12 Lauantai 2007-05-26. N:o 659. Seuraavaan numeroon!

Tämän numeron etusivulle!

Kunnianloukkaus. 9. Vastaajan valitus hovioikeudelle. 1. Valitus
Asia
KUNNIANLOUKKAUS
Vastaaja
MANNINEN PERTTI JUHANI
Asianomistaja
MONONEN PEKKA MATTI RAFAEL

Saapunut 30.5.2006
Kansliaan toimittanut:
Pertti Manninen


Pertti Manninen
...
...


VAASAN HOVIOIKEUDELLE


ASIA

Valitus

VALITUKSEN ALAINEN PÄÄTÖS

Jyväskylän käräjäoikeuden päätös 02.05.2006 kunnianloukkausta koskevassa asiassa R 05/2307.

VALITTAJA

Pertti Manninen
...
Laukaa


VAATIMUKSET

Kunnioittavasti pyydän, että hovioikeus kumoaa käräjäoikeuden päätöksen ja siitä johtuvat rangaistusvaatimukset ja korvausvelvollisuudet ja muut lausunnot kokonaisuudessaan. Oikeuden näin päättäessä pyydän, että hovioikeus määrää maksettavaksi minulle valtionvaroista 100 euroa asianosaiskuluja. Mikäli hovioikeus kuitenkin katsoo minun syyllistyneen rikokseen, pyydän että hovioikeus lieventää minulle määrättyä rangaistusta ja muita seuraamuksia.


PERUSTELUT

Käräjäoikeus on arvioinut väärin esittämiäni perusteluja, kun se toteaa päätöksessään, että olisin väittänyt käyttäneeni sanontaa "(Poistettu 06.12.2015)" merkityksessä "että kysymys oli nopeasti tehdyistä tai sisällöltään moninaisista laskuista". Nopeasti tehdyn merkityksen toin vain esille siinä mielessä, että tekaistu-sanalla on useita merkityksiä selostaessani sanan sanakirjaselitystä. Todistelunauhoituksen sivulla 23 alhaalla tuon esille käräjäoikeudessa moneen kertaan selittämäni, mitä minä olen tarkoittanut ilmaisulla (Poistettu 06.12.2015):

"… kyllä minä katsoin tuolta kirjoista mitä sana tekaistu tarkoittaa minä oon tarkottanut tätä sekamelskaa mutta mulla on täällä mutta en mä semmosta laittanut nykysuomen sanakirjassa mutta se on myös pikaisesti tehty se on ensimmäinen o arvio ja toinen sitten ää että jotain sepitetty se on pikaisesti tehty on se ensimmäinen arvio sille sanalle tekaistu mutta tottakai on on kysymys siitä mitä ihmiset käsittää ne nykyihmiset nyt ett enhän mä sitä mutta minä en oo tarkottanut sillä minä en oo tarkottanut sitä että se olis jotenkin sepitetty minä olen tarkottanut vaan että se on ollut niin monimutkainen ja ja vaihtunut nää niinkö mä oon moneen kertaan kertonut kaikki osatekijät niissä laskuissa niin niin sitä minä oon tarkottanut sillä sanalla tekaistu …".

asianajaja Pekka Mononen itsekin myöntää todeksi saman asian lausuessaan omassa todistelussaan todistelunauhoituksen sivulla 6 keskellä: "… koitin näitä selvennyksiä laittaa ja siitä sitten loppujen lopuksi tuli tuli niinku enemmän sekaannusta kuin selvennystä."

