12 Lauantai 2007-05-26. N:o 659. Seuraavaan numeroon!

Tämän numeron etusivulle!

Kunnianloukkaus. 21. Asianomistajan oikeudenkäyntikululaskut hovioikeudessa (2kpl)
Asia
KUNNIANLOUKKAUS
Vastaaja
MANNINEN PERTTI JUHANI
Asianomistaja
MONONEN PEKKA MATTI RAFAEL

Valokopio

Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky

Vedoslasku

Pekka Matti Rafael Mononen
Haravakuja 19 A
01660 VANTAA

Päivämäärä
29.08.2006

Laskun numero
2006703

Viitteenne

Toimeksianto
1179

Maksuehdot
30 päivää

Viivästyskorko
9.50 %

Arvonlisäverotunnisteenne

Arvonlisäverotunnisteemme
0618012-9

Asia: Sjä > Manninen, Pertti; kunnianloukkaus; Aojana Pekka Mononen

Netto Alv Yhteensä

Palkkiot 810,00 178,20 988,20
Kulut ja maksut 0,00 0,00 0,00
Yhteensä 810,00 178,20 988,20

Maksettava EUR 810,00 178,20 988,20

Erittely kuluista ja palkkioista liitteenä

Arvonlisäveroerittely Kulut Alv Palkkiot Alv Netto Alv Yhteensä
Alv 22,0 % 0,00 810,00 178,20 810,00 178,20 988,20
Yhteensä 0,00 0,00 810,00 178,20 810,00 178,20 988,20


HUOM! ÄLÄ MAKSA TÄLLÄ VEDOSLASKULLA
ALV rek.

Postiosoite
Vihertie 44-46 A1
01620 Vantaa

Kotipaikka
Vantaa

Puhelin
09-878 4133
0400-400 685

Telefax
09-890 838

Y-tunnus 0618012-9


Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky
Sivu 1

Erittely toimenpiteistä

Laskun nro 2006703
Toimeksianto 1179
Sjä > Manninen, Pertti; kunnianloukkaus; Aojana Pekka Mononen

Toimenpiteet Palkkio Alv Yhteensä
15.05.2006 Vastaanotettu ja tarkastettu käräjäoikeuden tuomio 40,00 8,80 48,80
01.06.2006 Valituskirjelmän laatiminen ja toimittaminen hovioikeudelle 480,00 105,60 585,60
16.08.2006 Vastaanotettu ja tarkastettu hovioikeuden ilmoitus asian käsittelystä sekä vastauspyyntö; 50,00 11,00 61,00
Vastauskirjelmän laatiminen ja toimittaminen hovioikeudelle 240,00 52,80 292,80
Yhteensä 810,00 178,20 988,20

Yhteensä 988,20

Pankkitili
SAMPO 800010-1874057

Postiosoite
Vihertie 44-46 A1
01620 Vantaa

Kotipaikka
Vantaa

Puhelin
09-878 4133
0400-400 685

Telefax
09-890 838

Y-tunnus 0618012-9

--

Valokopio

Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky

Vedoslasku

Pekka Matti Rafael Mononen
Haravakuja 19 A
01660 VANTAA

Päivämäärä
15.03.2006

Laskun numero
2007731

Viitteenne

Toimeksianto
1179

Maksuehdot
30 päivää

Viivästyskorko
11.00 %

Arvonlisäverotunnisteenne

Arvonlisäverotunnisteemme
0618012-9

Asia: Sjä > Manninen, Pertti; kunnianloukkaus; Aojana Pekka Mononen

Netto Alv Yhteensä

Palkkiot 2 395,00 526,90 2 921.90
Kulut ja maksut 227,64 50,08 277,72
Yhteensä 2622,64 576,98 3 199,62

Maksettava EUR 2622,64 576,98 3 199,62

Erittely kuluista ja palkkioista liitteenä

Tiedoksi
Laskutustaksa 2006 160e+alv/h; 2007 175e alv/h

Arvonlisäveroerittely Kulut Alv Palkkiot Alv Netto Alv Yhteensä
Alv 22,0 % 227,64 50,08 2 395,00 526,90 2 622,64 576,98 3 199,62
Yhteensä 227,64 50,08 2 395,00 526,90 2 622,64 576,98 3 199,62

Väh 227,64 e (matkakulu)
ja 58,87 e (epäselvä)

Vähenn. 286,51 e

2 913,11 e

HUOM! ÄLÄ MAKSA TÄLLÄ VEDOSLASKULLA
ALV rek.

