12 Lauantai 2007-05-26. N:o 659. Seuraavaan numeroon!

Tämän numeron etusivulle!

Kunnianloukkaus. 9. Vastaajan valitus hovioikeudelle. 2. Kirjalliset todisteet. Laskut (5kpl)
Asia
KUNNIANLOUKKAUS
Vastaaja
MANNINEN PERTTI JUHANI
Asianomistaja
MONONEN PEKKA MATTI RAFAEL

Vastaajan kirjallisia todisteita asiassa Nro R/05/2307
1. Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky. Lasku. Numero 2000364. Päiväys 21.03.2001.


Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky
Vedoslasku

Laura Aliina Manninen
...
...
Päivämäärä
21.03.2001
Laskun numero
2000364
Toimeksianto
846

ASIA:
Laura Manninen > Pertti Manninen, Keski-Suomen OP & Merita Pankko Oyj ; Ulosottoasiassa tehtyyn valitukseen liittyvä täytäntöönpanoriitakanne ym.

Netto Alv Yhteensä
Palkkiot 33 652,00 7 397,50 41 022,50
Kulut ja maksut 2 020,00 268,40 2288,40
Yhteensä 35 645,00 7 665,90 43 310,90

Alennus palkkioista -10 335,25 -2 273,75 -12 509,00
Netto 25 309,75 5 392,15 30 701,90

Maksettava MK 25 309,75 5 392,15 30 701,90

Erittely kuluista ja palkkioista liitteenä

Tiedoksi
Palkkiota alennettu 37,5 %, jolloin saatu MOK-taso 500,-/h lähtötasosta 800,-/h

Arvonlisäveroerittely Kulut Alv Palkkiot Alv Netto Alv Yhteensä
[Ei erittelyä]

Pankkitili
Leonia 800010-1874067

...Vastaajan kirjallisia todisteita asiassa Nro R/05/2307
2. Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky. Lasku. Numero 1437. Päiväys 18.05.2001.


Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky
Vedoslasku

Pertti Juhani Manninen
...
...
Päivämäärä
18.05.2001
Laskun numero
1437
Toimeksianto
846

ASIA:
Laura Manninen > Pertti Manninen, Keski-Suomen OP & Merita Pankko Oyj ; Ulosottoasiassa tehtyyn valitukseen liittyvä täytäntöönpanoriitakanne ym.

Netto Alv Yhteensä
Palkkiot 34 175,00 7 518,50 41 693,50
Kulut ja maksut 2 440,00 272,80 2 712,80
Yhteensä 36 615,00 7 791,30 44 406,30

Osuus 9 135,75 1 947,83 11 101.58

Maksettava MK 9 135,75 1 947,83 11 101.58

Erittely kuluista ja palkkioista liitteenä

Arvonlisäveroerittely Kulut Alv Palkkiot Alv Netto Alv Yhteensä
Alv 0,0 % 300,00 0,00 300,00 0,00 300,00
Alv 22,0 % 310,00 88,20 8 543,75 1 879,63 8 853,75 1 947,83 10 801,58
Yhteensä 610,00 66,20 6 543,75 1 879,63 9 153,75 1 947,83 11 101.58

Laskua maksettaessa pyydetään käyttämään viitenumeroa.

Laskun numero 1437 Viitenumero 6 14373 Eräpäivä 17.06.2001 Yhteensä MK 11 101,58
...


Vastaajan kirjallisia todisteita asiassa Nro R/05/2307
3. Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky. Lasku. Numero 1438. Päiväys 18.05.2001.

Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky
Vedoslasku

Pertti Juhani Manninen
...
...
Päivämäärä
18.05.2001
Laskun numero
1438
Toimeksianto
834

ASIA:
Pertti Manninen; neuvonta ulosotto- ym. asiassa

Netto Alv Yhteensä
Palkkiot 7 150,00 1 573,00 8 723,00
Kulut ja maksut 67,50 14,85 82,35
Yhteensä 7 217,50 1 587,85 8 805,35

Maksettava MK 9 135,75 1 947,83 11 101.58

Erittely kuluista ja palkkioista liitteenä

Arvonlisäveroerittely Kulut Alv Palkkiot Alv Netto Alv Yhteensä
Alv 22,0 % 67,50 14,85 7 150,00 1 573,00 7 217,50 1 587,85 8 805,35
Yhteensä 67,50 14,85 7 150,00 1 573,00 7 217,50 1 587,85 8 805,35

Laskua maksettaessa pyydetään käyttämään viitenumeroa.
Laskun numero 1438 Viitenumero 6 14386 Eräpäivä 17.06.2001 MK 8 805,35
...Vastaajan kirjallisia todisteita asiassa Nro R/05/2307
4. Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky. Lasku. Numero 1443. Päiväys 31.05.2001.


Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky
Vedoslasku

Pertti Juhani Manninen ja Laura Aliina c/o Pertti Manninen
...
...
Päivämäärä
31.05.2001
Laskun numero
1443
Toimeksianto
916

ASIA:
Pertti ja Laura Manninen; Erikseen kirjatut PMn Kirkkonummen pakkohuutokauppaan ja LMn avustavaan vapaaehtoiseen kiinteistökauppaan liittyvät sekä muut PMn velkaantumiseen liittyvät toimenpiteet

Netto Alv Yhteensä
Palkkiot 7 150,00 1 573,00 8 723,00
Kulut ja maksut 67,50 14,85 82,35
Yhteensä 7 217,50 1 587,85 8 805,35

Maksettava MK 7 217,50 1 587,85 8 805,35

Erittely kuluista ja palkkioista liitteenä

Tiedoksi
Tämä lasku korvaa mitätöidyn laskun 1438/ 18.5.2001

Arvonlisäveroerittely Kulut Alv Palkkiot Alv Netto Alv Yhteensä
Alv 22,0 % 67,50 14,85 7 150,00 1 573,00 7 217,50 1 587,85 8 805,35
Yhteensä 67,50 14,85 7 150,00 1 573,00 7 217,50 1 587,85 8 805,35

Laskua maksettaessa pyydetään käyttämään viitenumeroa.

Laskun numero 1443 Viitenumero 6 14438 Eräpäivä 07.06.2001 Yhteensä MK 8 805,35
...


Vastaajan kirjallisia todisteita asiassa Nro R/05/2307
5. Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky. Lasku. Numero 1444. Päiväys 31.05.2001.


Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky
Vedoslasku

Pertti Juhani Manninen ja Laura Aliina c/o Pertti Manninen
...
...
Päivämäärä
31.05.2001
Laskun numero
1444
Toimeksianto
915

ASIA:
Pertti ja Laura Manninen; Täytäntöönpanoriitatoimeksiantoon kirjatut PMn (ja LMn) henkilökohtaiset toimenpiteet, joita ei ole voitu sisällyttää kanneasian maksuttomaan oikeudenkäyntiin

Netto Alv Yhteensä
Palkkiot 12 275,00 2 700,50 14 975,50
Kulut ja maksut 0,00 0,00 0,00
Yhteensä 12 275,00 2 700,50 14 975,50


Maksettava MK 12 275,00 2 700,50 14 975,50

Erittely kuluista ja palkkioista liitteenä

Tiedoksi
Tämä lasku korvaa mitätöidyn laskun 1437 / 18.5.2001

Arvonlisäveroerittely Kulut Alv Palkkiot Alv Netto Alv Yhteensä
Alv 22,0 % 0,00 12 275,00 2 700,50 12 275,00 2 700,50 14 975,50
Yhteensä 0,00 0,00 12 275,00 2 700,50 12 275,00 2 700,50 14 975,50

Laskua maksettaessa pyydetään käyttämään viitenumeroa.

Laskun numero 1444 Viitenumero 6 1441 Eräpäivä 07.06.2001 Yhteensä MK 14 975,50
...


Kunnianloukkaus. 9. Vastaajan valitus hovioikeudelle. 2. Kirjalliset todisteet. Laskut (5kpl)
Asia
KUNNIANLOUKKAUS
Vastaaja
MANNINEN PERTTI JUHANI
Asianomistaja
MONONEN PEKKA MATTI RAFAEL


