<edellinen seuraava>Artikkeli: Geokätkentä.
12 n:o 554 
2006
marras 01-03.
Etusivulle!
 Kesän hyvä teko: Opeta lapsi uimaan   -   3 vrk:n sääennuste   -   Nettikalenteri

Rakennus- ja siivousalan palvelua vuodesta 1994. Arsedel Oy
 12 keskiviikko 2006-11-01  
 
Geokätkentä: sekoitus urheilua ja teknologiaa Teksti Heidi Heikkilä Kuvat Tuukka Erkkilä.
"Geokätkentä on saanut alkunsa Yhdysvalloista. 2000-luvulla digitaaliteknologian myötä lasten aarteenetsintäleikit ovat muuttuneet maailmanlaajuisiksi aarteenmetsästyspeleiksi. Tunnetuin niistä on aikuisten ja lasten yhteinen viihde - geokätkentä.  Geokätkentä (englanniksi geocaching) on GPS-satelliittipaikantimen avulla kätköjen piilottamista ja etsintää erilaisissa maastoissa."

 12 keskiviikko 2006-11-01

 Geokätkentä: sekoitus urheilua ja teknologiaa  
Teksti Heidi Heikkilä. Kuvat Tuukka Erkkilä.  

Turun Kakskerran Harjattulassa sijaitsevassa Paasikivi-Opistossa alkoi elokuun puolessa välissä Geokätkentä uusi urheilupeli ja virtuaaliyhteisöt osana peliä -kurssi, jonka vetäjänä toimi Pirita Ihamäki. Olin itse mukana tuolla mielenkiintoisella kurssilla, jossa Ihamäki kertoi hyvin kattavasti geokätkennästä. Kurssiin osallistujia oli vain viisi, ja me kurssilaiset teimme neljä kätköä Paasikivi-Opiston ympäristöön GIS-paikkatietotapahtumaa varten. Minun tehtäväni oli kirjoittaa tämä lehtiartikkeli, jonka esittelin tuossa tapahtumassa.

Kurssilaiset opettivat GPS-satelliittipaikantimen käyttöä tapahtumaan kutsutuille henkilöille. Kuljimme ryhmässä geokätköjä etsien. Huonon sään takia kävimme vain kahdella geokätköllä. Kurssilla jokaisen piti luoda käyttäjätunnus geokätkennän viralliseen sivustoon (www.geocaching.com), jotta pystyimme keskustelemaan Groundspeak forumilla geokätkentää harrastavien henkilöiden kanssa. Geokätköjen suunnitteleminen oli hauskaa ja luonnossa oli kiva liikkua.
       
Geokätkentä on saanut alkunsa Yhdysvalloista. 2000-luvulla digitaaliteknologian myötä lasten aarteenetsintäleikit ovat muuttuneet maailmanlaajuisiksi aarteenmetsästyspeleiksi. Tunnetuin niistä on aikuisten ja lasten yhteinen viihde - geokätkentä.  Geokätkentä (englanniksi geocaching) on GPS-satelliittipaikantimen avulla kätköjen piilottamista ja etsintää erilaisissa maastoissa. Kätköjen kordinaatit ovat löydettävissä geokätkennän viralliselta sivustolta, joka perustettiin vuoden 2000 aikana.

Lähtiessään etsimään kätköjä geokätkennän harrastaja käy läpi geokätkennän virallisen sivuston kätkövalikoimaa ja valitsee sieltä sijainniltaan sopivan paikan. Seuraavaksi geokätköilijä naputtaa koordinaatit GPS-paikantimeen, ja sen jälkeen hän voi lähteä etsimään kätköjä. Etsinnän kohde eli geokätkö, on yleensä pakasterasia, joka sisältää geokätkötiedotteen, logikirjan löydön todentamista varten ja pieniä aarteita, esimerkiksi geokolikoita ja pehmoleluja.

Kätköilijän kuuluu kirjoittaa kätköllä ollessaan muutama sana kätkön vieraskirjaan eli lokikirjaan. Lisäksi hän saa ottaa esineen geokätköstä, mutta vain jos hän vaihtaa tilalle uuden esineen. Palattuaan tietokoneensa äärelle harrastaja ilmoittaa löydöstään ja kokemistaan seikkailuista kätkön kotisivun sähköiseen vieraskirjaan. Jokaisesta löydetystä kätköstä geokätköilijä saa pisteen. Tällöin harrastus voi muuttua kilpailuksi. Geokätkentää voidaan sanoa harrastukseksi silloin kun se on toistuvaa, vapaaehtoista ja mielihyvää tuottavaa.

