12 Lauantai 2007-05-26. N:o 659. Seuraavaan numeroon!

Tämän numeron etusivulle!

Kunnianloukkaus. 9. Vastaajan valitus hovioikeudelle. 11. Liite. Henkilötodistelu käräjäoikeudessa. 2. Vastaaja
(Vastaajan purkamana ääninauhalta).
Asia
KUNNIANLOUKKAUS
Vastaaja
MANNINEN PERTTI JUHANI
Asianomistaja
MONONEN PEKKA MATTI RAFAEL
3

Jyväskylän käräjäoikeus 18.04.2006. Asia R 05/2307.
Vastaaja Manninen Pertti, nauha 2, 1-puoli 25.7-29.9

puheenjohtaja
nauhuri päälle pois päälle ja vastaaja pertti mannisen kertomus todistelutarkotuksessa pyydän teitä kertomaan omin sanoin sanoin ö näistä näistä kirjoituksista mistä syystä ootte ootte niitä sinne pistänyt ja tuota mikä tarkotus niillä on ollut olkaa hyvä

manninen
herra puheenjohtaja tota ö mä olen halunnut vaan selostaa erästä oikeustapausta ja niinku sanoin äsken niin muuutaman kerran sitä kirjottanut kerran niinku oikein sanon siis enempi ja sitten muutaman kerran sieltä niitä mitä ne on nyt niitä pöytäkirjoja lisäks julkassut sitten ja ja se on jäänyt minun osaltani siihen ett ett sitten tää puoltoista vuotta myöhemmin ehkä on nyt sitten tullu tämä kunnianloukkaus syyte tässä että että mä niinku en sillä tavalla en mitään se ei oo sillä tavalla ongelma kuvaillulla tavalla ongelma

sitten siitä niin täytäntöönpanoriitakanteesta asianajaja mononen pitkän kertomuksen kerto siitä tästä niistä las siitä prosessista ja varmaan se pääpiirteissään pitikin paikkansa e e erimielisyys on ollut sitten tietenkin siitä että onko hän avannut uusia toimeksiantoja ja rakennellut niitä ja kaikkea muuta siellä nyt sieltä netistä löytyy hän on käyttänyt semmosia että niitä laskuja on tehty kirveslinjalla tai hyväksytty kirveslinjalla jossain hän sanoi että kategorisesti että kaikkia puheluita ei voi tota sanoo että ne olis koskenut minun asiaa äskön yritin sanoo että että ne ei oo voinut koskee kun mitään minun asiaani ei ole ollut menossakaan puoleen vuoteen mutta mutta niinku sanottu ne on nyt kaikki sieltä oikeudessa hyväksytty ja sen mitä sanoin oli se että tää todiste kaheksan tota ö että mutta siitä kävi ilmi perustelut että se minkä takii äitini sieltä oikeudesta sitten jätettiin pois mutta

se mitä mä tässä tällä näillä tällä kirjoituksilla näistä laskuista minä tarkotin nimenomaan tätä prosessia ne on ollut niin monimutkaset ja sekavat että siell oli mulla käräjäoikeudessa oikeusavustaja joka jotain kysy yksityiskohtaa tietenkin niitä on vaikee muistaa en mä sitä sano mutta lopulta mononen vastas että että nää on tälläsiä mutta kaikki on selitettävissä ja niinhän kaikki oli sitt selitettävissä ku oikeus hyväksy ne eikä siitä sitten sen kummempaa tää kirjotus nyt mun mielestä käytiin hirveen paljon läpi ja varmaan tässä jää jotain ö mutta jos nyt tässä näitä puhun omat todisteeni käytiin läpi mutta puhun syyttäjän todisteet ihan nopeasti jotain niistä yrittäs

puheenjohtaja
joo

manninen
varmuudeks katsoa täällä oli haluan siis tähän no sitt täällä on nää rikosilmotuksen liitteet siellä on nyt yks kummallinen kirje joka tuli heti mieleen se se on niinku allekirjottamaton kirje että semmosta mä en oo saanu ett onhan se varmaan kirjotettu kirje siis asianajaja monosen mä en nyt

