JYVÄSKYLÄN KÄRÄJÄOIKEUS
Rikosasia
TUOMIO 06/815
Annettu kansliassa
2.5.2006
Asiano:
R 05/2307

Syyttäjän rangaistusvaatimus
1. KUNNIANLOUKKAUS (6160/R/001799/05) Rikoslaki 24 luku 9 §
1.7.2004-8.10.2005 LAUKAA

Manninen on esittänyt asianomistaja Pekka Monosesta ja tämän asianajotoimistosta valheellisen ja perättömän tiedon väittämällä internetissä pitämällään nettisanomat sivustolla (www.nettisanomat.com), että Mononen on asianajajana toimistonsa puitteissa laatinut häntä koskevia (2Poistettu 06.12.2015). Hän on sivustoillaan julkaissut oikeudenkäyntiaineistoa, joka sinällään on ollut sisällöltään oikeaa, mutta Manninen on antanut lukijoiden ymmärtää, että oikeudenkäynnissä olisi ollut kysymys jostakin laittomasta. Teko on siten huomioonottaen Monosen ammatti asianajajana ollut omiaan aiheuttamaan asianomistajalle vahinkoa sekä häneen kohdistuvaa halveksuntaa.

http://www.12.fi/2007/05/26/20060502kunnianloukkauskaraja1tuomio.htm

VAASAN HOVIOIKEUS
TUOMIO
Nro 565
Antamispäivä 23.4.2007
Diaarinro R 06/794
Verkkoviestin jakelun keskeyttäminen

Sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä annetun lain 18 §:n mukaan tuomioistuin voi virallisen syyttäjän, tutkinnanjohtajan tai asianomistajan hakemuksesta määrätä julkaisijan tai ohjelmatoiminnan harjoittajan taikka lähettimen. palvelimen tai muun sellaisen laitteen ylläpitäjän keskeyttämään julkaistun verkkoviestin jakelun, jos viestin sisällön perusteella on ilmeistä, että sen pitäminen yleisön saatavilla on säädetty rangaistavaksi. Lähtökohtana mainittua lainkohtaa sovellettaessa on saman lain 1 §:n 2 momentti, jonka mukaan viestintään ei saa puuttua enempää kuin on välttämätöntä ottaen huomioon sananvapauden merkitys kansanvaltaisessa oikeusvaltiossa.
Mannisen ylläpitämällä nettisanomat.com -internetsivustolla on materiaalia, joka kohdistuu Monosen elinkeinotoimintaan ja on sisällöltään Monosen kunniaa loukkaavaa. Monosta koskevien verkkoviestien pitäminen yleisön saatavilla on edellä mainitun lainkohdan tarkoittamalla tavalla rangaistavaksi säädetty teko ja rikos jatkuu edelleen niin kauan, kuin internetsivustolla oleva Monosta koskeva materiaali on verkkoviestinä yleisön saatavilla.
Edellä mainitut seikat huomioon ottaen Mannisen on poistettava nettisanomat.com-sivustolta kaikki sellaiset verkkoviestit, joissa mainitaan Monosen tai hänen yrityksensä nimi ja joissa on viittauksia Monoseen. Näin ollen tämän asiaa koskevan tuomion julkaiseminen mainitussa verkkojulkaisussa ei ole tarpeellista.
http://www.12.fi/2007/05/26/20070423kunnianloukkaushovituomio1tuomio.htm

   

TÄMÄ SIVU EI OLE MUUTTUNUT.

 

Syyskuu
2005
September

Sanomisen ja julkaisemisen
vapautta vuodesta 1999.

  Lauantaina 24. syyskuuta 2005. Etusivu.


24.09.2005 lauantaina klo 17:53.  Kuva. "Kauppareissulla".  Sarjasta Lapsia. Pertti Manninen. Tulossa! Katso myös: Toinen kuva.


 

Uusin

 

Arkisto

 

Depis

 

Elokuva

 

Gallup

 

Imagine

 

Maisema

 

Kuvagalleria

 

Lehdet

 

Liikunta

 

Opetus

 

Perhe

 

Politiikka

 

Sota ja rauha

 

Tv ja radio

 

Talous

 

Työtä

 

Valokuva

 

Velka

 

Viikon kuva

 

Etusivu lauantaina 24. syyskuuta 2005"HS-Gallup.
Kokoomuksen kasvu jatkunut". Helsingin Sanomat perjantaina 23.09.2005. 