Laskujen sekamelskan itse asiassa aiheutti se käräjäoikeuden korvauspäätös, jolla asianajalle korvattiin äidilleni Laura Manniselle myönnetyn maksuttoman oikeudenkäynnin kulut. Kertoessaan käräjätuomarille, Päivi Penttiselle, että tässä täytäntöönpanoriita-asiassa on päästy sopimukseen ja oikeudenkäynti lopetetaan, asianajaja Pekka Mononen unohti mainita, että pakkohuutokaupassani oli kysymys vuokraoikeuden pakkohuutokaupasta ja myös sen, että minä olin ollut äitini jopa kirjallisesti valtuuttama yhdyshenkilö tässä asiassa. Käräjätuomari poisti korvauspäätöksessään mm. kaikki puhelut, jotka minä olin käynyt asianajan kanssa, vaikka siis asianajaja Pekka Mononen itsekin myöntää minun olleen yhdyshenkilö tässä 85-vuotiaan äitini täytäntöönpanoriidassa. Hän sanoo mm. todistelunauhoituksen sivulla 2 keskellä: "… pertti oli sitten tavallaan siinä vastapuolena täällä jyväskylässä muodollisesti mutta oli kuitenkin yhteyshenkilönä koko aika hoitamassa asiaa minuun päin …".

Täytäntöönpanoriitakanne nostettiin elokuussa 2000 ja Kirkkonummen pakkohuutokauppa, jossa asianajaja väittää avustaneensa minua pidettiin tammikuun viimeisenä päivänä 2001. Todistelunauhoituksen sivulla 1 alhaalla: "… pertin toinen kiinteistö meni pakkohuutokauppaan ja siellä minä avustin perttiä sitten pakkohuutokauppatilaisuudessa viimeistään …".

Liitän oheen kirjalliseksi todisteeksi 31.01.2001 pidetyn vuokraoikeuden pakkohuutokauppapöytäkirjan. Tämä pöytäkirja oli minulta kateissa laskutusoikeudenkäynnin aikaan, joten sitä ei ole aikaisemmin käsitelty. Sen mukaan asianajaja Pekka Monosta ei ole merkitty edustajakseni kyseiseen huutokauppaan . Kirjallinen todiste nro. 10.

Asian selvittämiseksi pyydän henkilötodistajaksi pakkohuutokaupanpitäjää, kihlakunnanvouti Janne Nymania, joka voi kertoa siitä, miten hän merkitsee pakkohuutokauppapöytäkirjaan pakkohuutokaupassa mukana olijat.

Siitä laskuparista, jonka käräjäoikeus on maksettavakseni määrännyt löytyy laskusta nro 1443 toimenpide päivämäärälle 08.02.2001 "Kirjeen laatiminen ja lähettäminen Espoon Sähkö Oyj:lle". Kirje saattaisi tuoda selvyyttä tapahtumiin ja siitä saattaisi käydä ilmi kuuluuko se kummankaan, äitini Laura Mannisen tai minun maksettavakseni. Koska en ole saanut ko. kirjettä aikaisemmin, pyysin asianajaja xxxxx Monosta lähettämään sen minulle. Hän ei ole kuitenkaan sitä minulle lähettänyt. Pyydän, että hovioikeus velvoittaa asianajaja Pekka Monosen esittämään kirjeen minulle ja oikeudelle. Kirjallinen todiste nro 11.

Laskuissa on ainakin yksi toimenpide, joka täyttää kaikki "tekaistun laskutuksen" määritelmät. Nyt olen huomannut, että laskun 1443 toimenpiteestä päivämäärälle 08.02.2001 "Lausuman laatiminen ja lähettäminen Jyväskylän ko:lle velkajärjestelyasiassa" en voi mitenkään olla maksuvelvollinen. Minun velkajärjestelyasiani hoiti Jyväskylän johtava velkaneuvoja Ritva Anttonen ja olin itse ilman asiamiestä jättänyt velkajärjestelyhakemuksen Jyväskylän käräjäoikeudelle 04.01.2001.