9. Vastaajan valitus hovioikeudelle. 1. Valitus
9. Vastaajan valitus hovioikeudelle. 2. Kirjalliset todisteet. Laskut (5kpl)
9. Vastaajan valitus hovioikeudelle. 3. Kirjalliset todisteet. Päiväkirjamerkintä
9. Vastaajan valitus hovioikeudelle. 4. Kirjalliset todisteet. Maksuttoman selvitys
9. Vastaajan valitus hovioikeudelle. 5. Kirjalliset todisteet. Ensimmäinen haastehakemus
9. Vastaajan valitus hovioikeudelle. 6. Kirjalliset todisteet. Kolmas haastehakemus
9. Vastaajan valitus hovioikeudelle. 7. Kirjalliset todisteet. Pakkohuutokauppapöytäkirja
9. Vastaajan valitus hovioikeudelle. 8. Kirjalliset todisteet. Vastaajan asianomistajalle lähettämä kirjekopion pyyntö
9. Vastaajan valitus hovioikeudelle. 9. Kirjalliset todisteet. Velkajärjestelyn raukeamista koskeva päätös
9. Vastaajan valitus hovioikeudelle. 10. Liite. Henkilötodistelu käräjäoikeudessa. 1. Asianomistaja
9. Vastaajan valitus hovioikeudelle. 11. Liite. Henkilötodistelu käräjäoikeudessa. 2. Vastaaja

TODISTEET

Kirjalliset todisteet ja todistusteemat

Käräjäoikeudessa esitetyt.

1. Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky. Lasku. Numero 2000364. Päiväys 21.03.2001.

2. Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky. Lasku. Numero 1437. Päiväys 18.05.2001.

3. Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky. Lasku. Numero 1438. Päiväys 18.05.2001.

4. Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky. Lasku. Numero 1443. Päiväys 31.05.2001.

5. Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky. Lasku. Numero 1444. Päiväys 31.05.2001.

6. Laura Mannisen päiväkirjamerkintä ajalta 01.10.2001 - 11.10.2001 koskien Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky:n laskuja numeroiltaan 1443 ja 1444.

Todistusteema: Todisteet 1- 6 osoittavat sen, että laskujen asiat (aiheet), toimenpiteet, summat, maksajat ja maksajien osoitteet ovat muuttuneet kuuteen kertaan alkuperäisen laskun jälkeen. Todiste 6 osoittaa maksuttoman oikeudenkäynnin saaneen vanhuksen huolen hänelle lähetetyistä laskuista vastoin luvattua ja sovittua. Todiste 6 osoittaa lisäksi sen, että Laura Manninen on vastustanut maksuvelvollisuuttaan kantajan esittämistä laskuista

7. Laura Manniselle myönnetty maksuttoman oikeudenkäynnin selvitys. Espoon oikeusaputoimisto 08.08.2000.

Todistusteema: Todiste 7 osoittaa laskuissa rakennetun yhteisvastuullisuuden mahdottomuuden niistä toimenpiteistä, joita ei korvattu Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky:n käräjäoikeudelle esittämän laskun (Todiste 1) nojalla.

8. Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky. Haastehakemus. Vastaajina Pertti Manninen ja Laura Manninen. Päiväys 01.10.2001. Saapunut käräjäoikeuteen 02.10.2001.

Todistusteema: Todiste 8 osoittaa sen, että kantaja on vaatinut Laura Mannista ja Pertti Mannista yhteisvastuullisesti suorittamaan kantajan esittämät laskut ja oikeudenkäyntikulut. Todiste osoittaa myös sen, että samana päivänä käräjäoikeuteen on saapunut myös toinen korjattu haastehakemus.

9. Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky. Haastehakemus. Vastaajana Pertti Manninen. Päiväys 02.10.2001. Saapunut käräjäoikeuteen 03.10.2001.

Todistusteema: Todiste 9 osoittaa sen, että kantaja on tässä kolmannessa haastehakemuksessaan luopunut vaatimuksestaan Laura Mannista kohtaan suorittamaan kantajan esittämät laskut ja oikeudenkäyntikulut sen jälkeen kun Laura Manninen on ilmoittanut riitauttavansa laskut. Lisäksi todisteesta käy ilmi, että tätä seikkaa ei ole kerrottu käräjäoikeudelle, vaikka yhteisvastuullisuus onkin säilytetty laskuissa.

Pyydän hovioikeutta hyväksymään seuraavat uudet kirjalliset todisteet, koska niissä ilmenevät seikat ovat tulleet ilmi tässä oikeudenkäynnissä vasta käräjäoikeuden istunnossa ja osittain sen jälkeen.

10. Pöytäkirja kiinteistön pakkohuutokaupasta 31.01.2001.

Todistusteema: Todiste 10 osoittaa sen, että asianajaja Pekka Monosta ei ole merkitty pöytäkirjaan läsnäolijaksi huutokaupassa.

11. Pertti Mannisen asianajotoimisto Pekka Mononen ky:lle lähettämä kirje ja postin kirjaus.

Todistusteema. Todiste 11 osoittaa sen, että Pertti Manninen on pyytänyt laskuissa ilmenevään toimenpiteeseen liittyvää kirjeen kopiota.

