12 Lauantai 2007-07-07. N:o 676. Seuraavaan numeroon!

Tämän numeron etusivulle!

23. Vastaajan valituslupapyyntö ja valitus Korkeimmalle oikeudelle. 4. Liite 1.
Henkilötodistelu hovioikeudessa. 3. Todistaja
(Vastaajan purkamana ääninauhalta).
Asia
KUNNIANLOUKKAUS
Vastaaja
MANNINEN PERTTI JUHANI
Asianomistaja
MONONEN PEKKA MATTI RAFAEL

Kunnianloukkaus
Vaasan hovioikeuden tuomio 565, diaari R 06/794, 23.4.2007.
Oikeuden istunnon nauhoitettu osuus (henkilötodistajien kuuntelu) torstaina 15.3.2007.

Puheenjohtaja Robert Liljenfeldt, syyttäjä Sirpa Hautakangas, vastaaja Pertti Manninen, asianomistaja Pekka Mononen, todistaja Janne Nyman.

--

Nymanin kuuleminen (puhelimessa)

(nauha alkaa)

nyman

kiitos hei no niin nyt on semmonen paikka ja hetki

puheenjohtaja

niin se on ymmärrettävää että ei samanaikaisesti voi kahden henkilön kanssa puhua

nyman

ei ei keskeytettiin toinen puhelu ja tossa oli oon mä odottanutkin että te kohta varmaan soitatte

puheenjohtaja

no niin kysymys on nyt siitä että meillä on täällä tällainen juttu missä on tarkoitus kuulla teitä todistajana

nyman

joo o

puheenjohtja

ja kysyn ensiksi kun tiedätte näitä henkilöitä tässä on mononen ja pertti juhani manninen ootteko sukua niille jollain tavalla

nyman

tietääkseni en oo mitenkään sukua

puheenjohtaja

no me otetaan tämmönen tällainen vakuutus nyt teiltä sitten ja kysyn ensiks kaikki etunimet janne onko muita

nyman

janne heikki gabriel

nyman

joo o

puheenjohtaja

minä luen sitten tämän tekstin ja tiedätte että sen mukaan on toimittava syntymäaika on

nyman

24:s 5:ttä 69

puheenjohtaja

joo no mä luen tämän vakuutuksen teille minä heikki gabriel janne nyman lupaan ja vakuutan kunnian ja omantuntoni kautta että minä todistajana kerron kaiken totuuden tässä asiassa siitä mitään salaamatta tai siihen mitään lisäämättä taikka sitä muuttamatta tämä ei ole tietenkään teille mitenkään uutta

nyman

ei

puheenjohtaja

se tarkoittaa sitä, että puhutte totta ja ainoastaan sellaisista asioista mistä tiedätte

nyman

sen verran vielä nimestä että se on janne heikki gabriel elikä tämmänen

puheenjohtaja

janne heikki gabriel näin päin no hyvä kysymys on nyt että manninen on nimennyt todistamaan ja hän haluaa tietää pakkohuutokauppaan osallistuneiden henkilöiden merkintä pöytäkirjaan että onko mononen ollut läsnä pakkohuutokaupassa se on se kysymys

nyman

niin

puheenjohtaja

mitä vastaatte tähän

nyman

ensinnäkin tietysti että mä en voi vastata kun sen että näitä huutokauppoja virkaurani aikana ollut niin paljon että tästä huutokaupasta en voi muuta kuin viitata siihen pöytäkirjaan kun olen tästä huutokaupasta tehnyt ja jonka olen ymmärtänyt että on siellä käytettävissä mitään muuta mulla ei ole muistikuvaa kuka on ollut läsnä tai kuka on ollut poissa poissa sitten huutokaupasta

puheenjohtaja

selvä kysyn nyt sitten onko mannisella vielä joku kysymys tämän johdosta tää on se teema nimittäin

nyman

kyllä

manninen

joo kysyisin tota että kun pidätte sitä huutokauppatilaisuutta niin niin tota tähän kyseiseen pöy pöytäkirjaan on merkitty se pankin edustajan nimi ja sitt tietenkin minun nimeni mutta niistä läsnäolijoista niin kysyttekö jotenkin tai miten merkkaatte niitä läsnäolijoita sinne (epäselvä)