Helsingin Sanomat aliarvioi lukijoitaan.
Epä-älyllinen gallupin selostus jättää virhemarginaalit huomioonottamatta!
90 % päätelmistä on satua!

12 lauantaina 24. syyskuuta 2005. Pääkirjoitus.

Helsingin Sanomat on jälleen teettänyt Suomen Gallupilla  (Suomen Gallup Oy:llä?) puolueiden kannatusta selvittävän mielipidekyselyn. Tulosten selostaminen on ilmeisen tarkoituksellisesti virheellinen koska virhemarginaaleja ei oteta selostuksessa huomioon.

Tällä kertaa pääuutissivun otsikko "Kokoomus kirii kiinni keskustan kannatusta" ja alaotsikko "Ero kaventunut eduskuntavaalien kuudesta prosenttiyksiköstä yhteen" ovat sillä tavalla virheellisiä, että kokoomus on jo voinut ohittaa keskustan! Ilmoitetut kannatusprosentit ovat: keskustalla 22,8 ja kokoomuksella 21,7. Virhemarginaalista kerrotaan, että se on "suurimpien puolueiden kohdalla vajaat kaksi prosenttiyksikköä molempiin suuntiin". Kun parempaakaan tietoa ei ole annettu seuraavassa pidetään virhemarginaalia kahtena prosenttina varsinkin kun kannatusprosentit on ilmoitettu yhden desimaalin tarkkuudella.

Näin ollen siis keskustan kannatus vaihtelee (ilmeisesti 95 %:n varmuudella, jota ei kuitenkaan kerrota) rajoissa 20,8 - 24,8 ja kokoomuksen 19,7 - 23,7. Otsikko antaa ymmärtää, ettei mahdollista kannatusohitusta ole vielä tapahtunut.

Varsinainen juttu on otsikoitu "Kokoomuksen kasvu jatkunut" ja alaotsikoitu "Suurin oppositio puolue hätistää jo päähallituspuolue keskustaa" sekä "Kannatukseltaan suurin puolue oli syyskuun alussa edelleen Sdp".

Kasvun jatkumisesta puhuminen on sillä tavalla hassua, ettei joku edellinen tai jotkut edelliset gallupit vaikuta mitenkään seuraaviin! Tähän jälleen kerran yksinkertainen toteamus: Nopalla ei ole muistia!

Nyt lisäksi väitetään Sdp:n olevan syyskuun alussa suurin puolue. Kun Sdp:n kannatusluvussa otetaan virhemarginaali huomioon päädytään kannatukseen: 23,6 - 27,6 prosenttia. On siis epä-älyllistä väittää otsikossa (alaotsikossa) Sdp:tä kannatukseltaan suurimmaksi, koska se voi jopa olla kokoomustakin pienempi! Ja jälleen kerran on muistettava, että saadutkin luvut ovat vasta 95 %:n varmuudella tosia.

Ainoat oikeat ja todelliset kannatusluvut tulevat esille vain vaaleissa, joten on harhaanjohtavaa julkaista mielipidekyselyn tulokset taulukossa, joka on otsikoitu "Puolueiden eduskuntavaalikannatukset 2003-2005". Mainitulle ajanjaksolle sattuu yhdet eduskuntavaalit!

Mikä on sitten faktaa ja oikeaa älyllistä päätelmää ja mikä satua?

Eduskuntavaaleissa 2003 suurimman puolueen keskustan kannatus oli 24,7 % ja nyt syyskuussa 2005 siis 20,8 -24,8 (95 %:n todennäköisyydellä). Helsingin Sanomien väite, että "Eduskuntavaalien tulokseen verrattuna keskusta on menettänyt kannatuksestaan jo melkein kaksi prosenttiyksikköä" on satua.