puheenjohtaja
siis mikä kirje

manninen
mä yritän löytää sen sivun täällä

puheenjohtaja
onks se näissä haastehakemuksissa vai

manninen
se se oli täällä

puheenjohtaja
jos se ei oo niissä niin sitten se ei ole tässä oikeudenkäynnissä edes aineistona että

manninen
joo onks se tässä tässä esi se on poliisijuttuja

puheenjohtaja
joo jos se ei ole haastehakemuksessa (epäselvä)

manninen
joo joo ei me semmosia nyt mennään jätetään se pois sitten tässä on tää on tää tuomio okei no ne on ihan oikeita tuomioita ja tota mutta siellä nettisivuilla on nimenomaan täy täydennetty sitä kirjottamista ja antamalla myös esimerkiksi ne haaste siis tai tai ne vastaukset ja tämmösii pöytäkirjoja jotka oli siis helposti sinne laitettavissa kun ne oli niin tavallaan se menee taas tähän tämä on kokonaisuus tää homma sitten tää sivu 38 pyyntö asianomistajan tietojen poistamiseksi sivus sivustoilta niin niin mä oon kuvitellut sen kos

(Vastaaja Manninen Pertti, nauha 2, 1-puoli 25.7-29.9 loppuu)

4

Jyväskylän käräjäoikeus 18.04.2006. Asia R 05/2307.
Vastaaja Manninen Pertti, nauha 2, 2-puoli 0.0-1.6

puheenjohtaja
mannisen

manninen
se se oli täällä

puheenjohtaja
jos se ei oo niissä se ei ole tässä oikeudenkäynnissä edes aineistona että

manninen
onks se tässä tässä esi se on poliisijuttuja

puheenjohtaja
joo ei ole haastehakemuksessa

manninen
joo nyt mennään jätetään se pois sitten tässä on tää tuomiot okei no no ne on ihan oikeita tuomioita ja tota mutta siellä nettisivuilla on nimenomaan täy täydennetty sitä kirjoittamista ja antamalle myös esimerkiksi ne haaste siis tai tai ne vastaukset ja tämmösiä pöytäkirjoja jotka oli niinku sinne helposti laitettavissa kun ne oli niin tavallaan se menee taas tähän kokonaisuus tää koko homma ja sitten tää sivu 38 pyyntö asianomistajan tietohjen poistamisesta sivus sivustoilta ja niin niin mä oon kuvitellut sen koskevan vaan ett se tarkottaa siis ilmotuksia eikä tätä

(epäselvää 15 sekuntia)

manninen
semmonen ja niin sitten tästä että pitääkö vielä kerran sanoa että mä en koe ollut en kokenut niitä mitenkään loukkaavina niitä kirjotuksia vaan ne oli siis nimenomaan tämmösiä selostuksia tapauksesta vaikka siellä oli semmonen otsikointi ja sitten vielä siihen

(Vastaaja Manninen Pertti, nauha 2, 2-puoli 0.0-1.6 loppuu)

5

Jyväskylän käräjäoikeus 18.04.2006. Asia R 05/2307.
Vastaaja Manninen Pertti, nauha 1, 2-puoli 0.0-16.8

manninen
niin niin mä oon kuvitellut sen koskevan vaan että se tarkoittaa siis ilmotuksia eikä tätä tämmästä että kaikki pitää hänen sieltä poistaa eli eli että ei ei näistä nyt enempää mutta mutta että

kaiken kaikkiaan se laskutuksen prosessi on ollu semmonen niin ja sitten tästä tästä e e en mä tiedä pitääkö vielä kerran sanoa sitt että mä en koe ollut kokenut mitenkään loukkavina niitä kirjotuksia vaan ne oli siis nimenomaan tämmösiä selostuksia tapauksesta vaikka siellä oli semmonen otsikointi ja sitten vielä siihen siihen aikaisemmin kävi ilmi että se on tota se kokonaisuus ja ne linkit ja kaikki ne muodostaa sen yhdessä sen tota sen tavallaan sen artikkelin ö ö vaikka se yksittäinen sivu on täällä nyt sitten otettu esimerkiksi jossa ei itse asiassa mun mielestä edes laskutuksesta puhuta juur puhuta yhtään mitään vaan otsikoituna se siinä että ett ett se se on sitten vielä haluisin tietenkin toistaa sen että tota mo mononen ei oo halunnut käyttää siis sitä lain suomaa vastinemahdollisuutta vaan on halunnut tuoda sen suoraan tänne tänne tänne kunnianloukkausjuttuna oikeuteen ett ett se on jäänyt sitt selvittämättä että ja sitten ö ö tuo on vähän ett ö pitikö mun vaan selostaa tätä jotain näitä kirjotuksia eikä sitten monosen vaatimuksia tässä vaiheessa e

