JYVÄSKYLÄN KÄRÄJÄOIKEUS
Rikosasia
TUOMIO 06/815
Annettu kansliassa
2.5.2006
Asiano:
R 05/2307

Syyttäjän rangaistusvaatimus
1. KUNNIANLOUKKAUS (6160/R/001799/05) Rikoslaki 24 luku 9 §
1.7.2004-8.10.2005 LAUKAA

Manninen on esittänyt asianomistaja Pekka Monosesta ja tämän asianajotoimistosta valheellisen ja perättömän tiedon väittämällä internetissä pitämällään nettisanomat sivustolla (www.nettisanomat.com), että Mononen on asianajajana toimistonsa puitteissa laatinut häntä koskevia (2Poistettu 06.12.2015). Hän on sivustoillaan julkaissut oikeudenkäyntiaineistoa, joka sinällään on ollut sisällöltään oikeaa, mutta Manninen on antanut lukijoiden ymmärtää, että oikeudenkäynnissä olisi ollut kysymys jostakin laittomasta. Teko on siten huomioonottaen Monosen ammatti asianajajana ollut omiaan aiheuttamaan asianomistajalle vahinkoa sekä häneen kohdistuvaa halveksuntaa.

http://www.12.fi/2007/05/26/20060502kunnianloukkauskaraja1tuomio.htm

VAASAN HOVIOIKEUS
TUOMIO
Nro 565
Antamispäivä 23.4.2007
Diaarinro R 06/794
Verkkoviestin jakelun keskeyttäminen

Sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä annetun lain 18 §:n mukaan tuomioistuin voi virallisen syyttäjän, tutkinnanjohtajan tai asianomistajan hakemuksesta määrätä julkaisijan tai ohjelmatoiminnan harjoittajan taikka lähettimen. palvelimen tai muun sellaisen laitteen ylläpitäjän keskeyttämään julkaistun verkkoviestin jakelun, jos viestin sisällön perusteella on ilmeistä, että sen pitäminen yleisön saatavilla on säädetty rangaistavaksi. Lähtökohtana mainittua lainkohtaa sovellettaessa on saman lain 1 §:n 2 momentti, jonka mukaan viestintään ei saa puuttua enempää kuin on välttämätöntä ottaen huomioon sananvapauden merkitys kansanvaltaisessa oikeusvaltiossa.
Mannisen ylläpitämällä nettisanomat.com -internetsivustolla on materiaalia, joka kohdistuu Monosen elinkeinotoimintaan ja on sisällöltään Monosen kunniaa loukkaavaa. Monosta koskevien verkkoviestien pitäminen yleisön saatavilla on edellä mainitun lainkohdan tarkoittamalla tavalla rangaistavaksi säädetty teko ja rikos jatkuu edelleen niin kauan, kuin internetsivustolla oleva Monosta koskeva materiaali on verkkoviestinä yleisön saatavilla.
Edellä mainitut seikat huomioon ottaen Mannisen on poistettava nettisanomat.com-sivustolta kaikki sellaiset verkkoviestit, joissa mainitaan Monosen tai hänen yrityksensä nimi ja joissa on viittauksia Monoseen. Näin ollen tämän asiaa koskevan tuomion julkaiseminen mainitussa verkkojulkaisussa ei ole tarpeellista.
http://www.12.fi/2007/05/26/20070423kunnianloukkaushovituomio1tuomio.htm


Tältä sivulta on poistettu kaikki Vaasan hovioikeuden 23.4.2007 tuomiossa Nro 565 poistettaviksi määräämät verkkoviestit.  Alkuperäinen sivu, jossa poistokohdat ovat näkyvissä, on arkistoitu osoitteeseen
http://www.12.fi/2004/07/29/syrjanen.htm


12 29.07.2004


edellinen numero 12.fi nro 264 -  torstaina 29.07.2004. - etusivulle!  seuraava numero
  Sanomisen ja julkaisemisen vapautta vuodesta 1999. Kesän hyvä teko: opeta lapsi uimaan! 
 