Kysymyksessä ei voi olla sellainen toimenpide, josta minua voitaisiin laskuttaa. Minun kannaltani se on täysin sepitetty ja tekaistu. Kysymyksessä lienee, jos nyt kyseinen toimenpide on suoritettu, äitini Laura Mannisen vastaus velkajärjestelyni selvittäjäksi määrätyn asianajaja Kalle Niskasen tiedusteluun velkojille, miten he suhtautuvat vireille panemaani velkajärjestelyyn. Laura Mannisen maksuvelvollisuus tähän toimenpiteeseen riippuu tietenkin siitä minkälaisen luvan hän on antanut asianajaja Pekka Monoselle. Kirjallinen todiste nro 12.


TODISTEET

Kirjalliset todisteet ja todistusteemat

Käräjäoikeudessa esitetyt.

1. Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky. Lasku. Numero 2000364. Päiväys 21.03.2001.

2. Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky. Lasku. Numero 1437. Päiväys 18.05.2001.

3. Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky. Lasku. Numero 1438. Päiväys 18.05.2001.

4. Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky. Lasku. Numero 1443. Päiväys 31.05.2001.

5. Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky. Lasku. Numero 1444. Päiväys 31.05.2001.

6. Laura Mannisen päiväkirjamerkintä ajalta 01.10.2001 - 11.10.2001 koskien Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky:n laskuja numeroiltaan 1443 ja 1444.

Todistusteema: Todisteet 1- 6 osoittavat sen, että laskujen asiat (aiheet), toimenpiteet, summat, maksajat ja maksajien osoitteet ovat muuttuneet kuuteen kertaan alkuperäisen laskun jälkeen. Todiste 6 osoittaa maksuttoman oikeudenkäynnin saaneen vanhuksen huolen hänelle lähetetyistä laskuista vastoin luvattua ja sovittua. Todiste 6 osoittaa lisäksi sen, että Laura Manninen on vastustanut maksuvelvollisuuttaan kantajan esittämistä laskuista

7. Laura Manniselle myönnetty maksuttoman oikeudenkäynnin selvitys. Espoon oikeusaputoimisto 08.08.2000.

Todistusteema: Todiste 7 osoittaa laskuissa rakennetun yhteisvastuullisuuden mahdottomuuden niistä toimenpiteistä, joita ei korvattu Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky:n käräjäoikeudelle esittämän laskun (Todiste 1) nojalla.

8. Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky. Haastehakemus. Vastaajina Pertti Manninen ja Laura Manninen. Päiväys 01.10.2001. Saapunut käräjäoikeuteen 02.10.2001.

Todistusteema: Todiste 8 osoittaa sen, että kantaja on vaatinut Laura Mannista ja Pertti Mannista yhteisvastuullisesti suorittamaan kantajan esittämät laskut ja oikeudenkäyntikulut. Todiste osoittaa myös sen, että samana päivänä käräjäoikeuteen on saapunut myös toinen korjattu haastehakemus.

9. Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky. Haastehakemus. Vastaajana Pertti Manninen. Päiväys 02.10.2001. Saapunut käräjäoikeuteen 03.10.2001.

Todistusteema: Todiste 9 osoittaa sen, että kantaja on tässä kolmannessa haastehakemuksessaan luopunut vaatimuksestaan Laura Mannista kohtaan suorittamaan kantajan esittämät laskut ja oikeudenkäyntikulut sen jälkeen kun Laura Manninen on ilmoittanut riitauttavansa laskut. Lisäksi todisteesta käy ilmi, että tätä seikkaa ei ole kerrottu käräjäoikeudelle, vaikka yhteisvastuullisuus onkin säilytetty laskuissa.

Pyydän hovioikeutta hyväksymään seuraavat uudet kirjalliset todisteet, koska niissä ilmenevät seikat ovat tulleet ilmi tässä oikeudenkäynnissä vasta käräjäoikeuden istunnossa ja osittain sen jälkeen.

10. Pöytäkirja kiinteistön pakkohuutokaupasta 31.01.2001.

Todistusteema: Todiste 10 osoittaa sen, että asianajaja xxxxx Monosta ei ole merkitty pöytäkirjaan läsnäolijaksi huutokaupassa.