puheenjohtaja
no tuota lähinnä lähinnä tässä näitä tosiseikkoja koitetaan selvitellä eli eli tota tähän tekoon tekoon liittyviä kysymyksiä

manninen
niin joo no

puheenjohtaja
jos teillä on vaatimuksista jotain jotain niin periaatteessa te tossa vastasitte ja mononen lausu lausu jotain miten hän on kokenut ne voitte voitte tietysti siihen ottaa kantaa lyhyesti

manninen
niin niin mä oon kokenut kokonaan siis sill tavalla eri tavalla mä en oo kokenut niitä loukkaavaks ja sitt tämmösiä erilaisia että mä jotenkin niinku sinne nettiin niitä olisin sinne rakentanut tai jotain vastaavaa niin joita on ehkä tullut esille on on ihan siis jotenkin tavallaan jotenkin tarkotuksella olisin tehnyt jotain rikosta niin ihan ei ei niitä pysty niin niin ja sitten siitä guuglesta voisin sanoa että kun minä mä sain ton kutsun eiku siis haastehakemuksen niin mä kävin myös guuglessa ei tullut nämä sivut että sekin on sitt vielä ihan sattumanvarasta mitkä sivut sieltä tulee ja kun kirjotti asianajaja pekka mononen että että sekään ei mun mielestä kovin paljon sitten sitten kyllä sitt sieltä varmaan myös löytyy ja onhan hänellä dokumentti että löyty sitten ne sivut sitten eh

puheenjohtaja
joo kysytään kysytään sitten sitä ö tää tää hovioikeuden tuomio annettu 5.11.2003 ja ja

manninen
ö ö ei eikö 2003 vai mikä mä oon sekasin

puheenjiohtaja
5.11.2003 käräjäoikeuden tuomio näistä laskuasioista 30.8.2002

manninen
nyt mä en pysty mun mielestä mä kirjotin seuraavana päivänä kun tuli korkeimman oikeuden päätös tästä asiasta ett

puheenjohtaja

ahaa eli eli tota oliks se tämmönen valitusluvan hylkäävä päätös

manninen
joo niin tavallaan mun mielestä se sai niinku lainvoiman se asia ö käytännössä seuraavana päivänä että voi olla että jos se oli niin pitkään sitt siellä korkeimmassa oikeudessa kuin niin siis tähän vois mä en oo missään nimessä kirjottanut mitään vielä ton hovioikeuden päätöksen jälkeen vaan mä oon odottanut tuomion lainvoimaa ja sitten kirjottanut

puheenjohtaja
oliks teillä tiedossa tää hovioikeuden tuomion sisältö

manninen
siis nyt on

puheenjohtaja
sillon kun kirjotitte

manninen
oli joo siis siis mä kirjotin ihan sen sen siellä oli itse asiassa valituslupaa ei myönnetä ja ja hovioikeuden tuomio jää voimaan niin joo joo

puheenjohtaja
ja se hovioikeuden tuomion sisältö oli tiedossa

manninen
oli tiedossa joo

puheenjohtaja
joo no tuota siellä puhutaan tämmösestä tekaistusta laskuista niin mitä mitä sillä olitte tarkottanut

manninen
ö minä oon tarkottanut nimenomaan sitä laskujen tätä ö ö moninaisuutta jotka nyt sain tähän tuotua tähän käräjäoikeuteen siis siellä ö se mä ehkä siinä todisteissa lukee että kun on vaihtunut ni nimet maksajat aiheet summat ö samoista laskuista ja samoista toimenpiteistä ja ja sitten vielä osoitteet ja sitten on ö mulla mulla on mitä ilmeisemmin ollu syytä e uskoa se että äi äidilleni oli luvattu se että mitään muita ei ja nythän mä vasta tässä löysin tän siellä tässä maaliskuussa tän o paperin siitä äidin tuloista kyllähän se mulla varmaan mielessä oli kun mä olin sen hakenut mutta konkreettisesti näin että eihän semmonen ihminen voinut tota mun mielestä tota osallistua mihinkään muuhun kuin maksuttomaan oikeudenkäyntiin