nyman

tietysti huutokaupassa on paljon läsnäolijoita ja eihän sinne tietysti ostajaehdokkaiden nimiä merkata merkata mutta tietysti yleensä tapanani on on merkata niin että kysyn onko jotain sellaisia läsnäolijoita jotka haluavat merkitä itsensä läsnäolevaksi tähän huutokauppatilaisuuteen tää on se yleinen tapa mutta tietysti eihän kaikki siltikään halua merkata tai merkkauttaa itseään läsnäolevaksi se se on se ihan niinku näin ett siinä on lähinnä on tietysti velkoja ja ja mikä siellä on se oleellinen läsnäolija hakijavelkoja tässä

puheenjohtaja

selvä onko muilla jotain kysyttävää nymanilta ei ole kiitoksia teille onks teillä joku palkkiovaatimus tästä

nyman

ei ei ole ehdottomasti

puheenjohtaja

kiitoksia näkemiin

nyman

kiitos kiitoksia kuulemiin

puheenjohtaja

tässä (epäselvä) henkilötodistelut ja se on sitten loppulausunnot ja seuraamuskeskustelu haluatteko pitää taukoa vai tuleeko tämä välittömästi

(nauhoitus loppuu)

--


23. Vastaajan valituslupapyyntö ja valitus Korkeimmalle oikeudelle. 4. Liite 1.
Henkilötodistelu hovioikeudessa. 3. Todistaja
Asia
KUNNIANLOUKKAUS
Vastaaja
MANNINEN PERTTI JUHANI
Asianomistaja
MONONEN PEKKA MATTI RAFAEL


23. Vastaajan valituslupapyyntö ja valitus Korkeimmalle oikeudelle. 1. Valituslupapyyntö ja valitus
23. Vastaajan valituslupapyyntö ja valitus Korkeimmalle oikeudelle. 2. Liite 1.
Henkilötodistelu hovioikeudessa. 1. Asianomistaja

23. Vastaajan valituslupapyyntö ja valitus Korkeimmalle oikeudelle. 3. Liite 1.
Henkilötodistelu hovioikeudessa. 2. Vastaaja

23. Vastaajan valituslupapyyntö ja valitus Korkeimmalle oikeudelle. 4. Liite 1.
Henkilötodistelu hovioikeudessa. 3. Todistaja

23. Vastaajan valituslupapyyntö ja valitus Korkeimmalle oikeudelle. 5. Liite 2. Kirjallinen todiste. Etusivu asianajaja Pekka Monosen valituksesta Jyväskylän käräjäoikeuden tuomioon 2.5.2006.
23. Vastaajan valituslupapyyntö ja valitus Korkeimmalle oikeudelle. 6. Liite 3. Pekka Monosen kaksi laskua hovioikeudelle.


Kunnianloukkaus. Asiakirjoja aikajärjestyksessä.

1. Haaste. 1. Tiedoksiantotodistus & Kutsu pääkäsittelyyn
1. Haaste. 2. Haastehakemus & Ohjeita vastaajalle
1. Haaste. 3. Asianomistajan vaatimus
1. Haaste. 4. Asianomistajan vaatimus. Todiste. Google-haku
1. Haaste. 5. Asianomistajan vaatimus. Todiste. 12

2. Vastaajan kirjalliset todisteet. 1. Luettelo
2. Vastaajan kirjalliset todisteet. 2. Laskut (5 kpl)
2. Vastaajan kirjalliset todisteet. 3. Päiväkirjamerkintä
2. Vastaajan kirjalliset todisteet. 4. Maksuttoman selvitys
2. Vastaajan kirjalliset todisteet. 5. Ensimmäinen haastehakemus
2. Vastaajan kirjalliset todisteet. 6. Kolmas haastehakemus

3. Asianomistajan kirjallinen todiste. Tuomio
4. Syyttäjän kirjallinen todiste. Sähköpostiviesti

5. Käräjäoikeuden pöytäkirja
6. Henkilötodistelu käräjäoikeudessa. 1. Asianomistaja
6. Henkilötodistelu käräjäoikeudessa. 2. Vastaaja
7.
Asianomistajan oikeudenkäyntikululasku käräjäoikeudessa.