11. Pertti Mannisen asianajotoimisto pekka mononen Ky:lle lähettämä kirje ja postin kirjaus.

Todistusteema. Todiste 11 osoittaa sen, että Pertti Manninen on pyytänyt laskuissa ilmenevään toimenpiteeseen liittyvää kirjeen kopiota.

12. Jyväskylän käräjäoikeuden velkajärjestelyasian raukeamista koskeva päätös 16.07.2001.

Todistusteema. Todiste 12 osoittaa sen, että Pertti Mannisen velkajärjestely on laitettu vireille 04.01.2001.

Henkilötodistaja

Kihlakunnanvouti Janne Nyman
Kaarinan kihlakunnanviraston ulosotto-osasto
PL 49, 20781 Kaarina

Todistusteema: Hän voi kertoa siitä miten hän on merkinnyt pakkohuutokauppaan osallistuvat henkilöt pakkohuutokauppapöytäkirjaan.


PYYNTÖ SUULLISEN PÄÄKÄSITTELYN TOIMITTAMISESTA.

Koska asiassa on kysymys näytöstä ja sen arvioimisesta pyydän, että hovioikeus toimittaa asiassa suullisen pääkäsittelyn.


LIITTEET

Käräjäoikeuden todisteluosuuden nauhojen purku tekstiksi. (Epävirallinen ja ohjeellinen. Laatinut Pertti Manninen).


PÄIVÄYS

Laukaassa toukokuun 29. päivänä 2006


Pertti Manninen
Pertti Manninen

--


Kunnianloukkaus. 9. Vastaajan valitus hovioikeudelle. 1. Valitus
Asia
KUNNIANLOUKKAUS
Vastaaja
MANNINEN PERTTI JUHANI
Asianomistaja
MONONEN PEKKA MATTI RAFAEL


9. Vastaajan valitus hovioikeudelle. 1. Valitus
9. Vastaajan valitus hovioikeudelle. 2. Kirjalliset todisteet. Laskut (5kpl)
9. Vastaajan valitus hovioikeudelle. 3. Kirjalliset todisteet. Päiväkirjamerkintä
9. Vastaajan valitus hovioikeudelle. 4. Kirjalliset todisteet. Maksuttoman selvitys
9. Vastaajan valitus hovioikeudelle. 5. Kirjalliset todisteet. Ensimmäinen haastehakemus
9. Vastaajan valitus hovioikeudelle. 6. Kirjalliset todisteet. Kolmas haastehakemus
9. Vastaajan valitus hovioikeudelle. 7. Kirjalliset todisteet. Pakkohuutokauppapöytäkirja
9. Vastaajan valitus hovioikeudelle. 8. Kirjalliset todisteet. Vastaajan asianomistajalle lähettämä kirjekopion pyyntö
9. Vastaajan valitus hovioikeudelle. 9. Kirjalliset todisteet. Velkajärjestelyn raukeamista koskeva päätös
9. Vastaajan valitus hovioikeudelle. 10. Liite. Henkilötodistelu käräjäoikeudessa. 1. Asianomistaja
9. Vastaajan valitus hovioikeudelle. 11. Liite. Henkilötodistelu käräjäoikeudessa. 2. Vastaaja

Kunnianloukkaus. Asiakirjoja aikajärjestyksessä.

1. Haaste. 1. Tiedoksiantotodistus & Kutsu pääkäsittelyyn
1. Haaste. 2. Haastehakemus & Ohjeita vastaajalle
1. Haaste. 3. Asianomistajan vaatimus
1. Haaste. 4. Asianomistajan vaatimus. Todiste. Google-haku
1. Haaste. 5. Asianomistajan vaatimus. Todiste. 12

