12 Lauantai 2007-05-26. N:o 659. Seuraavaan numeroon!

Tämän numeron etusivulle!

Kunnianloukkaus. 16. Asianomistajan vastaus vastaajan valitukseen. 1. Vastaus
Asia
KUNNIANLOUKKAUS
Vastaaja
MANNINEN PERTTI JUHANI
Asianomistaja
MONONEN PEKKA MATTI RAFAEL

SAAPUNUT
29.08.2006
Vaasan Hovioikeus
R 06/ 794
MT II

VAASAN HOVIOIKEUDELLE

ASIA

Vastaus kunnianloukkausta koskevassa asiassa R 06/794

VASTAUKSEN ANTAJA

xxxxxxx Pekka
asianajaja, Vantaa

PROSESSIOSOITE

Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky
Vihertie 44-46 A 1, 01620 Vantaa
Puh. 09- 878 4133, 0400-400685
Fax 09- 890 838.

SÄHKÖPOSTI

pekka.mononen@netti.fi

VASTAPUOLI

Manninen, Pertti Juhani
...

SYYTTÄJÄ

Kihlakunnansyyttäjä Sirpa Hautakangas

RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Jyväskylän käräjäoikeus 2.5.2006 nro 815

VALITTAJAN MUUTOSVAATIMUKSET

Valittajan muutosvaatimukset kiistetään.

VALITTAJAN MUUTOSVAATIMUSTEN PERUSTEET

Käräjäoikeus on tuomiossaan todennut, että tuomioistuimen tuomiolla on lainvoimaisesti todettu, että laatimani laskut, joihin vastaajan kirjoittamilla nettisivustoilla viitataan, eivät ole olleet perusteettomia eivätkä siten tekaistuja. Vastaajan kyseisillä nettisanomien sivustoilla esittämä tieto siitä, että minun laskuni olisivat olleet tekaistuja, on näin ollen valheellinen ja perätön.

Käräjäoikeuden tuomio on näiltä syyksi lukemista koskevilta osin oikea. Valittajan väittämiä perusteita käräjäoikeuden tuomion kumoamiselle tai tuomitun rangaistuksen lieventämiselle ei siten ole olemassa.

Käräjäoikeus on kuitenkin arvioinut teon lievemmäksi, kuin minun mielestäni olisi tullut tehdä, itse katson, että vastaajan menettely täyttää törkeän kunnianloukkauksen tunnusmerkistön.


2


Myöskään tuomitun korvausvelvollisuuden poistamiselle ei ole olemassa vastaajan valituksessaan esiintuomia perusteita. Sen sijaan vastaaja on tuomittava laajempaan korvausvelvollisuuteen siten kuin olen omassa valituksessani esiintuonut.

Käräjäoikeuden määräystä, että tuomio on julkaistava 12.fi verkkojulkaisussa, ei ole myöskään poistettava tai kumottava. Mutta sen rinnalla vastaaja on määrättävä sulkemaan perätöntä, valheellista ja loukkaavaa tietoa sisältävät sivut sakon uhalla. Ilman sivujen sulkemismääräystä vastaaja voi tuomiosta huolimatta säilyttää loukkaavan aineiston rajattomasti internetissä.

TODISTELU

Kihlakunnanvouti Janne Nymanin kuuleminen tässä jutussa ei ole aiheellista. Pakkohuutokauppapöytäkirjan merkinnällä läsnäolijoista ei ole merkitystä, koska olen kuitenkin ollut huutokaupassa saapuvilla, eukä Manninen edes ole aiemmin väittänyt, etteikö laskuissa mainittuja toimenpiteitä olisi tehty.

Laskussa 1443 päivän 8,2,2001 kohdalla tehty merkintä lausuman laatimisesta Jyväskylän ko:lle on myös aivan oikea, sillä tarkistin tietokoneeltani nyt jälleen, että tämäkin toimenpide on oikeasti suoritettu. Viittaan tältäkin osin siihen, että Pertti Manninen on jo laskutusta koskevassa lainvoimaisen tuomioon päättyneessä oikeudenkäynnissä hyväksynyt toimenpide-erittelyiden tarkoittamat toimenpiteet sinänsä suoritetuiksi.

VALITUS- JA VASTAUSKULUT

Vastaaja on määrättävä korvaamaan valitus- ja vastauskuluni laillisine korkoineen. Liitän laskelman kuluista oheen.

PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUS

Vantaalla 29 päivänä elokuuta 2006

Pekka Mononen
xxxxx xxxxxxx
asianajaja, varatuomari
Vantaa

--


Kunnianloukkaus. 16. Asianomistajan vastaus vastaajan valitukseen. 1. Vastaus
Asia
KUNNIANLOUKKAUS
Vastaaja
MANNINEN PERTTI JUHANI
Asianomistaja
MONONEN PEKKA MATTI RAFAEL

16. Asianomistajan vastaus vastaajan valitukseen. 1. Vastaus
16. Asianomistajan vastaus vastaajan valitukseen. 2. Liite. Valitus- ja vastauskululasku
 

Kunnianloukkaus. Asiakirjoja aikajärjestyksessä.

1. Haaste. 1. Tiedoksiantotodistus & Kutsu pääkäsittelyyn
1. Haaste. 2. Haastehakemus & Ohjeita vastaajalle
1. Haaste. 3. Asianomistajan vaatimus
1. Haaste. 4. Asianomistajan vaatimus. Todiste. Google-haku
1. Haaste. 5. Asianomistajan vaatimus. Todiste. 12

2. Vastaajan kirjalliset todisteet. 1. Luettelo
2. Vastaajan kirjalliset todisteet. 2. Laskut (5 kpl)
2. Vastaajan kirjalliset todisteet. 3. Päiväkirjamerkintä
2. Vastaajan kirjalliset todisteet. 4. Maksuttoman selvitys
2. Vastaajan kirjalliset todisteet. 5. Ensimmäinen haastehakemus
2. Vastaajan kirjalliset todisteet. 6. Kolmas haastehakemus

3. Asianomistajan kirjallinen todiste. Tuomio
4. Syyttäjän kirjallinen todiste. Sähköpostiviesti

5. Käräjäoikeuden pöytäkirja
6. Henkilötodistelu käräjäoikeudessa. 1. Asianomistaja
6. Henkilötodistelu käräjäoikeudessa. 2. Vastaaja
7.
Asianomistajan oikeudenkäyntikululasku käräjäoikeudessa.

8. Käräjäoikeuden tuomio. 1. Tuomio
8. Käräjäoikeuden tuomio. 2. Tuomiolauselma
8. Käräjäoikeuden tuomio. 3. Valitusosoitus
8. Käräjäoikeuden tuomio. 4. Tyytymättömyyden ilmoitus

9. Vastaajan valitus hovioikeudelle. 1. Valitus
9. Vastaajan valitus hovioikeudelle. 2. Kirjalliset todisteet. Laskut (5kpl)
9. Vastaajan valitus hovioikeudelle. 3. Kirjalliset todisteet. Päiväkirjamerkintä
9. Vastaajan valitus hovioikeudelle. 4. Kirjalliset todisteet. Maksuttoman selvitys
9. Vastaajan valitus hovioikeudelle. 5. Kirjalliset todisteet. Ensimmäinen haastehakemus
9. Vastaajan valitus hovioikeudelle. 6. Kirjalliset todisteet. Kolmas haastehakemus
9. Vastaajan valitus hovioikeudelle. 7. Kirjalliset todisteet. Pakkohuutokauppapöytäkirja
9. Vastaajan valitus hovioikeudelle. 8. Kirjalliset todisteet. Vastaajan asianomistajalle lähettämä kirjekopion pyyntö
9. Vastaajan valitus hovioikeudelle. 9. Kirjalliset todisteet. Velkajärjestelyn raukeamista koskeva päätös
9. Vastaajan valitus hovioikeudelle. 10. Liite. Henkilötodistelu käräjäoikeudessa. 1. Asianomistaja
9. Vastaajan valitus hovioikeudelle. 11. Liite. Henkilötodistelu käräjäoikeudessa. 2. Vastaaja

10. Asianomistajan valitus hovioikeudelle. 1. Valitus
10. Asianomistajan valitus hovioikeudelle. 2. Kirjallinen todiste. Tuloste Google-hakutuloksista.
10. Asianomistajan valitus hovioikeudelle. 3. Kirjallinen todiste. Tuloste 12.fi -sivustosta

11. Hovioikeuden ilmoitus asian käsittelystä
12. Hovioikeuden vastauspyyntö asianomistajan valitukseen. 1. Pyyntö
12. Hovioikeuden vastauspyyntö asianomistajan valitukseen. 2. Ohje vastaajalle
12. Hovioikeuden vastauspyyntö asianomistajan valitukseen. 3. Liite. Asianomistajan valitus
12. Hovioikeuden vastauspyyntö asianomistajan valitukseen. 4. Liite. Asianomistajan valituksen liite. Kirjallinen todiste. Tuloste Google-hakutuloksista
12. Hovioikeuden vastauspyyntö asianomistajan valitukseen. 5. Liite. Asianomistajan valituksen liite. Kirjallinen todiste. Tuloste 12.fi -sivustosta