puheenjohtaja
tossa tuota mononen puhu muun muassa muun muassa siitä että että hän oli laatinut esimerkiksi tään kauppakirjan jolla äitinne möi möi siis sitä kiinteistöä

manninen
kyllä ö joo tota täähän on ihan totta ja tota kysymyksessä on se kun kun minä kun taas olin äittini asialla kysyin monoselta puhelimessa josta hän on siis (epäselvä) tietenkin laskuttanut siis miten siis jos tämmönen sopimus tehdään niin niin mitä se sitten sisällänsä pitää niin niin mononen vastas että sopiminenkin on oikeudenkäyntiä ja että se korvataan sieltä siitä maksuttomasta oikeudenkäynnistä siis siis se sopiminen liitty siihen e sen oikeudenkäynnin lopettamiseen siis se kauppakirjan kirjottaminenkin ei ei ei äitini oo missään nimessä voinut kuvitella hän korkeintaan mulle sanoi että mitä se pekka touhuaa että että voi ja sitten kun kysyitte kun hän haki tätä asianaja sieltä tätä äitini on kertonut näin häntä ei oo todistukses todistajaks haastettu ikinä niin sen valtakirjan sitä tätä sopimis akordipaperia varten esiakordia tai mikä niin hän pyysi monoselta oman kertomansa mukaan kirjallisen todistuksen ettei tule mitään muita kuluja mutta siinä hälinässä se jäi kirjottamatta se kirjallinen todistus kun äitini oli niin jos mononen sano fiksu niin pelkäs mutta mutta se että kolmeen kertaan hän nimenomaan on mononen äidilleni sen selostanut mutta kun tää on sitä samaa oikeudenkäyntiä että kun hän sai tän maksuttoman oikeudenkäynnin hän soitti äidilleni ja vielä minulle nimenomaan sanoi että hän haluaa kertoa tän äidilleni tämän asian että näitä harvoja puheluita joita hän soitti suoraan äidille että ei tule mitään muita maksuja sitten tässä valtakirjaa hakiessa ja sitten täällä juhannuksena jossa oli pöytäkir tai siis se merkintä tai siis tää päiväkirjamerkintä hän nimenomaan en minä jaksa uskoa että äitini kolmeen kertaan käsittänyt niin väärin eli siis toisin sanoen mononen on vaan väittänyt että äidillä oli tieto siitä että hänelle tulee myös muitakin ja ne nehän on hyväksytty oikeudessa mutta mä halusin tän taustana mutta että

tätä prosessia tätä siis tähän asiaan liittyvää mä oon tätä näiden siis näiden laskujen moninaisuutta pitänyt sillä tavalla ett se on ollut se tekaistu asia ett kun on niinku vielä kerran on kaikki vaihtunut maksajat toimenpiteet aiheet summat postiosoitteet kaikki vaan vaihtunut koko ajan plus sitten että oli myös haastettu tänne käräjäoikeuteen äitikin yhteisvastuullisena ja vieläkin kävi ilmi että hän ei luvannut niitä peruuttaa niitä äidille osoitettuja laskuja

puheenjohtaja
selvä onko syyttäjällä jotain kysymyksiä

syyttäjä
kysymys että kun saitte sieltä korkeimmasta oikeudesta tämän ilmotuksen ettei valituslupaa tule niin ymmärsittekö siinä vaiheessa että se hovioikeuden tuomio osoittaa sen että ne laskut on ollut asianmukaisia ja

manninen
ö mää

syyttäjä
(epäselvä)

manninen
mä sanoisin näin että e kun mä rupesin kirjoittamaan niin mä yritin tuoda esille siinä oikeudenkäynnissä olevat kaikki asiat e minä en niitä sillä tavalla hyväksynyt mutta totta kai mä sen oikeuden päätöksen hyväksyin mutta siinä kirjotuksessa ja tässä puheissani minä oon tuonut esille niin että siellä on ollut niin sanoakseni väärä päätös e siis ne ne on hyväksytty ne laskut mutta mä katson että semmosesta vyyhdistä joka siinä oli niitä että voi kirjottaa ett se on ollut se

