi lausumaksi. Kyllä lehti on lukijoilleen todistajan asemassa ja joutaa häpeään tästä vaikenemisestaan!

Keskisuomalainen lauantaina 17.09.2005 "Rikkaalle reippaasti ja köyhällekin vähän" ja Helsingin Sanomat lauantaina 17.09.2005 "Antti Kalliomäen lähtöloitsu: Hyvinvointivaltion pohja uhattuna".
Kuva ja teksti: Pertti Manninen. Pääkirjoitus.

Keskisuomalainen lauantaina 17.09.2005.
Rikkaalle reippaasti ja köyhällekin vähän.
BUDJETTI 2006: Varallisuusveron poistuminen maksaa valtiolle lähes yhtä paljon kuin köyhyyspaketti. Keskipalkkaisen tulot nousevat 15 eurolla kuussa, ja valtion velkataakka kasvaa. Helsinki. Jukka Holmberg. Keskisuomalainen.

"Pienituloisille suomalaisille suunnattu köyhyyspaketti sekä varallisuusveron poistuminen rikkailta ovat keskeisiä osia valtion ensivuoden talousarvioesityksessä.

Kaikkein köyhimpien kansalaisten asemaa hallitus pyrkii parantamaan 30 miljoonalla ja vielä 90 miljoonalla vuonna 2007. Köyhyyspaketti lisää muun muassa toimeentulotukea ja nostaa kansaneläkkeitä viidellä eurolla.

Rikkainta kansanosaa ilahduttaa puolestaan se, että omaisuudesta ei tarvitse jatkossa enää maksaa varallisuusveroa. Palkansaajien tutkimuslaitoksen mukaan varallisuusveron poistuminen vähentää valtion verotuloja noin 100 miljoonalla eurolla.

Varallisuusveron poistumisen on laskettu hyödyttävän noin neljääkymmentätuhatta rikkainta, joista osalla verot pienenevät useilla sadoilla tuhansilla euroilla.

Köyhyyspaketista hyötyviä kansalaisia on varovaisesti arvioiden kymmenkertainen määrä.

Eduskunnalle perjantaina annetun budjettiesityksen loppusumma on 39,5 miljardia euroa. Se on 4,4 prosenttia enemmän kuin tänä vuonna." ...
Keskisuomalainen lauantaina 17.09.2005.

Köyhyyspaketti lisää muun muassa toimeentulotukea ja nostaa kansaneläkkeitä viidellä eurolla.

Varallisuusveron poistumisen on laskettu hyödyttävän noin neljääkymmentätuhatta rikkainta, joista osalla verot pienenevät useilla sadoilla tuhansilla euroilla.

 
17.09.2005. Keskisuomalainen illassa. Kuva. Pertti Manninen.


17.09.2005. Helsingin Sanomat pimeydessä. Kuva Pertti Manninen.

Helsingin Sanomat. Kotimaa. Lauantaina 17.09.2005.
Antti Kalliomäen lähtöloitsu: Hyvinvointivaltion pohja uhattuna.
Valtiovarainministeri varoitteli pitkän hitaan kasvun vaarasta.
Valtiovarainministeri varoitti eduskuntaa "perinteisestä" budjettikeskustelusta. Pekka Vuoristo. Helsingin Sanomat.

"Suomea uhkaa pitkä hitaan kasvun kausi, jonka seurauksena hyvinvointivaltion perustukset murtuvat.
Tämä oli valtiovarainiministeri Antti Kalliomäen (sd) viimeisen budjettipuheen viesti.

Viikon päästä opetusministeriöön siirtyvä Kalliomäki on toistellut uhkakuvaa pitkin kesää eri yhteyksissä, mutta nyt hän julisti sen eduskunnan puhujapöntöstä esitellessään valtion ensi vuoden budjettia.

Eduskunta käy syksyn budjettikeskustelun ensi viikolla." ...
Helsingin Sanomat. Kotimaa. Lauantaina 17.09.2005.

Lue myös!