Geokätkentä sopii kaikenikäisille, ja sitä harrastetaan yksin, pariskunnittain, perheittäin sekä erilaisina ryhminä, esimerkiksi työporukoina. Geokätkennästä voi olla paljon hyötyä kenelle tahansa: siitä saa liikuntaa, sillä voi parantaa sosiaalisia taitojaan, se on yksi tapa pitää hauskaa, sen avulla voi oppia luontokuvausta ja tutustua mihin tahansa ympäristöön.

GPS-satelliittipaikantimen käytön oppii geokätkentää harrastettaessa tai ihan vain geokätkentää kokeillakseenkin. GPS-paikantimen käytön oppimisesta on hyötyä esimerkiksi silloin kun lähtee autolla ajamaan tuntemattomia teitä.  Geokätkennässä voi kokeilla omia rajojaan, niin fyysisiä kuin älyllisiäkin. Hyvää kuntoa tarvitaan esimerkiksi silloin, kun pitäisi kiivetä kalliota pitkin kätkön luo. Älykkyyttä geokätkennässä tarvitaan, koska geokätkö voi sisältää hankalan tehtävän.

Kätköjen vaikeusaste on yhdestä tähdestä viiteen tähteen, joista yksi tarkoittaa hyvin helppoa ja viisi hyvin vaikeaa. Vaikeusaste määritellään kätkön sijainnin, reitin maaston sekä kätkön tehtävien mukaan. Koska geokätkennän harrastajia on monenlaisia ja geokätkentäharrastus on monitahoinen, kätköjä tarvitaan peruskätköistä vaikeisiin vedenalaisiin kätköihin asti. Joillakin geokätköpaikoilla halutaan jakaa paikkakokemus maailmanlaajuisesti muiden harrastajien kanssa.
 
Pirita Ihamäki on tehnyt geokätkentäharrastajista kuusi profiililuokitusta: teknofriikit, trendiharrastajat, liikunnalliset luontoaktivistit, urbaanit kätköpongarit, extremekätköilijät ja älykätköilijät.

Teknofriikit ovat innostuneet yhdistämään teknologista osaamistaan geokätkentäharrastukseensa, ja haluavat kokea elämyksiä erilaisissa ympäristöissä. Varsinkin historialliset, kulttuurilliset tai maisemalliset ympäristöt kiinnostavat heitä. Teknologia on heille joka päiväistä, ja heillä on myös geokätkennästä omat kotisivut. He keskustelevat paljon Groundspeak forumilla geokätköä harrastavien kanssa. Heille haasteitten saavuttaminen on tärkeämpää kuin kilpaileminen, kuten kätkön tekeminen kuntaan, jossa ei ole ikinä ollut geokätköä.

Trendiharrastajille liikunta, luonto, ympäristölliset arvot ja teknologia ovat tärkeitä. Harrastuksen tulee olla heidän mielestään trendikästä. He käyttävät teknologisia välineitä päivittäin kuten sähköpostia ja keskustelufoorumeja. Trendiharrastajat kilpailevat itsensä kanssa. Heidän haasteena on kokea erilaisia kätkötyyppejä, ja he kehittävät niitä mielellään myös itse. He ovat hyvin sosiaalisia ja käyvät geokätkentätapahtumissa.

Liikunnallisille luontoaktivisteille luonto on tärkeä, ja he nauttivat siellä liikkumisesta. He pitävät myös matkustamisesta ja haluavat kokea uusia elämyksiä paikoissa, joihin ei tulisi muuten mentyä. Heille on tärkeintä saada geokätkennästä luontoelämyksiä. Heidän haasteena voidaan pitää käymistä Suomen kaikissa niissä kunnissa, joissa on geokätköjä. He keskustelevat paljon Groundspeak forumilla, ja kertovat siellä mielellään kätköilymatkoistaan. He käyvät geokätkentätapahtumissa, koska siellä he kohtaavat samanhenkisiä henkilöitä.

Urbaaneille kätköpongareille luonnon kauniit maisemat eivät ole niin tärkeitä, vaan enemmänkin rakennettu maisema. He pitävät maastollisesti helpoista kätköpaikoista. Heille tärkeintä geokätkentäharrastuksessa on se, että alueella on paljon kätköjä. Lisäksi toinen asia, joka heitä motivoi harrastamaan geokätkentää, on kilpaileminen muiden geokätkeilijöiden kanssa. Heille on tärkeää löytää mahdollisimman monta kätköä. He soveltavat teknologiaa harrastukseensa, ja tekevät erilaisia tilastoja omille kotisivuilleen.  He osallistuvat geokätkentätapahtumiin, ja pitävät pienistä kilpailuista, joita niissä järjestetään.