2. Vastaajan kirjalliset todisteet. 1. Luettelo
2. Vastaajan kirjalliset todisteet. 2. Laskut (5 kpl)
2. Vastaajan kirjalliset todisteet. 3. Päiväkirjamerkintä
2. Vastaajan kirjalliset todisteet. 4. Maksuttoman selvitys
2. Vastaajan kirjalliset todisteet. 5. Ensimmäinen haastehakemus
2. Vastaajan kirjalliset todisteet. 6. Kolmas haastehakemus

3. Asianomistajan kirjallinen todiste. Tuomio
4. Syyttäjän kirjallinen todiste. Sähköpostiviesti

5. Käräjäoikeuden pöytäkirja
6. Henkilötodistelu käräjäoikeudessa. 1. Asianomistaja
6. Henkilötodistelu käräjäoikeudessa. 2. Vastaaja
7.
Asianomistajan oikeudenkäyntikululasku käräjäoikeudessa.

8. Käräjäoikeuden tuomio. 1. Tuomio
8. Käräjäoikeuden tuomio. 2. Tuomiolauselma
8. Käräjäoikeuden tuomio. 3. Valitusosoitus
8. Käräjäoikeuden tuomio. 4. Tyytymättömyyden ilmoitus

9. Vastaajan valitus hovioikeudelle. 1. Valitus
9. Vastaajan valitus hovioikeudelle. 2. Kirjalliset todisteet. Laskut (5kpl)
9. Vastaajan valitus hovioikeudelle. 3. Kirjalliset todisteet. Päiväkirjamerkintä
9. Vastaajan valitus hovioikeudelle. 4. Kirjalliset todisteet. Maksuttoman selvitys
9. Vastaajan valitus hovioikeudelle. 5. Kirjalliset todisteet. Ensimmäinen haastehakemus
9. Vastaajan valitus hovioikeudelle. 6. Kirjalliset todisteet. Kolmas haastehakemus
9. Vastaajan valitus hovioikeudelle. 7. Kirjalliset todisteet. Pakkohuutokauppapöytäkirja
9. Vastaajan valitus hovioikeudelle. 8. Kirjalliset todisteet. Vastaajan asianomistajalle lähettämä kirjekopion pyyntö
9. Vastaajan valitus hovioikeudelle. 9. Kirjalliset todisteet. Velkajärjestelyn raukeamista koskeva päätös
9. Vastaajan valitus hovioikeudelle. 10. Liite. Henkilötodistelu käräjäoikeudessa. 1. Asianomistaja
9. Vastaajan valitus hovioikeudelle. 11. Liite. Henkilötodistelu käräjäoikeudessa. 2. Vastaaja

10. Asianomistajan valitus hovioikeudelle. 1. Valitus
10. Asianomistajan valitus hovioikeudelle. 2. Kirjallinen todiste. Tuloste Google-hakutuloksista.
10. Asianomistajan valitus hovioikeudelle. 3. Kirjallinen todiste. Tuloste 12.fi -sivustosta

11. Hovioikeuden ilmoitus asian käsittelystä
12. Hovioikeuden vastauspyyntö asianomistajan valitukseen. 1. Pyyntö
12. Hovioikeuden vastauspyyntö asianomistajan valitukseen. 2. Ohje vastaajalle
12. Hovioikeuden vastauspyyntö asianomistajan valitukseen. 3. Liite. Asianomistajan valitus
12. Hovioikeuden vastauspyyntö asianomistajan valitukseen. 4. Liite. Asianomistajan valituksen liite. Kirjallinen todiste. Tuloste Google-hakutuloksista
12. Hovioikeuden vastauspyyntö asianomistajan valitukseen. 5. Liite. Asianomistajan valituksen liite. Kirjallinen todiste. Tuloste 12.fi -sivustosta

13. Syyttäjän vastaus vastaajan valitukseen

14. Vastaajan vastaus asianomistajan valitukseen. 1. Vastaus
14. Vastaajan vastaus asianomistajan valitukseen. 2. Liite. Ääninauhalta purettu lausunto