Hallitus armeliaana:
Köyhyyspaketti kolmasosa rikkaiden varallisuusveron poistosta! Varallisuusvero poistuu tammikuun alusta 2006, köyhyyspakettiin löytyy varoja vasta syyskuussa! 12
maanantaina 29.08.2005. 

"Kokoomuslaiset hykertelevät varallisuusveron poistoa. Näin hallitus muistaa Suomen rikkaimpia." Iltalehti. Uutiset. Timo Hakkarainen. Lauantaina 11.12.2004. 12 keskiviikkona 4. toukokuuta 2005.

Optimistinen Arvio. Leif Salmén.
2005/01/13/salmen.htm 

Elokuvalipulla kohtuuton hinta.
2005/03/10/elokuvalippu.htm 

Jossakin on myös määritelmä, tai pikemminkin sen kritiikki, jonka kaivan esille esimerkiksi tästä laajasti käsittelemästäni aiheesta, ensin kuitenkin mielipidevaikuttajan asiaa sekoittava kirjoitus:
Ben Zyskowicz: Köyhien määrä on laskenut, niin pitääkin. 
2001/03/29/koyhyys.htm#ben 

ja samaan aikaan toisaalla julkaistu rehellinen kuvaus:
Päivi Ketolainen: Köyhättääkö?
2001/03/29/koyhyys.htm#pai 

Nyt sitten se kritiikki:
Pääkirjoitus: köyhyyden määritelmän kritiikki.
2001/03/29/paakirjoitus.htm

Luettuani nämä kolme kirjoitusta uudelleen ajattelin, että linkit ovat linkkejä ja niinpä kopioin ne tännekin peräkkäin luettaviksi.

Samalla jokainen voi lukea, että köyhyys on kamalaa ja päättäjät ja eduskunta todellisuudessa vain puhuvat ja paapovat hyväosaisia, antavat heille veronalennuksia ja kepittävät kurjia.

Häpeällistä on, että tämä asenne on iskostettu tavallisiin ihmisiin. Sosiaali- ja terveysmínisteri Sinikka Mönkärekin on muistaakseni taas viime keväänä asettanut jonkun työryhmän tutkimaan asiaa!

Hallituksessa kolmen tai kahden kopla: pääministeri Matti Vanhanen ja valtiovaraiministeri Antti Kalliomäki ovat ottaneet kylmän viileän asenteen: mitään ei muuteta ja todellisuudessa köyhiä kusetetaan vain lisää kaiken maailman silmänkääntötempuilla.
Pertti Manninen 29.08.2005.

Hallitus armeliaana: Köyhyyspaketti kolmasosa rikkaiden varallisuusveron poistosta!
Varallisuusvero poistuu tammikuun alusta 2006, köyhyyspakettiin löytyy varoja vasta syyskuussa!

Suomalainen iltasatu. Rikkaalle reippaasti ja köyhällekin vähän. "Rikkainta kansanosaa ilahduttaa puolestaan se, että omaisuudesta ei tarvitse jatkossa enää maksaa varallisuusveroa.

Palkansaajien tutkimuslaitoksen mukaan varallisuusveron poistuminen vähentää valtion verotuloja noin 100 miljoonalla eurolla. Varallisuusveron poistumisen on laskettu hyödyttävän noin neljääkymmentätuhatta rikkainta, joista osalla verot pienenevät useilla sadoilla tuhansilla euroilla."
Keskisuomalainen lauantaina 17.09.2005.

Maailman lyhin satu: Helsingin Sanomien selostus varallisuusveron poistamisesta.
Entinen, kouluajoilta mieleenjäänyt maailman lyhyin satu oli seuraava: "Olipa kerran kuningas, jolla oli sen pituinen se." Joku keksi sitten vielä lyhyemmän: "Olipa kerran kuningatar, joka oli läpeensä tyytyväinen."

Helsingin Sanomat onnistui käyttämään budjetin varallisuusveron poistamiseen kokonaista nolla sanaa. Sen pituinen se!
Lauantaina 17.09.2005. Pertti Manninen.