Postiosoite
Vihertie 44-46 A1
01620 Vantaa

Kotipaikka
Vantaa

Puhelin
09-878 4133
0400-400 685

Telefax
09-890 838

Y-tunnus 0618012-9


Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky
Sivu 1

Erittely toimenpiteistä

Laskun nro 2007731
Toimeksianto 1179
Sjä > Manninen, Pertti; kunnianloukkaus; Aojana Pekka Mononen

Toimenpiteet Palkkio Alv Yhteensä
15.05.2006 Vastaanotettu ja tarkastettu käräjäoikeuden tuomio 50,00 11,00 61,00
01.06.2006 Valituskirjelmän laatiminen ja toimittaminen hovioikeudelle 480,00 105,60 585,60
16.08.2006 Vastaanotettu ja tarkastettu hovioikeuden ilmoitus asian käsittelystä sekä vastauspyyntö sekä P. Mannisen valitus 50,00 11,00 61,00
Vastauskirjelmän laatiminen ja toimittaminen hovioikeudelle; 1,5 h 240,00 52,80 292,80
05.09.2006 Vastaanotettu ja tarkastettu hovioikeuden lähettämä Pertti Mannisen vastaus liitteineen; 0,5 h 80,00 17,60 97,60
12.02.2007 Vastaanotettu ja tarkastettu hovioikeuden pääkäsittelykutsu liitteineen ja palautettu siihen liittynyt todistus allekirjoitettuna 20,00 4,40 24,40
14.03.2007 Valmistauduttu hovioikeuden suulliseen pääkäsittelyyn; 2h 350,00 77,00 427,00
15.03.2007 Esiintyminen hovioikeuden suullisessa pääkäsittelyssä; enintään 3h 525,00 115,50 640,50
Matka-aikaveloitus Vantaa – Jlä – Vantaa; 100 e/h; 6h 600,00 132,00 732,00

Yhteensä 2 395,00 526,90 2 921,90

Kulut ja maksut Kulu Alv Yhteensä
15.03.2007 Oman auton käyttö, 542 km; a 0,42 e 227,64 50,08 277,72

Yhteensä 3 199,62

Pankkitili
SAMPO 800010-1874057

Postiosoite
Vihertie 44-46 A1
01620 Vantaa

Kotipaikka
Vantaa

Puhelin
09-878 4133
0400-400 685

Telefax
09-890 838

Y-tunnus 0618012-9
--


Kunnianloukkaus. 21. Asianomistajan oikeudenkäyntikululaskut hovioikeudessa (2kpl)
Asia
KUNNIANLOUKKAUS
Vastaaja
MANNINEN PERTTI JUHANI
Asianomistaja
MONONEN PEKKA MATTI RAFAEL

19. Hovioikeuden pöytäkirja.
20. Henkilötodistelu hovioikeudessa. 1. Asianomistaja
20. Henkilötodistelu hovioikeudessa. 2. Vastaaja
20. Henkilötodistelu hovioikeudessa. 3. Todistaja
21. Asianomistajan oikeudenkäyntikululaskut hovioikeudessa (2kpl)
 

Kunnianloukkaus. Asiakirjoja aikajärjestyksessä.