15. Vastausten tiedottaminen

16. Asianomistajan vastaus vastaajan valitukseen. 1. Vastaus
16. Asianomistajan vastaus vastaajan valitukseen. 2. Liite. Valitus- ja vastauskululaskelma

17. Hovioikeuden päätös pääkäsittelyn toimittamisesta

18. Hovioikeuden kutsu pääkäsittelyyn valittajana

19. Hovioikeuden pöytäkirja.
20. Henkilötodistelu hovioikeudessa. 1. Asianomistaja
20. Henkilötodistelu hovioikeudessa. 2. Vastaaja
20. Henkilötodistelu hovioikeudessa. 3. Todistaja
21. Asianomistajan oikeudenkäyntikululaskut hovioikeudessa (2kpl)

22. Hovioikeuden tuomio. 1. Tuomio
22. Hovioikeuden tuomio. 2. Tuomiolauselma
22. Hovioikeuden tuomio. 3. Valitusosoitus
22. Hovioikeuden tuomio. 4. Liite. Käräjäoikeuden tuomio
22. Hovioikeuden tuomio. 5. Liite. Käräjäoikeuden tuomiolauselma

Jatkuu ...


12 Lauantai 2007-05-26. N:o 659.
Vastaava päätoimittaja Pertti Manninen. Yhteys. 12@hotmail.com Copyright 12.fi - Mainosbanneri ja kirjasinkoko torstaina 2009-04-02.


12 2007-05-26 - Kunnianloukkaus. 9. Vastaajan valitus hovioikeudelle. 1. Valitus - Vastaaja MANNINEN PERTTI JUHANI - Asianomistaja MONONEN PEKKA MATTI RAFAEL - Jyväskylän käräjäoikeus Asiano: R 05/2307- 12 lauantaina 26.05.2007.

Sivun alkuun!

 

Tämä on Nettisanomat-sivuston kopio 12-sivustoon logot ja sivuston nimi muuttaen. Alkuperäiset järjestysnumerot on säilytetty. Nettiin perjantaina 2010-11-12 klo 20:36.

Sivuston 1. restaurointi 2011-09-12. Virhelinkkien korjaus, puuttuvien kuvien palautus, Huom. Linjayhteyden virhellisen toiminnan takia osa sivuista on vuonna 2007 jaettu useaksi sivuksi ja osa kuvista on edelleen vaillinaisia alaosastaan. Linkkien palautus on osittain vienyt linkit osottamaan tiedon ensimmäiseen esiintymiskertaan. Maanantaina 2011-09-12 Pertti Manninen. Tämä sivusto on tehty Nettisanomat-sivuston tarkistetusta versiosta 2011-09-21.

 

2012-05-08: Sivustolta on poistettu Keski-Suomen käräjäoikeuden 24.1.2012 antaman kunnianloukkausta koskevan tuomion 12/230 R11/268 johdosta tuomiossa mainittujen henkilöiden asianosaistiedot rikoksentekoajalta 6.5.2007 - 18.1.2012. Tuomio luettavissa osoitteessa: http://www.n3.fi/tuomiot/keskisuomiko20120124/etusivu.htm

 

2012-05-08: Sivustolta on poistettu Keski-Suomen käräjäoikeuden 24.1.2012 antaman kunnianloukkausta koskevan tuomion 12/230 R11/268 johdosta tuomiossa mainittujen henkilöiden asianosaistiedot rikoksentekoajalta 6.5.2007 - 18.1.2012. Tuomio luettavissa osoitteessa: http://www.n3.fi/tuomiot/keskisuomiko20120124/etusivu.htm

..
2004-2011: Vaasan hovioikeuden (19.11.2015) kumottua Keski-Suomen käräjäoikeuden (24.01.2012) tuomion sivusto on palautettu osittain alkuperäiseen muotoon hovioikeuden tuomio huomioon ottaen lauantaina 05.03.2016, äitini 100-vuotis syntymäpäivänä.