Lue myös!
"Kokoomuslaiset hykertelevät varallisuusveron poistoa. Näin hallitus muistaa Suomen rikkaimpia." Iltalehti. Uutiset. Timo Hakkarainen . Lauantaina 11.12.2004.

"Tulopoliittiseen kokonaisratkaisuun liittyvän vero- ja investointipaketin kylkiäisenä punamultahallitus kertoi marraskuun lopulla yllättäen päätöksestään poistaa varallisuusvero vuodesta 2006 alkaen.

Asiasta oli sovittu kolmen hallituspuolueen puheenjohtajien muodostamassa 'kolmen koplassa'.

Päätöstä on kehuttu järkeväksi, mutta sitä on myös ihmetelty ja kritisoitukin. On myös kysytty, miten tämä asia liittyy tulopoliittiseen kokonaisratkaisuun. Eduskunnan käsittelyynkin hallituksen esitys tulee tupolaeista erillään vasta joskus ensi vuonna.

Hallitus perustelee varallisuusverosta luopumista - kuinkas muuten - työllisyydellä, kotimaisten investointien lisäämisellä ja perheyritysten sukupolvenvaihdosten helpottamisella.

'Kateusveroa' on pidetty ideologisena menneisyyden jäänteenä, joka fiskaalisesti merkityksettömänä joutaa historian romukoppaan.

Veron poistoa arvostelleet ovat puolestaan muistuttaneet, että hallituksen esitys on yhtä lailla ideologinen arvovalinta."

"Koskee vain miljonäärejä.
... Valtaosan valtion varallisuusverotuotosta maksaa tuhatkunta vakavaraisinta suomalaista. ...
Viime vuosina varallisuusveroprosenttia on piennetty ja alarajaa nostettu. ...
Viime vuonna se tuotti 125 miljoonaa euroa. ensi vuonna tuskin puolet siitä. ..."

Kuvatekstit:  "SanomaWSOY:n suuromistaja Aatos Erkko - 1 408 661 euroa vähemmän veroja. - Erkkojen perillinen Rafaela Seppälä - 830 965 euroa vähemmän veroja. - Sammon suuromistaja Björn Wahlroos - 568 000 euroa vähemmän veroja. - Onnisen suuromistaja Anja Toivanen - 535 405 euroa vähemmän veroja. - Elcoteqin suuromistaja Antti Piippo - 279 717 euroa vähemmän veroja."

Selitys: "Veron määrä laskettu vuoden 2003 omaisuustietojen ja 2005 veroperusteiden mukaan ja on vain suuntaa antava."

Näin hallitus muistaa Suomen rikkaimpia." Iltalehti. Uutiset. Timo Hakkarainen. Lauantaina 11.12.2004.
Edelliset katkelmat ja jotain lisää Nettisanomissa keskiviikkona 4. toukokuuta 2005. 17.09.2005. 
 "Budjetti: Rikkaalle reippaasti ja köyhällekin vähän eli hyvinvointivaltion pohja uhattuna." Kuva lauantaina 17.09.2005. Keskisuomalainen lauantaina 17.09.2005 ja Helsingin Sanomat lauantaina 17.09.2005. Kuva: Pertti Manninen.12 maanantaina 12. syyskuuta 2005.
"Erkko on SanomaWSOY:n suurin omistaja. Helsingin Sanomat kuuluu SanomaWSOY-konserniin."
 


1999.
Sanomapallo Suomessa vuonna 1999 (?). Kuva ja käsittely: Pertti Manninen. Sanomatalo on juuri valmistumassa ja ohikulkijalla on jo syksyinen asu yllään. Kuva on aikaisemmin julkaisematon ja se on syntynyt siinä yhteydessä, kun SanomaWSOY ei ollut vielä luopunut oikeudestaan ostaa tonttia toiselle samanlaiselle. Silloin julkaistiin sarjaan kuuluva toinen kuva, joka on otsikoitu seuraavasti: Hetki historiaan, Sanomatalo. Tämä ei riitä! SanomaWSOY tahtoo vielä toisen samanlaisen peittämään Eduskuntatalon.
12.fi/2005/03/13/etusivu.htm


 