Eduskuntavaaleissa 2003 Sdp:n kannatus oli 24,5 ja nyt syyskuussa 2005 siis 23,6 - 27,6 prosenttia. Helsingin Sanomien väite, että "Suurin puolue on HS-Gallupeissa ollut eduskuntavaalien jälkeen koko ajan Sdp, ja niin se on edelleen, vaikka demarien kannatus on kesäkuusta supistunut puolen prosenttiyksikön verran" on monella tavalla virheellinen. Vain kerran (6/2003) tulokseksi on saatu erotus 4,1 prosenttia keskustaan verrattuna, joten silloin voi siis sanoa, että Sdp oli suurempi (edelleen 95 %:n todennäköisyydellä). Lisäksi niin kuin edellä on todettu galluppien vertaaminen johonkin edelliseen galluppiin on epä-älyllistä ja satua. Ainoa johon voi verrata on edellisen vaalin tulos.

Näin ollen kokoomuksen kannatuksen nousu edellisiin vaaleihin verrattuna on niin suuri, että älyllisesti (tilastollisesti merkitsevästi, otantatutkimuksen tulosta kunnioittaen) voi sanoa, että kokoomuksen kannatus on syyskuussa 2005 noussut verrattuna vuoden 2003 eduskuntavaaleihin (muistaen edelleen tuloksen 95:%:n varmuuden).

Helsingin Sanomat otsikoi gallup-tuloksen julkistamispäivänä pääkirjoituksensa seuraavasti. "Kokoomus saavuttaa keskustaa". Kirjoituksesta tähän voi poimia lisäksi esimerkiksi lauseen: "Kokoomuksen kannatus ei ole HS-Gallupeissa ollut näin korkealla viiteen vuoteen". Lehdessä esitetty aineisto on väliltä 4/2003 ja 9/2005. Kannatusta on mitattu 14 kertaa ja virhemarginaalit huomioon ottaen kokoomuksen kannatus on voinut olla 13 kertaa suurempi kuin nyt!

12 on useasti aikaisemmin kertonut tästä Helsingin Sanomien epä-älyllisyydestä ja lukijoittensa aliarvioimisesta. Nyt kun Nettisanomia lukee reilut 20 000 lukijaa kuukaudessa, niin valkea palaa jo ja maan päälehden häpeällinen gallup-uutisointi tulee vähitellen yleiseen tietoisuuteen.

12 julkaisee Helsingin Sanomien perjantaina 23.09.2005 julkaisemat alkuperäistekstit: "Kokoomus kirii kiinni keskustan kannatusta" ja "Kokoomuksen kasvu jatkunut" sekä "Kokoomus saavuttaa keskustaa". Lukija voi itse tarkistaa montako prosenttia lehden gallup-selostuksen väitteistä pitää paikkansa, kun virhemarginaalit otetaan huomioon. Nopeasti arvioiden 90 % selostuksesta on satua.

Pertti Manninen, päätoimittaja.

Lue! Helsingin Sanomien gallup-selostukset ja pääkirjoitus perjantaina 23.09.2005.


 


 

 

Uusin

 

Arkisto

 

Depis

 

Elokuva

 

Gallup

 

Imagine

 

Maisema

 

Kuvagalleria

 

Lehdet

 

Liikunta

 

Opetus

 

Perhe

 

Politiikka

 

Sota ja rauha

 

Tv ja radio

 

Talous

 

Työtä

 

Valokuva

 

Velka

 

Viikon kuva

 

 

Etsi nettisanomista!

 
 
1999 alkaen

 

 

Linkit

 
 

Linkit joka numeroon ja haku, myös skandit! 

 

 

Yhteys

 
 

12.fi joka torstai. Vastaava päätoimittaja
Pertti Manninen.
12
@hotmail.com

 

 

Vaikea kuva

 
 

 

 


 

 

 
12.fi  

lauantaina 24.09.2005.

     1234567890123456789012345678012


Kuva. Pertti Manninen.

Kuva. Lähikauppa ei ahdista ihmistä samalla tavalla kuin jättimarket. Siellä voi pistäytyä useamminkin tarpeen vaatiessa, ei tarvitse rahdata kassikaupalla tavaraa eikä sinne tarvitse välttämättä mennä autolla. Isonna!

 


Kuva. Pertti Manninen.

Kuva. Suomalainen maisema on saanut uuden elementin: puhelinmaston.  Isonna!