syyttäjä
te ette tuota näissä kirjoituksissa ilmottanut sitä että teidän mielestä tuo tuomiot oli vääriä

manninen
en en semmosta en ole ilmoittanut

syyttäjä
vaan hyö

manninen
vaan selostanut anteeks

syyttäjä
mutta näillä otsikoilla niin hyökkäsitte monosta

manninen
niin niin kun minulle sana tekaistu tarkoitti sitä laskujen moninaisuutta

syyttäjä
ei muuta

puheenjohtaja
onko monosella kysymyksiä

mononen
pertti manninen mikäs teidän koulutus on

manninen
mä oon joskus maailmassa mull mulla on arvosana titteli luonnontieteen kandidaatti

mononen
oletteks te näiden atk-asioiden kanssa ollut koulutusmielessä

manninen
en

mononen
ootteks te ollut atk-suunnittelijan tittelillä (epäselvä)

manninen
mä oon ollu no ehkä en atk-suunnittelijana mutta suunnittelijana tittelillä joka joka on ollut atk:ta e ensin ehkä jonkunlaista ihan rakentamista ja sitten tämmöstä käyttöasioita ja sitten ei mitään

mononen
tosta kirkkonunmmen asiasta mä olisin vielä ihan semmosen asian joka pikkasen liittyy tähän ett ett tuota kuka kuka oli teidän mielestänne maksuvelvollinen niistä kirkkonummen asioista vai katsotteko te edelleen että ne liittyy siihen laura mannisen maksuttomaan oikeudenkäyntiin

manninen
sen jälkeen kun minä soitin teille ja te itse sanoitte puhelimessa että so oikeudenkäynnistä sopiminenkin on oikeudenkäyntiä ja että tota ne sisältyy siihen maksuttomaan nimenomaisesti myös minulle puhelimessa niin katsoin että kaikki sitten kuuluu siihen kun kerran olette niin minulle vastannut

mononen
kenelle tuli hyöty näistä näistä kirkkonummen kaikista (epäselvä)

manninen
ö siinä tuli suurin hyöty tietenkin äidilleni joka tota sai sen oikeudenkäynnin loppumaan se tilanne oli niin hänen terveytensä rupes pettämään ja oli niinku vois sanoa ihan hölmöä alottaa pankkia vastaan oikeudenkäyntiä ja se oikeudenkäynti loppu tämmäseen ja sitten siihen tuli ihan niinku ilman että siitä oli missään nimessä sillonku te saitte maksuttoman oikeudenkäynnin mitään tietoa siitä että että tulee velkajärjestelyhakemusta ja akordia vuotta myöhemmin niin niin tota sitten vaan todettiin että ja sitten vielä siihen liittyen heh sen pankin kanssa sopimus te ette neuvotellut yhtään mitään pankin kanssa siis sen sopimuksen sisällöstä sen neuvotteli minä ja äitini ja sitten tota velkaneuvoja ritva ritva anttonen täältä ja tota se se se siinä tuli hyöty siitä että ihmiset kuvitteli saavansa rauhan siis äitini pääsi pois oikeudenkäynnistä no minä pääsin veloistani niin mutta te kun ilmotatte että puolentoista miljoonan velat eihän mulla mitään merkitystä menikö vaikka viiden tai puolentoista tai viidensadan tuhannen velat kun kaikki kuitenkin meni että tässä on tämmönen logiikka harha että mä oon saanu kun kerran talo myydään johonkin hintaan ja pankilla on velat se on yks lysti millä hinnalla se myydään ö mutta että mutta kun mä en missään nimessä ja tekin ilmotitte että ette haluu laura mannista oikeudenkäyntiin mikä on tietenkin ihan kohtuullista ei semmosta vanhaa hän on pyörätuoli-ihminen ja ihan elelee näitä viimisiä vuosiaan niin tota eihän siis mun oikeusavustaja jopa sanoi näin että ei me kutsuta laura mannista todistajaks tähän oikeudenkäyntiin vaikka kuinka hävisin niin niin äidillä on oikeus olla siitä pois