12 1999 alkaen
  Photoplay
 
Uusin lehti Arkistohaku Depis Elokuva Gallup Imagine Kaupunkikuva Kuvagalleria Lehdet Liikunta
Opetus Perhe Politiikka Sota ja rauha Tv ja radio Talous Työtä Valokuva Velka Viikon kuva
 

Pääkirjoitus. Pertti Manninen, 12 torstaina 29.07.2004. 

Pukki kaalimaanvartijana: SanomaWSOY:n toimitusjohtaja Hannu Syrjänen. 

"Sanomalehti koostuu tuotteena eri osista, joista insertit ovat yksi olennainen elementti. Kyseessä on massatuote, joka toimitetaan kaikille saman alueen tilaajille samanlaisena. Yhdelläkään lehtitalolla ei ole teknisesti eikä taloudellisesti mahdollisuuksia muuttaa lehden sisältöä yksittäisen tilaajan toiveiden mukaiseksi." Hannu Syrjänen.

Helsingin Sanomat. Talous. Torstaina 27.05.2004. Kuluttaja-asiamies haluaa rajoittaa Helsingin Sanomien mainosliitteiden jakelua. Jyrki Alkio. (5 palstaa alhaalla.)

Tapaus Eva-Riitta Siitonen. TaitoTahtoYhdessä.

Muutaman päivän päästä Helsingin Sanomien välissä tulee Eva-Riitta Siitosen monisivuinen eurovaalimainos TaitoTahtoYhdessä. Kyseisen mainoslehtinen on toimitusjohtaja Hannu Syrjäsen mielestä siis sanomalehden "yksi olennainen elementti". 

Sinänsä asiallinen molempien osapuolien näkökantoja esille tuova Helsingin Sanomien juttu oli seuraavanlainen: 

"Kuluttaja-asiamies haluaa rajoittaa Helsingin Sanomien mainosliitteiden jakelua. Jyrki Alkio.

Kuluttaja-asiamies hakee markkinaoikeudelta päätöstä siihen, voiko Helsingin Sanomien välissä jakaa mainosliitteitä talouksiin, jotka ovat kieltäneet suoramainonnan. Mainokset voi kieltää Ei mainoksia-tarralla.

Kysymys on pitkälti ennakkoratkaisun hakemisesta, sanoo lakimies Mika Hakamäki kuluttajavirastosta. Myös muiden sanomalehtien välissä jaetaan mainosliitteitä.

Kuluttaja-asiamiehen mielestä lehden välissä jaettavat mainosliitteet ovat selvästi suoramainontaa, josta kuluttajalla on oikeus kieltäytyä kuten muustakin postiluukkuihin tulevasta suoramainonnasta. Kuluttaja-asiamiehen mielestä oikeutta ei saa kiertää jakamalla mainosliitettä lehtien välissä.

Kuluttajavirasto kertoo saaneensa viestejä kuluttajilta, jotka ovat kieltäneet suoramarkkinoinnin postiluukkuihin. Viraston mukaan kuluttajat kokevat, että Helsingin Sanomat loukkaa suoramarkkinointi kieltoa ja rikkoo kotirauhaa pakottamalla ottamaan vastaan mainospostia. Helsingin Sanomia julkaisee SanomaWSOY-konserniin kuuluva Sanoma Osakeyhtiö.

Virastossa on Hakamäen mukaan katsottu, että aika on otollinen asian eteenpäin viemiseksi. "Yhä enemmän on ruvettu kiinnittämään huomiota kansalaisten yksityisyyden suojaan", hän perustelee.

Päätöksen asiassa tekee markkinaoikeus, joka syntyi pari vuotta sitten, kun vanha markkinatuomioistuin otti käsiteltäväkseen myös kilpailuasiat.

Markkinaoikeus voi joko vahvistaa hakemuksen tai hylätä sen. Oikeus voi tehostaa päätöstä uhkasakolla.