 

Pääkirjoitus. Helsingin Sanomat aliarvioi lukijoitaan. Epä-älyllinen gallupin selostus jättää virhemarginaalit huomioonottamatta!90 % päätelmistä on satua!

HS-Gallup. Alkuperäistekstit.

Helsingin Sanomat perjantaina 23.09.2005.
"Kokoomus kirii kiinni keskustan kannatusta".
"Kokoomuksen kasvu jatkunut".
"Kokoomus saavuttaa keskustaa".


Guardian Unlimited Saturday September 24, 2005
Hurricane Rita slams into US coast

Aftonbladet Lördag 24 september 2005
Förödelse i Ritas spår

 

12.fi syyskuu 2005

 

 
Tuuli käy heidän ylitseen. Poisnukkuneitten muistolle. Sarja. Kuva: Pertti Manninen.

 

Perjantaina 23.09.2005.

     1234567890123456789012345678012


Kuva. Pertti Manninen.

Kuva. Tänään perjantaina 23. syyskuuta on syyspäivän tasaus. Päivä ja yö ovat kaikkialla maapallolla lähes yhtä pitkät. Kuva klo 20:05. Isonna!

 


Kuva. Pertti Manninen.

Kuva. Tänään perjantaina on Nälkäpäivä. SPR järjesti keräyksiä kaikkialla Suomessa. Kuvassa Laukaan keräys- ja myyntikatos S-Marketin kupeessa. Kuva klo 14:52.   Isonna!

 


Kuva. Pertti Manninen.

Kuva. Tänään perjantaina pojat ajelevat mopoillaan hiekkakasoilla. Ruska on parhaimmillaan. Kuva klo 14:35. Isonna!

 


Kuva. Pertti Manninen.

Kuva. Tänään perjantaina hurrikaani Rita lähestyy USA:n rannikkoa. "LIVE NEW ORLEANS. Water Waist-Deep in One Low-Lying Neighborhood. CNBC Breaking NEWS"  Kuva klo 18:04. Isonna!

 
Uutta historiankirjoitusta 2.
Ylen perjantain 23.09.2005 aamulähetyksessä toimittaja Sakari Kilpelä haastatteli työministeri Tarja Filatovia. Esittelyssä hän kertoo Filatovin olleen työministerinä vuodesta 1990 lähtien, ensin Lipposen hallituksessa ja sitten nyt Vanhasen hallituksessa.
Kommentti: Tarja Filatov oli työministerinä myös edellämainittujen hallitusten väliinjäävässä Anneli Jäätteenmäen hallituksessa.

Uutta historiankirjoitusta 1. 
"Pääministeri Matti Vanhasen suosio ylittää niukasti edellisen pääministeri Paavo Lipposen suosion." Ylen uutiset TV1:ssä lauantaina 22.11.2003 klo 10.05.

Guardian Unlimited Friday September 23 2005
Wiesenthal buried in Israel

World: Simon Wiesenthal, the Holocaust survivor who did more than any single individual to bring Nazi war criminals to justice, was buried in Israel today.
Focus: the Holocaust
More world news

Ask John Battelle about Google
Technology blog:
Post your questions now for John Battelle, author of a new book about the search engine giant's revolutionary - and hugely successful - business.
More from our Technology blog

 

12.fi syyskuu 2005

 

 
Tuuli käy heidän ylitseen. Poisnukkuneitten muistolle. Sarja. Kuva: Pertti Manninen.

 
 

 

 

Torstaina 22.09.2005.

1234567890123456789012345678012

Väärää tietoa verotuksesta 2. Veronmaksajien pääekonomistin Jaana Kurjenojan "tutkimuksen"  Veropolitiikka ja verotuotot. Uusi kritiikki: Veronalennuspropagandan härskit väitteet. Yle a-piste maanantaina 19.09.2005.
Ääninauhan purku tekstiksi. 21.09.2005.

 

Tutkimus ja sen julkistaminen: Helsingin Sanomat ja Jaana Kurjenojan tutkimus "Veropolitiikka ja verotuotot."
Tutkimus: Kevennykset vähentäneet verotuottoja laskettua vähemmän. Helsingin Sanomat  perjantaina 21.01.2005.
Tutkimusten Uutisointiin kriittisyyttä. Helsingin Sanomat sunnuntaina 30.01.2005.  Mielipide. Pertti Haaparanta ja Jukka Pirttilä.
Verotutkimus tuskin yllätti asiaatuntevia. Helsingin Sanomat perjantaina 04.02.2005. Mielipide. Jaana Kurjenoja.