8. Käräjäoikeuden tuomio. 1. Tuomio
8. Käräjäoikeuden tuomio. 2. Tuomiolauselma
8. Käräjäoikeuden tuomio. 3. Valitusosoitus
8. Käräjäoikeuden tuomio. 4. Tyytymättömyyden ilmoitus

9. Vastaajan valitus hovioikeudelle. 1. Valitus
9. Vastaajan valitus hovioikeudelle. 2. Kirjalliset todisteet. Laskut (5kpl)
9. Vastaajan valitus hovioikeudelle. 3. Kirjalliset todisteet. Päiväkirjamerkintä
9. Vastaajan valitus hovioikeudelle. 4. Kirjalliset todisteet. Maksuttoman selvitys
9. Vastaajan valitus hovioikeudelle. 5. Kirjalliset todisteet. Ensimmäinen haastehakemus
9. Vastaajan valitus hovioikeudelle. 6. Kirjalliset todisteet. Kolmas haastehakemus
9. Vastaajan valitus hovioikeudelle. 7. Kirjalliset todisteet. Pakkohuutokauppapöytäkirja
9. Vastaajan valitus hovioikeudelle. 8. Kirjalliset todisteet. Vastaajan asianomistajalle lähettämä kirjekopion pyyntö
9. Vastaajan valitus hovioikeudelle. 9. Kirjalliset todisteet. Velkajärjestelyn raukeamista koskeva päätös
9. Vastaajan valitus hovioikeudelle. 10. Liite. Henkilötodistelu käräjäoikeudessa. 1. Asianomistaja
9. Vastaajan valitus hovioikeudelle. 11. Liite. Henkilötodistelu käräjäoikeudessa. 2. Vastaaja

10. Asianomistajan valitus hovioikeudelle. 1. Valitus
10. Asianomistajan valitus hovioikeudelle. 2. Kirjallinen todiste. Tuloste Google-hakutuloksista.
10. Asianomistajan valitus hovioikeudelle. 3. Kirjallinen todiste. Tuloste 12.fi -sivustosta

11. Hovioikeuden ilmoitus asian käsittelystä
12. Hovioikeuden vastauspyyntö asianomistajan valitukseen. 1. Pyyntö
12. Hovioikeuden vastauspyyntö asianomistajan valitukseen. 2. Ohje vastaajalle
12. Hovioikeuden vastauspyyntö asianomistajan valitukseen. 3. Liite. Asianomistajan valitus
12. Hovioikeuden vastauspyyntö asianomistajan valitukseen. 4. Liite. Asianomistajan valituksen liite. Kirjallinen todiste. Tuloste Google-hakutuloksista
12. Hovioikeuden vastauspyyntö asianomistajan valitukseen. 5. Liite. Asianomistajan valituksen liite. Kirjallinen todiste. Tuloste 12.fi -sivustosta

13. Syyttäjän vastaus vastaajan valitukseen

14. Vastaajan vastaus asianomistajan valitukseen. 1. Vastaus
14. Vastaajan vastaus asianomistajan valitukseen. 2. Liite. Ääninauhalta purettu lausunto

15. Vastausten tiedottaminen

16. Asianomistajan vastaus vastaajan valitukseen. 1. Vastaus
16. Asianomistajan vastaus vastaajan valitukseen. 2. Liite. Valitus- ja vastauskululasku17. Hovioikeuden päätös pääkäsittelyn toimittamisesta

18. Hovioikeuden kutsu pääkäsittelyyn valittajana

19. Hovioikeuden pöytäkirja.
20. Henkilötodistelu hovioikeudessa. 1. Asianomistaja
20. Henkilötodistelu hovioikeudessa. 2. Vastaaja
20. Henkilötodistelu hovioikeudessa. 3. Todistaja
21. Asianomistajan oikeudenkäyntikululaskut hovioikeudessa (2kpl)

22. Hovioikeuden tuomio. 1. Tuomio
22. Hovioikeuden tuomio. 2. Tuomiolauselma
22. Hovioikeuden tuomio. 3. Valitusosoitus
22. Hovioikeuden tuomio. 4. Liite. Käräjäoikeuden tuomio
22. Hovioikeuden tuomio. 5. Liite. Käräjäoikeuden tuomiolauselma

23. Vastaajan valituslupapyyntö ja valitus Korkeimmalle oikeudelle. 1. Valituslupapyyntö ja valitus
23. Vastaajan valituslupapyyntö ja valitus Korkeimmalle oikeudelle. 2. Liite 1.
Henkilötodistelu hovioikeudessa. 1. Asianomistaja