Markkinaoikeuden päätöksestä voi valittaa korkeimpaan oikeuteen, jolloin prosessin käsittely voi kestää vuosia.

SanomaWSOY:n toimitusjohtaja Hannu Syrjänen pitää kuluttaja-asiamiehen ratkaisua hämmästyttävänä.

"Jos kuluttaja-asiamiehen näkemys toteutuu, se aiheuttaa huomattavia ongelmia suomalaiselle lehtikustannusalalle, niin sanomalehdille kuin aikakauslehdillekin, joista useiden välissä jaetaan inserttejä (eli mainosliitteitä)."

"Sanomalehti koostuu tuotteena eri osista, joista insertit ovat yksi olennainen elementti. Kyseessä on massatuote, joka toimitetaan kaikille saman alueen tilaajille samanlaisena. Yhdelläkään lehtitalolla ei ole teknisesti eikä taloudellisesti mahdollisuuksia muuttaa lehden sisältöä yksittäisen tilaajan toiveiden mukaiseksi", Syrjänen arvioi.

Helsingin Sanomien tilaaminen on Syrjäsen mukaan Sanoma Osakeyhtiön ja tilaajan välinen yksityisoikeudellinen sopimus, jonka sisältö määräytyy tilausehtojen mukaan. Tilausehdoissa kerrotaan se, että lehti koostuu toimitussisällöstä ja mainoksista, ja että lehti koostuu myös liitemainoksista. Tilaaja on siten tietoinen asiasta.

Kuluttaja-asiamiehen mielestä Sanoma Osakeyhtiön pitäisikin muuttaa sopimusehtoja. Kuluttajalla ei sopimusehtojen perusteella ole mahdollisuutta kieltäytyä suoramainonnan vastaanottamisesta, vaan mainosliitteet voi välttää vain, jos ei tilaa Helsingin Sanomia, kuluttaja-asiamies muistuttaa.

Kuluttaja-asiamies ei pidä lehden tilaamatta jättämistä todellisena vaihtoehtona, koska Helsingin Sanomia valtakunnan merkittävimpänä sanomalehtenä ei voi korvata toisella tuotteella.

Kuluttaja-asiamiehen mielestä sopimusehto on kuluttajasuojalain nojalla kohtuuton."

Helsingin Sanomat. Talous. Torstaina 27.05.2004. Kuluttaja-asiamies haluaa rajoittaa Helsingin Sanomien mainosliitteiden jakelua. Jyrki Alkio. (5 palstaa alhaalla.)

Pukki kaalimaanvartijana: SanomaWSOY:n toimitusjohtaja Hannu Syrjänen.

Markkinaoikeus joutuu siis ratkaisemaan missä kulkee vahvemman oikeuden raja tässä tapauksessa. Kysymyshän on pelkästään rahasta, siis SanomaWSOY:n kassaan tulevasta rahasta, jolloin tilaajan ja lukijan oikeudet ovat vain välttämätön paha. Sen kanssa on kuitenkin elettävä.

Muuten olen sitä mieltä, että hyvin vähälle huomiolle on jäänyt lehden tekijöiden oikeudet, siis toimittajien ja valokuvaajien. SanomaWSOY:hän on ryöstänyt lain määräämän tekijäoikeuden vahvemman oikeudella! 

"Tarjottu tai tilattu aineisto hyväksytään julkaistavaksi sillä ehdolla, että sitä saa korvauksetta käyttää uudelleen lehden tai sen yksittäisen osan uudelleenjulkaisun tai muun käytön yhteydessä toteutus- tai jakelutavasta riippumatta." 

Tällainen teksti on luettavissa esimerkiksi Helsingin Sanomien joka numerossa sivulla 2 heti julkaisija-tietojen jälkeen!

Pääkirjoitus. Pertti Manninen, 12 torstaina 29.07.2004.
 