12. Jyväskylän käräjäoikeuden velkajärjestelyasian raukeamista koskeva päätös 16.07.2001.

Todistusteema. Todiste 12 osoittaa sen, että Pertti Mannisen velkajärjestely on laitettu vireille 04.01.2001.


Kunnianloukkaus. Asiakirjoja aikajärjestyksessä.

1. Haaste. 1. Tiedoksiantotodistus & Kutsu pääkäsittelyyn
1. Haaste. 2. Haastehakemus & Ohjeita vastaajalle
1. Haaste. 3. Asianomistajan vaatimus
1. Haaste. 4. Asianomistajan vaatimus. Todiste. Google-haku
1. Haaste. 5. Asianomistajan vaatimus. Todiste. 12

2. Vastaajan kirjalliset todisteet. 1. Luettelo
2. Vastaajan kirjalliset todisteet. 2. Laskut (5 kpl)
2. Vastaajan kirjalliset todisteet. 3. Päiväkirjamerkintä
2. Vastaajan kirjalliset todisteet. 4. Maksuttoman selvitys
2. Vastaajan kirjalliset todisteet. 5. Ensimmäinen haastehakemus
2. Vastaajan kirjalliset todisteet. 6. Kolmas haastehakemus

3. Asianomistajan kirjallinen todiste. Tuomio
4. Syyttäjän kirjallinen todiste. Sähköpostiviesti

5. Käräjäoikeuden pöytäkirja
6. Henkilötodistelu käräjäoikeudessa. 1. Asianomistaja
6. Henkilötodistelu käräjäoikeudessa. 2. Vastaaja
7.
Asianomistajan oikeudenkäyntikululasku käräjäoikeudessa.

8. Käräjäoikeuden tuomio. 1. Tuomio
8. Käräjäoikeuden tuomio. 2. Tuomiolauselma
8. Käräjäoikeuden tuomio. 3. Valitusosoitus
8. Käräjäoikeuden tuomio. 4. Tyytymättömyyden ilmoitus

9. Vastaajan valitus hovioikeudelle. 1. Valitus
9. Vastaajan valitus hovioikeudelle. 2. Kirjalliset todisteet. Laskut (5kpl)
9. Vastaajan valitus hovioikeudelle. 3. Kirjalliset todisteet. Päiväkirjamerkintä
9. Vastaajan valitus hovioikeudelle. 4. Kirjalliset todisteet. Maksuttoman selvitys
9. Vastaajan valitus hovioikeudelle. 5. Kirjalliset todisteet. Ensimmäinen haastehakemus
9. Vastaajan valitus hovioikeudelle. 6. Kirjalliset todisteet. Kolmas haastehakemus
9. Vastaajan valitus hovioikeudelle. 7. Kirjalliset todisteet. Pakkohuutokauppapöytäkirja
9. Vastaajan valitus hovioikeudelle. 8. Kirjalliset todisteet. Vastaajan asianomistajalle lähettämä kirjekopion pyyntö
9. Vastaajan valitus hovioikeudelle. 9. Kirjalliset todisteet. Velkajärjestelyn raukeamista koskeva päätös
9. Vastaajan valitus hovioikeudelle. 10. Liite. Henkilötodistelu käräjäoikeudessa. 1. Asianomistaja
9. Vastaajan valitus hovioikeudelle. 11. Liite. Henkilötodistelu käräjäoikeudessa. 2. Vastaaja

10. Asianomistajan valitus hovioikeudelle. 1. Valitus
10. Asianomistajan valitus hovioikeudelle. 2. Kirjallinen todiste. Tuloste Google-hakutuloksista.
10. Asianomistajan valitus hovioikeudelle. 3. Kirjallinen todiste. Tuloste 12.fi -sivustosta

11. Hovioikeuden ilmoitus asian käsittelystä
12. Hovioikeuden vastauspyyntö asianomistajan valitukseen. 1. Pyyntö
12. Hovioikeuden vastauspyyntö asianomistajan valitukseen. 2. Ohje vastaajalle
12. Hovioikeuden vastauspyyntö asianomistajan valitukseen. 3. Liite. Asianomistajan valitus
12. Hovioikeuden vastauspyyntö asianomistajan valitukseen. 4. Liite. Asianomistajan valituksen liite. Kirjallinen todiste. Tuloste Google-hakutuloksista
12. Hovioikeuden vastauspyyntö asianomistajan valitukseen. 5. Liite. Asianomistajan valituksen liite. Kirjallinen todiste. Tuloste 12.fi -sivustosta