Extremekätköilijät ovat kiinnostuneita luonnosta ja varsinkin paikoista, joita luonto on muokannut. Heille GPS-paikannin on pelkkä apu-väline. He eivät ole kovin kiinnostuneita teknologiasta. He käyttävät Groundspeakforumia vain sosiaalisena kohtauspaikkana, ja keskustelevat siellä hurjimmista kokemuksistaan. He pitävät kilpailemisesta ja haluavat haastaa muita tekemään kätköjä vaikeisiin paikkoihin. Varsinkin he itse tekevät mielellään kätkön vaikeaan paikkaan.

Älykätköilijät pitävät luonnossa liikkumisesta, mutta tärkeintä heille on vaikeat älylliset haasteet luonnossa. He pitävät teknologisia laitteita hyvinä apuvälineinä, ja kehittelevät mielellään uusia sovelluksia geokätkentäharrastukseen. He pitävät kilpailemisesta, ja tekevät älyllisesti vaikeita kätköjä. He eivät pidä fyysisesti vaativista kätköistä eikä helpot kätköt kiinnosta heitä. Heille geokätkennässä on tärkeää myös sosiaalisuus, ja siksi he järjestävätkin geokätkentätapahtumia tai osallistuvat niihin.
   
Geokätkentää voidaan hyödyntää opetukseen, esimerkiksi matematiikassa tunneilla voidaan laskea satelliittien etäisyyksiä maasta, biologiassa voidaan hyödyntää geokätkentää kasvien ja eläinkunnan sekä muun elollisen oppimisessa. Karttojen lukutaitoa voidaan maantieteessä opiskella geokätkennän avulla kuin myös geologiaa.  Yhdysvalloissa geokätkentää on sovellettu muun muassa opetuskäyttöön. Groundspeak forumilla opettajat keskustelevat, kuinka he ovat hyödyntäneet geokätkentää opetuksessaan.

Teksti Heidi Heikkilä Kuvat Tuukka Erkkilä.

 
Kurssilaiset  kulkemassa geokätkölle.

 
Kurssilaiset opettelemassa GPS-paikantimen käyttöä.

 

Ilmoita ilmaiseksi- iIlmoitusssivulle!Man with a Cut-Out Shadow12

Vastaava päätoimittaja
Pertti Manninen.

12@
hotmail.comFriday November 03 2006   Guardian Unlimited   Earth seen from space  

etusivulle!


Kotimaan viikkoWorld weekly
Sanomisen ja julkaisemisen vapautta  vuodesta 1999. 
Hae Nettisanomista:


12 keskiviikko 2006-11-01.
"Huikea mahdollisuus luovuudelle"  Lue!
phuket.fi
Uusin

 

Arkisto

 

Depis

 

Elokuva

 

Gallup

 

Imagine

 

Kaupunkikuva

 

Kuvagalleria

 

Lehdet

 

Liikunta

 

Opetus

 

Perhe

 

Politiikka

 

Sota ja rauha

 

Tv ja radio

   

Talous

 

Työtä

 

Valokuva

 

Velka

 

Viikon kuva

 

Koululainen:  "Elokuvalipulla kohtuuton hinta." 
Suuri maaryöstö. Sipoo. Vanhasen valinnat ja Mannisen manipuloinnit paljastumassa! Pääkirjoitus. Sipoo - Sibbo. Lue!
Rakentamisbisneksen läheisyys tuo turvallisuutta! Toista sataa otsikkoa ja katkelmia kirjoituksista. Lue!

12 tiistai 2006-10-24
 
 
Kuva. "Sateenkaari eli unelma Rauhan maailmasta". Laukaa, Vuojärvi 24. lokakuuta 2006 klo 10.45. Kuva: Pertti Manninen.  Kuva.
YK:n päivänä. 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005
 

12 lauantai 2006-10-21
 

Kuva "Naakat lentelevät levottomasti eräänä lokakuun aamuna". Kuva: Pertti Manninen. Kuva.
Pääkirjoitus. Salaisuuksia. "Sota ja sotatilanne on niin poikkeuksellinen maan historiassa, että siinä tapahtuu kaikenlaista, mikä haluttaisiin painaa Unholaan. Nyt Lappeenrannan Huhtiniemestä löytynyt joukkohauta voi ehkä vahvistaa sen huhun,  ...".  Lue!
"Vielä eräs tarina jäi myös mieleen. Ministeri Eljas Erkko lähti 'sukellusveneellä Ruotsiin karkuun pelättyään Neuvostoliiton miehittävän Suomen'. ..." Lue!
 