  
12 maanantaina 12.09.2005.
Aatos Erkon mukaan poliitikot latistivat yrittäjyyden Suomessa. Helsingin Sanomat.  Tulossa!
Tulossa harvinaista herkkua: ministeri Aatos Erkon kommentteja tähän päivään! 
Aatos Erkko ei kannata Suomen liittymistä Naton jäseneksi. Helsingin Sanomat maanantaina 05.09.2005. Tulossa! 
Erkolta napakka ei Nato-jäsenyydelle. Keskisuomalainen maanantaina 05.09.2005. Tulossa!
 Aatos Erkon mukaan poliitikot latistivat yrittäjyyden Suomessa. Helsingin Sanomat tiistaina 06.09.2005. Tulossa! 
Vanhemmat lukiokirjabisneksen armoilla. Helsingin Sanomat. Mielipide tiistaina 06.09.2005. Tulossa! 

  Pääkirjoitus keskiviikkona 7.syyskuuta 2005.  Uusi Jukebox tuotiin sisään. Vinyylikone on juuri viety pois. Asennus on käynnissä, mutta innokkaimmat soittajat vetävät välistä ja asentajat antavat tyttöjen valita mielimusiikkiaan. Luen Iltalehteä kahvia siemaillen. Aatos Erkkokin on päässyt pääkirjoitussivun meilin kohteeksi suositeltuaan Tarja Halosen uudelleenvalintaa ja joku kirjoittaa nuorisotyöttömyydestä mielipidepalstalla. Erkko vaati lehtiä kirjoittamaan arjen huolista eilen tai toissapäivänä Helsingin Sanomissaan. Saman päivän lehdessä oli lukijan kirjoitus, jossa ihmeteltiin lukion kirjojen jatkuvaa vaihtumista. Kalliksi käy kukkarolle. Siinä ohjetta SanomaWSOY:n omistajalle arjen murheista ja elokuvalippukin on liian kallis nuorten ja köyhien kukkarolle. Taas ohjetta SanomaWSOy:lle, joka omistaa Rautakirjan, joka omistaa Finnkinon. Tämän kirjoitin vasta illalla, päivällä keskityin auringonpaisteessa muihin asioihin. "Hetki elämästä eräänä kauniina päivänä". Pertti Manninen. Kuvat 07.09.2005 klo 13:n molemmin puolin. Cafe Laukaa. 

Lue myös!
  Elokuvalipulla kohtuuton hinta.
12.fi/2005/03/10/elokuvalippu.htm 


Extra!

12 29.03.2001 2001/03/29/koyhyys.htm#ben  Huom! Kaikki linkit eivät toimi tässä ympäristössä!
etusivulle
kiihkeää tiedonhakua!
nyt 29.03.01


urheilu

tv ja radio

kulttuuri

musiikki

asunto

ruoka

raha

2.kirjoitus

ajatus

säälinkki

tietolinkit

merkit

nettilinkit

netti

it

hanami

tapaamiset

lukijoilta

info

"Olen pyrkinyt osoittamaan
Muut lehdet:
Helsingin Sanomat sunnuntaina 25.03.01 Mielipide-sivulla, oikeassa yläkulmassa:

Ben Zyskowicz: Köyhien määrä on laskenut, niin pitääkin.
...
"Olen pyrkinyt osoittamaan, ettei köyhien kansalaisten määrä ole lisääntynyt, vaan päinvastoin vähentynyt - kuten pitääkin.

Selitys on työttömyyden selvä vähentyminen, joka on merkinnyt työtä, parempaa toimeentuloa ja lisää hyvinvointia kymmenille tuhansille suomalaisperheille.
...
"Olen kyllä hyvin selvillä tilastollisen, ns. suhteellisen köyhyyden lisääntymisestä viime vuosina.

"Kotitalous määritellään suhteellisesti köyhäksi, jos sen käytettävissä olevat tulot kulutusyksikköä kohden ovat alle puolet kaikista kulutusyksiköistä järjestyksessä keskimmäisen saamista tuloista eli alle puolet koko väestön mediaanitulosta.