13. Syyttäjän vastaus vastaajan valitukseen

14. Vastaajan vastaus asianomistajan valitukseen. 1. Vastaus
14. Vastaajan vastaus asianomistajan valitukseen. 2. Liite. Ääninauhalta purettu lausunto

15. Vastausten tiedottaminen

16. Asianomistajan vastaus vastaajan valitukseen. 1. Vastaus
16. Asianomistajan vastaus vastaajan valitukseen. 2. Liite. Valitus- ja vastauskululaskelma

17. Hovioikeuden päätös pääkäsittelyn toimittamisesta

18. Hovioikeuden kutsu pääkäsittelyyn valittajana

19. Hovioikeuden pöytäkirja.
20. Henkilötodistelu hovioikeudessa. 1. Asianomistaja
20. Henkilötodistelu hovioikeudessa. 2. Vastaaja
20. Henkilötodistelu hovioikeudessa. 3. Todistaja
21. Asianomistajan oikeudenkäyntikululaskut hovioikeudessa (2kpl)

22. Hovioikeuden tuomio. 1. Tuomio
22. Hovioikeuden tuomio. 2. Tuomiolauselma
22. Hovioikeuden tuomio. 3. Valitusosoitus
22. Hovioikeuden tuomio. 4. Liite. Käräjäoikeuden tuomio
22. Hovioikeuden tuomio. 5. Liite. Käräjäoikeuden tuomiolauselma

Jatkuu ...


12 Lauantai 2007-05-26. N:o 659.
Vastaava päätoimittaja Pertti Manninen. Yhteys. 12@hotmail.com Copyright 12.fi - Mainosbanneri ja kirjasinkoko torstaina 2009-04-02.


12 2007-05-26 - Kunnianloukkaus. 9. Vastaajan valitus hovioikeudelle. 2. Kirjalliset todisteet. Laskut (5kpl) - Vastaaja MANNINEN PERTTI JUHANI - Asianomistaja MONONEN PEKKA MATTI RAFAEL - Jyväskylän käräjäoikeus Asiano: R 05/2307- 12 lauantaina 26.05.2007.

Sivun alkuun!

Tämä on Nettisanomat-sivuston kopio 12-sivustoon logot ja sivuston nimi muuttaen. Alkuperäiset järjestysnumerot on säilytetty. Nettiin perjantaina 2010-11-12 klo 20:36.

Sivuston 1. restaurointi 2011-09-12. Virhelinkkien korjaus, puuttuvien kuvien palautus, Huom. Linjayhteyden virhellisen toiminnan takia osa sivuista on vuonna 2007 jaettu useaksi sivuksi ja osa kuvista on edelleen vaillinaisia alaosastaan. Linkkien palautus on osittain vienyt linkit osottamaan tiedon ensimmäiseen esiintymiskertaan. Maanantaina 2011-09-12 Pertti Manninen. Tämä sivusto on tehty Nettisanomat-sivuston tarkistetusta versiosta 2011-09-21.

 

2012-05-08: Sivustolta on poistettu Keski-Suomen käräjäoikeuden 24.1.2012 antaman kunnianloukkausta koskevan tuomion 12/230 R11/268 johdosta tuomiossa mainittujen henkilöiden asianosaistiedot rikoksentekoajalta 6.5.2007 - 18.1.2012. Tuomio luettavissa osoitteessa: http://www.n3.fi/tuomiot/keskisuomiko20120124/etusivu.htm

 

2012-05-08: Sivustolta on poistettu Keski-Suomen käräjäoikeuden 24.1.2012 antaman kunnianloukkausta koskevan tuomion 12/230 R11/268 johdosta tuomiossa mainittujen henkilöiden asianosaistiedot rikoksentekoajalta 6.5.2007 - 18.1.2012. Tuomio luettavissa osoitteessa: http://www.n3.fi/tuomiot/keskisuomiko20120124/etusivu.htm

..
2004-2011: Vaasan hovioikeuden (19.11.2015) kumottua Keski-Suomen käräjäoikeuden (24.01.2012) tuomion sivusto on palautettu osittain alkuperäiseen muotoon hovioikeuden tuomio huomioon ottaen lauantaina 05.03.2016, äitini 100-vuotis syntymäpäivänä.