 

Veronmaksajien pääekonomisti Jaana Kurjenoja ei hellitä. Pääkirjoitus 19.09.2005.

Väärää tietoa verotuksen kustannuksista ja vaikutuksista.   Oikaisu ja anteeksipyyntö viipyi. Erään tutkimuksen anatomia: Jaana Kurjenoja: "Veropolitiikka ja verotuotot." Veronmaksajat. 17.05.2005


"Budjetti: Rikkaalle reippaasti ja köyhällekin vähän eli hyvinvointivaltion pohja uhattuna."    Varallisuusveron poistamisesta Keskisuomalainen kirjoitti otsikkoaan myöten, Helsingin Sanomat ei halaistua sanaa!

Suomalainen iltasatu. Rikkaalle reippaasti ja köyhällekin vähän.

Maailman lyhin satu: Helsingin Sanomien selostus varallisuusveron poistamisesta.

Hallitus armeliaana:
Köyhyyspaketti kolmasosa rikkaiden varallisuusveron poistosta! Varallisuusvero poistuu tammikuun alusta 2006, köyhyyspakettiin löytyy varoja vasta syyskuussa!

Näin hallitus muistaa Suomen rikkaimpia. Kokoomuslaiset hykertelevät varallisuusveron poistoa.

Optimistinen Arvio.

Kolme kirjoitusta köyhyydestä vuodelta 2001.
Ben Zyskowicz:
Köyhien määrä on laskenut, niin pitääkin.
Päivi Ketolainen: Köyhättääkö?
Pertti Manninen: Köyhyyden määritelmän kritiikki.

Jyväskylä: Tanssisali Lutakko pelastui!  Uudistettu, peruskorjattu, kasvonsa pessyt ja uudistunut tanssisali avaa ovensa. 

Aatos Erkon mukaan poliitikot latistivat yrittäjyyden Suomessa.  

Pääkirjoitus. Uusi Jukebox tuotiin sisään.

Väärää tietoa työttömyydestä. Anne Brunila.

Elokuvalipulla kohtuuton hinta.


Aftonbladet Torsdag 22 september 2005
Skulle Görings rätt vara vår? 
JAN MYRDAL håller tal i Paris
Jan Myrdal är en av talarna när en tre dagar lång konferens, arrangerad av l´Association pour la Defense du Droit International Humanitaire (ADIF), startar i Paris i dag. Temat är rättssäkerhet: Vad är det för spelregler som USA och andra mäktiga stater bestämmer? Och vad kan medborgarna göra?  Bland övriga talare finns Pierre Vidal-Naquet, Ignacio Ramonet och USA:s förre justitieminister Ramsey Clark.


Guardian Unlimited Thursday September 22 2005
Bush: Troops will not withdraw on my watch

World: US will not leave Iraq and give terrorists the chance "to claim an historic victory" over America, says Bush.
News blog: Put withdrawal to the vote ... in Iraq
Lofty ambitions reduced to one

Troops tell of escape from angry mob
Special report: Iraq
More world news


France plans to pay cash for more babies
World: Mothers may get ?1,000 a month to have third child.
Special report: France
More world news


Eight ways to change the world
In pictures: The Millennium Development Goals exhibition.
More picture galleries

 

12.fi syyskuu 2005

 

 
Tuuli käy heidän ylitseen. Poisnukkuneitten muistolle. Sarja. Kuva: Pertti Manninen.