Linkki vahvemman oikeuteen:

Vallan väärinkäyttöä. Kaksi esimerkkiä, kuinka Helsingin Sanomat käyttää valtaansa väärin. 
Esimerkki 1. Oma lehmä ojassa eli jääviys kirjoittaa Helsingin keskustan kaavoittamisesta.
12.fi/2004/04/15/
Esimerkki 2. Kuinka puolueiden kannatuslukugalluppien valheellisella, väärällä ja tarkoituksenmukaisella tulkinnalla nostetaan ja lyödään myötä- ja vastenmielistä poliitikkoa. Tapaukset Paavo Lipponen ja Anneli Jäätteenmäki. Esimerkki 2.
12.fi/2004/04/15/
Loppukommentti.
12.fi/2004/04/15/

Joitakin linkkejä pukeista ja sokeista:

Pukki kaalimaanvartijana?
Jyväskylän kaupunginjohtaja Pekka Kettunen todistajana Jyväskylän maalaiskunnan johtaja Tarmo Pipatin rikosjutussa. (Tulossa?)  12.fi/2001/03/15/

Pukki kaalimaanvartijana
Tomi Lindblom Päätoimittaja Mtv:n internet-, tekstikanava- ja mobiiliuutiset Helsinki.  Sananvapauslain kautta netin villiin länteen. 12.fi/2002/11/28/

Sokea sokeaa taluttaa
Nato-asiantuntija kiittelee Ahtisaaren linjausta.Ulkopoliittinen Instituutin johtaja Tapani Vaahtoranta: Se oli tärkeä puhe. 12.fi/2002/11/28/

"Vaikeinta hänellä on kai itsensä kanssa"
Bush nostaa Henry Kissingerin, 79, takaisin politiikan parrasvaloihin. 12.fi/2002/11/28/

Pääkirjoitus 28.11.2002
12.fi/2002/11/28/Muutaman päivän päästä Helsingin Sanomien välissä tulee Eva-Riitta Siitosen monisivuinen eurovaalimainos TaitoTahtoYhdessä. Kyseisen mainoslehtinen on toimitusjohtaja Hannu Syrjäsen mielestä siis sanomalehden "yksi olennainen elementti". 
Muutaman päivän päästä Helsingin Sanomien välissä tulee Eva-Riitta Siitosen monisivuinen eurovaalimainos TaitoTahtoYhdessä. Kyseisen mainoslehtinen on toimitusjohtaja Hannu Syrjäsen mielestä siis sanomalehden "yksi olennainen elementti". 
Muutaman päivän päästä Helsingin Sanomien välissä tulee Eva-Riitta Siitosen monisivuinen eurovaalimainos TaitoTahtoYhdessä. Kyseisen mainoslehtinen on toimitusjohtaja Hannu Syrjäsen mielestä siis sanomalehden "yksi olennainen elementti". Muutaman päivän päästä Helsingin Sanomien välissä tulee Eva-Riitta Siitosen monisivuinen eurovaalimainos TaitoTahtoYhdessä. Kyseisen mainoslehtinen on toimitusjohtaja Hannu Syrjäsen mielestä siis sanomalehden "yksi olennainen elementti". Muutaman päivän päästä Helsingin Sanomien välissä tulee Eva-Riitta Siitosen monisivuinen eurovaalimainos TaitoTahtoYhdessä. Kyseisen mainoslehtinen on toimitusjohtaja Hannu Syrjäsen mielestä siis sanomalehden "yksi olennainen elementti". 

29.07.2004.  Intimacy. 

Kerry Fox ja Mark Rylance. Elämää välillä pimeydessä ja välillä kirkkaimmassa auringossa. Ohjasi
Patricé Chéreray  2001.  Nelosella lauantaina 31.07.2004. 

Sanomisen ja julkaisemisen vapautta vuodesta 1999.

Kaikenlaisia kirjeitä on liikkeellä! Tavoitettu lennosta keväällä 2004. Pertti Manninen.

Viimeinen hetki!