23. Vastaajan valituslupapyyntö ja valitus Korkeimmalle oikeudelle. 3. Liite 1.
Henkilötodistelu hovioikeudessa. 2. Vastaaja

23. Vastaajan valituslupapyyntö ja valitus Korkeimmalle oikeudelle. 4. Liite 1.
Henkilötodistelu hovioikeudessa. 3. Todistaja

23. Vastaajan valituslupapyyntö ja valitus Korkeimmalle oikeudelle. 5. Liite 2. Kirjallinen todiste. Etusivu asianajaja Pekka Monosen valituksesta Jyväskylän käräjäoikeuden tuomioon 2.5.2006.
23. Vastaajan valituslupapyyntö ja valitus Korkeimmalle oikeudelle. 6. Liite 3. Pekka Monosen kaksi laskua hovioikeudelle.

Jatkuu ...


Nettisanomien päätoimittaja tuomittiin sakkorangaistukseen ja lehdestä määrättiin poistettavaksi verkkoviestejä asianajajan kunniaa loukkaavan kirjoittelun johdosta.

Nettisanomien päätoimittaja pyytää valituslupaa Korkeimmalta oikeudelta asianajajan kunniaa loukkaavasta tuomiosta.

12 Lauantai 2007-07-07. N:o 676.
Vastaava päätoimittaja Pertti Manninen. Yhteys. 12@hotmail.com Copyright 12.fi - Mainosbanneri ja kirjasinkoko torstaina 2009-04-02.


12 2007-07-07 - Kunnianloukkaus. 23. Vastaajan valituslupapyyntö ja valitus Korkeimmalle oikeudelle. 4. Liite 1. Henkilötodistelu hovioikeudessa. 3. Todistaja - Vastaaja MANNINEN PERTTI JUHANI - Asianomistaja MONONEN PEKKA MATTI RAFAEL - Jyväskylän käräjäoikeus Asiano: R 05/2307- 12 lauantaina 07.07.2007.

Sivun alkuun!

Tämä on Nettisanomat-sivuston kopio 12-sivustoon logot ja sivuston nimi muuttaen. Alkuperäiset järjestysnumerot on säilytetty. Nettiin perjantaina 2010-11-12 klo 20:36.

Sivuston 1. restaurointi 2011-09-12. Virhelinkkien korjaus, puuttuvien kuvien palautus, Huom. Linjayhteyden virhellisen toiminnan takia osa sivuista on vuonna 2007 jaettu useaksi sivuksi ja osa kuvista on edelleen vaillinaisia alaosastaan. Linkkien palautus on osittain vienyt linkit osottamaan tiedon ensimmäiseen esiintymiskertaan. Maanantaina 2011-09-12 Pertti Manninen. Tämä sivusto on tehty Nettisanomat-sivuston tarkistetusta versiosta 2011-09-21. ..
2004-2011: Vaasan hovioikeuden (19.11.2015) kumottua Keski-Suomen käräjäoikeuden (24.01.2012) tuomion sivusto on palautettu osittain alkuperäiseen muotoon hovioikeuden tuomio huomioon ottaen lauantaina 05.03.2016, äitini 100-vuotis syntymäpäivänä.

 

2012-05-08: Sivustolta on poistettu Keski-Suomen käräjäoikeuden 24.1.2012 antaman kunnianloukkausta koskevan tuomion 12/230 R11/268 johdosta tuomiossa mainittujen henkilöiden asianosaistiedot rikoksentekoajalta 6.5.2007 - 18.1.2012. Tuomio luettavissa osoitteessa: http://www.n3.fi/tuomiot/keskisuomiko20120124/etusivu.htm

 

2012-05-08: Sivustolta on poistettu Keski-Suomen käräjäoikeuden 24.1.2012 antaman kunnianloukkausta koskevan tuomion 12/230 R11/268 johdosta tuomiossa mainittujen henkilöiden asianosaistiedot rikoksentekoajalta 6.5.2007 - 18.1.2012. Tuomio luettavissa osoitteessa: http://www.n3.fi/tuomiot/keskisuomiko20120124/etusivu.htm

..
2004-2011: Vaasan hovioikeuden (19.11.2015) kumottua Keski-Suomen käräjäoikeuden (24.01.2012) tuomion sivusto on palautettu osittain alkuperäiseen muotoon hovioikeuden tuomio huomioon ottaen lauantaina 05.03.2016, äitini 100-vuotis syntymäpäivänä.