mononen
pidättekö edelleen oikeutettuna tää tää otsikko asianajajan monosen (Poistettu 06.12.2015) jää tonne tonne teidän nettisanomien sivuille

manninen
mä pidän sitä sillä tavalla oikeutettuna että kun jos ei tartuta siihen yhteen tähän sanaan vaan katsotaan se koko kokonaisuus siinä niin niin ja jos lukija lukee nää tämä laskujen sekamelskan niin niin se on oikeutettu ja lisäks vielä sitten että

kyllä minä katsoin tuolta kirjoista mitä sana tekaistu tarkoittaa minä oon tarkottanut tätä sekämelskaa mutta mulla on täällä mutta en mä semmosta laittanut nykysuomen sanakirjassa mutta se on myös pikaisesti tehty se on ensimmäinen o arvio ja se toinen sitten tää että jotain sepitetty se on pikaisesti nopeasti tehty on se ensimmäinen arvio sille sanalle tekaistu mutta tottakai on kysymys siitä mitä ihmiset käsittää ne nykyihmiset nyt ett enhän mä sitä mutta

minä en oo tarkottanut sillä minä en oo tarkottanut sitä että se olis jotenkin sepitetty minä olen tarkottanut vaan että se on ollut niin monimutkanen ja ja vaihtunut nää niinku mä oon moneen kertaan kertonut kaikki osatekijät niissä laskuissa niin niin sitä minä oon tarkottanut sillä sanalla tekaistu eli että pidän sitä siis vielä että se saa siellä olla ja oikeushan sitten ö kaikenkaikkiaan tähän sanoisin jos nyt voi sanoa että vaikka se netti on netti en minä nyt ymmärrä sitä että sieltä jostain lehdestä ruvetaan sivuja repimään ja kun mä sanoin että se koko vuosikerta sehän tarkoittaa sitä että voi olla että teidän mä en tiedä on linkki katso esimerkiksi asianajotoimisto pekka monosen oikeudenkäynti se ja se niin tai oikeudenkäyntipöytäkirjoja niin niin jos ne tarvitaan kaikki pois sieltä ja sillonhan tarvittas sekin sivu pois ja sillon sieltä voi mennä pois koko vuosikerta sitten

puheenjohtaja
joo kiitoksia voidaan tähän lopettaa

(Vastaaja Manninen Pertti, nauha 1, 2-puoli 0.0-16.8 loppuu)

--


Kunnianloukkaus. 9. Vastaajan valitus hovioikeudelle. 11. Liite. Henkilötodistelu käräjäoikeudessa. 2. Vastaaja
(Vastaajan purkamana ääninauhalta).
Asia
KUNNIANLOUKKAUS
Vastaaja
MANNINEN PERTTI JUHANI
Asianomistaja
MONONEN PEKKA MATTI RAFAEL


9. Vastaajan valitus hovioikeudelle. 1. Valitus
9. Vastaajan valitus hovioikeudelle. 2. Kirjalliset todisteet. Laskut (5kpl)
9. Vastaajan valitus hovioikeudelle. 3. Kirjalliset todisteet. Päiväkirjamerkintä
9. Vastaajan valitus hovioikeudelle. 4. Kirjalliset todisteet. Maksuttoman selvitys
9. Vastaajan valitus hovioikeudelle. 5. Kirjalliset todisteet. Ensimmäinen haastehakemus
9. Vastaajan valitus hovioikeudelle. 6. Kirjalliset todisteet. Kolmas haastehakemus
9. Vastaajan valitus hovioikeudelle. 7. Kirjalliset todisteet. Pakkohuutokauppapöytäkirja
9. Vastaajan valitus hovioikeudelle. 8. Kirjalliset todisteet. Vastaajan asianomistajalle lähettämä kirjekopion pyyntö
9. Vastaajan valitus hovioikeudelle. 9. Kirjalliset todisteet. Velkajärjestelyn raukeamista koskeva päätös
9. Vastaajan valitus hovioikeudelle. 10. Liite. Henkilötodistelu käräjäoikeudessa. 1. Asianomistaja
9. Vastaajan valitus hovioikeudelle. 11. Liite. Henkilötodistelu käräjäoikeudessa. 2. Vastaaja

Kunnianloukkaus. Asiakirjoja aikajärjestyksessä.