MAILA VANHATALO JA PAULA MARTTILA VUODEN TAITEILIJAT 2004.  Artport  
Näyttelyt ovat avoinna 31.7. asti joka päivä klo 11-19 Viitasaaren keskustaajamassa linja-autoaseman vieressä.
Paula Marttila Koiranaaman kutsu 2000, öljymaalaus.
ILMOITA ILMAISEKSI: 
LINKKI UUSIMPIIN!ILMOITA ILMAISEKSI: 
LINKKI UUSIMPIIN!

Torstaina 22.07.2004. Pääkirjoitus. EU-asiantuntija Alex Stubb (entinen Alexander Stubb) on ruvennut käyttämään EU:n jäsenvaltioissa hyväksymisen vaatimasta perustuslaista nimitystä perustuslaillinen sopimus... Constitution. Stubb & Constitution 

Torstaina 08.07.2004.

Kesän hyvä teko: opeta lapsi uimaan! 

Kesäkalenteri 2004  Näyttelyt Suomen kartalla!

VAAHTERAMÄEN EEMELI Tampereen Komediateatteri  14.8 asti ILMASTA RAHAA
Tampereen Komediateatteri
22.8 asti
Forssan kansainväliset mykkäelokuva-
festivaalit 27.-29.8. 2004.
 
ILMOITA ILMAISEKSI: LINKKI UUSIMPIIN!
 
  Etusivu Torstaina 29. heinäkuuta 2004. Numero 264. Torstai on toivoa täynnä  
 

Tänään
29.07.2004
 
 

12.fi joka torstai. Vastaava päätoimittaja
Pertti Manninen.
12
@hotmail.com

 

 

 
Viikon linkki
 
   
 
 
Sodan kuva
 
   
 
 
Kuvagalleria
 
   
   
   
   
   
   
 
Palvelut
 
   
   
   

 
Info
 
   
   
   
   

 

 

Torstaina 29.07.2004. Pääkirjoitus. Pukki kaalimaanvartijana: SanomaWSOY:n toimitusjohtaja Hannu Syrjänen. "Sanomalehti koostuu tuotteena eri osista, joista insertit ovat yksi olennainen elementti. Kyseessä on massatuote, joka toimitetaan kaikille saman alueen tilaajille samanlaisena. Yhdelläkään lehtitalolla ei ole teknisesti eikä taloudellisesti mahdollisuuksia muuttaa lehden sisältöä yksittäisen tilaajan toiveiden mukaiseksi." Tapaus Eva-Riitta Siitonen. TaitoTahtoYhdessä. 
 

"Experience the Reality". Kuva: Pertti Manninen. 
Torstaina 29.07.2004. Pukki kaalimaanvartijana 2. TeliaSoneran uusi varatoimitusjohtaja Kim Ignatius. 
Luovan kirjanpidon harjoittaja ja UMTS-kauppojen tekijä. Tulossa.Lue myös!  "Tämä Yhdysvaltojen viranomaisille tehty paperi osoittaa karun totuuden, jota Suomessa ei uskalleta kertoa kuin ruotsiksi. "Sonera tarvitsee 12 miljardia selviytyäkseen syksystä." (2001). Omistajan vastuu. Paavo Lipponen ja Sauli Niinistö. 12 06.09.2001

Minne hävisivät Soneran rahat? 
"Kim Ignatius siirtyi vuonna 2000 Soneran talousjohtajaksi ja
johtoryhmän jäseneksi. Hänkin kuului
Relanderin sisäpiiriin. Ignatius
siirtyi tehtäväänsä Tamron talousjohtajan paikalta. Hänen jäljiltään
Tamron Norjan yksiköstä löytyi 40 miljoonan markan kavallus, jonka
estäminen oli Kimin vastuulla. Kavallus oli esillä suomalaisissa
lehdissä.