12 perjantai 2006-10-13

Verenpunainen syksy Suomessa ja maailmalla. Toimittaja tapetaan Venäjällä. Joka 40. irakilainen on kuollut vuoden 2003 hyökkäyksen jälkeen sodan jaloissa. Elämme veristä aikaa.
Linkkejä: Leader: In praise of Politkovskaya   Obituary: Anna Politkovskaya - '655,000 Iraqis killed since 2003'  One in 40 'killed since invasion' - Nämä lehdestä Guardian Unlimited, jonka arkistot ovat avoinna, toivottavasti vielä vuosien päästä.
Pääkirjoitus. 12 perjantai 2006-10-13. Pertti Manninen.
 
Sivun alkuun!
 
12 tiistai 2006-10-24

Huikea mahdollisuus luovuudelle
 
TV - ohjelmia ja elokuvia voi Suomessa tehdä kuka tahansa tänäpäivänä, ilman Elokuvasäätiön tai TV - kanavien suostumusta. Teosten laatu on parantunut teknologian halpenimisen myötä ja jakelu onnistuu näppärästi internetin kautta, kiitos YouTuben, Google - videon ja vastaavien palveluiden.
 
Ensimmäinen iso läpi murto oli Tamperelainen Star Wreck ja sen innoittamina audiovisuaalisen alan ulkopuolinen tuotanto on räjähtänyt kasvuun. Kun ohjelmien latauskerrat ovat isoja, ei ole ihme että sponsori- ja mainosraha alkaa hakeutua näiden takapihojen Tarantinojen luokse.
 
Aivan juuri tullut ilmiö ovat, kotivideokameradokumentit, jotka ovat käytännössä 2000 - luvun mielipidekirjoituksia. Kuka tahansa voi olla tänäpäivänä Hannu Karpo. Eli tavallinen ihminen lähtee pienin resurssein ottamaan selvää yhteiskunnallisista epäkohdista. Amerikassa kotivideokameradokumentit ovat saavuttaneet suurta suosiota Yes-Menin ja Super size me elokuvien huiman menestysten myötä.
 
Audiovisuaalisen alan pelisäännöt ovat muuttuneet ajat sitten ja portinvartijoiden aika on auttamatta ohi suomalaisen viihteen kentässä. Harmi että elokuvasäätiö etunenässä hukkasi hienon mahdollisuuden.
 
jarno jäppinen
KotkaLue myös! 12.fi 1999/03
torstaina elokuun 19. päivänä 1999


Uusi demokratia on täällä nyt!

Suomen perustuslaissa ja hallitusmuodossa itsenäisyytemme aluksi julistettiin ylväästi mielipiteen ja julkaisemisen vapaus kaikille kansalaisille kuuluvaksi perusoikeudeksi.
Historia on välillä kääntänyt kasvonsa tälle ylevyydelle, ja kirjapainoja on tuhottu ja toimittajia vangittu vuosien kuluessa.

Julkaisemisen vapaus on ollut kuitenkin käytännössä teoriaa, sillä painotuotteen tekeminen on ollut sen verran arvokasta puuhaa, ettei siihen kaikilla ole ollut mahdollisuutta. Viimeistään julistaminen on kuitenkin tyssännyt jakelemisen vaikeuteen.
Lehtien yleisönosastot ovat tietenkin arvokkaita väyliä mielipiteen ilmaisuille ja hyvässä lehdessä mielipiteiden runsaus näkyy ja sen annetaan näkyä.
Mutta viime kädessä lehden omistaja päättää, mitä lehdessä julkaistaan ja piste.

Oikein kriittisellä hetkellä sananvapaus horjuu ja kaikkien mielipiteiden ei anneta tulla julkisuuteen.
Hyvänä, tai pikemminkin pahana, esimerkkinä oli EU-äänestystä edeltävä aika, jolloin kriittisten mielipiteiden esittäjien suut tukittiin. Ei julkaistu erimielisten kirjoituksia.
Tähän syntiin lankesi mm. Suomen Päälehti*, joka ajoi Suomea EU:hun kuin käärmettä pyssyyn!
* Helsingin Sanomat

Vasta nyt Uusi demokratia on todellisuutta julkaisemisen ja sanomisen vapaudessa.
Internet on tuonut mahdollisuuden lähes jokaiselle.
Tästä 12 on esimerkki: kerran viikossa mielipiteet esille kaikkien luettaviksi.