1. Haaste. 1. Tiedoksiantotodistus & Kutsu pääkäsittelyyn
1. Haaste. 2. Haastehakemus & Ohjeita vastaajalle
1. Haaste. 3. Asianomistajan vaatimus
1. Haaste. 4. Asianomistajan vaatimus. Todiste. Google-haku
1. Haaste. 5. Asianomistajan vaatimus. Todiste. 12

2. Vastaajan kirjalliset todisteet. 1. Luettelo
2. Vastaajan kirjalliset todisteet. 2. Laskut (5 kpl)
2. Vastaajan kirjalliset todisteet. 3. Päiväkirjamerkintä
2. Vastaajan kirjalliset todisteet. 4. Maksuttoman selvitys
2. Vastaajan kirjalliset todisteet. 5. Ensimmäinen haastehakemus
2. Vastaajan kirjalliset todisteet. 6. Kolmas haastehakemus

3. Asianomistajan kirjallinen todiste. Tuomio
4. Syyttäjän kirjallinen todiste. Sähköpostiviesti

5. Käräjäoikeuden pöytäkirja
6. Henkilötodistelu käräjäoikeudessa. 1. Asianomistaja
6. Henkilötodistelu käräjäoikeudessa. 2. Vastaaja
7.
Asianomistajan oikeudenkäyntikululasku käräjäoikeudessa.

8. Käräjäoikeuden tuomio. 1. Tuomio
8. Käräjäoikeuden tuomio. 2. Tuomiolauselma
8. Käräjäoikeuden tuomio. 3. Valitusosoitus
8. Käräjäoikeuden tuomio. 4. Tyytymättömyyden ilmoitus

9. Vastaajan valitus hovioikeudelle. 1. Valitus
9. Vastaajan valitus hovioikeudelle. 2. Kirjalliset todisteet. Laskut (5kpl)
9. Vastaajan valitus hovioikeudelle. 3. Kirjalliset todisteet. Päiväkirjamerkintä
9. Vastaajan valitus hovioikeudelle. 4. Kirjalliset todisteet. Maksuttoman selvitys
9. Vastaajan valitus hovioikeudelle. 5. Kirjalliset todisteet. Ensimmäinen haastehakemus
9. Vastaajan valitus hovioikeudelle. 6. Kirjalliset todisteet. Kolmas haastehakemus
9. Vastaajan valitus hovioikeudelle. 7. Kirjalliset todisteet. Pakkohuutokauppapöytäkirja
9. Vastaajan valitus hovioikeudelle. 8. Kirjalliset todisteet. Vastaajan asianomistajalle lähettämä kirjekopion pyyntö
9. Vastaajan valitus hovioikeudelle. 9. Kirjalliset todisteet. Velkajärjestelyn raukeamista koskeva päätös
9. Vastaajan valitus hovioikeudelle. 10. Liite. Henkilötodistelu käräjäoikeudessa. 1. Asianomistaja
9. Vastaajan valitus hovioikeudelle. 11. Liite. Henkilötodistelu käräjäoikeudessa. 2. Vastaaja

10. Asianomistajan valitus hovioikeudelle. 1. Valitus
10. Asianomistajan valitus hovioikeudelle. 2. Kirjallinen todiste. Tuloste Google-hakutuloksista.
10. Asianomistajan valitus hovioikeudelle. 3. Kirjallinen todiste. Tuloste 12.fi -sivustosta

11. Hovioikeuden ilmoitus asian käsittelystä
12. Hovioikeuden vastauspyyntö asianomistajan valitukseen. 1. Pyyntö
12. Hovioikeuden vastauspyyntö asianomistajan valitukseen. 2. Ohje vastaajalle
12. Hovioikeuden vastauspyyntö asianomistajan valitukseen. 3. Liite. Asianomistajan valitus
12. Hovioikeuden vastauspyyntö asianomistajan valitukseen. 4. Liite. Asianomistajan valituksen liite. Kirjallinen todiste. Tuloste Google-hakutuloksista
12. Hovioikeuden vastauspyyntö asianomistajan valitukseen. 5. Liite. Asianomistajan valituksen liite. Kirjallinen todiste. Tuloste 12.fi -sivustosta

13. Syyttäjän vastaus vastaajan valitukseen

14. Vastaajan vastaus asianomistajan valitukseen. 1. Vastaus
14. Vastaajan vastaus asianomistajan valitukseen. 2. Liite. Ääninauhalta purettu lausunto