Relander ei halunnut "nutturapäistä" ja tiukkaa talousjohtajaa,
joten Ignatius oli siis sopiva tehtävään. Ignatius esiintyi suuren
maailman miehenä, vaikka hänen kyvykkyytensä ei lainkaan vastannut tätä
ulkokuorta. Hän ajoi tiukasti Relanderin etuja yhdessä
Maire Laitisen
kanssa. Ignatius viihtyi paremmin golf-kentällä kuin tuloksentekijänä
työpaikallaan.

Kim Ignatius loi Relanderin ohjeiden mukaisesti Soneraan ns.
luovan kirjanpitotavan. Tämä tarkoitti tiettävästi mm. sitä, että
Soneran taseeseen sisällytettiin luovasti yhteistyökumppaneiden
omaisuutta. "Luova" kirjanpito synnyttää "luovan" tilinpäätöksen, jonka
perusteella voi tehdä "luovia" johtopäätöksiä yrityksen tilasta.

Esimerkiksi Soneran vuoden 2001 tilinpäätös on tehty hyvän
kirjanpitotavan rajoja hipoen. Sonera on mm jaksottanut Saksan
umts-lupaan liittyviä korkokuluja useammalle vuodelle, vaikka korot on
maksettu täysimääräisesti Soneran kassasta tilikauden aikana. Tämä
kyseenalainen järjestely on nostanut Soneran tulosta vuoden 2001
tilinpäätöksessä. Mikäli toimittaisiin normaalien liike-elämän
tilinpäätöskäytäntöjen mukaisesti, Soneran olisi pitänyt rasittaa vuoden
2001 tulostaan julkisuuteen esitettyä enemmän. Soneran tilintarkastajat
ovat kuitenkin hyväksyneet tämän käytännön Soneran talousjohdon
vaatimuksesta. Näin taisi käydä myös Yhdysvalloissa, kun Enronin johto
vaati yrityksen tilintarkastajana toiminutta Andersen-yhtiötä
hyväksymään tuloja ja menoja tuloslaskelman ulkopuolelle. Voidaan
kärjistetysti väittää, että Sonera on tilinpäätöskäytäntöineen Enronin
tiellä.

Kirjanpitoalan asiantuntija, HKKK:n professori
Jarmo Leppiniemi,
kritisoi voimakkaasti Soneran tilinpäätöksen kirjanpitotietojen
esittelytapaa ja piti sitä harhaanjohtavana TV kahden OBS-ohjelmassa
8.2.2002. Leppiniemen mielestä sijoittajien on erittäin vaikea tulkita
tilinpäätöksen tietoja. Leppiniemi arvosteli myös Soneran
sijoittajaviestintää kokonaisuutena puutteelliseksi.

Monet tahot ovat käyttäneet huomattavasti jyrkempiä sanoja
arvioidessaan Soneran sijoittajaviestintää. Arvioissa ovat esiintyneet
sanat harhaanjohtava, salaileva, puutteellinen, valheellinen,
sijoittajia halveksiva, epäuskottava ja epäjohdonmukainen.

Kim Ignatius jatkaa edelleen Soneran johtoryhmän jäsenenä ja
konsernin rahoitus- ja talousjohtajana."
Sonera-kirja. 12  27.06.2002.

Kim Ignatius - Luovan kirjanpidon harjoittaja ja UMTS-kauppojen tekijä. Tulossa.

 

"Experience the Reality". Kuva: Pertti Manninen. 
Torstaina 29.07.2004. Patenttilaki. Lue mitä kolme lehteä kirjoittaa. Keskisuomalainen sunnuntaina 25.07.2004: Patenttilaki pöyristyttää ohjelmistomaailmaa.  Pohjalainen sunnuntaina 25.07.2004: Patenttilaki pöyristyttää ohjelmistoalan pienimpiä. 2. Ohjelmistoala elää kohtalonhetkiä. Helsingin Sanomat 25.07.2004: - (ei mitään).
Foundation for a Free Information Infrasructure-järjestön seminaari Helsingissä. Tulossa.
Lue myös! Torvalds evästää EU-parlamenttia ohjelmistopatenttien vaaroista.
 