13. Syyttäjän vastaus vastaajan valitukseen

14. Vastaajan vastaus asianomistajan valitukseen. 1. Vastaus
14. Vastaajan vastaus asianomistajan valitukseen. 2. Liite. Ääninauhalta purettu lausunto

15. Vastausten tiedottaminen

16. Asianomistajan vastaus vastaajan valitukseen. 1. Vastaus
16. Asianomistajan vastaus vastaajan valitukseen. 2. Liite. Valitus- ja vastauskululaskelma

17. Hovioikeuden päätös pääkäsittelyn toimittamisesta

18. Hovioikeuden kutsu pääkäsittelyyn valittajana

19. Hovioikeuden pöytäkirja.
20. Henkilötodistelu hovioikeudessa. 1. Asianomistaja
20. Henkilötodistelu hovioikeudessa. 2. Vastaaja
20. Henkilötodistelu hovioikeudessa. 3. Todistaja
21. Asianomistajan oikeudenkäyntikululaskut hovioikeudessa (2kpl)

22. Hovioikeuden tuomio. 1. Tuomio
22. Hovioikeuden tuomio. 2. Tuomiolauselma
22. Hovioikeuden tuomio. 3. Valitusosoitus
22. Hovioikeuden tuomio. 4. Liite. Käräjäoikeuden tuomio
22. Hovioikeuden tuomio. 5. Liite. Käräjäoikeuden tuomiolauselma

Jatkuu ...


12 Lauantai 2007-05-26. N:o 659.
Vastaava päätoimittaja Pertti Manninen. Yhteys. 12@hotmail.com Copyright 12.fi - Mainosbanneri ja kirjasinkoko torstaina 2009-04-02.


12 2007-05-26 - Kunnianloukkaus. 16. Asianomistajan vastaus vastaajan valitukseen. 1. Vastaus - Vastaaja MANNINEN PERTTI JUHANI - Asianomistaja MONONEN PEKKA MATTI RAFAEL - Jyväskylän käräjäoikeus Asiano: R 05/2307- 12 lauantaina 26.05.2007.

Sivun alkuun!

Tämä on Nettisanomat-sivuston kopio 12-sivustoon logot ja sivuston nimi muuttaen. Alkuperäiset järjestysnumerot on säilytetty. Nettiin perjantaina 2010-11-12 klo 20:36.

Sivuston 1. restaurointi 2011-09-12. Virhelinkkien korjaus, puuttuvien kuvien palautus, Huom. Linjayhteyden virhellisen toiminnan takia osa sivuista on vuonna 2007 jaettu useaksi sivuksi ja osa kuvista on edelleen vaillinaisia alaosastaan. Linkkien palautus on osittain vienyt linkit osottamaan tiedon ensimmäiseen esiintymiskertaan. Maanantaina 2011-09-12 Pertti Manninen. Tämä sivusto on tehty Nettisanomat-sivuston tarkistetusta versiosta 2011-09-21.

 

2012-05-08: Sivustolta on poistettu Keski-Suomen käräjäoikeuden 24.1.2012 antaman kunnianloukkausta koskevan tuomion 12/230 R11/268 johdosta tuomiossa mainittujen henkilöiden asianosaistiedot rikoksentekoajalta 6.5.2007 - 18.1.2012. Tuomio luettavissa osoitteessa: http://www.n3.fi/tuomiot/keskisuomiko20120124/etusivu.htm

 

2012-05-08: Sivustolta on poistettu Keski-Suomen käräjäoikeuden 24.1.2012 antaman kunnianloukkausta koskevan tuomion 12/230 R11/268 johdosta tuomiossa mainittujen henkilöiden asianosaistiedot rikoksentekoajalta 6.5.2007 - 18.1.2012. Tuomio luettavissa osoitteessa: http://www.n3.fi/tuomiot/keskisuomiko20120124/etusivu.htm

..
2004-2011: Vaasan hovioikeuden (19.11.2015) kumottua Keski-Suomen käräjäoikeuden (24.01.2012) tuomion sivusto on palautettu osittain alkuperäiseen muotoon hovioikeuden tuomio huomioon ottaen lauantaina 05.03.2016, äitini 100-vuotis syntymäpäivänä.