1. Haaste. 1. Tiedoksiantotodistus & Kutsu pääkäsittelyyn
1. Haaste. 2. Haastehakemus & Ohjeita vastaajalle
1. Haaste. 3. Asianomistajan vaatimus
1. Haaste. 4. Asianomistajan vaatimus. Todiste. Google-haku
1. Haaste. 5. Asianomistajan vaatimus. Todiste. 12

2. Vastaajan kirjalliset todisteet. 1. Luettelo
2. Vastaajan kirjalliset todisteet. 2. Laskut (5 kpl)
2. Vastaajan kirjalliset todisteet. 3. Päiväkirjamerkintä
2. Vastaajan kirjalliset todisteet. 4. Maksuttoman selvitys
2. Vastaajan kirjalliset todisteet. 5. Ensimmäinen haastehakemus
2. Vastaajan kirjalliset todisteet. 6. Kolmas haastehakemus

3. Asianomistajan kirjallinen todiste. Tuomio
4. Syyttäjän kirjallinen todiste. Sähköpostiviesti

5. Käräjäoikeuden pöytäkirja
6. Henkilötodistelu käräjäoikeudessa. 1. Asianomistaja
6. Henkilötodistelu käräjäoikeudessa. 2. Vastaaja
7.
Asianomistajan oikeudenkäyntikululasku käräjäoikeudessa.

8. Käräjäoikeuden tuomio. 1. Tuomio
8. Käräjäoikeuden tuomio. 2. Tuomiolauselma
8. Käräjäoikeuden tuomio. 3. Valitusosoitus
8. Käräjäoikeuden tuomio. 4. Tyytymättömyyden ilmoitus

9. Vastaajan valitus hovioikeudelle. 1. Valitus
9. Vastaajan valitus hovioikeudelle. 2. Kirjalliset todisteet. Laskut (5kpl)
9. Vastaajan valitus hovioikeudelle. 3. Kirjalliset todisteet. Päiväkirjamerkintä
9. Vastaajan valitus hovioikeudelle. 4. Kirjalliset todisteet. Maksuttoman selvitys
9. Vastaajan valitus hovioikeudelle. 5. Kirjalliset todisteet. Ensimmäinen haastehakemus
9. Vastaajan valitus hovioikeudelle. 6. Kirjalliset todisteet. Kolmas haastehakemus
9. Vastaajan valitus hovioikeudelle. 7. Kirjalliset todisteet. Pakkohuutokauppapöytäkirja
9. Vastaajan valitus hovioikeudelle. 8. Kirjalliset todisteet. Vastaajan asianomistajalle lähettämä kirjekopion pyyntö
9. Vastaajan valitus hovioikeudelle. 9. Kirjalliset todisteet. Velkajärjestelyn raukeamista koskeva päätös
9. Vastaajan valitus hovioikeudelle. 10. Liite. Henkilötodistelu käräjäoikeudessa. 1. Asianomistaja
9. Vastaajan valitus hovioikeudelle. 11. Liite. Henkilötodistelu käräjäoikeudessa. 2. Vastaaja

10. Asianomistajan valitus hovioikeudelle. 1. Valitus
10. Asianomistajan valitus hovioikeudelle. 2. Kirjallinen todiste. Tuloste Google-hakutuloksista.
10. Asianomistajan valitus hovioikeudelle. 3. Kirjallinen todiste. Tuloste 12.fi -sivustosta

11. Hovioikeuden ilmoitus asian käsittelystä
12. Hovioikeuden vastauspyyntö asianomistajan valitukseen. 1. Pyyntö
12. Hovioikeuden vastauspyyntö asianomistajan valitukseen. 2. Ohje vastaajalle
12. Hovioikeuden vastauspyyntö asianomistajan valitukseen. 3. Liite. Asianomistajan valitus
12. Hovioikeuden vastauspyyntö asianomistajan valitukseen. 4. Liite. Asianomistajan valituksen liite. Kirjallinen todiste. Tuloste Google-hakutuloksista
12. Hovioikeuden vastauspyyntö asianomistajan valitukseen. 5. Liite. Asianomistajan valituksen liite. Kirjallinen todiste. Tuloste 12.fi -sivustosta