Jotta kuitenkin pysyttäisiin maanpinnalla tähän lopuksi kaksi aikaisemmissa numeroissa julkaistua dilemmaa:
Dilemma: Kuinka kirjoittaa sellaisille ihmisille, joilla ei ole välinettä tämän lukemiseen?
Kuinka kirjoittaa sellaisille ihmisille sellaisten ihmisten asioista, joista he eivät välitä? (29.07.99)
Dilemma2: Miten nämä sivut voivat löytyä valtamerestä tai sen pohjalta? (05.08.99)
(12 17.08.99 pm)
http://www.12.fi/1999/08/19/netti1708.htm#uusidemokrati

Pääkirjoitus. Mihin tämä johtaa?

"Eli tavallinen ihminen lähtee pienin resurssein ottamaan selvää yhteiskunnallisista epäkohdista",  Näin Jarno Jäppinen kirjoittaa  vuonna 2006  jutussaan Huikea mahdollisuus luovuudelle kirjoittaessaan jokamiehen mahdollisuuksista tehdä elokuva. 12 totesi seitsemän vuotta sitten vuonna 1999 analogisen asian, mielipiteen kirjoittamisen vapauden  jutussa Uusi demokratia on täällä nyt.

Mihin tämä kaikki johtaa kysyi kuitenkin Croucho Marx jo vuonna 1932 toisessa yhteydessä kuitenkin anarkistisuudessaan kaikkea tarkoittaen.

Pääkirjoitus tiistaina 2006-10-24. Pertti Maninen. 12.

 


Lue myös! Pääkirjoitus. Suomi 2006. "Tulen hulluksi. Mihin tämä johtaa. Mitä saatte tästä?"  Lue!

 

Ilmoita ilmaiseksi- iIlmoitusssivulle!Man with a Cut-Out Shadow12

Vastaava päätoimittaja
Pertti Manninen.

12@
hotmail.com


      
Sivun alkuun!
 
12 torstai 2006-09-28.

 2006-09-27 keskiviikko klo 15.03.

Suuri maaryöstö. Sipoo. Vanhasen valinnat ja Mannisen manipuloinnit paljastumassa! Pääkirjoitus. Sipoo - Sibbo. Lue!
Rakentamisbisneksen läheisyys tuo turvallisuutta! Toista sataa otsikkoa ja katkelmia kirjoituksista. Lue!
Koululainen: "Elokuvalipulla kohtuuton hinta."  Lue!

TOIMITUS. Vastaava päätoimittaja Pertti Manninen.    Yhteys: mailto:12@hotmail.com   
Copyright 12.fi 2006/554. Sivut: .2006-11-01, nettiin 2006-11-04, linkit 2006-11-02.  Korjaus 2006-12-04.
12 2006-11-01 - Geokätkentä: sekoitus urheilua ja teknologiaa. Heidi Heikkilä. - artikkelisivu keskiviikko 01.11.2006 - kuva - kuvat - pertti manninen - 12

Sivun alkuun!Rakennus- ja siivousalan palvelua vuodesta 1994. Arsedel Oyphuket.fi

width=120 border=0>

Ilmoita ilmaiseksi- iIlmoitusssivulle!Man with a Cut-Out Shadow12


Tämä on Nettisanomat-sivuston kopio 12-sivustoon logot ja sivuston nimi muuttaen. Alkuperäiset järjestysnumerot on säilytetty. Nettiin perjantaina 2010-11-12 klo 14.22.

Banneri " Haku - 12 10v - Arsedel - Midnight Sun Restaurant" poistettu yläbannerin alapuolelta keskiviikkona 2011-09-07 koko vuodelta 2006. Katso 2006-01-01-sivulta. Arkisto: www.12.fi. Linkit tarkistettu, html-koodi kiillotettu 2011-09-18. Sivujen osittainen jako johtui aikoinaan vallinneista linjaongelmista. pm. Tämä sivusto on tehty Nettisanomat-sivuston tarkistetusta versiosta 2011-09-21. Pertti Manninen...
2004-2011: Vaasan hovioikeuden (19.11.2015) kumottua Keski-Suomen käräjäoikeuden (24.01.2012) tuomion sivusto on palautettu osittain alkuperäiseen muotoon hovioikeuden tuomio huomioon ottaen lauantaina 05.03.2016, äitini 100-vuotis syntymäpäivänä.