15. Vastausten tiedottaminen

16. Asianomistajan vastaus vastaajan valitukseen. 1. Vastaus
16. Asianomistajan vastaus vastaajan valitukseen. 2. Liite. Valitus- ja vastauskululaskelma

17. Hovioikeuden päätös pääkäsittelyn toimittamisesta

18. Hovioikeuden kutsu pääkäsittelyyn valittajana

19. Hovioikeuden pöytäkirja.
20. Henkilötodistelu hovioikeudessa. 1. Asianomistaja
20. Henkilötodistelu hovioikeudessa. 2. Vastaaja
20. Henkilötodistelu hovioikeudessa. 3. Todistaja
21. Asianomistajan oikeudenkäyntikululaskut hovioikeudessa (2kpl)

22. Hovioikeuden tuomio. 1. Tuomio
22. Hovioikeuden tuomio. 2. Tuomiolauselma
22. Hovioikeuden tuomio. 3. Valitusosoitus
22. Hovioikeuden tuomio. 4. Liite. Käräjäoikeuden tuomio
22. Hovioikeuden tuomio. 5. Liite. Käräjäoikeuden tuomiolauselma

Jatkuu ...


12 Lauantai 2007-05-26. N:o 659.
Vastaava päätoimittaja Pertti Manninen. Yhteys. 12@hotmail.com Copyright 12.fi - Mainosbanneri ja kirjasinkoko torstaina 2009-04-02.


12 2007-05-26 - Kunnianloukkaus. 21. Asianomistajan oikeudenkäyntikululaskut hovioikeudessa (2kpl) - Vastaaja MANNINEN PERTTI JUHANI - Asianomistaja MONONEN PEKKA MATTI RAFAEL - Jyväskylän käräjäoikeus Asiano: R 05/2307- 12 lauantaina 26.05.2007.

Sivun alkuun!

Tämä on Nettisanomat-sivuston kopio 12-sivustoon logot ja sivuston nimi muuttaen. Alkuperäiset järjestysnumerot on säilytetty. Nettiin perjantaina 2010-11-12 klo 20:36.

Sivuston 1. restaurointi 2011-09-12. Virhelinkkien korjaus, puuttuvien kuvien palautus, Huom. Linjayhteyden virhellisen toiminnan takia osa sivuista on vuonna 2007 jaettu useaksi sivuksi ja osa kuvista on edelleen vaillinaisia alaosastaan. Linkkien palautus on osittain vienyt linkit osottamaan tiedon ensimmäiseen esiintymiskertaan. Maanantaina 2011-09-12 Pertti Manninen. Tämä sivusto on tehty Nettisanomat-sivuston tarkistetusta versiosta 2011-09-21.

 

2012-05-08: Sivustolta on poistettu Keski-Suomen käräjäoikeuden 24.1.2012 antaman kunnianloukkausta koskevan tuomion 12/230 R11/268 johdosta tuomiossa mainittujen henkilöiden asianosaistiedot rikoksentekoajalta 6.5.2007 - 18.1.2012. Tuomio luettavissa osoitteessa: http://www.n3.fi/tuomiot/keskisuomiko20120124/etusivu.htm

 

2012-05-08: Sivustolta on poistettu Keski-Suomen käräjäoikeuden 24.1.2012 antaman kunnianloukkausta koskevan tuomion 12/230 R11/268 johdosta tuomiossa mainittujen henkilöiden asianosaistiedot rikoksentekoajalta 6.5.2007 - 18.1.2012. Tuomio luettavissa osoitteessa: http://www.n3.fi/tuomiot/keskisuomiko20120124/etusivu.htm

..
2004-2011: Vaasan hovioikeuden (19.11.2015) kumottua Keski-Suomen käräjäoikeuden (24.01.2012) tuomion sivusto on palautettu osittain alkuperäiseen muotoon hovioikeuden tuomio huomioon ottaen lauantaina 05.03.2016, äitini 100-vuotis syntymäpäivänä.