Näin saatavaa lukua nimitetään köyhyysrajaksi."


Tyhjien pullojen kerääjä Helsingissä.


Lue myös!


pääkirjoitus: köyhyyden määritelmän kritiikki.

...
"En halua vähätellä köyhien kotitalouksien määrää.

Niitä on liikaa ja työllisyyden paraneminen on paras lääke tilanteeseen.

En myöskään kiistä näiden perheiden tukalaa taloudellista tilannetta.

En kuitenkaan ole halunnut vaieten sivuuttaa sitä, että vastoin tosiasioita väitetään köyhien köyhtyneen ja heidän määränsä lisääntyneen."
...

Ben Zyskowicz, kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja, Helsinki

Muut lehdet:
Helsingin Sanomat sunnuntaina 25.03.01 Mielipide-sivulla

Päivi Ketolainen: Köyhättääkö?

sivun alkuun!

etusivulle!

Kuvannut, kirjoittanut ja rakentanut Pertti Manninen.

Päivän purtavaa: Kumpi olisit mieluummin, absoluuttisesti vai suhteellisesti köyhä?
etusivulle  
 
12 29.03.2001 2001/03/29/koyhyys.htm#ben  Huom! Kaikki linkit eivät toimi tässä ympäristössä!
etusivulle
nyt 29.03.01


uusin lehti

seuraava lehti

tämä lehti

edellinen lehti

vanhin lehti

kaikki lehdet

hakemisto

valokuva-galleria

"Mutta tarkkaan ei
Muut lehdet:
Keskisuomalainen
sunnuntaina 25.03.01 Vierailija-kolumnissa pääkirjoitussivulla:

Päivi Ketolainen: Köyhättääkö?
...
"Mutta tarkkaan ei tainnut käydä selville, keitä ne köyhät ovat.

Missä kulkee raja köyhyyden ja kohtuullisen toimeentulon välillä?

Kansanedustajat jämähtivät kiistelemään, ovatko köyhät vähentyneet vai lisääntyneet.

Tilastoja lukemalla köyhyydestä ja köyhien määrästä ei saa mitään tolkkua.

Käppyrät kertovat sen, mitä niistä halutaan lukea.


Itse köyhät ihmiset sen sijaan ovat aina tienneet, että mitä on köyhyys.

Mutta on kamalan noloa sanoa ääneen, että hei, minä olen köyhä.

Vaikka köyhyys ei ole synti, se hävettää aika tavalla.

Köyhää hävettää

a) penkoa eilisen päivän leipäkoria kaupassa,

b) kulkea aina kirpputorivaatteissa,

c) olla osaton kaikesta sellaisesta, johon muilla on varaa,

d) vipata rahaa ja elintarvikkeita sukulaisilta ja kavereilta,

e) jonottaa luukulta toiselle ja

f) asioida leipäjonossa ja ruokapankissa.


Köyhä kulkee mieluummin pitkin aitoviertä ja elää huomaamatonta elämää.

Köyhä yrittää köyhyydestään huolimatta näyttää niin hyvin voivalta kuin mahdollista, sillä julkiköyhyys painaa ihmisen lopulta syrjäytyneiden lokeroon.
...

Päivi Ketolainen

Muut lehdet:
Keskisuomalainen
sunnuntaina 25.03.01 Vierailija-kolumnissa.


Tyhjien pullojen kerääjä Helsingissä.


sivun alkuun!

etusivulle!

Kuvannut, kirjoittanut ja rakentanut
Pertti Manninen.
etusivulle  
 
12 29.03.2001 2001/03/29/koyhyys.htm#ben  Huom! Kaikki linkit eivät toimi tässä ympäristössä!
torstaina 29. maaliskuuta 2001, lisäykset päivittäin.
Sanomisen ja julkaisemisen vapautta vuodesta 1999.
pääkirjoitus: köyhyyden määritelmän kritiikki.
pertti manninen


etusivulle 29.03.01


uusin lehti

seuraava lehti

tämä lehti

edellinen lehti

vanhin lehti

kaikki lehdet

hakemisto

valokuva-galleriapääkirjoitus: köyhyyden määritelmän kritiikki.