 
 
 

  

 

 

 

12.fi - tilasto


Tilasto: Nettisanomilla on ollut heinäkuusta 1999 alkaen 850 000  (0,85 miljoonaa) kävijää, jotka ovat  tehneet 17 400 000 (17,4 miljoonaa) hakua (hits)! 19.09.2005


12.fi - tulossa


Tulossa ! Kultturiministeri Tanja Karpelan taistelu opintorahasta ja jyrätty kyyninen lopputulos.
Päivän meili. Ministeri Aatos Erkko, Helsinki. Iltalehti. keskiviikkona 07.09.2005.
Aatos Erkko ei kannata Suomen liittymistä Naton jäseneksi. Helsingin Sanomat maanantaina 05.09.2005.
Erkolta napakka ei Nato-jäsenyydelle. Keskisuomalainen maanantaina 05.09.2005.
Vanhemmat lukiokirjabisneksen armoilla. Helsingin Sanomat. Mielipide tiistaina 06.09.2005.
Kuva: Alibi. Jättireportaasi Bodom oikeudenkäynnistä. Alibi löysi uuden todistajan: "Nils tunnusti minulle!" Gustafsson Alibille: "En tunnustanut!"
Vatanen esittää Ahtisaarta ehdolle presidentinvaaleihin. Keskisuomalainen keskiviikkona 07.09.2005, ei siis 01.04! 

 

12.fi - henkilöitä


Sonera ja Sauli Niinistö. Valikoiva muisti, erikoinen laskuoppi ja kuulopuheet. Katkelma radiohaastattelusta. Maanantaina 29.08.2005.  
Toimitusjohtaja 1.1.2006 alk. Anne Brunila. Metsäteollisuus ry. Radiohaastattelu nimityspäivänä. Tiistaina 06.09.2005. 

 

Kuva. Adam Nelson 21.93. "SPACE FOR RENT". Monaco 2005.  Lauantaina 10.09.2005.
Kuva. "Mutta optimistit - he muuttavat maailman". Presidentti Tarja Halonen.
Perjantaina 09.09.2005.

 

Kuva. "Amnesty on syvästi pettynyt YK:n ihmisoikeuskoneiston toimintaan". Pääsihteeri Irene Khan. Perjantaina 09.09.2005.  

Aiheisiin liittyvää:
Sauli Niinistö-Special.
2003/02/06/niinistokuva.htm 
Urheilu. Oikeus kaupallisuuteen. Niklas Herlin. 2003/07/31/urheiluoikeus.htm

 

Aiheisiin liittyvää:
Väärää tietoa työttömyydestä. Anne Brunila. "Työttömyyden hoitoon mallia Tanskasta". Helsingin Sanomat maanantaina 9. elokuuta 2004. Oikaisun näkymättömyyden Suomen ennätys!
2005/05/17/brunila.htm 

12345678901234567890123456789012

 

 

12.fi - juttuja

 

Hallitus armeliaana: Köyhyyspaketti kolmasosa rikkaiden varallisuusveron poistosta! Maanantaina 29. elokuuta 2005.
Ministeri Kari Rajamäki Helsingin Sanomien suojeluksessa. Lehti piilotti uutisen oikeusasiamiehen Rajamäelle antamasta huomautuksesta yhdelle palstalle.  Maanantaina 29. elokuuta 2005.  
Paniikki Bagdadissa - yli 600 kuollutta.  Keskiviikkona 31. elokuuta 2005.


 

Toimitusjohtaja 1.1.2006 alk. Anne Brunila Metsäteollisuus ry. Radiohaastattelu nimityspäivänä. Tiistaina 6. syyskuuta 2005. 
Kuusikätisesti. Uusi Jukebox ja sen ensimmäiset käyttäjät. kuuntelevat laitetta käsinkosketellen. Pääkirjoitus.
Keskiviikkona 7. syyskuuta 2005. 


 

MIELENOSOITUS AKATEEMISIA TAIKAMENOJA VASTAAN - Kirkko irti valtiosta ja yliopistosta!  Torstaina 8. syyskuuta 2005.
Aatos Erkon mukaan poliitikot latistivat yrittäjyyden Suomessa. Helsingin Sanomat tiistaina 06.09.2005. 
Maanantaina 12.09.2005.

 

Jyväskylä: Tanssisali Lutakko pelastui!  Uudistettu, peruskorjattu, kasvonsa pessyt ja uudistunut tanssisali avaa ovensa. Torstaina 15.09.2005.