13. Syyttäjän vastaus vastaajan valitukseen

14. Vastaajan vastaus asianomistajan valitukseen. 1. Vastaus
14. Vastaajan vastaus asianomistajan valitukseen. 2. Liite. Ääninauhalta purettu lausunto

15. Vastausten tiedottaminen

16. Asianomistajan vastaus vastaajan valitukseen. 1. Vastaus
16. Asianomistajan vastaus vastaajan valitukseen. 2. Liite. Valitus- ja vastauskululaskelma

17. Hovioikeuden päätös pääkäsittelyn toimittamisesta

18. Hovioikeuden kutsu pääkäsittelyyn valittajana

19. Hovioikeuden pöytäkirja.
20. Henkilötodistelu hovioikeudessa. 1. Asianomistaja
20. Henkilötodistelu hovioikeudessa. 2. Vastaaja
20. Henkilötodistelu hovioikeudessa. 3. Todistaja
21. Asianomistajan oikeudenkäyntikululaskut hovioikeudessa (2kpl)

22. Hovioikeuden tuomio. 1. Tuomio
22. Hovioikeuden tuomio. 2. Tuomiolauselma
22. Hovioikeuden tuomio. 3. Valitusosoitus
22. Hovioikeuden tuomio. 4. Liite. Käräjäoikeuden tuomio
22. Hovioikeuden tuomio. 5. Liite. Käräjäoikeuden tuomiolauselma

Jatkuu ...


12 Lauantai 2007-05-26. N:o 659.
Vastaava päätoimittaja Pertti Manninen. Yhteys. 12@hotmail.com Copyright 12.fi - Mainosbanneri ja kirjasinkoko torstaina 2009-04-02.


12 2007-05-26 -Kunnianloukkaus. 9. Vastaajan valitus hovioikeudelle. 11. Liite. Henkilötodistelu käräjäoikeudessa. 2. Vastaaja - Vastaaja MANNINEN PERTTI JUHANI - Asianomistaja MONONEN PEKKA MATTI RAFAEL - Jyväskylän käräjäoikeus Asiano: R 05/2307- 12 lauantaina 26.05.2007.

Sivun alkuun!

Tämä on Nettisanomat-sivuston kopio 12-sivustoon logot ja sivuston nimi muuttaen. Alkuperäiset järjestysnumerot on säilytetty. Nettiin perjantaina 2010-11-12 klo 20:36.

Sivuston 1. restaurointi 2011-09-12. Virhelinkkien korjaus, puuttuvien kuvien palautus, Huom. Linjayhteyden virhellisen toiminnan takia osa sivuista on vuonna 2007 jaettu useaksi sivuksi ja osa kuvista on edelleen vaillinaisia alaosastaan. Linkkien palautus on osittain vienyt linkit osottamaan tiedon ensimmäiseen esiintymiskertaan. Maanantaina 2011-09-12 Pertti Manninen. Tämä sivusto on tehty Nettisanomat-sivuston tarkistetusta versiosta 2011-09-21.

 

2012-05-08: Sivustolta on poistettu Keski-Suomen käräjäoikeuden 24.1.2012 antaman kunnianloukkausta koskevan tuomion 12/230 R11/268 johdosta tuomiossa mainittujen henkilöiden asianosaistiedot rikoksentekoajalta 6.5.2007 - 18.1.2012. Tuomio luettavissa osoitteessa: http://www.n3.fi/tuomiot/keskisuomiko20120124/etusivu.htm

 

2012-05-08: Sivustolta on poistettu Keski-Suomen käräjäoikeuden 24.1.2012 antaman kunnianloukkausta koskevan tuomion 12/230 R11/268 johdosta tuomiossa mainittujen henkilöiden asianosaistiedot rikoksentekoajalta 6.5.2007 - 18.1.2012. Tuomio luettavissa osoitteessa: http://www.n3.fi/tuomiot/keskisuomiko20120124/etusivu.htm

..
2004-2011: Vaasan hovioikeuden (19.11.2015) kumottua Keski-Suomen käräjäoikeuden (24.01.2012) tuomion sivusto on palautettu osittain alkuperäiseen muotoon hovioikeuden tuomio huomioon ottaen lauantaina 05.03.2016, äitini 100-vuotis syntymäpäivänä.