"Kotitalous määritellään suhteellisesti köyhäksi, jos sen käytettävissä olevat tulot kulutusyksikköä kohden ovat alle puolet kaikista kulutusyksiköistä järjestyksessä keskimmäisen saamista tuloista eli alle puolet koko väestön mediaanitulosta. Näin saatavaa lukua nimitetään köyhyysrajaksi."

Ben Zyskowicz: "Köyhien määrä on laskenut, niin pitääkin.

Todella köyhän olisi herttaisen yhdentekevää olla köyhä, suhteellisesti, kunhan vain pärjäisi edes jotenkin.

Mistä hitosta määritelmässä mainittu "puolet" on vedetty. Sehän voisi olla yhtä hyvin kolmannes tai kaksi kolmannesta.

Määritelmä ei ole mikään määritelmä, jos se ei määrittele sitä, mitä sen pitäisi määritellä!

Absoluuttinen köyhyys onkin sitten hirvittävämpää ja siltä hyvinvoivan on helppo sulkea silmänsä.

Sydämensäkin sulkemista moni harjoittelee ja jopa onnistuu.

Sanat loppuvat.

pertti manninen 29.03.01


köyhän arkea kuvailee

Päivi Ketolainen: Köyhättääkö?

sivun alkuun!

etusivulle!

päivän purtavaa!

kiihkeää tiedonhakua!


Tyhjien pullojen kerääjä Helsingissä


"The Hunger Site"-sivulla käydessäsi ja siellä nappia painaessasi lahjoitat ruokaa maailman nälkäisille ihmisille. Sivulla mainitut sponsorit maksavat lahjoituksen puolestasi! Voit tehdä yhden lahjoituksen joka päivä.


Kuvannut, kirjoittanut ja rakentanut
Pertti Manninen.
Päivän purtavaa: Kumpi olisit mieluummin, absoluuttisesti vai suhteellisesti köyhä?
etusivulle  
12 29.03.2001 2001/03/29/koyhyys.htm#ben  Huom! Kaikki linkit eivät toimi tässä ympäristössä!

Extra!


Tämän numeron etusivulle!
 

TOIMITUS. Vastaava päätoimittaja Pertti Manninen.    Yhteys: mailto:12@hotmail.com   
Copyright 12.fi 2005/391. Sivut: 17.09. 2005,   (nettiin 17.09.2005, linkit 18.09.2005). 
 

12 - 2005/09/17 -  Varallisuusveron poisto. "Budjetti: Rikkaalle reippaasti ja köyhällekin vähän eli hyvinvointivaltion pohja uhattuna."  Kuva lauantaina 17.09.2005. Eräästä pienestä yksityiskohdasta: varallisuusveron poistamisesta Keskisuomalainen kirjoitti - Helsingin Sanomat ei kirjoittanut halaistua sanaa. -  Varallisuusvero - Antti Kalliomäki - Aatos Erkko - Ben Zyskowicz - Päivi Ketolainen - Rikkaat - rikas - köyhät - köyhä - köyhyys  -   Kuva: Sanomapallo Suomessa vuonna 1999 (?).  - lauantaina 17.09.2005 - kuva - kuvat - pertti manninen - 12.

 


uusimpaan!


Kesän hyvä teko:
Opeta lapsi uimaan!

 
sivun alkuun!

 

 
 

Linkit tarkistettu, html-koodi kiillotettu 2011-09-18. Sivujen osittainen jako johtui aikoinaan vallinneista linjaongelmista. pm. Tämä sivusto on tehty Nettisanomat-sivuston tarkistetusta versiosta 2011-09-21. Pertti Manninen. ..
2004-2011: Vaasan hovioikeuden (19.11.2015) kumottua Keski-Suomen käräjäoikeuden (24.01.2012) tuomion sivusto on palautettu osittain alkuperäiseen muotoon hovioikeuden tuomio huomioon ottaen lauantaina 05.03.2016, äitini 100-vuotis syntymäpäivänä.