 

Aiheisiin liittyvää:
Väärää tietoa työttömyydestä. Anne Brunila. "Työttömyyden hoitoon mallia Tanskasta". Helsingin Sanomat maanantaina 9. elokuuta 2004. Oikaisun näkymättömyyden Suomen ennätys!
2005/05/17/brunila.htm 

 

 

 

12.fi - pääkirjoituksia


Köyhät köyhtyvät, rikkaat rikastuvat. Pääkirjoitus maanantaina 29.08.2005.
Uusi Jukebox tuotiin sisään. Pääkirjoitus
keskiviikkona 07.092005.

 
 

12.fi - kuvia


Kuva. "Messias".  Max Jakobson.  Torstaina 1. syyskuuta 2005. 
Kuva. "The Strong Man".  Harry Langdon.   Perjantaina 2. syyskuuta 2005.  

Kuva. "Pilvilinna". Sakari Rimmisen harvinainen elokuva 1970.  Lauantaina 3. syyskuuta 2005. 
Kuva. "Bodom 1960 eli revitty ihminen 2005".
Sunnuntaina 4. syyskuuta 2005.

 

Kuva. "CYCLONE: LES SECOURS S'ORGANISENT".  Maanantaina 5. syyskuuta 2005.  
Kuva. Toimitusjohtaja 1.1.2006 alk. Anne Brunila Metsäteollisuus ry.  Tiistaina 6. syyskuuta 2005.
Kuva. "Kuusikätisesti".  Keskiviikkona 7. syyskuuta 2005.
Kuva. "Senaatintori 1980-luvulla".  Torstaina 3. maaliskuuta 2005,  

12345678901234567890123456789012

12.fi - kuvia - ihmiset askareissaan


Kuva "Pyörä pyörän päällä."  Torstaina 8. syyskuuta 2005. 
Kuva. Värikäs syksy eli perunannostaja sankoineen. Tiistaina 13.09.2005    
Kuva. "Tasa-arvo. Varjo on samanlainen niin rikkaalle kuin köyhällekin." 
Sunnuntaina 18. syyskuuta 2005. 
Kuva. "Paras imago". Tiistaina 20. syyskuuta 2005.


Kuva. "Kirjat odottavat". Laukaa. Pääkirjaston aula. Maanantaina 19. syyskuuta 2005.
Kuva. "Hirvi kirjastossa".  Laukaa. Pääkirjaston aula. Maanantaina 19. syyskuuta 2005.
Kuva. "Iloa kahvin kanssa eli Bisquit: Maa ja maksattaminen". Tiistaina 20. syyskuuta 2005.
Kuva. "Kauniin päivän iltapäivä". Kulkijat nauttivat kauniin päivän lämmöstä ja valosta.  Keskiviikkona 21.09.2005.

Kuva. "Presidentillinen välipala puiston kioskilla". Torstaina 22.09.2005.

12345678901234567890123456789012

12.fi - koululaisia


Kuva. "Kaveripojat oikaisevat muurin yli nurmikolle ja kävelevät yliopiston rehtorin makasiinin ohi palatessaan koulusta kotiin eräänä kauniina syyskuun iltapäivänä." Torstaina 22.09.2005.


 

12345678901234567890123456789012

12.fi - luontokuvia

 

Kuva. "Puu vangitsee latvaansa viimeiset auringonsäteet ennen hämärän ja pimeyden syleilyä niinkuin muukin luomakunta". Lauantaina 10.09.2005.
Kuva. "Talitintti ja pihlajanmarjat". Sarjasta Pieniä havaintoja luonnossa. Maanantaina 12.09.2005.
Kuva. "Puu myrskyn riepoteltavana hämärtyvässä illassa".
Keskiviikkona 14.09.2005. 
Kuva. "Yksin latvassa". Illan hämärtyessä varikset ovat lähteneet leposijoilleen. Yksi ei ole vielä malttanut lähteä puun latvasta vaan on jäänyt hetkeksi tarkkailemaan ennen hämärän ja pimeyden ja kylmyyden kietoutumista. Perjantaina 16.09.2005.


Kuva. "Puu ja jo kellertävä niitty harmaana ja sateisena päivänä. Variksetkin ovat muualla suojaa pitämässä.  Sunnuntaina 18. syyskuuta 2005. 
Kuva. "Kauniin päivän ilta". Auringon laskettua varikset nauttivat vielä hetken kauniin päivän lämmöstä ja valosta". 
Keskiviikkona 21.09.2005.