"Experience the Reality". Kuva: Pertti Manninen. 
Torstaina 29.07.2004. Pekka Kettunen ja potkut. Jyväskylän kaupunginhallituksen puheenjohtaja Erkki Ikonen kertoo hiukan lisää. "Kettusen eroraha ja Anderssonin palkka ovat kompromissia kaikesta. Kettuselle piti antaa rahaa, että lähtee ja Anderssonille palkkaa, että tulee. Yksinkertaisesti kun sanoo, asia on näin." Seura perjantaina 30.07.2004 (Jakelussa jo torstaina.) Kalliit kaupunginjohtajat. Tulossa.


Lue myös! Torstaina 26.02.2004. Ennen ja nyt. Entä tulevaisuudessa? Jyväskylän uljaan konserttitalosuunnitelman alta purettiin tämä funkkishuoltoasema, vaikkei ole mitään tietoa rakennetaanko konserttitaloa tälle paikalle. Purkupäätös lienee ollut laiton, koska uusia hyväksyttyjä rakennuslupia ei ole. Keskisuomalainen-lehdellä olisi resursseja selvittää tämäkin mahdollinen laittomuus, jollaisiin kaupunginjohtaja Pekka Kettunen lienee syyllistynyt. Vai onko niin, että Jyväskylän imago ei kestä sotkujen selvittämistä. Kaupunginjohtajan kuuluisan erorahapäätöksen yksimielisyyskin olisi poliisitutkimusten paikka, koska tiettävästi eräs kaupunginhallituksen jäsen pakotettiin lähtemään pois päättämästä, jotta kokoukseen saatiin erorahan hyväksyvä jäsen. Menoa ihmetellen. Pääkirjoitus. Pertti Manninen. Kuvat kesältä 1999 ja talvelta 2003.
 

Kuva: Pertti Manninen.
 

Torstaina 29.07.2004. Irak.  Hirvittävät räjähdykset jatkuvat. Eilen kuoli yli 100 eri puolilla Irakia. Väliaikainen hallitus ei pysty takaamaan kansalaistensa turvallisuutta yhtään paremmin kuin miehittäjä.  Irakin hallinnon pystytys jatkuu. Kaadot Irakin armeijasta kymmeniä tuhansia. Surmat siviiliväestöstä,  irakbodycount.net tarkentuneet yli kymmeneksi tuhanneksi. Kaadot liittoutumasta satoja. Tuhannen rajakin on mahdollisesti jo ylitetty, ainakin kun palkkasoturit lasketaan mukaan. Tappaminen jatkuu.

 
Torstaina 29.07.2004. Linnanmäellä keskiviikkoiltana  07.07.2004. Tulossa! 
Tärkeä hetki. Kuva: Pertti Manninen.
 
Torstaina 29.07.2004. Kaikenlaisia kirjeitä on liikkeellä! Tavoitettu lennosta keväällä 2004. Pertti Manninen.
 
 

Lahjoita ruokaa! "The Hunger Site"-sivulla käydessäsi ja siellä nappia painaessasi lahjoitat ruokaa maailman nälkäisille ihmisille. Sivulla mainitut sponsorit maksavat lahjoituksen puolestasi! Voit tehdä yhden lahjoituksen joka päivä. 16.09.99.

Torstaina 29.07.2004. "Tuuli käy heidän ylitseen".
Poisnukkuneitten muistolle.
Kuvasarja.  
Kuva: Pertti Manninen.

  pm  
ILMOITA ILMAISEKSI: LINKKI UUSIMPIIN!
 
Muista maksuttomat arkistot! Tässä muutamia: kaleva.fi - yle.fi - mtv3.fi - aftonbladet.se - guardian.co.uk.

Paavo Lipponen (sd) "Kysyn vain, että mikä vika on Natossa? Olisihan se hyväkuulla." Helsingin Sanomat 11.11.2003.
Vastaus: Tahdotko poikasi Balkanille tapettavaksi? 02.09.1999.