12345678901234567890123456789012

12.fi - valtakuvia


Kuva. It is an insult to the  dead to deny the link with Iraq.  Tony Blair put his own people at  risk in the service of a foreign power. Comment. Seumas Milne. Torstaina 14.07.2005.
Alla har de rätt till vår sorg. TORSTEN KÄLVEMARK om offren i Irak - och London. Torstaina 14.07.2005.
Kuva. "Toinen 11.09". Salvador Allende viimeisen kerran syyskuun 11. päivänä 1973 Santiago de Chilessä. Sunnuntaina 11.09.2005.
Kuva. Presidentti George W. Bush eli kasvot sumussa. Tiistaina 13.09.2005. 
Kuva. Chilen korkein oikeus on nyt kolmannen kerran kumonnut Augusto Pinochetin syytesuojan. 
Keskiviikkona 14.09.2005.


12345678901234567890123456789012

12.fi - tulossa!

 

Carolina Klüft kentän pinnassa.
Kuka hän on? Tyttö, josta tuli supernainen.
2003/08/28/kukahanon.htm#kukahanon
Kuvia kukista ja perhosista sekä puista. Luontokuvia.
Tulossa!

 

Kymmeniä tikkejä kaljussa! Toni Halme vauhdissa.
Hakkaamista Harkimon Hartwall-areenalla ja muuallakin.
1999/11/25/n9917urheilu.htm
Alibi. Jättireportaasi Bodom oikeudenkäynnistä. Alibi löysi uuden todistajan: "Nils tunnusti minulle!" Gustafsson Alibille: "En tunnustanut!"
Tulossa!

 

Kuva: Satukissa aamulla.
Kuva: Tämänvuotinen fasaani kurkkii ruohikossa.
Tulossa!
 

 

Nämä edelliset linkit myös kuvin sisällysluettelossa!

12345678901234567890123456789012 
edell. seur.

Lauantaina 24. syyskuuta 2005. Etusivu. Toinen kuva.


24.09.2005 lauantaina klo 18:03. Kuva. "Varikset rannalla pyrähtävät lentoon". Suomalaiseen maisemaan on ilmestynyt uusi elementti: puhelinmasto. Sarjasta Suomalainen maisema. Pertti Manninen. Tulossa! Katso myös: Otsikkokuva!
 
 

Nuolet osoittavat edellisen ja seuraavan numeron etusivulle!

TOIMITUS. Vastaava päätoimittaja Pertti Manninen.    Yhteys: mailto:12@hotmail.com   
Copyright 12.fi 2005/398. Sivut: 24.09.2005,   (nettiin 25.09.2005, linkit 25.09.2005). 

12 - 2005/09/24 - Pääkirjoitus - Helsingin Sanomat aliarvioi lukijoitaan. Epä-älyllinen gallupin selostus jättää virhemarginaalit huomioonottamatta! 90 % päätelmistä on satua! - HS-Gallup perjantaina 23. syyskuuta 2005. Puolueiden kannatus mielipidetiedustelu - gallup- Kuva. "Kauppareissulla".  Kuva. "Varikset rannalla pyrähtävät lentoon". Suomalaiseen maisemaan on ilmestynyt uusi elementti: puhelinmasto. - Kuvat Pertti Manninen - Laukaa -  - etusivu lauantaina 24.09.2005 - kuva - kuvat - pertti manninen - 12

 


 


Kesän hyvä teko:
Opeta lapsi uimaan!

 
 
 
 
 

Linkit tarkistettu, html-koodi kiillotettu 2011-09-18. Sivujen osittainen jako johtui aikoinaan vallinneista linjaongelmista. pm. Tämä sivusto on tehty Nettisanomat-sivuston tarkistetusta versiosta 2011-09-21. Pertti Manninen. ..
2004-2011: Vaasan hovioikeuden (19.11.2015) kumottua Keski-Suomen käräjäoikeuden (24.01.2012) tuomion sivusto on palautettu osittain alkuperäiseen muotoon hovioikeuden tuomio huomioon ottaen lauantaina 05.03.2016, äitini 100-vuotis syntymäpäivänä.