 
Näinä aikoina.

       
29.07.2004

27.07.2004

26.07.2004

22.07.2004
JUILLET 14 

15.07.2004

08.07.2004

01.07.2004

24.06.2004

17.06.2004

10.06.2004

03.06.2004

27.05.2004

20.05.2004

13.05.2004

06.05.2004

29.04.2004

22.04.2004

15.04.2004

08.04.2004

01.04.2004

25.03.2004. Salainen asiakirja.
 
18.03.2004.

11.03.2004.

04.03.2004.

26.02.2004.

19.02.2004.

12.02.2004.

05.02.2004.

29.01.2004.

22.01.2004.

15.01.2004.


08.01.2004.


01.01.2004.


   
 

Vuosikirja 2003. Koko vuosi kahdella sivulla! tammikuu-kesäkuu 2003 kuvin. - heinäkuu-joulukuu 2003 kuvin. - tammikuu-kesäkuu 2003 ilman kuvia. - heinäkuu-joulukuu 2003 ilman kuvia.

 
Vanhin 29.07.1999
 
ILMOITA ILMAISEKSI: LINKKI UUSIMPIIN!
 

Uusin
 

Vuosikirja 2003. Koko vuosi kahdella sivulla! tammikuu-kesäkuu 2003 kuvin. - heinäkuu-joulukuu 2003 kuvin. - tammikuu-kesäkuu 2003 ilman kuvia. - heinäkuu-joulukuu 2003 ilman kuvia.

 
 

TOIMITUS. Vastaava päätoimittaja Pertti Manninen. Yhteydenotto: 12@hotmail.com. Copyright 12.fi 2004/264. Sivut valmisti Pertti Manninen 29.07.2004, ensimmäinen versio: 31.07.2004 09:59 (linkkejä 31.07.2004 12:28 ). Vanhempi toimittaja ja kesätoimittaja. Kuvannut Pertti Manninen. 
2004/07/29  - 12.fi  -   Pukki kaalimaanvartijana: SanomaWSOY:n toimitusjohtaja Hannu Syrjänen. - Pääkirjoitus. Pertti Manninen - Tapaus Eva-Riitta Siitonen. TaitoTahtoYhdessä. -Helsingin Sanomat. Talous. Torstaina 27.05.2004. Kuluttaja-asiamies haluaa rajoittaa Helsingin Sanomien mainosliitteiden jakelua. Jyrki Alkio. - torstai  29.07.2004 - avoin - ainakin joka torstai - kuva - kuvat - pertti manninen - 12.

 
Muista maksuttomat arkistot! Tässä muutamia: kaleva.fi - yle.fi - mtv3.fi - aftonbladet.se - guardian.co.uk.
 
Sivun alkuun!
 
 Tämä on Nettisanomat-sivuston kopio 12-sivustoon logot ja sivuston nimi muuttaen. Alkuperäiset järjestysnumerot on säilytetty. Nettiin perjantaina 2010-11-12 klo 10:22.

Kaikki sivut 2003 (1-6) ja 2004 (1-12) tarkistettu (linkit ja puuttuvat kuvat). SanomaWSOY:n vaatimuksesta johtuen sen kuva-aineisto on sumennettu 2004 (päivämäärä pienellä tekstillä joka kuvassa). Tämä teksti tiistaina 2011-09-20 jakeskiviikkona 2011-09.21. Pertti Manninen. Tämä 12-sivusto on tehty Nettisanomat-sivuston tarkistetusta versiosta 2011-09-21. ..
2004-2011: Vaasan hovioikeuden (19.11.2015) kumottua Keski-Suomen käräjäoikeuden (24.01.2012) tuomion sivusto on palautettu osittain alkuperäiseen muotoon hovioikeuden tuomio huomioon ottaen lauantaina 05.03.2016, äitini 100-vuotis syntymäpäivänä.